Skip til primært indhold

Interreg 6A Deutschland-Danmark

I perioden 2021-2027 samarbejder det sydlige Danmark med det nordligste Tyskland i det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg 6A Deutschland-Danmark. I den 7-årige periode forventes EU at give et samlet tilskud på 94 mio. euro (ca. 700 mio. kr.), der skal omsættes i grænseoverskridende udviklingsaktiviteter.

I perioden 2021-2027 samarbejder det sydlige Danmark med det nordligste Tyskland i det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg 6A Deutschland-Danmark. I den 7-årige periode forventes EU at give et samlet tilskud på 94 mio. euro (ca. 700 mio. kr.), der skal omsættes i grænseoverskridende udviklingsaktiviteter.

Geografien dækker på dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland, mens den på tysk side består af Kreis Nordfriesland, Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stadt Neumünster, Landeshaupstadt Kiel, Kreis Plön, Kreis Ostholstein og Hansestadt Lübeck. De to danske regioner og de ni tyske byer og landkredse er alle programpartnere.

Samarbejdet bygger videre på de erfaringer, man fik i perioden 2014-2020 i det ligeledes EU-støttede program Interreg 5A. Som nummeret antyder var dette 5. generation af europæisk støttede samarbejdsprogrammer over grænsen, men 5A var det første som tog hele grænsen fra Vadehavet til Femernbælt. Dette program løftede det grænseoverskridende samarbejde til et nyt niveau, og programpartnerne blev derfor hurtigt enige om at samarbejdet burde fortsættes og forbedres. Ved et møde i Sønderborg den 17. september 2019 blev man også enige om en række sigtelinjer for et fornyet og forstærket samarbejde.

Fra midten af april 2021 til midten af juni 2021 blev der gennemført offentlige høringer. Dels af programindholdet, dels en lovpligtig miljøhøring.

Ved møde i Plön, Holsten, den 17. juni 2021 vedtog styregruppen for Interreg 6A Deutschland-Danmark herefter et samlet forslag, som aktuelt efter tekniske redigering er sendt til godkendelse hos først de nationale myndigheder og dernæst EU-Kommissionen. Styregruppen vedtog samtidig en fordeling af EU-støtten:

33 % En Innovativ Region
25 % En Grøn Region
22 % En Attraktiv Region
20 % En Funktionel Region


Ligesom i perioden 2014-2020 har Interreg 6A Deutschland-Danmark en forvaltningsmyndighed i Kiel, et sekretariat i Kruså (Syddanmark) og et Interreg-udvalg, der styrer programmet. 

Logo Interreg

 

Yderligere oplysninger

Kasper Westh

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201456
APPFWU02V