Skip til primært indhold

Eksperimental behandling

Hvis du lider af en livstruende sygdom, som sygehuset må opgive at behandle, kan din læge på sygehuset søge om rådgivning om eksperimentel behandling ved et panel under Sundhedsstyrelsen. Eksperimentel behandling har ikke samme grad af videnskabelig dokumentation som etableret behandling. 

Patienter med livstruende sygdomme kan få eksperimentel behandling

Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling er til patienter, der lider af en livstruende sygdom, og hvor den behandlende sygehusafdeling ikke kan tilbyde yderligere behandling af sygdommen – altså opgiver at behandle.

Din læge på sygehuset kan i en sådan situation søge rådgivning om eksperimentel behandling fra Sundhedsstyrelsens panel i forhold til dit sygdomsforløb og din behandling.

Sådan defineres eksperimental behandling

Eksperimentel behandling er ikke det samme som alternativ behandling.

I følge Sundhedsstyrelsen kalder man behandlingen eksperimentel, når der ikke findes den samme grad af videnskabelig dokumentation for, at behandlingen virker, som der findes ved en etableret behandling.

I vurderingen af om du kan tilbydes denne behandling, lægges der bl.a. vægt på graden af videnskabelig dokumentation for behandlingen, og hvor stor sandsynligheden er for, at behandlingen kan gavne dig.

Eksperimentel behandling kan fx være behandling med lægemidler, der endnu ikke er markedsført.

Eksperimental behandling indebærer risici som din læge kan oplyse dig om

Ligesom anden behandling skal eksperimentel behandling udføres under lægeligt ansvar.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan give betydelige bivirkninger. Såfremt du tilbydes eksperimentel behandling, vil den ansvarlige læge oplyse dig om, hvad behandlingen indebærer og om eventuelle kendte bivirkninger.

Find flere oplysninger om eksperimental behandling på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om mulighederne for eksperimentel behandling.

Find rådgivning til patienter samt vejledning til forespørgsel og henvisning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

APPFWU01V