Skip til primært indhold

Store fremskridt i behandlingen af sclerose

Der har været en kæmpe udvikling inden for sclerosebehandling de seneste 25 år. Tidligere var der ingen behandling for sclerose, men i dag har både læger og patienter flere forskellige behandlinger til rådighed – og der er hele tiden gang i udviklingen af nye medicintyper.

Matthias Kant er leder af Sydjysk Skleroseklinik. Klinikken blev grundlagt i 2000, og den består af et samarbejde mellem sclerosebehandlingen på Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt. Hver uge holder personalet videokonference på tværs af de tre sygehuse, hvor de vender den bedst mulige behandling af patienterne på de forskellige afdelinger.

Matthias har fulgt behandlingen inden for sclerose tæt, og han fortæller:

- Før 1996 var der ikke nogen specifik behandling for sclerose. Lægerne kunne i stedet give patienterne en kur med binyrebarkhormon, som skulle hjælpe dem med at komme sig hurtigere over den pludselig funktionsnedsættelse, et attak (forværring af symptomer, red.) kunne give, men det havde ingen effekt på den lange bane. Men i 1996 kom den første behandling på markedet i form af indsprøjtninger, patienterne skulle give sig selv i stil med insulinbehandling. Medicinen kunne dæmpe attaks med 30 procent, men mange patienter oplevede også bivirkninger som influenzalignede symptomer, og effektiviteten af medicinen viste sig at være svingende.

En game-changer for sclerosepatienter

I 2006 kom der en ny medicintype på markedet, der dæmpede attaks med helt op til 70 procent.

- Det var det, jeg kalder en game-changer. Patienter kunne nu få behandling via drop en gang om måneden, som kunne bremse attaks og holde sygdommen i skak, fortæller Matthias.

I dag er patienterne, i tæt samspil med deres læge, langt hen ad vejen selv med til at beslutte, hvilken form for medicin de ønsker. For nogle patienter kan et besøg på sygehuset hvert halve år til dropbehandling være det rigtige – og for andre vil det være behandling derhjemme med tabletter eller indsprøjtninger. Men det sker altid med kyndig vejledning fra deres læge.

Stor optimisme for nye sclerosepatienter

- De nye generationer af sclerosepatienter står et helt andet og bedre sted end tidligere patienter. Der er flere højeffektive medicintyper med færre bivirkninger, og behandlingen bliver sat i gang, så snart diagnosen er stillet. Det vil sige, at op mod 50 procent af patienterne i dag kan starte på højeffektiv medicin i modsætning til kun 7-10 procent for 10 år siden.

- Vi ved nu, at mere højeffektive medicintyper tidligt i sygdomsforløbet kan være en god stopklods imod sygdommens udvikling, forklarer Matthias og fortsætter:

- Vi har set en enorm udvikling bare inden for de seneste fem år inden for sclerosebehandling. Vi kan desværre ikke genoprette de skader, som er sket for patienter, der har levet med sygdommen i 30 år, men de nye patienter står med en god prognose på længere sigt med de højeffektive medicintyper. Jeg er imponeret over de muligheder, vi har for behandling nu, men selvom jeg er optimist, tør jeg ikke med sikkerhed sige, at vi har en kur om 20 år.

APPFWU01V