Skip til primært indhold

Den Regionale Specialtandpleje

Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Find adresser og kontaktoplysninger til de tre behandlingssteder i Region Syddanmark.

Målgruppe for Den Regionale Specialtandplejen 

Specialtandplejen er for borgere med sindslidelse, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Specialtandplejetilbuddet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandicaps, og har derfor ofte behov for omfattende sygepleje og- eller pædagogisk bistand.

Borgere fra målgruppen kan være indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer efter serviceloven eller bo i kommunale eller regionale almene ældreboliger.

Målgruppen omfatter også borgere fra omsorgstandplejen, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandpleje tilbydes, så længe borgeren tilhører målgruppen.

Tilbuddet om Specialtandpleje er ikke rettet mod personer, som kan benytte det almindelige tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette. Der visiteres ikke til Specialtandpleje med udgangspunkt i økonomiske forhold eller tandlægeskræk.

 

Visitation

Myndighedsansvaret for visitation til Den Regionale Specialtandpleje påhviler bopælskommunen. Visitation sker på en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.

-       Personale ansat i kommunale og regionale boformer efter Serviceloven, eller regionale almene ældreboliger efter Lov om almene boliger m v. kan henvise til Specialtandplejen via bopælskommunen.

-       Hospitalspersonale på psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger kan henvise via bopælskommunen.

-       Børne- og ungdomstandplejen kan henvise de 0-21 årige, som er omfattet af Servicelovens §32 om særlige dagtilbud til Specialtandpleje. Ligeledes kan de børn, der efter Folkeskolelovens §20 er berettiget til at modtage tilbud om specialundervisning, visiteres til Specialtandpleje.

Økonomi

Brugerbetaling på 2.130 kr. (2023-priser) forudsat, at brugeren har modtaget ydelser svarende til dette beløb eller mere ifølge Sygesikringsoverenskomsten. Fremskrives svarende til prisudviklingen. Afregning og opkrævning varetages af bopælskommunen.

Videoer

Hvis man ønsker at forberede et tandbehandlingsforløb i narkose hos Den Regionale Specialtandpleje er der som hjælp hertil produceret 3 videoer. Disse viser forløb for tandbehandling i narkose hos Den Regionale Specialtandpleje, Kolding Sygehus:

Nedenfor er link til de enkelte videoer:

Video om bedøvelsesmetode: Metode

I denne video demonstreres, hvordan du kan komme i fuld bedøvelse inden tandbehandling hos Den Regionale Specialtandpleje.

Vi viser 2 forskellige metoder. Anæstesilægen taler med dig om, hvilken af de 2 metoder, der passer til dig.

Video om voksen til tandbehandling i fuld bedøvelse: Voksen

I denne video viser vi dig, hvordan klinikken ser ud i Kolding. Vi følger en voksen patient, fra hun møder hos os, til bedøvelsen og tandbehandlingen er overstået, og hun er klar til at komme hjem.

Video om barn til tandbehandling i fuld bedøvelse: Barn

I denne video viser vi dig, hvordan klinikken ser ud i Kolding. Vi følger et barn, fra hun møder hos os, til bedøvelsen og tandbehandlingen er overstået, og hun er klar til at komme hjem.

 

Telefontid:      

Mandag - torsdag fra kl. 8.00 til kl. 12.00 og fra kl. 13.00 til  kl. 14.30

Fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.00

Kontaktoplysninger og adresser

Den Regionale Specialtandpleje
Kolding Sygehus
Sygehusvej 20
6000 Kolding

Tlf.: 99 44 08 10

Den Regionale Specialtandpleje - Klinik
Sundhedshuset Sct. Joseph
Nørregade 63A
6700 Esbjerg
Tlf.: 99 44 08 70

Den Regionale Specialtandpleje - Klinik
Sønderborg Sygehus
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Tlf.: 99 44 08 30

Som borger kan du skrive til os via sikker digital post

Som borger kan du sende personfølsomme oplysninger til os med Digital Post via borger.dk.

Skriv sikkert til Den Regionale Specialtandpleje med Digital Post (Kræver at du er logget ind med MitID på borger.dk)

Vil du gerne vide mere om Digital post eller har du brug for hjælp.

Læs om digital post

Virksomheder kan skrive sikkert til os via virksomhedens Digitale Postkasse på virk.dk

Myndigheder kan bruge vores sikre e-mail postkasse: RST@rsyd.dk (Anvender tunnelkryptering)

Kontakt

Mette Beate Bjergager

Klinikchef for Specialtandplejen, tandlæge

Den Regionale Specialtandpleje


APPFWU01V