Skip til primært indhold

Søg plads til tilbud

Ansøg for plads på socialt tilbud via anmodningsportalen, og læs om hvilke oplysninger, vi har brug for til at behandle ansøgningen.

Pladsansøgning sker via anmodningsportalen

Der er én fælles indgang for kommunerne til centrene på Region Syddanmarks specialiserede socialområde: Anmodningsportalen.

I anmodningsportalen udfyldes det digitale matchningsskema, som efterfølgende automatisk bliver sendt til Socialområdets matchningsteam. Efter modtagelse vurderer teamet i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser den kommunale henvendelse og borgerens behov.

 

Anmodningsportal for borgere over 18 år Anmodningsportal for borgere under 18 år

 

 

Opleves der problemer med ansøgningen kan matchningsteamet kontaktes social.anmodning@rsyd.dk

Fremsendelse af fortrolige oplysninger er nødvendigt for behandling af din ansøgning

Region Syddanmark journaliserer modtagne matchningsanmodninger som beskrevet i journaliseringspligten i offentlighedsloven. I den forbindelse bruger vi borgerens personnummer til entydig identifikation af borgeren, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 til brug i f.eks aktindsigtssager . Vi beder derfor om, at matchningsanmodningen indeholder borgerens fulde personnummer og ikke kun fødselsdato.

Matchningsteamet


29 20 10 67 eller 24 45 54 57

Mere information:
Henvendelser om pladser på den sikrede institution Egely og visitation, foregår via Egelys socialrådgiver, som kan kontaktes hele døgnet på tlf.: 99 44 21 00

Henvendelser om pladser på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi foregår direkte til centret på tlf.: 99 44 34 00

APPFWU02V