Skip til primært indhold

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi yder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til mennesker med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten. Centeret rådgiver også om forskellige hjælpemidler. Centeret samarbejder med kommuner og virksomheder om at udvikle teknologier og hjælpemidler, som kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelser. Centeret har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter til børn og unge med høretab.

Målgruppe

Mennesker med funktionsnedsættelser inden for tale, høre, syns- og mobilitetsområdet.
Børn og unge med høretab.

Læs mere på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologis hjemmeside.

Ledelse

Centerchef Steen Friis 

Afdelinger

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Steen Friis

Centerchef

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi


99443201

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Merkurvænget 2, 7000 Fredericia


99443400 (Odense) 99443333 (Fredericia)
APPFWU02V