Skip til primært indhold

Praktiksteder i regionshuset

I løbet af din praktik vil du komme til at arbejde i 3 forskellige afdelinger. Praktikstederne vil - i det omfang det er muligt - blive valgt ud fra dine interesser og ønsker. Du kan læse om praktikstederne i regionshuset og hvilke typer af arbejdsopgaver, der ligger i de forskellige afdelinger herunder.

HR – Forhandling, Løn & Analyse varetager mange forskellige opgaver. En af vores kerneopgaver er udbetaling af løn for Regionshuset, regionens sociale centre, AMK-vagtcentral, Medicoteknik og 3 hospicer.

Derudover administrerer vi regionens feriehuse og udbetaler pension til tidligere ansatte tjenestemænd. HR – Forhandling, Løn og Analyse har endvidere et analyseteam, som blandt andet laver diverse dataudtræk, sygefraværsstatistikker og andre analyser samt brugeradministration.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Oprettelse af nye medarbejdere i lønsystemet
 • Udregne beskæftigelsesanciennitet
 • Skrive ansættelsesbreve
 • Ansøgning om refusioner
 • Udbetaling af kørselsgodtgørelser, jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelser mm.
 • Aconto udbetalinger
 • Afstemninger og faktura skrivninger – her præsenteres du for vores regnskabssystem
 • Konsulentfunktion i forhold til Silkeborg Datas produkter – heraf vagtplansystem tjenestetid, Datawarehouse og personaleweb
 • Telefon- og mailkorrespondance
 • Videreformidling af mails fra HR hovedpostkassen
 • Tolkning af overenskomster, arbejdstidsregler og ferieaftalen

HR Ledelsesakademiet er en del af Koncern HR og består af 3 teams; Ledelseskonsulentteamet, Region Syd E-læringsteamet og Kursus- og Supportteamet.

Vores kerneopgave er at understøtte ledelses- og organisationsudvikling, kurser, kompetenceudvikling af medarbejdere og efteruddannelse i Region Syddanmark.

Du vil blive en del af Kursus- og Supportteamet, som vil guide dig igennem din tid i HR Ledelsesakademiet.

Dog vil du også have et tæt samarbejde med de to øvrige teams.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Administration af kurser
 • Mulighed for at komme ud på arbejdsopgaver med konsulenterne
 • Fakturering
 • Support til kursusportalen Plan2Learn
 • Referatskrivning
 • Mulighed for at komme ud på arbejdsopgaver med E-læringsteamet
 • Support på ANT-området (Alkohol, Narko og Trafik)
 • Journalisering
 • Indbetalinger i Netbank
 • Ansvar for interne IT-kurser
 • Administration af afdelingens rejsekort
 • Mødeplanlægning

 

I Praksis arbejdes der med lægedækningen i Region Syddanmark. Her afregnes der honorar til almen læger og speciallæger, altså udbetaling til lægerne for de ydelser, de giver borgerne.

Vi arbejder også med kiropraktik, fysioterapi, fodterapi, tandlæge- og psykologiområdet.

Der er mulighed for at komme tæt på de politiske valgte regionsrådsmedlemmer og behandlere i sundhedsvæsenet via deltagelse i politiske samarbejdsudvalg.

Du bliver som elev vejledt igennem hele dit forløb i afdelingen. Vi står altid klar til at hjælpe dig.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Honorarafregning og sagsbehandling
 • Fakturagodkendelse og referatskrivning
 • Skriftlig korrespondance internt og eksternt
 • Introduktion til og evt. deltagelse i klagesager med dialog
 • Introduktion til afdelingens økonomi, controlling og medicinområdet
 • Diverse ad-hoc opgaver

Regionssekretariat og jura

Den samlede afdeling sekretariatsbetjener regionsrådet, forretningsudvalget, diverse politiske udvalg samt koncernledelsen.

Afdelingen er samtidig direktionens ansigt udadtil i direktionen. Vores mange jurister arbejder med spændende områder som abortsamråd, forældreegnethed, retssager for psykiatrien, kontraktret, persondata, patienterstatning og de er behjælpelig med juridisk assistance på tværs i regionshuset og ud i hele organisationen.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Dagsordener og referater til chefmøder
 • Mødebooking
 • Fordeling af elektronisk post
 • Journalisering
 • Ajourføring af database
 • Åbne postlister
 • Diverse ad hoc opgaver

I Socialområdet - Drift og Udvikling løser vi en række opgaver, som understøtter regionens 6 centre på social- og specialundervisningsområdet.

Centrene omfatter bl.a. sociale tilbud til borgere, der er udviklingshæmmede, borgere med sindslidelser samt børn og unge med særlige sociale vanskeligheder, fysiske og psykiske handicap eller kommunikationshandicap.

Afdelingen løser bl.a. opgaver inden for arbejdsmiljø, jura, kommunikation, kvalitet, kompetenceudvikling og økonomi.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:  

 • Kvitteringsbreve
 • Samle dagsorden og bilag til samrådsmøder
 • Ferieoversigter
 • Mødeplanlægning
 • Referatskrivning
 • Vedligehold af intranet/hjemmeside
 • Journalisering
 • Budgetindberetninger
 • Takstindberetning
 • Kvalitetssikring af takstberegninger
 • Deltagelse i økonomi-teammøder med centrene
 • Betaling af fakturaer
 • Mødebooking

Økonomi - Regnskab og Finans har det overordnede ansvar for drift og brugersupport af økonomisystemet.

Afdelingen sørger for betaling af fakturaer fra kreditorer, opkrævning af fakturaer hos debitorer, håndtering af forsikringsspørgsmål og mange andre ting.

I afdelingen vil du primært komme igennem debitor og kreditor, Hotline områderne og du vil komme til at snuse til andre ting.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Bogføring
 • Udbetalinger og afvisninger
 • Indbetalinger i Netbanken
 • Faktureringer
 • Elektronisk fakturering via NemHandel
 • ProNestor udkontering
 • Kundebetjening - personligt, telefonisk, mail
 • Afstemninger

I Regional Udvikling arbejder vi for at skabe udvikling i Syddanmark. Det gør vi bl.a. gennem mobilitet, uddannelse, kultur, klima, jordforurening, sundhedsinnovation og meget mere.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med eksterne parter, såsom kommuner, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, ministerier mv.

Vi har en bred vifte af opgaver inden for følgende områder, hvor det samtidigt kan være aktuelt at blive elev:

 • Vand og Jord
 • Klima og Ressourcer
 • Uddannelse og Mobilitet
 • Sundhedsinnovation og Kultur
 • Interregsekretariatet, Kruså
 • Regional Udvikling har kontorer i Vejle, Ribe, Odense og Kruså.

Eksempler på dine arbejdsopgaver:

 • Servicering af chefer og kolleger med praktiske opgaver
 • Bogføringsopgaver
 • Kopieringsopgaver
 • Mødeplanlægning, herunder bestilling af forplejning og praktisk afvikling af møderne
 • Rejsebestilling
 • Praktiske kontoropgaver, frugtordning, aviser mv.

IT-Styring er en stabsfunktion i Regional IT, der primært understøtter ledelsen i Regional IT, men er der også for alle afdelingens ca. 300 medarbejdere. Vi varetager  bagvedliggende administrative opgaver omkring it, så vores kolleger kan koncentrere sig om at lave it-opgaver for sygehusene mv.

IT-Styring består af tre hovedteams:

 • Sekretariat (herunder også økonomi, Business Intelligence, HR opgaver samt arbejdsmiljø)
 • Kontrakter, Licenser & Udbud
 • Forretningsudvikling

De opgaver, du vil kunne blive involveret i hos IT-Styring kan være meget alsidige, og dækker en meget bred portefølje af opgaver:

 • Vedligeholdelse af vores fysiske ”medarbejder-tavle” og organisationsdiagram.
 • Opdatering af intranet sider.
 • Bistå med mødeindkaldelser og planlægning af fællesmøder og arrangementer.
 • Udarbejde referater fra funktionsmøder.
 • Deltage i procesforbedrings-workshops – opnå kendskab til LEAN.
 • Understøtte og udvikle nye koncepter i forhold til tiltrækning af nye medarbejdere, og sikre at eksisterende medarbejdere har lyst til at blive.
 • Deltagelse på uddannelsesmesser samt koordinering af Regional IT’s indsats.
 • Deltage i udvikling af nye services og ydelser.
 • Bistå i håndteringen af vores ”Brugerfodspor”-program, hvor medarbejdere i Regional IT følger en klinikers hverdag.
 • Assistere i forbindelse med administrativ håndtering af vores hjemmearbejdspladsordning.

Elevcitat

"I hverdagen føler man sig ikke som "elev", men som en kollega på lige fod med alle de andre. Der er altid tid til spørgsmål og hjælp, og der er altid opgaver. Man sidder ikke og keder sig."

Mie Heegaard

Feriefondskonsulent og uddannelsesansvarlig

HR Forhandling, Løn og Analyse


76631732
APPFWU02V