Skip til primært indhold

Rammeaftale

Hvert år skal de danske kommuner udarbejde en Rammeaftale, der indeholder to dele, én styringsaftale og én udviklingsstrategi for socialområdet.

Aftalerne skal indgås med regionen for så vidt angår de tilbud som regionen driver. Regionen deltager i udarbejdelsen af aftalerne. Ansvaret for aftalerne er administrativt  forankret i socialdirektørkredsen, hvor Region Syddanmark også deltager, ligesom regionen også deltager i de arbejdsgrupper, der udarbejder udkast til aftaler.

Formål:

  • Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.
     
  • Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser (Sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger).

Find oplysninger om koordineringen af det specialiserede socialområde og den aktuelle Rammeaftale på Socialsekretariatets hjemmeside.

APPFWU01V