Skip til primært indhold

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Funktion og opgave

Psykiatrisk dialogforum er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Psykiatrisk dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, der forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der kan påvirke samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Psykiatrisk dialogforum beskæftiger sig blandt andet med planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer i psykiatrien og med tendenser i samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser og monitorering af kvalitet. Psykiatrisk dialogforum drøfter spørgsmål, der optager mange, f.eks. involvering af patienter og pårørende, patientrettigheder og nedbringelse af tvang. Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Medlemmer

Psykiatrisk dialogforum har 18 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 • Thies Mathiasen, O (formand)
 • Bente Gertz, A
 • Jette Jensen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Annette Blynel, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V


Medlemmer fra psykiatriens bruger-, patient- og pårørendeforeninger.

 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed (næstformand)annehvidberg@mail.dk tlf.: 24 61 20 09
 • Birgitte Dahl Skjødt, EN AF OSplay-dead@live.dk tlf.: 28 57 56 15
 • Claus Thomsen, Angstforeningenclaus@angstforeningen.dk tlf.: 52 82 66 76
 • Morten Vilhelm, ADHD Sydjylland
  mortenvilhelm@stofanet.dk, tlf.: 50 72 78 21
 • Karen Margrethe Nielsen, Depressionsforeningen
  kmndepkmndep@gmail.com tlf.: 21 93 62 38
 • Kirsten Bünger Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende
  kipa5500@hotmail.com tlf.: 64 40 16 15/30 34 42 80
 • Grethe Skovlund, Alzheimerforeningen, gresk@profibermail.dk tlf.:25 12 26 21
 • Louise Linde, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)
  ll@lmsos.dk tlf.: 23 47 84 73
 • Marianne Sille Bech Brams, LAP
  brams@mail.dk tlf.: 25 56 80 69
APPFWU01V