Skip til primært indhold

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Funktion og opgave

Psykiatrisk dialogforum er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Psykiatrisk dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, der forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der kan påvirke samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Psykiatrisk dialogforum beskæftiger sig blandt andet med planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer i psykiatrien og med tendenser i samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser og monitorering af kvalitet. Psykiatrisk dialogforum drøfter spørgsmål, der optager mange, f.eks. involvering af patienter og pårørende, patientrettigheder og nedbringelse af tvang. Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Medlemmer

Psykiatrisk dialogforum har 18 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 • Sarah Andersen (midlertidig formand)
 • Mette Bossen Linnet (barselsorlov)
 • Anne Skau Styrishave
 • Roya Moore
 • Sara Darling Berg Jørgensen
 • Suzi Würtz
 • Sabrina Bech Røn

Medlemmer fra psykiatriens bruger-, patient- og pårørendeforeninger.

 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Birgitte Dahl Skjødt, EN AF OS
 • Claus Thomsen, Angstforeningen
 • Merete Lysgaard Hansen, Depressionsforeningen
 • Kirsten Bünger Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende
 • Grethe Skovgaard, Alzheimerforeningen
 • Vibeke Uldall, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS)
 • Marianne Sille Bech Brams, LAP (Landsforeningen af Psykiatribrugere)
APPFWU01V