Skip til primært indhold

Psykiatrisk dialogforum

Psykiatrisk dialogforum forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Funktion og opgave

Psykiatrisk dialogforum er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Psykiatrisk dialogforum er et rådgivende og debatskabende forum, der forholder sig til alle aspekter af psykiatrien, der kan påvirke samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Psykiatrisk dialogforum beskæftiger sig blandt andet med planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer i psykiatrien og med tendenser i samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser og monitorering af kvalitet. Psykiatrisk dialogforum drøfter spørgsmål, der optager mange, f.eks. involvering af patienter og pårørende, patientrettigheder og nedbringelse af tvang. Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Medlemmer

Psykiatrisk dialogforum har 18 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

 • Mette Bossen Linnet
 • Anne Skau Styrishave
 • Roya Morre
 • Sabrina Bech Bartholin
 • Sara Darling Berg Jørgensen
 • Sarah Andersen 

Medlemmer fra psykiatriens bruger-, patient- og pårørendeforeninger.

 • Anne Hvidberg Jørgensen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Birgitte Dahl Skjødt, EN AF OS
 • Lilli Jørgensen, Autismeforeningen
 • Vibeke Vonsyld, Alzheimerforeningen
 • Lene Møller Nielsen, Bedre Psykiatri
 • Marianne Sille Bech Brams, LAP
 • Merete Lysgaard Hansen, Depressionsforeningen
 • Vibeke Uldall, Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade

Vi søger patient – og pårørenderåd indenfor psykiatrien til psykiatrisk dialogforum

Et patient – og pårørenderåd har desværre måtte trække sig fra psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark, og vi leder derfor efter et andet patient- og pårørenderåd, som ønsker at være en del af psykiatrisk dialogforum.

Ud over regionsrådsmedlemmer består psykiatrisk dialogforum af medlemmer, udpeget efter indstilling af patient- og pårørendeforeninger inden for psykiatrien.

Hvordan kan I blive medlem?

I kan indtil d. 3. juli 2023 bringe jer selv i forslag som medlem af psykiatrisk dialogforum.

Vi skal derfor bede om at modtage foreningernes forslag til medlemmer. Vi vil gerne bede om de pågældendes navn, adresse, kontaktoplysninger (telefon og e-mail) og organisation/forening.

Vi vil også gerne bede om, at der redegøres i forhold til udvælgelseskriterierne, som er:

 • Foreningsvedtægter
 • Foreningens målgruppe
 • Antal medlemmer
 • Regional organisering, jf. dialogforummets kommissorium.

Oplysningerne sendes til Regionssekretariat og jura, Iben Lindhardt Hjortshøj: Iben.Lindhardt.Hjortshoj@rsyd.dk

APPFWU02V