Skip til primært indhold

Nyhedsbrev september 2023

Læs de artikler der er tilknyttet nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" for september2023

Artikler i nyhedsbrevet "Uddannelsesindsatser i Syddanmark" september 2023

22 syddanske ungdomsuddannelser og FGU’er sætter klima højt på dagsordenen

I projektet "Klimavenlige og Bæredygtige ungdomsuddannelser" skal ungdomsuddannelser og FGU'er arbejde med at skabe mere klimavenligt og bæredygtigt forbrug og adfærd blandt elever og medarbejdere på skolerne.
 
Skolerne skal arbejde med de kategorier, som sætter de største klimaaftryk fra vores forbrug og adfærd. Det er fx den mad vi spiser, transport til og fra skole men også transport i forbindelse med studieture samt forbrug af tøj og elektronik.

Skolerne deltager blandt andet i en klimamåling, som skal skabe afsæt for nye indsatser og handlinger. En del af skolerne har forpligtet sig på at lave klimaplaner og sætte klimahandlinger i gang, mens andre starter med at gøre kantinemaden mere klimavenlig og plantebaseret.

  • 15 gymnasier, erhvervsuddannelser og FGU’er deltager i klimamålingen
  • Ud af de 15 skoler deltager 11 af skolerne i Klimaplaner og Klimahandlinger
  • 13 skoler har valgt at sende medarbejdere på kursus i klimavenlig kantinemad.

I alt deltager 22 forskellige ungdomsuddannelser og FGU'er i én eller flere af de tre syddanske initiativer.

I projektet samarbejder Region Syddanmark med Behave Green, CONCITO og Konsulenthuset Rybjerg. 

Ønsker du mere information om projektet ”Klimavenlige og bæredygtige ungdomsuddannelser” er du velkommen til at kontakte projektleder Lene Henriksen. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Flere og flere unge tager bilen til ungdomsuddannelse - Region Syddanmark igangsætter projekter målrettet mere klimavenlig transport

Region Syddanmark arbejder for at fremme en grønnere og mere klimavenlig transportadfærd, blandt de syddanske borgere, til gavn for såvel vores klima, vores sundhed, trængselsudfordringer og mulighederne for at skabe attraktive bo- og levemiljøer.

Som en del af disse indsatser fokuserer vi bl.a. på unge på ungdomsuddannelser, da de er fremtidens trafikanter og i en aldersgruppe, hvor mange bevæger sig fra cykel og kollektiv transport til bilen. Nye transportmuligheder opstår, når kørekortet erhverves og manges transportvaner ændres til vaner, der er mere stillesiddende og klimabelastende.

Flere og flere unge vælger bilen til ungdomsuddannelse

Vi ved fra en undersøgelse lavet af Passagerpulsen i 2021, at andelen af unge syddanskere, der tager bilen i skole, fra 2010 til 2019 voksede fra 19% til 36%, mens både brug af kollektiv transport og cykel faldt. Den tendens er kun blevet forstærket over de seneste par år. Flere og flere unge har en bil til rådighed, og mange opfatter bilen som det mest præstigefyldte transportmiddel.

Vi ønsker at undersøge, hvordan de mere klimavenlige transportformer som cykling, den kollektive transport eller delemobiliteter som fx samkørsel, kan gøres mere attraktive for unge.

Region Syddanmark igangsætter derfor flere initiativer målrettet en mere klimavenlig transportadfærd på syddanske ungdomsuddannelser.

Initiativerne kan i fællesskab styrke incitamentet til at vælge en mere klimavenlig transport. Kvaliteten ligger i et mobilitetsmix med flere forskellige mobilitetsmuligheder, som tilsammen kan skabe et attraktivt alternativ til bilen.

Mere om de to konkrete initiativer

’Vi cykler til uddannelse’

Formålet er få flere unge syddanskere op på cyklen. Det giver en mere klimavenlig transport i form af sparet CO2 og reducerer trængsel, men skaber også en bedre såvel fysisk som mental sundhed blandt de unge. Med Vi Cykler Til Uddannelse ønsker Region Syddanmark at inspirere flere unge til at vælge cyklen til i deres hverdag og give dem gode erfaringer med at cykle. Cyklen kan tages fra A til B eller i kombination med bus, tog eller letbane.

Projektet omfatter udvikling af kampagneuniverset Vi Cykler Til Uddannelse, som skal få flere unge til at vælge cyklen eller elcyklen, samt et 3-årigt implementeringsforløb på landets ungdomsuddannelser. Der vil være fokus på informations- og kampagneindsatser på ungdomsuddannelserne, opbygning af en cykelkultur, fordels- og incitamentsprogrammer samt løbende dataindsamling og evaluering af indsatsen.

Parter: Cyklistforbundet, de fem regioner, ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommuner og trafikselskaber.

Tidsperspektiv: 2023 – 2026.

’Samkørsel på ungdomsuddannelser’

Formålet er at få flere unge til at vælge samkørsel frem for solokørsel i egen bil. Det giver en grønnere og mere bæredygtig transport i form af sparet CO2 og reducerer trængsel, men skaber også flere transportmuligheder for unge, styrker unges relationer på tværs af klasser og årgange samt giver bedre plads på ungdomsuddannelsernes parkeringspladser.

Projektet vil promovere samkørsel og mulighederne heri, bl.a. ved at stille en samkørselsplatform i form af en app til rådighed for unge. Der vil være fokus på informations- og kampagneindsatser på ungdomsuddannelserne, opbygning af en samkørselskultur, fordels- og incitamentsprogrammer samt løbende dataindsamling og evaluering af indsatsen.

Parter: Syddanske ungdomsuddannelsesinstitutioner, Region Syddanmark, Nabogo, FynBus, Sydtrafik, og syddanske kommuner.

Tidsperspektiv: 2023 – 2026.

 

Analyse om syddanske unges valg af uddannelse

Gode uddannelsesmuligheder i hele regionen er vigtige for at kunne sikre adgang til den arbejdskraft, som de lokale virksomheder og det offentlige arbejdsmarked har brug for.

En ny analyse belyser syddanskernes valg af videregående uddannelse, ved at undersøge, hvad der er afgørende for unge i deres valg af både videregående uddannelse, uddannelsesinstitution og studieby.

Analysen undersøger, hvad gymnasieelever lægger vægt på, når de skal vælge uddannelse, uddannelsesinstitution og studieby. Derefter belyses hvilke videregående uddannelsesinstitutioner, som tidligere elever på de syddanske gymnasier er startet på.

Analysen viser blandt andet at næsten halvdelen er sikre på, de vil læse videre. Knap halvdelen af eleverne (45 pct.), der er i gang med 3.g eller 2.hf i Syddanmark, angiver, at de er helt sikre på, at de vil læse en videregående uddannelse inden for to år efter gymnasiet.

Spørger man eleverne, hvilke forhold der er vigtige i deres valg af uddannelse, angiver de at kompetencer, interesser og jobmuligheder er vigtige i valget af uddannelse. Det vil sige at uddannelsens match med deres kompetencer og interesser samt efterfølgende jobmuligheder er vigtige, når de skal vælge videregående uddannelse.

I analysen kan du yderligere finde svar på, om er der geografiske forskelle i unges valg af uddannelsesinstitution, samt finde viden om unges overvejelser om flytte væk for at studere, og om de overvejer at vende tilbage igen bagefter.

Analysen udgives 3. oktober 2023.

Kontaktpersoner for de forskellige projekter

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Anne From

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


Asdija Thangaratnam

Analytiker

Sundhedsinnovation og Kultur


24410563

Kontakt for spørgsmål om nyhedsbrevet

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V