Skip til primært indhold

Klima-Kunderejsen mod bæredygtigt byggeri

Klima-Kunderejsen skal medvirke til at gøre byggebranchen mere bæredygtig. I projektet klædes elever på relevante uddannelser på til at være forandringsagenter for den grønne omstilling af byggeriet.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet gennemføres forskellige aktiviteter rettet mod elever på ni forskellige uddannelser relateret til byggebranchen. På EUC Syd indgår tømrer-, murer-, elektriker-, VVS-energi- og tekniskdesigneruddannelsen, og på Erhvervsakademi Sydvest indgår bygningskonstruktør-, byggekoordinator-, el-installatør- og finansøkonomuddannelsen. I projektet udvikles og afprøves faglige forløb, hvor eleverne bliver klædt på til at rådgive om og gennemføre klimavenlige løsninger inden for byggeriet. Undervisningen baserer sig på Klima-Kunderejsen, der er et undervisningsmateriale bygget op omkring et scenarium, hvor en kunde ønsker en grøn omstilling af sin bygning. Formålet med projektet er at styrke elevernes evner inden for kommunikation, samarbejde, koordinering og tekniske emner som fx energiteknik.

Forventede resultater 

 • 80% af de deltagende elever forstår sammenhængen med andre faggruppers praksis i forbindelse med bæredygtigt byggeri.
 • 85% af de deltagende elever har forståelse for og kendskab til metoder for god kommunikation.
 • 80% af de deltagende elever får kompetencer til at omsætte opnået viden til rådgivning af forskellige kunder og kundegrupper inden for byggeriet.
 • 75% af de deltagende elever får en større indsigt i at italesætte og omsætte kundens behov til løsninger.
 • 70% af de deltagende elever forstår og vil være på forkant med de valg, som kunden står overfor i hele byggeprocessen og i forhold til bæredygtighed.
 • 80% af de deltagende elever kan tænke helhedsorienteret.
 • 70% af de deltagende elever kan komme med ideer til energirenovering under besøg hos kunden.
 • 90% af de deltagende elever får øget deres kompetencer inden for de energitekniske/faglige forhold.

Parter 

 • EUC Syd (Sønderborg, Aabenraa, Haderslev)
 • EASV (Esbjerg og Sønderborg)
 • Project Zero A/S

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. november 2021 til 30. april 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.544.112,60 kr. 

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V