Skip til primært indhold

Regionens hovedopgaver

Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.

Opgaver i hovedtræk

Her er en kort oversigt over Region Syddanmarks hovedopgaver:

 • Sygehusvæsnet og den behandlende psykiatri
 • Sygesikringen
 • Institutioner for udsatte grupper med særlige behov, herunder de lands- og landsdelsdækkende i regionen
 • Ansvar for regionale busruter og jernbaner
 • Miljø, jordforurening og råstoffer
 • Udviklingsplaner inden for uddannelse, kultur, miljø samt udvikling af byregioner, byer, byområder og landdistrikter i samarbejde med kommunerne

Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i forlængelse af regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

Profilfilm for Region Syddanmark

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Regionens økonomi

Region Syddanmark kan ikke selv udskrive skatter. Alle opgaver skal derfor finansieres gennem tilskud fra staten og bidrag fra kommunerne i regionen.

Finansieringen fordeler sig således:

 • Bloktilskud fra staten - cirka 75 %
 • Statslige aktivitetsbestemt tilskud - cirka 5%
 • Fast kommunalt bidrag - cirka 10%, svarende til 1.000 – 1.500 kr. pr. indbygger
 • Aktivitetsafhængigt normalt bidrag - cirka 10%

Se budgetter, årsrapporter og regnskaber for Region Syddanmark

Kort over kommuner i Region Syddanmark

 

Kort over kommuner i region Syddanmark

Der er 22 kommuner i Region Syddanmark

Kommunerne i regionen

 • Billund Kommune
 • Esbjerg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Kolding Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Tønder Kommune
 • Varde Kommune
 • Vejen Kommune
 • Vejle Kommune
 • Aabenraa Kommune
 • Assens Kommune
 • Fanø Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Langeland Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Nyborg Kommune
 • Odense Kommune
 • Svendborg Kommune
 • Ærø Kommune

Regionshuset

Damhaven 12, 7100 Vejle


76 63 10 00

Mere information:
Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.30
Fredag kl. 8.00 - 14.00

APPFWU01V