Skip til primært indhold

HR Personale

Afdelingen varetager lønforhandlinger, personalejuridiske opgaver, fortolkninger af overenskomster, løn og lønkonsulentopgaver, tjenestemandspension og analyser af data vedrørende personale.

Opgaverne der varetages af HR personale, ligger indenfor følgende hovedområder:

 • Lønadministration for regionshuset og sociale centre
 • Administration af tjenestemandspensioner
 • Forhandling af lønaftaler
 • Fortolkninger af overenskomster og arbejdstidsregler
 • Personalejura
 • Statistik, lønsystem og økonomi
 • Region Syddanmarks Feriefond
 • Servicemedarbejdere i hele HR-huset

Fysisk placering

HR Personale ligger på 1 og 2. sal i HR-huset – Adressen er Boulevarden 76, 7100 Vejle

Organisering

Arbejdet i HR Personale er organiseret i 5 hovedområder:

Forhandling 

 • Forhandling af løn ved ansættelse
 • Fortolkning af overenskomster
 • Fortolkning af arbejdstidsregler
 • Support vedrørende arbejdstidsregler

Lønadministration

 • Ansættelsesbreve
 • Løn- og ferieadministration
 • Support og uddannelse vedr. vagtplanlægning
 • Håndtering af sygedoms- og barselsrefusion
 • Tjenestemandspension
 • Brugeradministration mht. lønsystemet

Jura

 • Alle opgaver indenfor personalejura

Statistik, analyse og økonomi

 • Drift og udvikling af HR Nøgletal
 • Udarbejdelse af statistikker og analyser indenfor løn- og personaleområdet
 • Økonomiopfølgning i HR
 • Product management i forhold til lønsystemet

Sekretariat for Region Syddanmarks Feriefond

 • Udlejning af ferieboliger i Danmark og Tyskland
APPFWU01V