Skip til primært indhold

Region Syddanmarks uddannelsespulje

Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. årligt. Uddannelsespuljen kan søges af offentlige ungdomsuddannelser og FGU'er i Syddanmark til forsøgs- og udviklingsaktiviteter. Puljen er åben for projekter, der bidrager til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi. Midlerne fra uddannelsespuljen kan søges gennem to delpuljer, som du kan læse mere om her på siden.

Ansøgningsfrister og timesats

I 2024 er der to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks uddannelsespulje: 

  • Den 15. januar 2024. (Medfinansiering af socialfondsansøgning)
  • Den 15. september 2024.

Den gældende standardtimesats for projekter, som får tilsagn i 2024 er 387 kr.

Søg om midler til enten større eller mindre uddannelsesprojekter

Titel

Puljen til mindre uddannelsesprojekter

Puljen til større uddannelsesprojekter

Formål

Bidrage til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi gennem hurtig afprøvning af mindre udviklingstiltag og udbredelse af mindre udviklingsindsatser, som allerede er afprøvet. Bidrage til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi gennem længerevarende og omfattende udviklingstiltag samt udbredelse af større udviklingsindsatser, som allerede er afprøvet.

Projektperiode

Max 2 år. Typisk 2-3 år.

Finansiering

Ansøgt beløb fra uddannelsespuljen på mellem 250.000 og 750.000 kr. Ansøgt beløb fra uddannelsespuljen på over 750.000 kr.

Omfang og partnerkreds

Puljen støtter mindre og som udgangspunkt afgrænsede projektidéer med én eller få økonomiske partnere.

Puljen støtter større og som udgangspunkt omfattende projekter gerne med et bredt partnerskab af uddannelsesinstitutioner og eventuelle andre relevante parter.

Her på siden kan du klikke dig videre og læse om, hvordan du søger midler til større eller mindre uddannelsesprojekter gennem uddannelsespuljen. Du kan blandt andet læse om krav og kriterier samt finde det ansøgningsmateriale, du skal bruge i forbindelse med jeres ansøgning. Du kan også læse om alle de projekter, der har fået støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og se hvem, der er parter i projekterne samt projekternes formål, indsatser, resultater osv.

Region Syddanmark kan støtte med op til 75 procent

Region Syddanmark støtter alle projektudgifter med op til 75 procent. Det vil sige, at du, som ansøger skal medfinansiere uddannelsespuljeprojekter med minimum 25 procent.

Evaluering af uddannelsespuljeprojekter

Ekstern evaluering af projekter, der bevilliges støtte ultimo 2024, er endnu ikke afklaret. Projekter, der søger tilskud fra puljen til større uddannelsesprojekter må dog forvente at skulle indregne et endnu ikke fastsat beløb til ekstern evaluering. Det vil ikke være muligt at vælge en anden ekstern evaluator end den, som regionen i givet fald indgår kontrakt med. Som med alle andre projektudgifter gælder, at Region Syddanmark kan støtte den eksterne evaluering med op til 75 procent. 

Det forventes, at mindre uddannelsesprojekter som udgangspunkt ikke evalueres eksternt.

Kontakt uddannelsesteamet

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V