Skip til primært indhold

Uddannelsespuljen

Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. årligt. Uddannelsespuljen kan søges af offentlige ungdomsuddannelser og FGU'er i Syddanmark til forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

Ansøgningsfrister til Region Syddanmarks uddannelsespulje

I 2023 er der to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje: 

  • Den 15. januar 2023.
  • Den 15. september 2023. 

Ansøgningsmateriale til Region Syddanmarks uddannelsespulje og inspiration

Herunder kan du klikke dig videre og læse om, hvordan du søger uddannelsespuljen. Du kan blandt andet læse om krav og bedømmelseskriterier samt finde det ansøgningsmateriale, du skal bruge i forbindelse med jeres ansøgning. Du kan også læse om alle de projekter, der har fået støtte af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og se hvem, der er parter i projekterne samt projekternes formål, indsatser, resultater osv.

Kontrakt med COWI om evaluering af uddannelsespuljeprojekter

Region Syddanmark har indgået en kontrakt med COWI og Pluss om ekstern evaluering af uddannelsespuljeprojekter. Kontrakten medfører, at projekter der ansøger om tilskud fra uddannelsespuljen skal indregne en konsulentpost i det samlede projektbudget på 63.960 kr. til ekstern evaluering. Det gælder som udgangspunkt projekter, der søger om et tilskud fra uddannelsespuljen på mere end 1 mio. kr. Det vil ikke være muligt at vælge en anden ekstern evaluator end COWI. Som med alle andre projektudgifter gælder, at Region Syddanmark kan støtte den eksterne evaluering med op til 75 procent. 

Region Syddanmark kan støtte med op til 75 procent

Region Syddanmark støtter alle projektudgifter med op til  75 %. Det vil sige, at ansøger skal medfinansiere uddannelsespuljeprojekter med minimum 25 %. 

 

Kontakt uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Anne Kjær Christensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Linda Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V