Skip til primært indhold

Marie hjælper fynboer med at lægge nikotinen på hylden

Cigaretter, pibe, snus eller e-cigaretter. Der er mange måder at få nikotin på, men fælles for dem alle er, at de skaber afhængighed. Marie Bøgstrup Sørensen er ansat som sundhedspilot i Middelfart Kommune og hjælper fynboer, der ønsker at komme af med afhængigheden.

Sundhedspilot Marie Bøgstrup Sørensen står foran skærm og underviser deltagere.

Marie Bøgstrup Sørensen er sundhedspilot i Middelfart Kommune, hvor hun hjælper folk med at holde op med at ryge.

I Middelfart Kommune er Marie Bøgstrup Sørensen og hendes kollegaer hver dag i kontakt med borgere, som ønsker hjælp til at komme af med deres nikotinafhængighed.

Der er flere muligheder for at få hjælp, men som regel begynder Marie med et fysisk møde, hvor hun taler med borgeren om hans eller hendes afhængighed og sundhedsvaner set i et bredere perspektiv. Derefter beslutter hun sammen med borgeren, hvilket tilbud der er bedst.

Nogle foretrækker et individuelt forløb, mens andre bare har brug for et par telefonsamtaler. En hel del vælger at blive tilmeldt et af de kursushold, som kommunen opretter 3-4 gange om året.

Holdene er typisk på 10-12 personer, og kurset består både af erfaringsudveksling mellem deltagerne og af forskellige faglige indlæg, som kan hjælpe dem ud af afhængigheden. Men vigtigst af alt er, at deltagerne allerede på første kursusdag sætter en fælles dato for, hvornår de vil stoppe med at ryge eller bruge nikotinprodukter.

Maries erfaring er, at mange borgere har stor glæde af at gå på et hold:

- Det er rigtig godt for mange at være på hold, fordi de er sammen med andre, der er i samme situation. Vi bruger meget tid på at tale om, hvordan det går, hvad de gør for at bryde deres vaner, hvordan de takler abstinenser osv. De har hinanden at spejle sig i, og de deler gode idéer med hinanden, fortæller hun.

Tag fat i din kommune eller kontakt stoplinien.dk eller på telefon 80 31 31 31, hvis du gerne vil have hjælp til at komme af med din nikotinafhængighed.

To ud af tre stopper med at ryge

For langt de fleste er motivationen for at stoppe med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter, at de gerne vil slippe fri af deres afhængighed – de føler, at cigaretterne styrer deres liv. For mange har økonomien eller helbredet også en betydning.

Når kurset er slut efter seks kursusgange, er tre ud af fire stoppet med at ryge eller bruge nikotinprodukter, og det samme er tilfældet, når holdet mødes igen efter cirka tre måneder.

- De, der har haft succes med at lægge nikotinen på hylden, oplever ofte, at de har fået mere energi og en bedre kondition. At de er blevet gladere og mere friske. At de simpelthen har fået det bedre, fortæller Marie.

Når der er gået et halvt år, ringer Marie til deltagerne og følger op på, om de stadig er røgfrie. Hvis ikke, får de tilbuddet om at deltage i endnu et kursus.

- Det er ikke unormalt at skulle på kursus flere gange, og det er heller ikke nødvendigvis dårligt. For de får nogle gode erfaringer med hver gang. De bliver klogere på dem selv og deres rygevaner, og det er vigtigt, hvis de skal bryde med de vaner, fortæller hun.

App'en "e-kvit" kan hjælpe dig igennem dit rygestop. Den er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Udover motiverende tal og fakta om, hvor mange penge du har sparet, og hvor længe rygestoppet har varet, indeholder app'en blandt andet videoer med mindfullness-øvelser.

APPFWU02V