Skip til primært indhold

Tarmkræftscreening

Alle borgere i alderen 50 til 74 år modtager tilbud om at blive screenet for tyk- og endetarmskræft.

Regionerne tilbyder screeningen, da tarmkræft er en af de hyppigste kræftformer. Sygdommen rammer én ud af 20, og det er fortrinsvis personer over 50 år.

Formålet med screeningen

Formålet med tarmkræftscreeningen er at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så du kan få behandling så hurtigt som muligt. Hvis man opdager kræften tidligt, giver det bedre chancer for overlevelse og større sandsynlighed for en mere skånsom behandling.

Desuden vil man i nogle tilfælde kunne konstatere forstadier til kræft, som det er muligt at følge nøje og eventuelt behandle, så kræften ikke udvikler sig.

APPFWU02V