Skip til primært indhold

Lyd, lys og levende billeder giver trygge fødsler

Med regionens nye fødeplan ombygges regionens nuværende 38 fødestuer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg til moderne sansefødestuer. De rolige omgivelser skal være til gavn for både fødende, nyfødte og medarbejdere.

Sansefødestue med beroligende lys, briks og badekar.

Billedet er fra den første sansefødestue i Region Syddanmark på fødeafdelingen på Aabenraa Sygehus. Alle fødende i Syddanmark kan se frem til at føde på en lignende fødestue, for samtlige 38 fødestuer på de fire sygehuse i regionen bliver lavet om til sansefødestuer i løbet af 2023.

Et blødt lys, beroligende nordiske naturmotiver og en afslappet hjemlig stemning. Det er nogle af elementerne i de nye sansefødestuer, alle syddanske fødende i fremtiden bliver budt velkommen til på regionens fire fødeafdelinger.

De nye sansefødestuer bliver ombygget efter et fælles koncept, som er udviklet af repræsentanter fra regionens fire fødeafdelinger sammen med Syddansk Sundhedsinnovation. Konceptet har blandt andet fokus på stemningsskabende lys, beroligende lyd og nordisk natur som udsmykning.

Medarbejdere, fødende og partnere har i løbet af 2022 givet deres input og ønsker til indretningen af sansefødestuerne. Noget af det, der er kommet ud af de input, er, at det bliver muligt for den fødende og partneren at justere på lyd, lys og vægudsmykning undervejs.

En bedre fødselsoplevelse

Karen Bøhrnsen er jordemoder med forskningsfunktion på Sygehus Sønderjylland. Hun har undersøgt, hvilken betydning regionens første – og indtil nu eneste – sansefødestue i Aabenraa har haft for de fødendes fødselsoplevelse, siden den blev åbnet i 2020.   

- Jeg har interviewet 16 par, der har født på vores sansefødestue. Deres tilbagemeldinger peger på, at det har en betydning, at fødslen er foregået på en sansefødestue. De siger også, det skaber ro, afslappethed og tryghed, men at det ikke kan stå alene. Den gode fødselsoplevelse er også afhængig af interaktionen med det sundhedspersonale, de fødende møder under fødslen – og så kan sansefødestuen understøtte den gode fødselsoplevelse.

Karen Bøhrnsen siger også:

- Vi jordemødre har altid vidst, at hjemmefødslens tryghed og hjemlige rammer kan noget, men hvordan vi fik flyttet hjemmet ind på fødestuen, har vi ikke helt vidst. Vi har prøvet at sætte kunstige stearinlys og plastikpotteplanter ind på fødestuerne, uden at det helt lykkedes. I 2020 åbnede vi den første sansefødestue, som blev skabt lidt af nød. Der blev bygget en stor, kedelig mur lige uden for vinduet til en af fødestuerne. Vi valgte så at ændre stuen til en sansefødestue, så en stor lyd-skærm med naturmotiver nu dækker vinduet.

Siden åbningen i 2020 er interessen for sansefødestuerne – også fra politisk side – steget støt, og nu bredes de så ud i hele regionen. Ombygningen af de 38 fødestuer koster 15,4 mio. kr., som regionsrådet har sat penge af til i budgettet for 2022.

National og international inspiration

Sansefødestuer er et forholdsvist nyt koncept i dansk sammenhæng. Danmark er samtidig et af de første lande i verden, der har sansefødestuer som et fast tilbud til de fødende i flere regioner. Sansefødestuer bliver også brugt på enkelte hospitaler i Holland, England, Australien, Canada, Kina og Taiwan.

Der findes allerede sansefødestuer i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Men da det stadig er en nyere mulighed for de fødende, har der ikke været forsket så mange år i effekten endnu.

Et studie fra Region Hovedstaden peger på, at den type sansefødestue, der er i Aabenraa, måske kan nedbringe antallet af kejsersnit, og at lyset i rummet kan påvirke den vaginale fødsel positivt. Men studier fra Region Midtjylland viser, at sansefødestuerne ikke har betydet færre kejsersnit hos dem. Til gengæld peger deres studier på, at sansefødestuerne giver partneren en bedre fødselsoplevelse. Men man skal huske, at det er et enkelt studie, så det vil kræve flere undersøgelser, før man kan konkludere noget med større vished, understreger Karen Bøhrnsen.

Det er planen, at sansefødestuerne i Region Syddanmark skal stå klar til at blive taget i brug inden udgangen af 2023.

APPFWU01V