Skip til primært indhold

5 spørgsmål og svar om allergi

Få svar på, hvad det egentlig er der sker i kroppen ved en allergisk reaktion, og hvordan man behandler det.

Mennesker med alvorlige allergier, som f.eks. peanuts-allergi skal altid have en adrenalin-pen med sig.

1. Hvem får allergi?

Man ved ikke helt præcist, hvorfor nogle mennesker udvikler allergi, mens andre ikke gør.

Man ved dog, at nogle former for allergi er arvelige (for eksempel høfeber), og at børn med tidlig, svær børneeksem har langt større risiko for at udvikle fødevareallergi end andre børn.

2. Hvilke allergier er de hyppigste?

Inhalationsallergier som for eksempel pollenallergi er de hyppigste allergier hos børn og voksne.

Fødevareallergi ses ofte i børneårene – for eksempel over for komælk, æg, peanuts og nødder – mens lægemiddelallergi og allergi over for bi- og hvepsestik optræder langt hyppigere hos voksne.

3. Hvad sker der i kroppen ved en allergisk reaktion

Når man udvikler allergi, laver kroppens immunforsvar en fejlkodning. Kroppen bilder sig ind, at for eksempel fødevarer, som burde være ufarlige for immunsystemet, er en trussel, og den producerer derfor allergi-antistoffer.

Næste gang man udsættes for det, man ikke kan tåle, udløser allergi-antistofferne sammen med særlige allergiceller allergiske reaktioner, som for eksempel opkastning, nældefeber eller mere voldsomme reaktioner som vejrtrækningsproblemer eller faldende blodtryk, der kan føre til bevidstløshed.

4. Hvordan behandles en alvorlig allergisk reaktion?

Ved alvorlige allergiske reaktioner er en indsprøjtning med adrenalin det eneste, der hjælper. Det findes i de adrenalin-penne, som en del allergikere er udstyret med.

Ved et alvorligt allergisk anfald udvider blodkarrene sig og bliver utætte, hvorved blodtrykket falder. Derudover trækker bronkierne sig sammen, så man ikke kan få luft.

Adrenalinen får blodkarrene til at trække sig sammen, så blodtrykket stiger igen, og får bronkierne til at slappe af, så man atter kan få luft.

5. Hvad gør du, hvis du får en allergisk reaktion?

Tal med din læge om, hvordan du skal reagere, hvis du får en allergisk reaktion. Ved alvorlige allergiske reaktioner skal du altid ringe 112 og ofte også anvende en adrenalin-pen, hvis du har sådan en.

Allergicentret på OUH


Allergicentret udreder både børn og voksne for komplicerede allergiske sygdomme.

Allergicentret er en del af Hudafdeling I på Odense Universitetshospital og har cirka 12.000 ambulante patientbesøg om året.

Allergicentret udfører cirka 1.500 provokationsundersøgelser årligt.

APPFWU02V