Skip til primært indhold

Sådan foregår en organdonation

Hvordan kan lægen være helt sikker på, at et menneskes hjerne er død, og at organdonation derfor er en mulighed? Og hvad sker der, når beslutningen om organdonation er truffet?

Når man tager stilling til, om man vil være organdonor, håber de fleste formentlig, at det aldrig bliver aktuelt for dem. Men det sker for nogle af os. I nogle tilfælde er det fordi, man har været involveret i en ulykke – måske en trafikulykke eller en faldulykke. For andre sker det, fordi de får en hjerneblødning. På sygehuset gør de alt, hvad de kan for at behandle, men hvis der ikke er mere at gøre i forhold til behandling, og der er en skade på hjernen, må man se på, om personen kan blive organdonor.

Undersøgelse af patientens tilstand og ønsker

Første skridt i forhold til organdonation er en umiddelbar undersøgelse af, hvorvidt patienten er så hjerneskadet, at de er hjernedøde. Det skal også undersøges, om personen har ønsket at være organdonor. Det kan være ved tilmelding til donorregistret eller via familien.

Kontakt til transplantationscenter

Når det er konstateret, om personen kan og vil donere, ringer man til et transplantationscenter med en transplantationskirurg. De undersøger patienten og ser blandt andet på patientens tidligere sygdomme, og om der er noget, der umuliggør donation.

Yderligere undersøgelser

Derefter skal der laves en hjernedødsundersøgelse. En hjernespecialist og en læge med kendskab til patienten undersøger forskellige ting omkring patienten. Hvis første undersøgelse viser, at patienten er hjernedød, gentages den efter en time. Her har familien også mulighed for at være med.

Sidste test er en vejrtrækningstest, hvor patienten bliver koblet fra sin respirator, og hvor man undersøger, om der kommer vejrtrækning.

Organmodtagere kontaktes

Fra patienten erklæres død går der nogle timer, inden organudtagningen foregår. I den tid kan man lave yderligere undersøgelser af organerne, ligesom de personer, der skal modtage organerne, skal varsles og komme på sygehuset, hvor de gøres klar til at modtage organet.

Organerne opereres ud og gives videre

Et hold af kirurger og sygeplejersker fra et transplantationscenter kører ud til det sygehus, hvor patienten befinder sig, og opererer de organer ud, der skal doneres. Derefter skal organerne fragtes til deres modtager.

I Region Syddanmark er det kun nyre og kar, der bliver indopereret som organer. Kar kan blandt andet være den store hovedpulsåre ved hjertet. Andre organer skal man til Aarhus eller Rigshospitalet for at få indopereret.

Tal om organdonation i 2022

  • I 2022 blev der doneret ét eller flere organer fra 84 organdonorer
  • Den ældste donor var 88 år
  • 338 mennesker er blevet transplanteret med organer fra danske eller udenlandske donorer
  • 239 mennesker fik transplanteret en ny nyre - heraf fik 78 mennesker doneret en nyre fra en levende donor. Nyretransplantationer er den mest udbredte form for transplantation.
  • 460 patienter stod på venteliste til et organ ved udgangen af 2022
  • 14 mennesker døde, mens de stod på venteliste til et eller flere organer
APPFWU01V