Skip til primært indhold

Materialer til din undervisning i trivsel og ABC for mental sundhed

Materialer til din undervisning i trivsel og ABC for mental sundhed

Undervisning i trivsel og mental sundhed 

På denne side kan du finde inspiration til aktiviteter du kan lave i din undervisning. Aktiviteterne og øvelserne tager udgangspunkt i tilgangen ABC for mental sundhed. Du kan anvende materialerne i den almindelige undervisning for løbende at sætte fokus på elevernes trivsel og mentale sundhed, eller du kan anvende materialerne i moduler eller forløb, hvor I i klasser eller på hold arbejder med trivsel og fællesskabet.

En del af trivselsindsatsen på skoler er hele tiden at sætte fokus på mental sundhed og trivsel. På den måde arbejder I sundhedsfremmende frem for kun at sætte fokus på trivsel og mental sundhed, når der er allerede er elever i mistrivsel.

kontakt

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V