Skip til primært indhold

Sundhedsberedskabskurser for akutlægebilslæger

Region Syddanmarks supplerende uddannelse for akutlægebilslæger

Information om den aktuelle supplerende uddannelse for akutlægebilslæger i Region Syddanmark. 

Læs mere om uddannelsen

Speciallæger, hoveduddannelseslæger i fase 3 i anæstesi der ønsker at arbejde på akutlægebil i Region Syddanmark, samt læger, der allerede kører akutlægebil i Region Syddanmark.

 • Kende Region Syddanmarks værdisæt for præhospital lægearbejde
 • Kendskab til Regionens disponeringsvejledninger og -måde
 • Kendskab til visitationsretningslinier
 • Kendskab til samarbejdspartnere indenfor egen sektor
 • Kendskab til Regionens samlede beredskabsressourcer
 • Beherske kommunikation via SINE-terminaler i dagligt arbejde og ved større hændelser
 • Beherske brugen af PPJ i dagligt arbejde og under større hændelser
 • Beherske sagsbehandling af døde præhospitalt
 • Kendskab til unikke præhospitale arbejdsforhold
 • Taktisk akut medicin
 • Miljø
 • Særlige patientgrupper
 • Tvang
 • Afslutning på stedet
 • Tværfaglig forståelse og samarbejde
 • Kunne løse opgaven som fungerende ISL-SUND i den indledende fase
 • Kunne lede behandlingsplads
 • Kendskab til samarbejdspartnere i andre sektorer, herunder ekspertberedskaber
 • Arbejde på store skadesteder og kendskab til indsatsområdets opbygning
 • Samarbejde med AMK-Lægen og forståelse for Beredskabs AMK funktionen regionalt og nationalt
 • Triage i katastrofesituationer

Forudgående selvstudie.

Målene opnås gennem fagindlæg, planspil og cases med udgangspunkt i problembaseret læring.

 • REFIL
 • Regional SINE instruks
 • Visitationsretningslinier for Region Syddanmark
 • Dansk Index
 • Journalføringsinstruks
 • PPJ instruks for større hændelser
 • Sundhedsloven

Vejledersamtaler og afsluttende test.

Tilfredsstillende / Ikke tilfredsstillende gennemført uddannelse

Uddannelsesbevis udstedes ved tilfredsstillende resultat.

Praktisk information vedrørende kommende kurser

Kursusdag 1 afholdes onsdag den 30. august 2023

Kursusdag 2 og 3 afholdes 12. og 13. september 2023

Minimum 8 deltagere

Maksimum 12 deltagere

Forud for kurset skal deltageren have læst:

 • Retningslinjer for indsats-ledelse (REFIL)
 • Region Syddanmarks Beredskabsplan
 • Regional SINE instruks

Tilmelding via Plan2Learn (tilgås under ansat i Region Syddanmark)

Login | Region Syddanmark (plan2learn.dk) – søg på Suppleringskursus

Yderligere information om uddannelserne kan ske ved kontakt til uddannelsesansvarlig:

Du er velkommen til at kontakte beredskabskoordinator Ulrik Strehle i Sundhedsplanlægning. Ulrik træffes på 51 18 74 91 eller mail ulrik.strehle@rsyd.dk 

APPFWU02V