Skip til primært indhold

Forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

Region Syddanmark sætter i høring et forslag om en ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien. Forslaget er i høring fra 24. januar 2023 til og med den 27. marts 2023.

Høringen er afsluttet

Der kan ikke længere sendes høringssvar til den ændrede organisering af børne og ungdomspsykiatrien.

Forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret på en række områder - først og fremmest i forhold til stigende efterspørgsel efter udredning og behandling samt mangel på speciallæger.

Konsekvenserne af de udfordringer som børne- og ungdomspsykiatrien står med er bl.a., at det ikke er muligt at overholde udredningsretten.

På den baggrund besluttede Regionsrådet i maj 2022 at igangsætte en proces, der skulle munde ud i forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer, herunder den fremtidige organisering af området.

Processen har bl.a. indeholdt en række dialogmøder med kommuner, patientforeninger, patienter og pårørende samt de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) foruden drøftelser internt i Psykiatrisygehuset.

Med afsæt i de indspark og synspunker, der blev fremført på dialogmøderne, fremlægges hermed i høring forslag til håndtering af de aktuelle udfordringer inden for børne- og ungdomspsykiatrien, i form af ”Forslag til ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark”.

Find høringsmateriale 

Høringsmaterialet er tilgængelige via nedenstående links. 

Høringen er afsluttet, der kan ikke afgives høringssvar

Forslaget er i høring fra den 24.  januar 2023 til og med den 27. marts 2023.

Fristen for at afgive høringssvar er d. 27. marts 2023 kl. 23.59

Oversigt over indkomne høringssvar finder du her. I høringsperioden opdateres oversigten hver torsdag. Endelig oversigt lægges på siden tirsdag, den 28. marts 2023.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om ændret organisering af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Høringsliste

Sundhedsbrugerråd
Psykiatrisk Dialogforum
Sundhedskoordinationsudvalget
Psykiatrisygehusets FMU
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Sundhedsstyrelsen
Patient / pårørenderåd på psykiatrisygehuset
De 3 politi kredse
- Sydøstjyllands Politi
- Sønderjyllands Politi
- Fyns Politi
Præhospitale område
Dansk Handicapforbund
SIND**
LEV**
ADHD foreningen**
Angstforeningen**
Bedre Psykiatri**
Depressionsforeningen**
Landsforeningen Autisme**
- Fyn
- Sydvest
- Sønderjylland
- Trekanten
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)**
Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere**
OCD foreningen**
Skizofreniforeningen**
Foreningen af Offentligt Ansatte (FOA)*
Lægeforeningen (Syddanmark)*
PLO-syd
FADL
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Fagligt Fællesforbund (3F)*
Socialpædagogernes Landsforbund*
Dansk Fælleskommunalt Sundhedssekretariat
KKR og KKU
Fælleskommunal Socialsekretariat
Assens kommune
Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredericia Kommune
Haderslev Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Langeland Kommune
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune

*Høringen til faglige organisationer stiles til den regionale organisation i Region Syddanmark.
** I forhold til foreningerne indenfor det psykiatriske område vil høringen som udgangspunkt blive
sendt til den regionale hovedforening, hvis der ikke eksisterer en hovedforening sendes materialet til
foreningens hovedpostkasse.

Spørgsmål til høringsmaterialet eller høringsprocessen

Birgit Skovsbo

Afdelingssekretær

Sundhedsplanlægning


29201249
APPFWU02V