Skip til primært indhold

Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport

Få svar på om du kan blive kørt til netop din behandling. Hvem kan hjælpe dig og om du kan få refunderet dine transportudgifter.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til befordring eller befordringstilskud.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patientbefordring med Flextrafik, kan du ansøge om befordringstilskud.

Vurderer sygehuset (behandlende afdeling), at du helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan du muligvis være berettiget til patientbefordring med Flextrafik.

Covid-19 påvirkning af befordring

Der er ikke længere krav om, at patienter og besøgende på sygehuset skal bære mundbind. Ligeledes er der heller ikke længere krav om at chauffører skal bære mundbind under transport af patienter.

Region Syddanmark opfordrer dog til, at patienter, der er særligt udsatte, bærer mundbind under transporten, da der ofte vil være andre patienter og borgere med på samme tur. Desuden opfordrer vi til, at du anvender håndsprit før og efter turen.

Du bedes kontakte sygehuset/afdelingen og afbestille den siddende patienttransport, hvis

 • Du er testet positiv, men uden symptomer. Du kan ikke benytte siddende patientbefordring, før du har været i isolation i 4 dage efter du er testet positiv.
 • Du er testet positiv og har symptomer. Du kan ikke benytte siddende patientbefordring, før du har været i isolation i mindst 4 dage efter du er testet positiv.

Vær opmærksom på, at der igen vil være samkørsel med andre passagerer i Flextrafikken. Der kan derfor igen opleves omvejskørsel i forbindelse med transporten til/fra sygehuset.

Siddende patienttransport

Regionen tilbyder patientbefordring til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.

Siddende patientbefordring med Flextrafik tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb

Du har ikke automatisk ret til hjemtransport, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

Du må regne med ventetid, når du vælger at benytte Region Syddanmarks siddende patientbefordring.
Vognen skal ofte have andre patienter med på vejen til sygehuset eller aflevere andre end dig på turen hjem.

Du har ikke automatisk ret til hjemtransport, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

 • Genoptræning
 • Tilretning/udlevering/reparation af høreapparat
 • Egen læge
 • Lægevagten
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • COVID test og vaccine

Befordringstilskud i forbindelse med behandling på sygehus

Regionen yder befordringstilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om befordringstilskud kan være op til 8 uger.

Vi gør opmærksom på, at nogle ansøgninger ikke kommer frem til kørselskontoret på nuværende tidspunkt grundet tekniske udfordringer. Såfremt du ikke har modtaget afgørelse indenfor 8 uger efter du har ansøgt, bedes du kontakte kørselskontoret, der ligger nærmest din hjemadresse (se under ”kontakt kørselskontoret”).

Betingelser for at få befordringstilskud

Befordringstilskud til dit nærmeste sygehus, kan ydes, såfremt du opfylder mindst én af nedenstående betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb og ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Derudover skal din udgift med billigste forsvarlige transportmiddel overstige mindstebeløbsgrænsen på 44 kr. for pensionister eller 104 kr. for ikke-pensionister (2020 takst).

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Det er kørselskontoret på sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen.

Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 8 uger. 

Situationer der påvirker din ret til transport eller tilskud til transporten

Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og selv betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få befordringstilskud svarende til billigst forsvarlige transportmiddel til det nærmeste sygehus, som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til befordring eller befordringsgodtgørelse fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til.

Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om befordring eller befordringstilskud.

Vær opmærksom på, at hvis du efter endt udredning, vælger at modtage eventuelt videre behandling på det sygehus, som du er blevet viderehenvist til, vil dette falde ind under reglerne om frit sygehusvalg.

Kontakt Kørselskontoret hvis du fx. har spørgsmål vedrørende befordringstilskud eller brug for hjælp til bestilling af patienttransport

Kørselskontorerne kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00.

Bemærk bestilling af patientbefordring kan tidligst ske 14 dage før din tid på sygehuset.

Du er altid velkommen til at kontakte kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din adresse, hvis du har spørgsmål om tilskud til egen kørsel.

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 3
 • Vælg det sygehus, der ligger nærmest din adresse

Du kan ringe til Kørselskontorerne på telefon 70 11 31 11.

Eller du kan sende en e-mail til Kørselskontorerne:

Kørselskontor

E-mail adresse

Odense Universitetshospital pps.koersel@rsyd.dk
Psykiatrien psyk-befordring@rsyd.dk
Sydvestjysk Sygehus svs-befordring@rsyd.dk
Sygehus Lillebælt slb-koerselsteam@rsyd.dk
Sygehus Sønderjylland shs.befordringskontoret@rsyd.dk

Sådan bestiller du patienttransport

Bestil patientbefordring til behandling på sygehus i Region Syddanmark

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patientbefordring
 • Vælg det sygehus, du skal behandles på
 • Kontakt den behandlingsansvarlige afdeling.
 • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.
 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patientbefordring
 • Vælg derefter 6 for bestilling af patientbefordring til sygehuse uden for Region Syddanmark

Du kan få tilsendt sms-beskeder med information om din bestilte kørsel, når du skal med den siddende patientbefordring til og fra sygehuset.

Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at trafikselskabet må kontakte dig i forbindelse med befordring, og at du fortæller os, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på.

Du kan læse mere og tilmelde dig sms-service på samtykke.flextrafik.dk

Lovgivning vedrørende befordring

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med din afgørelse om patientbefordring eller befordringstilskud kan du kontakte kørselskontoret for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager.

Klager over befordring/befordringstilskud skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Klage over brud på patientrettigheder (borger.dk)

Styrelsen for Patientklager ligger i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H

8200 Aarhus N

Tlf.: 72 33 05 00 (du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på hverdage mellem 09.30 - 11.30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside på www.stpk.dk

APPFWU02V