Skip til primært indhold

Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport

Få svar på om du kan blive kørt til netop din behandling. Hvem kan hjælpe dig og om du kan få refunderet dine transportudgifter.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller tilskud til transport.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patienttransport med Flextrafik, kan du ansøge om tilskud til transport.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddets størrelse kan ændre sig. Søger du f.eks. flere gange, er det ikke sikkert, at du får samme beløb udbetalt.

Du kan være berettiget til befordring, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk, eller
 • du går i videreambulant forløb

Befordringstilskud til dit nærmeste sygehus, kan ydes, hvis du opfylder mindst én af nedenstående betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb og du ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Derudover skal din udgift med billigste forsvarlige transportmiddel overstige mindstebeløbsgrænsen på 48 kr. for pensionister eller 113 kr. for ikke-pensionister (2024 takst).

Du kan ikke få patienttransport fra Region Syddanmark til:

 • Genoptræning
 • Tilretning/udlevering/reparation af høreapparat
 • Egen læge
 • Lægevagten
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • Vaccination

Situationer der påvirker din ret til befordring eller befordringstilskud

Hvis du benytter dig af din ret til frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg, kan du ikke få befordring. Du kan heller ikke få befordringstilskud til det valgte sygehus.

Du kan i visse tilfælde få tilskud svarende til billigst forsvarlige transportmiddel til det nærmeste sygehus, som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til transport eller tilskud fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til. Dette gælder kun så længe du er under udredning.

Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om patienttransport eller tilskud til transport.

Vær opmærksom på, at når du er færdig udredt, så har du ikke længere ret til befordring eller befordringstilskud til sygehuset. Det betyder, at hvis du efter endt udredning overgår til behandling på samme sygehus, så må du selv stå for transporten.

Patientbefordring med Flextrafik

Regionen  tilbyder patientbefordring med Flextrafik til og fra det nærmeste sygehus i Region Syddanmark, hvor du kan blive behandlet.

Du har ikke automatisk ret til at blive transporteret hjem, selvom du har fået patientbefordring til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget hertil

Skab et hurtigt overblik over om du har ret til befordring til din sygehusbehandling.

Du må regne med ventetid, når du vælger at benytte Region Syddanmarks patientbefordring. Taxaen skal ofte have andre patienter med på vejen til sygehuset eller aflevere andre end dig på turen hjem.

Befordringstilskud i forbindelse med behandling på sygehus

Regionen kan yde tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Ansøger du for dit barn gør vi opmærksom på, at barnet skal have NemKonto. Kontakt din bank herom.

Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om tilskud kan være op til 8 uger.

Det er Kørselskontoret på sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen.

Sådan søger du om tilskud til transport

Du kan ansøge om befordringstilskud, hvis du har været til sygehusbehandling i Region Syddanmark, i en anden region, på privathospital eller hos privatpraktiserende speciallæge (kun ved sygehusbehandling).

Se hvordan herunder. 

Ansøg i regionens borgerløsning

Hvis du har været på et af Region Syddanmarks sygehuse kan du søge om befordringstilskud enten med MitID i regionens borgerløsning eller på befordringsskærmene på sygehuset.

Udfyld og send din ansøgning om tilskud til transport.

OBS: Oplever du en fejl, når du forsøger at ansøge på MitID-løsningen, skal du kontakte dit kørselskontor eller den behandlende afdeling. De kan oprette en ansøgning for dig.

I videoen kan du se hvordan, du skal udfylde og sende ansøgningen.

Tilskud til patientbefordring

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

 

Ansøg på befordringsskærm på sygehuset

Du kan ansøge om befordringstilskud på de opstillede befordringsskærme på sygehuset. Det skal du gøre den dag, du har en tid på sygehuset.

Ansøg ved sygehusbehandling på privathospital eller hos privatpraktiserende speciallæge

Har du været på et sygehus i en anden region, på privathospital eller hos en privatpraktiserende speciallæge skal behandlingsstedet udfylde papiransøgning for dig.

Ansøgningen skal sendes til kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din bopæl. Du bør altid sende din ansøgning med digital post (e-boks, borger.dk, mit.dk), da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger.

Kontakt Kørselskontoret hvis du fx. har spørgsmål vedrørende tilskud eller brug for hjælp til bestilling af patienttransport

Kørselskontorerne kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00.

Bemærk bestilling af patienttransport kan tidligst ske 14 dage før din tid på sygehuset.

Bestil patienttransport til behandling på et offentligt sygehus i eller uden for Region Syddanmark

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patienttransport
 • Vælg det sygehus, som du skal til

Bestil patienttransport til behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark

 • Kontakt den behandlingsansvarlige afdeling
 • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.

Bestil patienttransport til behandling på et privathospital hos en privatpraktiserende speciallæge.

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 3 for bestilling af patienttransport
 • Vælg det sygehus, der ligger nærmest din adresse

Du kan få tilsendt sms-beskeder med information om din bestilte kørsel, når du skal med patienttransport til og fra sygehuset med Flextrafik.

Du tilmelder dig sms-service hos kørselskontoret, når du bestiller din befordring til sygehuset. Når du tilmelder dig sms-service giver du samtykke til at trafikselskaber må kontakte dig i forbindelse med din befordring.

Du kan sende en e-mail til Kørselskontorerne:

E-mailadresser på Kørselskontorerne

Kørselskontor

E-mail adresse

Odense Universitetshospital pps.koersel@rsyd.dk
Psykiatrien psyk-befordring@rsyd.dk
Sydvestjysk Sygehus svs-befordring@rsyd.dk
Sygehus Lillebælt slb-koerselsteam@rsyd.dk
Sygehus Sønderjylland befordringskontoret@rsyd.dk

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med din afgørelse, ønsker uddybende forklaring eller vil du klage.

Hvis du ikke er tilfreds med din afgørelse om patienttransport eller tilskud til transport kan du kontakte Kørselskontoret for en uddybende forklaring på telefon 70 11 31 11 eller sende kørselskontoret en mail (se under kontakt kørselskontoret).


Du kan klage over transport med Flextrafik,

Klagen kan f.eks. være over en chauffør, rengøring af bil, falduheld, uhensigtsmæssig kørsel.

Klagen kan i så fald sendes til nedenstående:

Er du bosiddende på Fyn: flextrafik@fynbus.dk

Er du bosiddende i Jylland: flexklager@sydtrafik.dk

Hvis du ønsker at klage over afgørelser, der vedrører din ret til patienttransport eller befordringstilskud kan dette ske til Styrelsen for Patientklager.

Klagen skal indgives indenfor 4 uger efter du har modtaget afgørelsen fra kørselskontoret.

Klageskema kan findes på dette link Klage over brud på patientrettigheder (borger.dk)

Alternativt kan klagen sendes til:

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H

8200 Aarhus N

Du kan også kontakte Styrelsen for Patientklager på telefon 72 33 05 00 (alle hverdage mellem 09.30 - 11.30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside på www.stpk.dk

Lovgivning vedrørende patienttransport

APPFWU01V