Skip til primært indhold

Siddende patienttransport og ansøgning om tilskud til transport

Få svar på om du kan blive kørt til netop din behandling. Hvem kan hjælpe dig og om du kan få refunderet dine transportudgifter.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller tilskud til transport.

Vælger du at benytte egen bil, i stedet for regionens tilbud om patienttransport med Flextrafik, kan du ansøge om tilskud til transport.

Hvis du er berettiget til tilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddets størrelse kan ændre sig. Søger du f.eks. flere gange, er det ikke sikkert, at du får samme beløb udbetalt.

Situationer der påvirker din ret til transport eller tilskud til transporten

Hvis du efter reglerne om frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg benytter dig af et offentligt eller privat sygehus, skal du selv sørge for og selv betale for transporten. Du kan i visse tilfælde få tilskud svarende til billigst forsvarlige transportmiddel til det nærmeste sygehus, som Region Syddanmark ville have henvist dig til.

Hvis du vælger at blive viderehenvist til et andet offentligt sygehus eller privat sygehus, fordi det oprindelige sygehus ikke har mulighed for at tilbyde dig udredning inden for 30 dage, kan du have ret til transport eller tilskud fra din bopæl til det sygehus, som du bliver viderehenvist til.

Du skal dog stadig opfylde en af de betingelser, som er nævnt under afsnittet om patientransport eller tilskud til transport.

Vær opmærksom på, at hvis du efter endt udredning, vælger at modtage eventuelt videre behandling på det sygehus, som du er blevet viderehenvist til, vil dette falde ind under reglerne om frit sygehusvalg.

Patienttransport med Flextrafik

Regionen tilbyder patienttransport med Flextrafik til og fra det sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis.

Transporten tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb

Du har ikke automatisk ret til transport hjem, selvom du har fået patienttransport til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

Skab et hurtigt overblik over om du har ret til befordring til din sygehusbehandling.

Du må regne med ventetid, når du vælger at benytte Region Syddanmarks patienttransport.
Vognen skal ofte have andre patienter med på vejen til sygehuset eller aflevere andre end dig på turen hjem.

Du har ikke automatisk ret til transport hjem, selvom du har fået transport til sygehuset. Afdelingen/sygehuset sørger for hjemtransport, hvis du er berettiget til det. 

 • Genoptræning
 • Tilretning/udlevering/reparation af høreapparat
 • Egen læge
 • Lægevagten
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Kiropraktor
 • COVID test og vaccine

Sådan bestiller du patienttransport

Bestil patienttransport til behandling på sygehus i Region Syddanmark

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patienttransport
 • Vælg det sygehus, du skal behandles på
 • Kontakt den behandlingsansvarlige afdeling.
 • Du finder telefonnummer og adresse på forsiden af dit indkaldelsesbrev.

Bestil patienttransport til sygehusbehandling hos privatpraktiserende speciallæge

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 3 for bestilling af patienttransport
 • Vælg det sygehus, der ligger nærmest på din bopæl
 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 2 for bestilling af patienttransport
 • Vælg derefter 6 for bestilling af patienttransport til sygehuse uden for Region Syddanmark

Du kan få tilsendt sms-beskeder med information om din bestilte kørsel, når du skal med patienttransport til og fra sygehuset med Flextrafik.

Det kræver blot, at du giver dit samtykke til, at trafikselskabet må kontakte dig i forbindelse med befordring, og at du fortæller kørselskontoret, hvilket telefonnummer, du ønsker at modtage beskederne på.

Du tilmelder dig sms-service hos kørselskontoret, når du bestiller din befordring til sygehuset

Tilskud til transport i forbindelse med behandling på sygehus

Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om tilskud kan være op til 8 uger.

Vi gør opmærksom på, at nogle ansøgninger ikke kommer frem til Kørselskontoret på nuværende tidspunkt grundet tekniske udfordringer. Såfremt du ikke har modtaget afgørelse indenfor 8 uger efter du har ansøgt, bedes du kontakte Kørselskontoret, der ligger nærmest din hjemadresse (se under ”Kontakt Kørselskontoret”).

Betingelser for at få tilskud til transport

Tilskud til transport til dit nærmeste sygehus, kan ydes, hvis du opfylder mindst én af nedenstående betingelser:

 • er pensionist efter de sociale pensionslove
 • afstanden mellem din bopæl og nærsygehuset overstiger 50 km (afstanden beregnes på www.krak.dk), eller
 • du går i videreambulant forløb og ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Derudover skal din udgift med billigste forsvarlige transportmiddel overstige mindstebeløbsgrænsen på 44 kr. for pensionister eller 104 kr. for ikke-pensionister (2020 takst).

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Det er Kørselskontoret på sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen.

Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 8 uger. 

Du kan søge om befordringstilskud enten med NemID/MitID eller på befordringsskærmene på sygehuset. Du kan også søge om tilskud til befordring, hvis du har været til behandling på et privathospital eller hos en privatpraktiserende speciallæge.

Se hvordan herunder. 

Ansøg med NemID/MitID

Udfyld og send din ansøgning om tilskud til transport.

OBS: Oplever du en fejl, når du forsøger at ansøge på NemID-løsningen, skal du kontakte dit kørselskontor eller den behandlende afdeling. De kan oprette en ansøgning for dig.

I videoen kan du se hvordan, du skal udfylde og sende ansøgningen.

Tilskud til patientbefordring

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Har du tekniske udfordringer, er der hjælp at hente hos regionens borgerrettede it-support. Her finder du åbningstider og telefonnummer.

Ansøg på befordringsskærm på sygehuset

Du kan ansøge om befordringstilskud på de opstillede befordringsskærme på sygehuset. Det skal du gøre den dag, du har en tid på sygehuset.

Ansøg ved sygehusbehandling på privathospital eller hos privatpraktiserende speciallæge

Har du været på privathospital eller hos en privatpraktiserende speciallæge skal behandlingsstedet udfylde papiransøgning for dig.

Ansøgningen skal sendes til kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din bopæl.

Kontakt Kørselskontoret hvis du fx. har spørgsmål vedrørende tilskud eller brug for hjælp til bestilling af patienttransport

Kørselskontorerne kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00.

Bemærk bestilling af patienttransport kan tidligst ske 14 dage før din tid på sygehuset.

Du er altid velkommen til at kontakte Kørselskontoret på det sygehus, der ligger nærmest din adresse, hvis du har spørgsmål om tilskud til egen kørsel.

 • Ring 70 11 31 11
 • Tast 3
 • Vælg det sygehus, der ligger nærmest din adresse

Du kan ringe til Kørselskontorerne på telefon 70 11 31 11.

Eller du kan sende en e-mail til Kørselskontorerne:

Kørselskontor

E-mail adresse

Odense Universitetshospital pps.koersel@rsyd.dk
Psykiatrien psyk-befordring@rsyd.dk
Sydvestjysk Sygehus svs-befordring@rsyd.dk
Sygehus Lillebælt slb-koerselsteam@rsyd.dk
Sygehus Sønderjylland befordringskontoret@rsyd.dk

Lovgivning vedrørende patienttransport

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med din afgørelse om patienttransport eller tilskud til transport kan du kontakte Kørselskontoret for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager.

Klager over transport/befordringstilskud skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Klage over brud på patientrettigheder (borger.dk)

Styrelsen for Patientklager ligger i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklager

Olof Palmes Allé 18 H

8200 Aarhus N

Tlf.: 72 33 05 00 (du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på hverdage mellem 09.30 - 11.30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside på www.stpk.dk

APPFWU02V