Skip til primært indhold

Hvad betyder...

Ordforklaringer på, hvad blandet andet akut sygehusbehandling og bopæl i Danmark betyder.

Bopæl i Danmark

Bopæl i Danmark betyder, at man er tilmeldt Folkeregistret og at ham har et dansk CPR-nummer (Det Centrale Personregister).

Akut sygehusbehandling

Det er en lægefaglig vurdering, hvornår der er tale om et akut behandlingsbehov. Akut sygehusbehandling omfatter skadestuebehandling, indlæggelse på en akutmodtagelse eller anden akut indlæggelse og for tidlig fødsel.

Fortsat sygehusbehandling

Fortsat sygehusbehandling er den behandling, der fortsætter ud over den akutte fase, og hvor lægerne vurdere, at det ikke er rimeligt at henvise dig til behandling i hjemlandet eller du ikke tåler at blive flyttet til et hospital i hjemlandet.

APPFWU02V