Skip til primært indhold

Tilbud om dialog

Hvis du som patient har indsendt en klage til Styrelsen for Patientklager i forbindelse med din behandling i sundhedsvæsenet, får du tilbudt en dialogsamtale med din region.

Hvad kan du klage over?

Du får tilbud om dialog, hvis du klager over en sundhedsfaglig behandling, som regionen helt eller delvist har betalt for. Det kan f.eks. være en klage over behandling på et sygehus, hos en alment praktiserende læge, speciallæge eller et privat sygehus.

Formålet med dialogen er forklaring af forløbet

Formålet med dialogen er bl.a., at du kan få en forklaring på det forløb, som du klager over, og mulighed for at stille spørgsmål. Du har ret til at have en bisidder med til dialogen. Det kan være et familiemedlem eller en god ven med, men du har også mulighed for at tage en bisidder med fra bisidderordningen. 

Du kan læse mere om bisidderordningen på Danske Patienters hjemmeside. 

Regionen sørger for, at dialogen iværksættes og afsluttes inden for 4 uger. Dialogen kan finde sted ved et møde eller pr. telefon. Forud for dialogen bliver du kontaktet for at aftale nærmere om tid, sted og deltagere.

Du bliver kontaktet, hvis du klager

Hvis din klage handler om behandling på sygehus, bliver du kontaktet af sygehuset.

Handler din klage om privat praktiserende sundhedspersoner eller behandling på privatsygehus, bliver du kontaktet af repræsentanter fra regionens sundhedsstab, der er ansvarlige for afvikling af dialogen, herunder kontakt til dig og de sundhedspersoner, klagen drejer sig om.

Efter afholdt dialog skal du oplyse, om du ønsker:

  • At fastholde din klage.
  • At ændre indholdet af din klage.

Din kritik skal rettes mod et behandlingssted eller en eller flere konkrete sundhedspersoner. 
 

APPFWU02V