Skip til primært indhold

Sundhedsinnovation og Kultur

Sundhedsinnovation og Kultur bidrager bl.a. til udvikling af det dansk-tyske samarbejde

Primære opgaver i Sundhedsinnovation og kultur

Afdeling for Sundhedsinnovation og kultur har følgende primære opgaver:

  • Bidrage til sundhedsinnovation og offentlig-privat samarbejde, herunder bl.a. klyngeudvikling
  • Udvikling af sundhedsinnovation i et tværgående regionalt udviklingsperspektiv med fokus på borgernes aktive og sunde liv (empowerment)
  • Udvikling af sundhedens geografi i sammenhæng med innovationsstrategien og udviklingsstrategien, herunder med henblik på bl.a. at kvalificere det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og målrette den forebyggende indsats, bidrage til at udvikle nye løsninger på sundhedsområdet
  • Udvikling af indsatsen på kulturområdet og anvendelse af kreative kompetencer i et regionalt udviklingsperspektiv
  • Dansk-tysk samarbejde, Interreg og internationale relationer.

Stabsenheden Verdensmål og analyser er en del af afdelingen

I afdelingen ligger endvidere stabsenheden ”Verdensmål og Analyser”, der løser følgende opgaver på tværs af alle afdelinger i Regional Udvikling:

  • Udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark samt tværgående koordinering af delstrategier og arbejdet med FN’s verdensmål
  • Bidrage til at strategien får en stærk forankring på tværs af organisationen og samarbejdspartnere samt til opfølgning på dens implementering
  • Digitalisering som tværgående tema i udviklingsstrategien, herunder Digital Valley
  • Udarbejdelse af analyser som vidensgrundlag for og til understøttelse af den regionale udviklingsstrategi, herunder den årlige nøgletalspublikation KONTUR. 
  • Generering af ny viden om regional udvikling og om fremtidens regionale dagsordener.
APPFWU02V