Skip til primært indhold

Generelt om at få tilskud til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Når du er offentligt sygeforsikret i Danmark, kan du have mulighed for at vælge din planlagte sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.

Her kan du finde generel information om tilskud til sygehusbehandling i EU/EØS-lande

Når du er offentligt sygeforsikret i Danmark, kan du have mulighed for at vælge din planlagte sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land.

Hvis behandlingen i Danmark alene ydes som sygehusbehandling, skal ansøgningen behandles efter reglerne for sygehusbehandling, selvom samme behandling i det andet EU/EØS-land ydes af en privat praktiserende speciallæge/klinik.

Du skal selv indgå aftale med det udenlandske sygehus/klinik og betale for behandlingen, hvorefter du kan søge om refusion.

Refusion for nogle typer behandling kræver en forhåndsgodkendelse fra regionen, inden du rejser ud til planlagt sygehusbehandling. En sådan godkendelse kaldes en forhåndsgodkendelse. 

Her finder du information omkring forhåndsgodkendelse

 

 

APPFWU01V