Skip til primært indhold

Bente Gertz, Socialdemokratiet

Bente Gertz er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor hun repræsenterer Socialdemokratiet. Her finder du kontaktoplysninger på Bente Gertz.

Bente Gertz
Stenhøjvænget 95
7000 Fredericia
Tlf.: 21 72 71 02
Mail: bg@rsyd.dk

 

Bente Gertz

Medlem af:

Præhospitaludvalget

Psykiatri- og socialudvalget


Udpeget til:

Politisk styregruppe for tværsektorielt samarbejde i Fredericia

Videnskabsetisk Komite II

Ungetilbuddet på Center for Høretab

Bestyrelsen for Solgaven, Vejle

Dommerkomitéen Frivillighedsprisen 2022

Kontaktforum for handicap (formand)

APPFWU02V