Skip til primært indhold

Unge skal dannes til livet

Alle har ret til at leve et godt liv, og unge skal derfor støttes i deres dannelsesproces fra ung til voksen.

Unge skal dannes og have kompetencer til at kunne begå sig livet 

Region Syddanmark vil forberede unge til voksenlivet og samfundet. Unge skal have kompetencer til at kunne håndtere de krav og udfordringer, de møder i forskellige livssituationer. Det betyder blandt andet, at unge skal have selvværd, empati og være i stand til at træffe beslutninger og løse problemer i samarbejde med andre uanset baggrund. Unge skal endvidere klædes på til at kunne indgå i samfundet som medborgere med en forståelse for blandt andet teknologi, økonomi og demokrati.

Kontakt uddannelsesteamet

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069
APPFWU01V