Skip til primært indhold

Myndige læsere på HF

Formålet med projektet er at gøre hf-eleverne på Odense Katedralskole til myndige læsere. At være myndig læser vil sige at eleverne af sig selv har mod på og er i stand til at sætte sig ind i komplekst fagligt stof for dernæst at kunne deltage aktivt i demokratiet.

Lige nu har mange HF-eleverne svært ved at læse fagligt stof selv og læse lektier, hvilket gør eleverne demotiverede og lærerne har svært ved at tilrettelægge undervisningen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet vil arbejde systematisk med at gøre alle hf-eleverne i stand til at læse lektier, forberede sig til større opgaver mm. Projektets indsatser skal bidrage til at give dem mod på at deltage i faglige fællesskaber (fx gruppearbejde). Eleverne vil i projektets primære del få understøttet deres læsning i alle fag, så de på sigt bliver i stand til selv at læse lektier. Derudover skal eleverne arbejde systematisk med at læse i mere åbne læsesituationer (projektrum), og de vil i en periode hver dag læse af lyst, begge dele for at fremme deres selvstændighed som læsere. For at gøre indsatserne praksisnære, sikre forankring og styrke organiseringen, vil lærerne arbejde med aktionslæring (som er  metode til udvikling af praksis i praksis. Det vil sige, at som lærerteam eksperimenteres der med, observereres og reflekteres der over elementer i undervisningen samtidig med, at der undervises), hvor de formulerer problemer, observerer, reflekterer og ændrer deres praksis sammen. En metode, der i sidste ende skal blive omdrejningspunkt for teamsamarbejdet om hf-klasserne.

Forventede resultater

  • Andelen af elever på 4. semester, der aldrig eller sjældent laver lektier er faldet til 15 % (pt. er det 41 %).
  • 20 % af eleverne laver altid lektier (pt. er det 6 %).
  • 75 % af eleverne oplever, at de har tiltro til, at de selv kan finde relevant materiale.
  • 75 % af eleverne oplever, at de ved, hvad de skal gøre med det materiale de har læst.
  • 75 % kan afgrænse og udvælge, det materiale, der skal inddrages i SSO’en.

Parter

  • Odense Katedralskole

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden august 2023 til juli 2026 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 729.771

Kontakt

Anne Kjær Christensen (på barsel til 22.8.24)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V