Skip til primært indhold

Bæredygtigt byggeri

Målet med projektet er, at flere unge gennem arbejdet med bæredygtighed skal opnå øget interesse for STEM og bæredygtig udvikling, opnå kompetencer til grøn omstilling og teknologisk udvikling samt lære at anvende STEM metoder til praktisk problemløsning, med særlig fokus på bæredygtighedsudfordringer.

Dette skal opnås gennem udvikling af undervisningsmateriale målrettet STEM-fagene på STX og HF/VUC. Temaet er bæredygtigt byggeri, og hvor byggeriet af det ny OUH kan levere nogle af de cases, materialet skal bygges op omkring. Hertil kommer et fokus på automatisering/digitalisering, også i byggeprocessen. Undervisningsmaterialet skal udarbejdes, så det kan anvendes i en fler- eller   tværfaglig kontekst, men også så det kan tilgås enkeltfagligt.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet udspringer af en udviklingsgruppe, som er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem Nyt OUH og Byg til Vækst. Udviklingsgruppen nåede frem til en projektide om undervisningsforløb i bæredygtigt byggeri med cases fra Nyt OUH. Gymnasierne på Fyn har efterfølgende udviklet ideen til et færdigt projekt.
I projektet skal der udvikles materiale til 8-10 undervisningsforløb, der alle bygger på konkrete cases, hvor der arbejdes med problemstillinger og data omhandlende bæredygtigt byggeri. Byggeriet af Nyt OUH vil kunne indgå i en række af disse cases med forskellige temaer, eksempelvis udnyttelse af råstoffer og jordens ressourcer, energiforbrug og CO2 udledning, vedvarende energikilder i energisystemet, anvendelse af data og teknologier til at reducere energiforbruget, bygningers ressourcetræk, CO2-aftryk samt spildevandsrensning og indeklima.

Projektet tager udgangspunkt i, at undervisningsmaterialet skal udvikles, så det kan benyttes uden fysisk at være på Nyt OUH. Der skal blandt andet optages små filmsekvenser med eksperter, der fortæller om udfordringer og løsninger samt små karrierelærings-klip, hvor de forskellige fagpersoner præsenterer sig selv og deres baggrund.

Som en del af projektet vil det også være muligt i et vist omfang at tage på virksomhedsbesøg og se byggepladsen med egne øjne. Projektet forventer, at der i løbet af projektperioden vil være ca. 30 virksomhedsbesøg på Nyt OUH.

Forventede resultater

 • 75 % af deltagerne (svarende til 1388 elever) oplever brugbarheden af STEM-kompetencer til problemløsning.
 • 60 % af deltagerne (svarende til 1110 elever) tilkendegiver, at deres interesse for STEM kompetencer og STEM fag er blevet øget.
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at vælge naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser (inkluderer ikke sundhedsvidenskab)
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) finder at STEM-fagene giver spændende karrieremuligheder (inklusiv sundhedsvidenskab).
 • 20 % af deltagerne (svarende til 370 elever) vælger naturvidenskabelige valgfag. Det kan være nye naturvidenskabelige fag eller en opgradering af fag, de har i forvejen, til et højere niveau.
 • 50 % af deltagerne (svarende til 925 elever) har tiltro til egne STEM-evner.
 • 20% af deltagerne (svarende til 370 elever) forventes at få øget interesse for temaet ”Bæredygtigt Byggeri”.

Parter

 • Faaborg Gymnasium
 • Middelfart Gymnasium
 • Midtfyns Gymnasium
 • Mulernes Legatskole
 • Nordfyns Gymnasium
 • Nyborg Gymnasium
 • Odense Katedralskole
 • Sct Knuds Gymnasium
 • Svendborg Gymnasium
 • Tornbjerg Gymnasium
 • Vestfyns Gymnasium
 • HF og VUC Fyn
 • Nyt OUH, Region Syddanmark
 • UCL
 • SDU

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.724.348,60 kr.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V