Skip til primært indhold

I got Skills 2023 (DM i Skills 2023)

Projektet havde til formål at styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelserne og markedsføring af DM i Skills med følgende:

1) Virksomheder skulle inspirere elever i grundskolen og sætter fokus på bæredygtighed. 2) Ung til ung indsats med rollemodeller og aftencafeer for 8. årgang og deres forældre. 3) Vejledningsindsats: UU og erhvervsskoler lavede workshops for unge og deres forældre; Studievalg vejledte gymnasiernes afgangsklasser i workshops om EUD. 4) Det kønnede uddannelsesvalg med besøg i udskolingen af Boss Ladies, og pigers motivation til at se STEM-uddannelser som en karrierevej. 5) Aktiviteter med direkte tilknytning til DM i Skills: uddannelse af FGU ungeguider, undervisningsforløb for de besøgende klasser, særligt tilrettelagte forløb for unge på uddannelseshjælp og markedsføringsindsats med kampagner og annoncering. Projektet videreførte ”I got skills 2021” med materialer og aktiviteter herfra.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets hovedaktiviteter omfattede bl.a. udvikling og udbredelse af undervisningsmateriale og undervisningsforløb målrettet eleverne i udskolingen i samarbejde med lærere fra grundskoler og erhvervsuddannelser, herunder gennemførelse af undervisningsforløb i tilknytning til DM i Skills udviklet i forbindelse med projekt ”I got Skills 2021”. Samtidig ville projektet i samarbejde med lokale interessenter, herunder erhvervsskoler, UU, praktikvirksomheder og erhvervsliv, og bl.a. afholde åbent hus arrangementer, hvor elever og deres forældre blev præsenteret for, hvad mulighederne er med en erhvervsuddannelse.

Derudover arbejdede projektet med ung til ung indsatser ved, at rollemodeller fra erhvervsskolerne kom ud på grundskolerne og fortalte om, hvorfor de har valgt en erhvervsuddannelse. Som en del af arbejdet med rollemodeller blev der også sat fokus på det kønnede uddannelsesvalg med bl.a. besøg på grundskolerne af ”Boss Ladies”, der netop arbejder med at stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne.

Resultater

 • Erhvervsskolernes Elevorganisations (EEO) rollemodeller nåede i løbet af projektperioden ud til ca. 5.180 elever i udskolingen i Region Syddanmark.
 • Ca. 300 gymnasieelever deltog i ”Unges perspektiv på uddannelse” og ca. 300 gymnasieelever deltog i Gymnasie-Skills, der blev afviklet under DM i Skills.
 • Undervisningsmaterialet ”bliv nysgerrig på erhvervsuddannelserne” blev udelukkende benyttet af alle klasser i 7. årgang i Fredericia Kommune, hvilket svarer til ca. 450 elever.
 • I projektansøgningen var der estimeret et besøgstal på ca. 45.000 besøgende på DM i Skills. Det faktiske besøgstal var på 51.000 besøgende.

Parter

 • EUC Lillebælt
 • SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
 • Fredericia Kommune
 • Trekantområdet Danmark
 • UU-centre i de 7 kommuner i Trekantområdet
 • Hansenberg
 • Studievalg Danmark
 • FGU Trekanten
 • Syddansk Erhvervsskole
 • IBC Fredericia

Periode og tilsagn

Projektet gennemførtes i perioden fra 1. januar 2022 – 28. februar 2023.

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 1.855.181 kr., hvoraf de 1.484.145 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V