Skip til primært indhold

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med regionens sociale centre og tilbud

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med regionens sociale centre og tilbud. Opgaven er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Region Syddanmark driver centre på socialområdet som der føres ekstern tilsyn med.

Tilsynet med Region Syddanmarks sociale centre føres af Socialtilsyn Syd.

Læs mere om Socialtilsyn Syd her

De sociale tilsyns opgave er at sikre, at borgeren får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

På Tilbudsportalen.dk kan du læse mere om vores centre samt se status på, om centrene lever op til Socialtilsynets kriterier.

APPFWU01V