Skip til primært indhold

Syddanmarks fremtid skal udvikles i stærke partnerskaber. Dette gælder både internt i regionen og udadtil.
Derfor samarbejder Region Syddanmark på tværs af den dansk-tyske grænse og internationalt. Syddanmark har som grænseregion ikke kun en særlig historie, men også en særlig mulighed, og naboskabet til Tyskland anvendes til at videreudvikle og synliggøre de grænseoverskridende potentialer for bæredygtig udvikling.

For det danske og tyske mindretal samt borgerne, der bor og lever på begge sider af den dansk-tyske grænse,
er gode regionale levevilkår ensbetydende med udsyn og samarbejde på tværs af grænsen. Hvad angår
demografi, levevilkår, kvalificeret arbejdskraft, klima og infrastruktur er udfordringerne ofte de samme på
begge sider af den dansk-tyske grænse og i øvrigt i mange andre europæiske regioner. Derfor kan der være
gode muligheder i at indgå i samarbejder og indsatser hen over den dansk-tyske grænse og med andre
europæiske regioner.

APPFWU01V