Skip til primært indhold

Opgaver og visioner for Regional IT

Regional IT er et imødekommende og voksende område i Region Syddanmark. Hør hvordan vi gør plads til dig.

Hvorfor er det fedt at arbejde i Regional IT?

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Vi hjælper dem, der hjælper andre

Regional IT er den centrale it-driftorganisation i Region Syddanmark med i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer yderligere 300 it-medarbejdere, der er ansat på sygehusene.

I Regional IT har vores arbejde et klart formål: At hjælpe dem, der hjælper andre. 

Afdelingen servicerer regionens 25.000 medarbejdere og skaber teknologiske løsninger, der gør det lettere og mere sikkert at være patient og borger i regionen. På den måde bidrager vores digitale services og løsninger til et godt sundhedsvæsen. Det er meningsfyldt it.

Se organisering af Regional IT.

Vores visioner er store

I Regional IT er visionerne store, og afdelingen tør bevæge sig ud på ukendt terræn ved at teste og implementere nye løsninger. 
 
Vi arbejder agilt på at føre projekterne ud i livet – lige fra kravspecifikation over implementering og drift til løbende optimering. På de måde understøtter vi sammen med de lokale it-afdelinger på sygehusene både borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet og også personalet i deres daglige arbejde med patientbehandling og -pleje.
 
Et eksempel er at hjælpe læger og sygeplejersker på sygehusene med beslutningsstøtte via kunstig intelligens. Et andet er at hjælpe ældre mennesker til at blive længst muligt i deres eget hjem via brugervenlige apps.

Vi arbejder med kompleks it og har store ambitioner

Regional IT tæller både generalister og specialister, der arbejder sammen i projekter, der, både hvad angår kompleksitet og størrelse, er ret unikke i Danmark. Sammen digitaliserer vi arbejdsgange for at øge kvaliteten og gennemsigtigheden i patientbehandling og -pleje.
 
Vi afholder daglige statusmøder, så alle ved, hvor vores fokus er, og hvilke opgaver vi prioriterer. Gennem tavlemøder i medarbejder-teams og ledelsen sikrer vi, at gode idéer til forbedringer i dagligdagen bliver integrereret. Det betyder, at Regional IT bliver set og oplevet som en værdiskabende digitaliserings- og teknologirådgiver for sygehusene og regionens øvrige institutioner. 

APPFWU01V