Skip til primært indhold

Udsatterådet

Rådet skal sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Udsatterådet skal supplere de allerede eksisterende brugerråd i Region Syddanmark (psykiatrisk dialogforum, kontaktforum for handicap, sundhedsbrugerrådet inkl. patientinddragelsesudvalget) på særlige områder. Det kan f.eks. være i forhold til hjemløse og misbrugere, der kommer i behandling i sundhedsvæsenet.

Funktion og opgaver

Udsatterådet bidrager til at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige situation og behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.

Udsatterådet er rådgivende over for regionsrådet og stående udvalg i spørgsmål, som i bred forstand berører udsattes borgeres forhold.

Udsatterådet kan således udtale sig om overordnede spørgsmål, som regionsrådet forelægger for rådet – det gælder både på sundhedsområdet og på andre områder, fx tilgængelighed og offentlig transport.

Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Udsatterådet medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer. Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende sig direkte til rådet med mulige problemstillinger.

Medlemmer

Udsatterådet består af op til 17 medlemmer.

Fra regionsrådet:

 • Mette Bossen Linnet
 • Carsten Sørensen
 • Sabrina Bech Bartholin
 • Sara Darling Berg Jørgensen
 • Annette Blynel

Repræsentanter for frivillige organisationer og kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner, og hvis virke er forankret i Region Syddanmark

 • Britt Gaarn-Larsen, regionschef, Kirkens Korshær
 • Dorthe Bjerre, KFUM's Sociale arbejde 
 • Conny Stolberg-Rohr, formand, Center for Seksuelt Misbrugte
 • Mona Khaki, SAND - De hjemløses Landsforening
 • Sune Holmgård Truelsen, social. og gadesygeplejerske, Kommunernes Gadesygeplejersker
 • Kim Callesen, centerchef, Headspace (Det Sociale Netværk)
 • Mette Guul, forstander, KFUK's Sociale arbejde
 • Rasmus Bøgh Christiansen, Daglig Leder, Omsorgscenter Svalegangen, Røde Kors
 • Pernille Kristoffersen, rådgivningschef, Mødrehjælpen
APPFWU01V