Skip til primært indhold

Udsatterådet

Rådet skal sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundheds- og socialområdet inddrages i politiske beslutninger og dermed bidrager til bedre og mere fleksible tilbud og medvirker til større lighed i sundhed.

Udsatterådet skal supplere de allerede eksisterende brugerråd i Region Syddanmark (psykiatrisk dialogforum, kontaktforum for handicap, sundhedsbrugerrådet inkl patientinddragelsesudvalget) på særlige områder. Det kan f.eks. være i forhold til hjemløse og misbrugere, der kommer i behandling i sundhedsvæsenet.

Funktion og opgaver


Udsatterådet bidrager til at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige situation og behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.

Udsatterådet er rådgivende over for regionsrådet og stående udvalg i spørgsmål, som i bred forstand berører udsattes borgeres forhold.

Udsatterådet kan således udtale sig om overordnede spørgsmål, som regionsrådet forelægger for rådet – det gælder både på sundhedsområdet og på andre områder, fx tilgængelighed og offentlig transport.

Udsatterådet kan på eget initiativ udtale sig om sagsområder vedrørende socialt udsatte borgeres forhold.
Udsatterådet medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer. Udsatterådet skal ikke behandle enkeltsager, men borgere skal kunne henvende sig direkte til rådet med mulige problemstillinger.

Medlemmer

Udsatterådet består af op til 17 medlemmer.

Fra regionsrådet: 

Repræsentanter for frivillige organisationer og kommunale og regionale aktører, der arbejder med borgere i udsatte positioner, og hvis virke er forankret i Region Syddanmark:

 • Britt Gaarn-Larsen, regionschef, Kirkens Korshær, b.gaarnlarsen@kirkenskorshaer.dk, tlf. 3113 7002
 • Carsten Refshauge, afdelingsleder, KFUM´s Sociale arbejde, cr@kfumsoc.dk, tlf. 2027 3553
 • Conny Stolberg-Rohr, formand, Center for Seksuelt Misbrugte, ctks@outlook.dk, tlf. 2452 4000
 • Henrik "Mas" Nørgaard Christensen, næstformand, SAND - De hjemløses Landsorganisation, mas.vejle@gmail.com, tlf. 6067 6398
 • Karenmarie  P. Johansen, social- og gadesygeplejerske, Kommunernes Gadesygeplejersker, kaepjo@toender.dk, tlf. 2159 0447
 • Kim Callesen, centerchef, Headspace (Det Sociale Netværk), kc@headspace.dk, tlf. 3015 1380
 • Mette Guul, forstander, KFUK´s Sociale arbejde, mgu@redenodense.dk, tlf. 2870 8042
 • Niels Baarvig, regional udviklingskonsulent, Røde Kors, nibaa@rodekors.dk, tlf. 3110 3814
 • Pernille Kristoffersen, rådgivningschef, Mødrehjælpen, pki@moedrehjaelpen.dk, tlf. 6171 8184
   

Fagpersoner fra Region Syddanmark:

 • Lotte Slot Jensen, koordinator, Frivillighedskoordinatorerne
 • Mikkel Rune Vossen Rasmussen, ledende overlæge, Psykiatrisygehuset
 • Sarah Harild Andersen, socialsygeplejerske, socialsygeplejerskerne OUH
APPFWU02V