Skip til primært indhold

Åbne postlister

I de åbne postlister kan du finde en række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenummer
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten. Du kan se postlister 90 dage tilbage fra dags dato.

23. februar 2024

 • Ingen indgående dokumenter
 • Referat - Opstartsmøde den 22. februar 2024 - lerkortlægning ved Sundeved og Nybøl.doc

  103730/24
 • Til Regnskab og finans. 461-81727 Gartnervænget 27, 5240 Odense NØ, ACADRE 23/1143. Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen.

  102332/24
 • 461-81727 Gartnervænget 27, Odense_Regnskab og Finans. Refusion udlagte beløb.pdf

  102333/24
 • Til Kolding Kommune: eksempel på landzonetilladelse i forb. med råstofindvinding

  103205/24
 • Til Solarpark, Råstof, VE-ankæg i graveområde

  102792/24
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 17cø Erritsø By, Erritsø udgår inden kortlægning

  104011/24
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81233

  104070/24
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 167 Erritsø By, Erritsø udgår inden kortlægning

  104016/24
 • Til Rambøll_ Beslutningsreferat fra opstartsmødet den 22. februar - Lerkortlægning ved Sundeved og Nybøl

  103728/24
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 17cø og 167, Erritsø By, Erritsø - udgår inden kortlægning

  104093/24
 • Til Kolding Kommune: bilag 1 eksempel på Landzonetilladelse m. bilag ved råstofindvinding.pdf

  103211/24

22. februar 2024

 • 4.20.10.04 RSD Værditabsordningen Gartnervænget 27 5240 Odense NØ Erklæring.pdf

  102331/24
 • Fra BDO. SV: Værditabsordninger 461-81727 Gartnervænget 27, Odense. Ledelseserklæring VDT 63681-95170

  102329/24
 • 2024 01 25 WHINN Advisory Boardets vigtigste anbefalinger.pdf

  100398/24
 • 2024 01 25 Referat - WHINN Advisory Board.pdf

  100395/24
 • Input fra workshop.pdf

  100394/24
 • Første møde i Advisory Board WHINN 2024_januar.pdf

  100393/24
 • AW: PCS licens request

  99388/24
 • Fra Borger, mail vedr. Søndergade 44 Ærøskøbing

  101651/24
 • Fra Kolding Kommune: svar vedr. landzonetilladelse til kørevej Råstofindvinding ved matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping.

  101034/24
 • VS_ Første møde i WHINN Advisory Board

  100392/24
 • Til Kolding kommune: opklarende spørgsmål vedr. kørevej Råstofindvinding ved matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping.

  101041/24
 • Til projektet: hvad er status på projektet

  101787/24
 • Vejle Turisttrafik: Anmodning om tilbud på buskørsel 25. september 2024

  99786/24
 • Til Sundhedsstyelsen: Specialeansøgning fra Region Syddanmark foranlediget af åbning for ansøgninger til tre specialfunktioner i hhv. urologi, neurologi og klinisk onkologi - ansøgningsfrist d. 8. februar 2024

  99737/24
 • Vikingbus: Anmodning om tilbud på buskørsel 25. september 2024

  99710/24

21. februar 2024

 • Evalueringsoplæg (endelig version)

  97446/24
 • Fra COWI: Evalueringsoplæg (endelig version)

  97448/24
 • AW: PCS licens request

  96729/24
 • bekræftelse på modtagelse af bidrag til høringssvar - høring om bekendtgørelse om tilskud fra Landdistriktspuljen

  103947/24
 • Fra grundejer: bilag 1 Analyser Grundtvigsvej 16 - AR-24-VL-01003135-01.pdf

  98814/24
 • Fra grundejer : Billede af olieprøve

  98949/24
 • VS: Bekymringsskrivelse, OUH Svendborg P1

  99094/24
 • Fra GEUS: SHape fil- opland

  97513/24
 • Fra MS: vedr. dato for møde med URU

  100709/24
 • Fra grundejer: bilag 3 Analyser Grundtvigsvej 16 - AR-24-VL-01003134-01.pdf

  98828/24
 • Fra grundejer: henvendelse om forurening Grundtvigsvej 16

  98799/24
 • Fra grundejer: bilag 2 Analyser Grundtvigsvej 16 Appendix_Asbestos_EUAA59-24003135-1_DA.pdf

  98824/24
 • Fra Middelfart Kommune: Godkendelse af oplæg til § 8-undersøgelse på Fabriksvej 15, Ejby

  99651/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsens opfølgning på specialeplan 2023: Bestilling vedr. statusrapporter og forskning - Frist 22. maj 2024

  101130/24
 • Til grundejer: mail vedr. kort Grundtvigsvej 16

  98880/24
 • Til Kolding Kommune: bilag 1- kortbilag transportvej matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping. - Projektkort.pdf

  96659/24
 • Til GEUS: Status vedr. TEAMS

  97495/24
 • Til Kolding Kommune- Plans: spørgsmål om landzonetilladelse Råstofindvinding ved matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping.

  96649/24

20. februar 2024

 • grindsted_opdateret.pdf

  96417/24
 • Fra MST: bilag 2 - Følgebrev myndigheder.pdf

  96212/24
 • RNord: Udpegning til BRs fagudvalgsmedlem for evaluering af transanale irrigationssystemer

  99154/24
 • Fra GEV: Kvittering for svar på spørgsmål vedr. pilotprojekt

  95171/24
 • VS: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

  95847/24
 • VS: Invitation til drøftelse af lægevalgsreglerne - Invitation til drøftelse af lægevalgsreglerne.pdf

  96512/24
 • Fra MST: mail med Udkast undersøgelsespåbud - spild af fuelolie/slops på Havneterminalen Crossbridge Energy (MST Id nr.: 9486088)

  96189/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Orientering om frasigelse af to regionsfunktioner i neurologi

  94830/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  96390/24
 • Fra MST: bilag 1 - Udkast påbud.pdf

  96197/24
 • Fra Sundehedsstyrelsen: Svar på ansøgning om varetagelse af HSF20 i specialevejledningen for gastroenterologi og hepatologi

  95574/24
 • Til Regnskab og finans. 630-82215 Rugsted Tværvej 14, Vejle, ACADRE 23/23506. Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen.

  95573/24
 • 630-82215 Rugsted Tværvej 14, Vejle_Regnskab og Finans. Refusion udlagte beløb.pdf

  95575/24
 • Til BDO. SV: Værditabsordninger 461-81727 Gartnervænget 27, Odense. Ledelseserklæring VDT 63681-95170

  95257/24
 • 461-81727 Gartnervænget 27, Odense_Ledelseserklæring VDT 63681-95170.pdf

  95258/24
 • Til BDO. 479-81245 Fruerskovvej 6, Svendborg. Ledelseserklæring VDT 63681-95172

  95265/24
 • 479-81245 Fruerskovvej 6, Svendborg_Ledelseserklæring VDT 63681-95172.pdf

  95266/24

19. februar 2024

 • Valproat; nye foranstaltninger for mandlige patienter.pdf

  93180/24
 • DHPC Valproat; Nye foranstaltninger for mandlige patienter

  93179/24
 • Fra Niras, Mail med Referat af opstartsmødet - Pulje 51 og 52

  93364/24
 • Fra DSAM_ kvittering for høringssvar vedr. klinisk vejledning for almen praksis _Palliation_

  94241/24
 • Fra forening: Indbydelse til årsmøde

  96135/24
 • Fra Niras, BILAG, Referat af opstartsmødet Pulje 51 og 52.pdf

  93370/24
 • Fra MST:bilag 1 Påbud - undersøgelse - P84129.pdf

  92053/24
 • Fra MST: mail med Undersøgelsespåbud - Havneterminalen - P84129, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 9471626)

  92048/24
 • Til DIN Forsyning Vand, Grundejerorienteringsbrev, Lerpøtvej 2, 6800 Varde.pdf

  93486/24
 • Til Niras, Mail med kopi af Grundejerorienteringsbreve, Pulje 51

  93464/24
 • Til KÆRUP ENTREPRENØR- OG MASKINFORRETNING, Grundejerorienteringsbrev, Hannevangvej 105, 6851 Janderup Vestj.pdf

  93503/24
 • TIl projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projektet

  93101/24
 • Til Kolding kommune: bilag 1 Projektkort.pdf

  92308/24
 • Til GEV: Svar på supplerende spørgsmål vedr. pilotprojekt

  95160/24
 • Til Gørding Varmeværk, Grundejerorienteringsbrev, Nørregade 55, 6690 Gørding.pdf

  93497/24
 • Til Esbjerg Kommune, Grundejerorienteringsbrev, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V.pdf

  93547/24
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. landzone tilladelse til transportvej i forbindelse med råstofansøgning matr. nr. 83 og 85 Anderup Stepping

  92299/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  92831/24
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Hennevej 61, 6854 Henne.pdf

  93467/24
 • Til VILLEMOES HOLDING ApS, Grundejerorienteringsbrev, Storstrømsvej 6, 6715 Esbjerg N.pdf

  93506/24
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Annexgade 21, 6740 Bramming.pdf

  93465/24
 • Til sundhedsstyrlsen: Afgørelse på ansøgning til regionsfunktion 2 i klinisk biokemi - Bekræftelse på varetagelse af ansøgt funktion

  92585/24
 • Til Esbjerg Kommune, Grundejerorienteringsbrev, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V.pdf

  93493/24
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Tarp Byvej 32 og Tarp Hovedvej 11, 6715 Esbjerg N.pdf

  93483/24
 • Høringssvar til DSAM vedr klinisk vejlending for almen praksis "Palliation"

  93480/24
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Nørregade 12, 6690 Gørding.pdf

  93476/24
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, matr.nr. 7p Kærup By, Janderup.pdf

  93471/24
 • Til projekt: tak for status på projektet

  92500/24
 • Til VL Staal, Grundejerorienteringsbrev, Storstrømsvej 1, 6715 Esbjerg N.pdf

  93511/24

16. februar 2024

 • Fra BDO. SV: Værditabsordning - Rugsted Tværvej 14

  95272/24
 • RSD Værditabsordningen Rugsted Tværvej 14 7100 Vejle Erklæring.pdf

  95274/24
 • Ingen udgående dokumenter

15. februar 2024

 • Fra GEV: Supplerende sprøgsmål vedr. pilotprojekt

  95146/24
 • Interreg Working Group. Suggestion for moving forward.

  87925/24
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om mulig forurening af regnvandsbassin ved Vejle Landevej , 7000 Fredericia

  86962/24
 • Fra ISM: SV: Udkast til referat af møde om Nyt OUH 6. februar 2024

  91769/24
 • SHS: Børn og unge som patienter - status på området til brug for de politiske udvalg

  88208/24
 • Godkendt referat af møde vedr. Nyt OUH d. 6. februar 2024.docx

  91775/24
 • Til DMR: Opdaterede resultater for poreluftmålinger, Rugårdsvej 166 mfl.

  88378/24
 • Til GEV:: Svar på spørgsmål vedr. pilotprojekt

  95132/24
 • Til borger: Varsel undersøgelse Rugaardsvej 174, Odense NV

  88382/24
 • Til borger: Varsel undersøgelse Rugaardsvej 170, Odense NV

  88380/24

14. februar 2024

 • Nyhed fra BR: ja til hjemme-NIV

  84968/24
 • Nyhed fra BR: ja til gibs til håndledsfraktur

  84948/24
 • Nyhed fra BR: nej til IKAT

  84980/24
 • Fra RNord: 3 nye anbefalinger og PM fra BR - fortrolig indtil kl 9

  85004/24
 • Til Borger: Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på, matr. nr. 1105 Kliplev Ejerlav, Kliplev

  84204/24
 • Til Borger: Orientering om kommende videregående forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på, matr. nr. 1005 Kliplev Ejerlav, Kliplev

  84199/24
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse på Felstedvej 27 og Limbækvej 9, 6300 Gråsten, matr. nr. 26 Ladegård, Kværs

  84195/24
 • Til borger: Kvittering for modtaget spørgsmål til regionsrådets spørgetid den 26. februar 2024

  85462/24

13. februar 2024

 • Bilag til punkt 1, Implementeringsplan til udmøntning af Sundhedsaftalen 2023-27.pdf

  91497/24
 • VS: Høring - Revideret vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme - frist 11. marts 2024 kl. 12.00

  83524/24
 • Palliativ fysioterapi - beregning af afstandstillæg

  82563/24
 • Fra GEV: Spørgsmål vedr. pilotprojekt

  95118/24
 • VS_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  92836/24
 • Fra borger: Spørgsmål til Regionsrådet

  85451/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Høringsbrev

  84065/24
 • til Borger Bilag med Rapport - Rapport Algade 14B_endelig.pdf

  83836/24
 • Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

  82394/24
 • Til Varde Kommune_ HØRING angående_ GEO-2023-12285 - Zonesag indenfor råstofgraveområde for sand, sten og grus - Ombygning af Broengvej 2, 6840 Oksbøl

  82207/24
 • til Tønder Kommune Høring - Algade 14B, 6780 Skærbæk - opretholde V2 kortlægning - ændret indsats efter videregående undersøgelse

  83822/24
 • Til advokatfirma: Vedr. svar på anmodning om aktindsigt i dokumenter på ejendommen Nordre Ringvej 30, 5700 Svendborg, matr. nr. 100l, Græsholmene, Svendborg Jorder, lok. 479-80005

  83694/24
 • til Borger Høring - Algade 14B, 6780 Skærbæk - opretholde V2 kortlægning - ændret indsats efter videregående undersøgelse

  83827/24
 • til Frifelt Vandværk Følgeskrivelse Frifelt Vandværk.pdf

  83816/24
 • Til Billund Kommune_ Høring - Landzonesag - Læskur til heste_ kvæg - Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  82099/24
 • til Borger - Udkast_afg_V2_ændret indsats_550-81082 Algade14b.pdf

  83834/24
 • Tidsplan for opfølgning på specialeplanen 2023 til kommentering med frist d. 19. februar samt orientering om årlig opfølgning på retningslinje for visitation til radikal prostatektomi.

  83165/24

12. februar 2024

 • Fremtidig situationsplan. Matrikel 7e (35 x 38 cm).pdf

  82183/24
 • Plan_ træhus m toiletter.pdf

  82185/24
 • Fra Billund Kommune_ Høring - Landzonesag - Læskur til heste_ kvæg - Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  82093/24
 • Fra advokatfirma: Bilag: jordforureningsattest, lok. 479-80005

  83087/24
 • VS: Svar på supplerende høringssvar om implementeringsomkostninger vedrørende udbygning af ordning om vederlagsfri antipsykotisk medicin til patienter med skizofreni

  80379/24
 • Fra DreistStorgaard Advokater_ Har du henvendt dig til regionen vedr. et råstofområde_

  82140/24
 • SVS: Børn og unge som patienter - status på området til brug for de politiske udvalg - frist 23/2

  80599/24
 • Fra Varde Kommune_ HØRING angående_ GEO-2023-12285 - Zonesag indenfor råstofgraveområde for sand, sten og grus - Ombygning af Broengvej 2, 6840 Oksbøl

  82182/24
 • VS: Anmodning om oplysninger til brug for opfølgning på evaluering af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn - frist 27. februar 2024

  83535/24
 • Fra advokatfirma: Anmodning om aktindsigt - Vort j.nr. 14474 - matr. nr. 100l, Græsholmene, Svendborg Jorder

  83071/24
 • Webtjeneste Råstofdata.docx

  82082/24
 • Til DreistStorgaard Advokater_ Har du henvendt dig til regionen vedr. et råstofområde_

  82154/24
 • Til projekt: svar vedr. afrapportering og regnskab

  81709/24
 • TIl projekt: Godkendelse af flytning af forestilling

  81422/24
 • til WSP VS: SUP - offentliggørelse på hjemmesiden

  80032/24
 • Til Billund Kommune_ Høring - Landzonesag - Læskur til heste_ kvæg - Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  82079/24

11. februar 2024

 • Revisorerklæring Nyt OUH Q4 2023.

  81359/24
 • Ingen udgående dokumenter

9. februar 2024

 • Fra Sundhedsstyrelsen: Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe ved Sundhedsstyrelsen vedr. fremtidig specialeplanlægning

  83450/24
 • Fra ARbejdstilsynet: Besøgsrapport

  76680/24
 • Fra COLAS: mail vedr. markvandingsboring Stepping

  83840/24
 • Fra BRs: Ny beslutning vedr. "to kasketter i FU"

  96035/24
 • VS: Høring om ændring af bekendtgørelse om speciallæger - frist 1. marts

  78117/24
 • Fra projekt: Afrapporteringsskema

  81553/24
 • Fra Jysk Geoteknik: Accept af forlængelse af kontrakt om konsulentydelse

  76769/24
 • Opsamling - PKO Landstræf 2024

  77637/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  76734/24
 • Til DMR: Udbud (3 af 3)

  78653/24
 • Til DMR: Udbud (1 af 3)

  78630/24
 • Til DMR: Udbud (2 af 3)

  78638/24
 • Til DMR: Opdaterede resultater for poreluftmålinger, Rugårdsvej 166 mfl.

  78772/24
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til historik og oplæg til § 8-undersøgelser på en del af Fabriksvej 15, 5592 Ejby

  78699/24
 • Til DMR: Udbudsmateriale

  78340/24
 • Til Jysk Geoteknisk: Vedr. forlængelse af kontrakt om konsulentydelse

  76755/24

8. februar 2024

 • Fra Sani nudge: Konkurs

  75584/24
 • Fra Ansøger SV: Markvandingsboring DGU.nr. 142.716

  74282/24
 • Fra Odense Kommune: TO, kopi af udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, Rugårdsvej 166

  78769/24
 • Til DreistStorgaard Advokater_ Har du henvendt dig til regionen vedr. et råstofområde_

  82134/24
 • til WSP, DTU og følgegruppe Rapporten fra projektet - Teknologier og reagenter til oprensning af pesticidpunktkilder er offentliggjort

  75853/24
 • Til Paludan_ Skovrejsning Gelsåvej 24, 6500 Vojens HASTER

  74601/24
 • Til Aabenraa Kommune_ Høring af regionen vedr. miljøgodkendelse af husdyrbrug på Kidingvej 60, 6200 Aabenraa

  74522/24

7. februar 2024

 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Materiale fra 2. teknikergruppemøde - lægemidler

  87060/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Afgørelse på ansøgning til regionsfunktion 2 i klinisk biokemi

  92037/24
 • Fra DMR:Rugårdsvej 166, 461-00160_Diverse screen shorts

  78765/24
 • Fra Billund Kommune_ Høring - Landzonesag - Læskur til heste_ kvæg - Herningvej 48, 7260 Sønder Omme

  82072/24
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Fabriksvej 15, 5592 Ejby. Geoteknisk rapport nr. 2 med bilag

  71661/24
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af den geotekniske rapport for Fabriksvej 15, Ejby

  71657/24
 • Fra Kolding Kommune: Bekræftelse på modtaget ansøgning om vandindvindingstilladelse ifm. råstofgrav på matr. nr. 83 og 85 Anderup Stepping

  72620/24
 • VS: Udkast til svar - henvendelse fra Borger

  72340/24
 • Bekræftelse på høringssvar - DSAM sender _Akutte luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabehandling_ i offentlig høring - høringsfrist 6. febr. 2024

  77365/24
 • Til SOSU Esbjerg: Opfølgning på opstartsmøde

  73548/24
 • Til Sct. Knuds - Mail om fremsendelse af endeligt evalueringsoplæg til Sprogcoaching i tysk

  71572/24
 • Til Sct. Knuds - Sprogcoaching i tysk - evalueringsoplæg_final.docx

  71573/24
 • Til projekt: spørgmål til afrapportering

  73062/24
 • Til projekt: godkendelse af justeringer relateret til stormflod

  72448/24

6. februar 2024

 • VS Høring af regionen vedr. miljøgodkendelse af husdyrbrug på Kidingvej 60 6200 Aabenraa.msg

  74509/24
 • Fra Pluss: Mail med fremsendelse af endeligt evalueringsoplæg til Sprogcoaching i tysk

  71739/24
 • Fra DMR: Rugårdsvej - boringer og potentialeforhold

  78724/24
 • Fra Aabenraa Kommune_ Høring af regionen vedr. miljøgodkendelse af husdyrbrug på Kidingvej 60, 6200 Aabenraa

  74507/24
 • Fra DMR: Opdateret kort med grundvandsforurening, Rugårdsvej 166

  78761/24
 • SV: Høring over ændringer i bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur m.fl. - kort frist!

  68975/24
 • Fra COLAS: Re: Ansøgning om vandindvindingstilladelse ifm. råstofgrav på matr. nr. 83 og 85 Anderup Stepping

  70394/24
 • Fra DMR: Opdaterede resultater for poreluftmålinger, Rugårdsvej 166 mfl.

  78758/24
 • SV: DG RESU-LT v.0 - Halvvejsafrapportering

  79561/24
 • Til Udbetaling Danmark. SV: Værditabsordning - Rugsted Tværvej 14

  71234/24
 • 630-82215 Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle Ledelseserfklæring VDT 63681-95177.pdf

  71235/24
 • Til Borger: Høring - del af din grund er forurenet, Bejsnapvej 14, Ølgod

  71446/24
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om geoteknisk rapport for Fabriksvej 15, Ejby

  71650/24
 • Til Varde Kommune: Til orientering - Høring af V2 kortlægning af del af ejendommen Bejsnapvej 14, 6870 Ølgod, lok. 573-81144

  71448/24
 • Til projekt; kvitteret for statusmail

  71389/24
 • Til Kolding Kommune: Ansøgning om vandindvindingstilladelse ifm. råstofgrav på matr. nr. 83 og 85 Anderup Stepping

  69618/24
 • Til COLAS: SV: Ansøgning om vandindvindingstilladelse ifm. råstofgrav på matr. nr. 83 og 85 Anderup Stepping

  70400/24
 • Til Sundhedsstyrelsen: Specialeansøgning fra Region Syddanmark foranlediget af åbning for ansøgninger til tre specialfunktioner i hhv. urologi, neurologi og klinisk onkologi - ansøgningsfrist d. 8. februar 2024

  71052/24
 • Til Niras, Mail med lokalitetsliste, Pulje 51

  93381/24
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune_ vedr. ansøgning om etablering af en sø i en interesseområde for sand grus og sten i Faaborg-Midtfyn Kommune

  69558/24
 • Til Grundejer: Varsel V2 kortlægning efter oprensning

  68912/24
 • Til Borger: Bilag til "Høring" - Udkast til afgørelse - del af din grund er forurenet, Bejsnapvej 14, Ølgod

  71447/24
 • Til Kolding Kommune: bilag 1 Gravesøer.JPG

  69628/24

5. februar 2024

 • VS: Rapport

  67971/24
 • VS: Rapport

  67263/24
 • 2024-02-05 skovkort skitse.pdf

  74589/24
 • VS: Høring: Forslag til ny bekendtgørelse om uddannelsen til specialsygeplejerske i akutsygepleje - frist 21. februar

  68958/24
 • VS: Rapport - Bilag 8 Symptomer og sygdomme fordelt på zoner.pdf

  96339/24
 • Fra Sundhedsstyelsen: Anmodning om bidrag vedr. organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens samt ventetider og ventelister. Tidsfrist d. 4. marts.

  86126/24
 • fra vejen kommune VS: Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - Potentiel forurening af jord Søengevej 2 6600 Vejen sag nr. 2312177.msg

  69092/24
 • Fra Vadehavssamarbejdet: Referat - Udviklingsmøde 19. januar 2024

  68297/24
 • fra vejen kommune VS: Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - IMG_2201.JPG

  69095/24
 • Fra SDU - Referat af web-møde (02-02-2024)

  69106/24
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for tilbagemelding vedr. sagen fra Fabriksvej 15, Ejby - historik og oplæg til § 8 undersøgelse

  71645/24
 • fra vejen kommune VS: Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - IMG_2206.JPG

  69094/24
 • VS: aktindsigt i min egen journal

  66689/24
 • Fra WSP_ Kort status på Esbjerg kortlægningen

  78187/24
 • Fra Paludan_ Skovrejsning Gelsåvej 24, 6500 Vojens HASTER

  74588/24
 • VS: Rapport - Bilag 6 Enkeltsymptomer og sygdomme rapporteret som muligt relateret til forureningen.pdf

  96337/24
 • fra Vejen kommune VS: Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305

  69087/24
 • VS: Rapport - Borgerundersøgelsen i Grindsted_rapport.pdf

  96334/24
 • VS: Høring: Forslag til ny bekendtgørelse om uddannelsen til specialsygeplejerske i akutsygepleje

  65985/24
 • Fra Fredericia Kommune: mail vedr. tidligere aktiviteter på Vejlbyvej 8a, Hoffmann

  75883/24
 • Fra Fredericia Kommune: mail med oversigt over miljøtilsyn Vejlbyvej 8A, Fredericia - Hoffmann

  75893/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  68900/24
 • Fra Kolding Kommune: mail vedr. Markvandingsboring DGU.nr. 142.716

  69633/24
 • Ny suppleant i Interreg-udvalget

  67029/24
 • til WSP Rapport skabelon til ny SUP projekt

  67767/24
 • kortbilag 607-81232.pdf

  66501/24
 • til grundejerforeningen matr. nr. 6n, Børup, Taulov 7000 fredericia lok nr 607-81232.pdf

  66499/24

2. februar 2024

 • Fra Langeland Kommune: Bilag 2:- §8 ansøgning, modernisering af OK tankstationen, Ristingevej 27, 5932 Humble

  68924/24
 • Fra Langeland Kommune: - Bilag 3 - Høringssvar fra Region Syddanmark

  68934/24
 • Fra Niras, BILAG, Tidsplan Pulje 51 og 52.pdf

  93352/24
 • Fra Langeland Kommune: AFGØRELSE: §8 tilladelse til anlægsarbejde i forbindelse med udskiftning af belægning og olieudskiller på Ristingevej 27, 5932 Humble

  68878/24
 • Fra Niras, Mail med Tidsplan for Pulje 51 og 52

  93344/24
 • VS: Høring over ændringer i bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur m.fl.

  63729/24
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 1: - § 8 tilladelse ved udskiftning af belægning og OBU på OK_Ristingevej 27, 5932 Humble

  68914/24
 • Til Middelfart Kommune: SV: Fabriksvej 15, Ejby - historik og oplæg til § 8 undersøgelse

  65234/24
 • Til Vejle Spildevand: Vedr. regionens udtalelse i sagen om olieforurening i vejarealet på Aasen, 7100 Vejle

  64948/24

1. februar 2024

 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: 2. teknikergruppemøde - dagsorden

  70344/24
 • Materiale fra Bispebjert - Trombolysen BFH - Værd_at_vide_i_trombolysen.docx

  65774/24
 • Fra Vejle Spildevand: Bilag: Olieforurening - Aasen, 7100 Vejle

  63599/24
 • DiASper green - Ansøgning

  69507/24
 • Materiale fra Rigshospitalet vedr. trombolyse forløb

  65758/24
 • Materiale fra Bispebjerg - Trombolysen BFH - Trombolyse journal visitering.doc

  65782/24
 • Fra DMR: resultater fra grundvand, B37 og fra indeluftmålinger i nr. 168, Rugårdsvej

  78717/24
 • Mail og materiale fra Bisbebjerg - Trombolysen BFH

  65768/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Tidsplan for opfølgning på specialeplanen 2023 til kommentering med frist d. 19. februar samt orientering om årlig opfølgning på retningslinje for visitation til radikal prostatektomi.

  83155/24
 • Materiale fra Bispebjerg - Trombolysen BFH - Trombolysehæfte_intro.docx

  65778/24
 • SV_ Ny suppleant til Interreg

  61874/24
 • Materiale fra Bispebjerg - Trombolysen BFH - Tjekliste til Trombolyse funktionen pa° BBH_Ny sep 2020.docx

  65788/24
 • Fra Esbjerg KOmmune, Kontaktoplysninger Guldager Naturskole, Guldager Stationsvej 105, 6710 Esbjerg V

  63127/24
 • Fra Vejle Spildevand: SV: Olieforurening - Aasen Vejle 7100 - mere olieforurening

  63588/24
 • Materiale fra Rigshospitalet - Trombolyse forløb - kom. for trombolyseledelses-team_24.05.16 (2).doc

  65763/24
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig oplag af overskudsjord fra ombygning af til- og frakørselsforhold ved Taulov motorvejen E20

  65919/24
 • Materiale fra Bispebjerg - Trombolysen BFH - Trombolyse BBH forløbs beskrivelse.docx

  65785/24
 • Materiale fra Bispebjerg - Trombolysen BFH - FLIS trombolyse standard 2023.pdf

  65772/24
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet

  60872/24
 • Til Varde Kommune: Høring om forurening og påbudsmuligheder - Nordre Boulevard 94, 6800 Varde

  62965/24
 • Til Borger: V2-varsling, Nordre Boulevard 94, 6800 Varde.pdf

  62932/24
 • Til Hede Danmark, Råstof, Etablering af skov i interesseområde, Bredsten, Vejle Kommune

  60916/24
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nordre Boulevard 94, 6800 Varde.pdf

  62933/24
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Nordre Boulevard 94, 6800 Varde.pdf

  62934/24

31. januar 2024

 • da_08nov2023_Simulect DHCP letter_clean_LMST_updated 29jan2024_clean.pdf

  64336/24
 • Fra Pluss: Evalueringsoplæg_final.docx

  60594/24
 • Fra PLUSS: Mail om godkendt evalueringsoplæg for Tysk til tiden.

  60593/24
 • Fra BR: del 2 vedr. ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser

  65202/24
 • Fra DMR: Endelige rapporter - Nordre Boulevard 94, 6800 Varde

  62807/24
 • DHPC vedr. Simulect 20 mg

  64332/24
 • Tidsplan for elevfordeling på gymnasierne 2024

  58277/24
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, grundejer - Nordre Boulevard 94, 6800 Varde.pdf

  62809/24
 • Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til midlertidig oplag af overskudsjord fra ombygning af til- og frakørselsforhold ved Taulov motorvejen E20 - 23-2866-21 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af overskudsj 515456

  65922/24
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, teknisk - Nordre Boulevard 94, 6800 Varde.pdf

  62812/24
 • Fra RNord: BR publicerer analyse vedrørende ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser

  65350/24
 • Til Kvarts og Co, råstof, solcelleprojekt ved Visby, Tønder kommune

  58251/24

30. januar 2024

 • Fwd: BIG rapport (Fejl rettet)

  59373/24
 • Borgerundersøgelsen i Grindsted_resumé.pdf

  56486/24
 • Grindsted - resume

  56484/24
 • FW: BIG rapport

  56480/24
 • Fra Faabor-Midtfyn Kommune_ vedr. ansøgning om etablering af en sø i en interesseområde for sand grus og sten i Faaborg-Midtfyn Kommune

  69552/24
 • Borgerundersøgelsen i Grindsted_rapport_final.pdf

  56471/24
 • status på sag om el-refusion til hjemmebehandling

  59468/24
 • VS: Høring om navne og mailadresser på kontaktperson i regionen og regionalt sygehuse vedr. måltal og politikker for 2023 - jf. § 11 i ligestillingsloven (frist 12/2)

  59860/24
 • Fra MST: mail med spildindberetning og spildets placering, Spildindberetning (spild id. 23.01.2024, P84129) (MST Id nr.: 9316781)

  54734/24
 • fra kulturaftale S-S: Orientering til kulturudvalg

  71216/24
 • Fra MST: bilag 1 Spildindberetning (spild id. 23.01.2024, P84129) (MST Id nr.: 9316781) - 2024-01-25 Spildindberetning (spild id. 23.01.2024, P84129).pdf

  54741/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  57640/24
 • Til COWI. SV: Jomfrustien 11A-F, Haderslev: Oplæg fase 2

  55667/24
 • disponeret til undersøgelse Jomfrustien 11A-F.pdf

  55670/24
 • Til Udbetaling Danmark. VDT/63681-95168 Disponering af yderligere midler til undersøgelse af matr. nr. 868 Haderslev

  55668/24
 • Til Kolding Kommune: SV: Anderup Skovvej 18 - indskiftning af jord

  54582/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  54476/24
 • TIl MST: mail vedr. kortbilag til undersøgelsespåbud spil på havneterminalen, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 9312117)

  54647/24
 • Til MST: høringssvar til udkast - undersøgelsespåbud spil på havneterminalen, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 9312117)

  55855/24
 • til Rambøll SV: Pulje 55_Supplerende boring (B109) og prøveudtagning af jord til udviklingsprojekt (B115)

  60997/24
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse

  56968/24

29. januar 2024

 • Fra COWI. Jomfrustien 11A-F, Haderslev: Oplæg fase 2

  55682/24
 • 02_Overslag for omfang af aktiviteter_2024_rev290124.pdf

  55683/24
 • Fra Kolding Kommune: mail vedr Anderup Skovvej 18 - indskiftning af jord

  54577/24
 • Henvendelse om fakta for grå stær-operationer i øjenlægepraksis.

  58473/24
 • Bedre til Ord, Tal og IT - nye fondsmidler i 2024

  52293/24
 • Fra MST: Bilag 2- Følgebrev HT - myndigheder.pdf

  54053/24
 • Fr kulturregion S-S vedr. dansk-tysk idélab

  71207/24
 • Fra MST: mail med Udkast - undersøgelsespåbud spil på havneterminalen, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 9312117)

  54044/24
 • Fordeling af ekstern klinik uge 11 Borgernær Sygepleje

  54036/24
 • Fra MST: Bilag 1 Udkast påbud - fuelolie HT.pdf

  54051/24
 • Til Astra_zeneca SV: tilbud om materiale fra Astra-Zeneca

  52405/24
 • SV_ Ordblinde studerende_elever og medarbejdere I Region Syddanmark

  52295/24

26. januar 2024

 • Fra Odense Kommune: Dialog vedr. § 8-sagsstatus, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV

  49475/24
 • fra WSP SV: Pulje 55 Dejrupvej 126 - borearbejde og jord til udviklingsprojekt

  67447/24
 • Fra ansøger: mail med orientering om tillæg til markvandingsboring, Stepping

  49430/24
 • Fra DMR: Strømningsretning, Rugårdsvej 166

  78707/24
 • fra rådgiver : Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - Potentiel forurening af jord Søengevej 2 6600 Vejen sag nr. 2312177.eml.msg

  69078/24
 • fra vejen kommune VS: Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - image001.jpg

  69091/24
 • fra WSP SV: Pulje 55 Dejrupvej 126 - borearbejde og jord til udviklingsprojekt

  67426/24
 • fra rådgiver : Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305

  69073/24
 • fra rådgiver : Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - Tunnel_Marking.txt

  69075/24
 • SV: Ansøgning vedr. Specialfunktion RF8 - Urologi vedr. FS

  57394/24
 • Referat møde Lægemiddelkomitéen for almen praksis den 25.1.2024

  51136/24
 • Til Borger_ Vedr. mulighederne for at få udlagt et nyt område i den nye råstofplan

  51059/24
 • Til ansøger: svar vedr. tillæg til markvandingsboring, Stepping

  49432/24

25. januar 2024

 • Underskrevet tilsagnskontrakt - KlimaLab

  48900/24
 • Fra COWI. Jomfrustien 11, Haderslev: Notat januar 2024, endelig udgave

  60905/24
 • Jomfrustien11F-2sal_Haderslev_Værditabsundersøgelse2023-24_rev1.0.pdf

  60907/24
 • Inspiration til forebyggelse af ulykker ved forflytning

  51053/24
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt

  79883/24
 • Fra RNord: Udpegning til Behandlingsrådets fagudvalg for evaluering af superviseret gangtræning

  47954/24
 • Fra projekt: Midtvejsstatus på projektet

  71385/24
 • fra WSP VS: Pulje 55 Dejrupvej 126 - analyseresultater pesticider og PFAS

  67526/24
 • Fra WSP - indledende undersøgelse - Endelig rapport - Idyl 20A, 6000 Kolding - teknisk rapport.pdf

  48617/24
 • Fra RNord: Regionernes Udpegning til Behandlingsrådets fagudvalg for evaluering af orthokeratologi kontaktlinser

  48183/24
 • Fra Borger_ Vedr. mulighederne for at få udlagt et nyt område i den nye råstofplan

  50664/24
 • Fra Kolding Kommune: mail vedr. vejadgang til graveområde matr. nr.83 og 85 Anderup, Stepping

  54753/24
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune_ vedr. ansøgning om etablering af en sø i en interesseområde for sand grus og sten i Faaborg-Midtfyn Kommune

  50648/24
 • Fra ansøger: mail vedr. vandindvindingsboring, Stepping

  49428/24
 • Fra WSP - indledende undersøgelse - Endelig rapport - Idyl 20A, 6000 Kolding - grundejerrapport.pdf

  48618/24
 • Til Borger_ Vedr. mulighederne for at få udlagt et nyt område i den nye råstofplan

  51019/24
 • fra WSP SV: Præsentation af projekt -Ny viden om udvaskning af pesticider fra punkt- og fladekilder ved Den Syddanske Udviklingspulje

  48527/24
 • Kvittering

  48456/24
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Idyl 20A, 6000 Kolding.pdf

  48716/24
 • VS: Svar på henvendelse

  50176/24
 • Oversigt over regionale klinikpladser hold 6 Specialuddannelsen i Borgernær Sygepleje - uddannelsesafsnit 2. Organisatoriske kompetencer i uge 11, 2024

  46374/24
 • Svar på aktindsigt

  48477/24
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune_ vedr. ansøgning om etablering af en sø i en interesseområde for sand grus og sten i Faaborg-Midtfyn Kommune

  47990/24

24. januar 2024

 • VS: Aktindsigt

  48448/24
 • Leadpartner Agreement DG RESU-LT v.0 - 231023 (1).pdf

  55138/24
 • Fra Vejle Spildevand: Analyseresultater for udtagede jordprøver ved Aasen, 7100 Vejle

  46419/24
 • Fra Kolding Kommune: SV: vedr. vejadgang til graveområde matr. nr.83 og 85 Anderup, Stepping

  45323/24
 • SV: DG RESU-LT v.0 - Mail med underskrevet LP-aftale og partnerskabsaftale

  55137/24
 • Fra Vejle Spildevand: Bilag 1: Analyserapporter

  46422/24
 • Fra Region Hovedstaden: 10 efteruddannelsesdage for speciallæger - weekender

  50809/24
 • Kvittering for besvarelse

  44107/24
 • Fra Vejle Spildevand: Svar på spørgsmål vedr. olieforureningen - Aasen, 7100 Vejle

  46477/24
 • Til Sct. Knuds Gym - Skabelon til halvårlig opfølgning (dec. 2019 og frem).doc

  44992/24
 • Til Sct. Knuds Gym - opfølgning på opstartsmøde

  44991/24
 • Til Sct. Knuds Gym - Regnskabs- og timeregisteringsskema (fra januar 2021).xls

  44994/24
 • UDKAST_Jomfrustien11F-2sal_Haderslev_Værditabsundersøgelse2023-24_rev0.2_RSD kommenteret.docx

  60909/24
 • Til COWI. SV: Jomfrustien 11, Haderslev: Udkast til notat, værditabsundersøgelse

  60908/24
 • Til borger: Orientering om undersøgelsesresultater - Rugårdsvej 166, 5210 Odense NV

  45960/24
 • Til Vejle Spildevand: Kvittering for svar på spørgsmål om olieforureningen - Aasen, 7100 Vejle

  46494/24
 • Til Kolding Kommune SV: vedr. vejadgang til graveområde matr. nr.83 og 85 Anderup, Stepping

  45328/24
 • Til Odense Kommune: Orientering om undersøgelsesresultater - Rugårdsvej 166, 5210 Odense NV

  45953/24
 • Til Vejle Spildevand: Spørgsmål vedr. olieforureningen - Aasen, 7100 Vejle

  46459/24

23. januar 2024

 • PKP Auszahlungsantrag - Udbetalingsanmodning V1.3 - DG RESU-LT v.0 underskrevet.pdf

  51631/24
 • PKP Kurzberichtformular_Formular til statusrapport DG RESU-LT v.0.docx

  51632/24
 • PKP Kurzberichtformular_Formular til statusrapport DG RESU-LT v.0.docx

  51629/24
 • PROJEKT Anhänge - vedhæftede filer DG RESU-LT v.0.pdf

  51630/24
 • Fra BDO. Værditabssag Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle, matr. nr. 24a Rugsted By, Ødsted – VDT/63681-95177

  46546/24
 • Fra Astra-Zeneca vedr. materiale

  52404/24
 • Fra SDU: Mailkorrespondance + navne på kommunikations- og rekrutteringsmedarbejder fra IRS

  41515/24
 • Fra DMR: Notat vedrørende monitering af indeluft, Rugårdsvej 166, Odense

  45945/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  44791/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  43780/24
 • Three-pager DG RESU-LT_18.12.2023 English.pdf

  51652/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  43194/24
 • Avisartikel Flensborg avis om DG RESU-LT

  62727/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  42577/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  43211/24
 • DG RESU-LT English Sønderborg 26th of September.pdf

  51635/24
 • Fra projekt: Afrapportering

  72357/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  43276/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  44817/24
 • Three-pager DG RESU-LT_18.12.2023 Dansk.pdf

  51650/24
 • Meeting in Sønderborg at SDU 25 & 26 september.pdf

  51649/24
 • Fra Vejle Spildevand: Fund af olieforurening ved kloakarbejde - Aasen, 7100 Vejle

  46373/24
 • Invitation til partnermøde DG RESU-LT 21.09.2023

  62708/24
 • DG RESU-LT v.0 - Obligatory Project Poster.pdf

  51636/24
 • Henvendelse fra PWC på vegne af medicinalfirma

  53808/24
 • DG RESU-LT v.0 - Halvvejsafrapportering

  51628/24
 • Nyhedsbrev Gate 21 - DG RESU-LT 04.12.2023.pdf

  51651/24
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagn fra projekt

  67974/24
 • Fra Vejle Spildevand: Bilag: Kortudsnit med sted for fund af olieforurening - Aasen, 7100 Vejle

  46384/24
 • Three-pager DG RESU-LT_18.12.2023 German.pdf

  51653/24
 • Fra Paludan_ Skovrejsning Gelsåvej 24, 6500 Vojens HASTER

  47142/24
 • Fra DMR: Notat vedrørende monitering af indeluft, Rugårdsvej 166, Odense

  45927/24
 • Høring: Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

  44909/24
 • Til COWI. SV: Jomfrustien, Haderslev: Budgetstatus og honorarregning 22.01.24

  55666/24
 • Til Billum Vognmandsforretning: Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med regionsrådsmødet den 18. december 2023

  41303/24
 • Til Vejle Spildevand: SV: Vedr. fund af olieforurening - Aasen, 7100 Vejle

  46402/24
 • Til Paludan_ Skovrejsning Gelsåvej 24, 6500 Vojens HASTER

  47215/24
 • Til Kolding Kommune: vedr. vejadgang til graveområde matr. nr.83 og 85 Anderup, Stepping

  41696/24
 • Til GEUS: Projekt bæredygtig vandindindvinding. 22/54162

  45917/24
 • Til Jens Johan Andersen a/s: Henvendelse - fremsendelse af sagsakter

  43155/24
 • Til Campus Vejle - Opfølgning på opstartsmøde den 23. januar 2024.

  44986/24
 • Til DMR: Notat vedrørende monitering af indeluft, Rugårdsvej 166, Odense

  45934/24
 • SV_ Program til dimission den 30 januar for SAK og ADM

  43183/24

22. januar 2024

 • Godkendelse, R-23068885 (D12095556).pdf

  64586/24
 • Fra SDU: Mailkorrespondance + faktura for samfinansiering af IRS 2023

  40582/24
 • PRO skema til første jordemoder kons.

  64587/24
 • PRO_Spørgeskema i forbindelse med første jordmoderkonsultation_RSD afvigelser og ændringsønsker_2024-01-10.docx

  64588/24
 • UDKAST_BILAG_Jomfrustien11F-2sal_Haderslev_Værditabsundersøgelse2023-24_rev0.2.pdf

  60904/24
 • Fra COWI. Jomfrustien 11, Haderslev: Udkast til notat, værditabsundersøgelse

  60901/24
 • UDKAST_Jomfrustien11F-2sal_Haderslev_Værditabsundersøgelse2023-24_rev0.2.docx

  60903/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  38963/24
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til udlægning af forurenet jord på egen matrikel ifm. byggeri på Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  41605/24
 • VS: Ekstern høring over vejledning om støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov (SM Id nr.: 811380) - Deadline d. 14/02-24

  40580/24
 • Fra Middelfart Kommune: Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til udlægning af forurenet jord på Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  41616/24
 • fra Rambøll : Pulje 55, Algade 14B -GeoGIS projektkontrol

  82749/24
 • SV_ Ordblinde studerende_elever og medarbejdere I Region Syddanmark

  52298/24
 • PRO skema til første jordemoder kons.

  64585/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  40821/24
 • Kvitteringsbrev og spørgsmål til Broen til fremtiden

  40609/24
 • Kvitteringsbrev_uddannelsespuljen_og_Socialfonden (002).docx

  40610/24
 • 630-82215 Rugsted Tværvej 14, Vejle 2023_Til BDO_merge.pdf

  46542/24
 • Til BDO. Værditabssag Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle, matr. nr. 24a Rugsted By, Ødsted – VDT/63681-95177

  46541/24
 • 630-82215 Rusted Tværvej 14, 7100 Vejle. Justering af V2.pdf

  40284/24
 • 630-82215 Rusted Tværvej 14, 7100 Vejle. Justering af V2.pdf

  40290/24
 • Til Vurderingsstyrelsen. Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle, matr. nr. 24a Rugsted By, Ødsted. Ændring af det V2 kortlagte område.

  40288/24
 • 630-82215, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle - VTU.pdf

  40293/24
 • 630-82215 Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle. Justering af kortlægning_bilag.pdf

  40291/24
 • 630-82215 Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle. Justering af kortlægning_bilag.pdf

  40285/24
 • 630-82215, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle - VTU.pdf

  40287/24
 • Til Vejle Kommune. Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle, matr. nr. 24a Rugsted By, Ødsted. Ændring af det V2 kortlagte område.

  40282/24
 • Til/Fra Odense Kommune: Dialog vedr. § 8-sagsstatus, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV

  38563/24
 • Til Odense Kommune: Dialog vedr. § 8-sagsstatus, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV

  38388/24
 • Til COLAS: mail vedr. markvandingsboring mv, Stepping

  38002/24
 • Til borger. 630-82215 Rusted Tværvej 14, 7100 Vejle. Justering af V2 Doc2Mail - Forsendelse 298300526.pdf

  40407/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  38966/24

20. januar 2024

 • Fra COLAS: Markvandingsboring, Stepping

  37998/24
 • Ingen udgående dokumenter

19. januar 2024

 • Fra Odense Kommune: Dialog vedr. § 8-sagsstatus, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV

  38382/24
 • SV: Eksempel på timeseddel fra virksomhed

  51587/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftaleforløb

  37806/24
 • Fra borger

  50119/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftaleforløb

  37767/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg

  37970/24
 • Til medlemmerne: Dagsorden til næste møde i Lægemiddelkomitéen for almen praksis

  37027/24
 • SV: Eksempel på timeseddel fra Hohmeyer + spørgsmål om reel ejer dokument

  51627/24
 • Til Fra Solarpark, Råstof, Solceller i graveområde, Visby, Tønder Kommune

  37757/24

18. januar 2024

 • Fra Sønderborg KOmmune: Sup. oplysninger:

  33171/24
 • fra WSP VS: dokument webtilgængelighed

  41703/24
 • Årsberetning fra bedømmelsesudvalgene 2022.docx

  33722/24
 • FRa Sønderborg KOmmune: Sup. oplysninger

  33139/24
 • Fra Praksis - Anm. om lavere lukketal

  35029/24
 • SV_ Program til dimission den 30 januar for SAK og ADM

  36611/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  34676/24
 • Psykolog - Årsberetning Bedømmelsesudvalget 2022

  33718/24
 • Fra DMR: Prøver fra Rugårdsvej 166

  45924/24
 • Til MST. Høringssvar til resume af MST workshops om grundvandsbeskyttelse

  34856/24
 • Høringssvar til resume af MST workshops om grundvandsbeskyttelse.pdf

  34857/24
 • PLUSS Notat fra fra workshop 12 ok og 8 nov 23 (15DEC) rsd kommmenteret.pdf

  34858/24
 • Til Aalborg Universitet: Kommentarer til rapportudkast

  95103/24
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse- der er ikke behov for ny §8 tilladelse

  33205/24

17. januar 2024

 • Fra PLUSS - Mail om Evalueringsoplæg

  32095/24
 • Fra PLUSS - Sprogcoaching i tysk_evalueringsoplæg.docx

  32096/24
 • Fra PLUSS - Tysk til tiden_evalueringsoplæg.docx

  32106/24
 • Fra PLUSS - Mail om Evalueringsoplæg for projekt "Tysk til tiden"

  32105/24
 • Fra Amgros vedr. fremadrettet mailadresse til kvartalsvis markedsovervågning

  30544/24
 • Amgros Markedsovervågning 4. kvartal 2023

  30535/24
 • Skriftlig orientering om formandskabsgodkendte sager

  31476/24
 • Øvrig gensidig orientering

  31334/24
 • Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe d. 14. december 2023.pdf

  31220/24
 • Henvendelse fra journalist fra Jyske Vestkysten.

  32745/24
 • 18130 Tværsektoriel vejledning-utilsigtede hændelser_A4 enkeltsidet_sept.2023_01.pdf

  31477/24
 • Besvarelser vedr. kommunernes forebyggende indsatser.pdf

  31118/24
 • Drøftelse af kortlægning vedr. forebyggelse af benamputation.pdf

  31114/24
 • Fra projekt: status og henvisning til projektkommunikation

  92341/24
 • Fra Søndeborg Kommune. Spm. om § 8 tilladelse

  33109/24
 • Skriftlig orientering om formandskabsgodkendte sager

  31464/24
 • Orientering om sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget d. 11. december 2023.pdf

  31318/24
 • Notat- dialogmøde 16032023.pdf

  31117/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  32016/24
 • Kortlægning vedr. forebyggelse af benamputation.pdf

  31116/24
 • Til MST. SV: Høring af udkast til resume af workshops på Fyn under Pilotprojektet (MST Id nr.: 9111218)

  34855/24
 • Til LEO-pharma SV: Implemetering av lægemiddelrekommandation for atopisk dermatitt

  29459/24
 • Dokumentation af råstofinteresserne.pdf

  29035/24
 • Ti l Sønderborg Kommune: Afklarende spørgsmål

  33121/24
 • Til Borger_ Vedr. mulighederne for at få udlagt et nyt område i den nye råstofplan

  29034/24

16. januar 2024

 • Fra LEO-pharma: Implemetering av lægemiddelrekommandation for atopisk dermatitt

  29455/24
 • Program til dimission den 30 januar for SAK og ADM.docx

  33247/24
 • Re: Regnskab Tårup Dark Sky Festival - J.nr. 23/14072

  27234/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg

  30092/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  27885/24
 • VS: DSAM sender vejledningen "Palliation" i offentlig høring - høringsfristen er den 19. feb. 2024

  29806/24
 • SV_ Program til dimission den 30 januar for SAK og ADM

  33246/24
 • SV: Eksempel på timeseddel fra Hohmeyer - bemærkninger og spørgsmål

  51586/24

15. januar 2024

 • Bilag 1_Langsom pædagogik.pdf

  40486/24
 • Ansøgning Trivsel i Faglige Læringsfællesskaber .docx

  40485/24
 • Model for kombinationsforløb - Broen til fremtiden.pdf

  40463/24
 • Ansøgning - Broen til fremtiden.pdf

  40464/24
 • Aktivitetsoversigt - Broen til fremtiden.pdf

  40462/24
 • Budget 15.01.2024 - Broen til fremtiden.pdf

  40465/24
 • Høringsbrev - palliation - jan. 2024.pdf

  29819/24
 • Fra IBC - Ansøgning Trivsel i Faglige Læringsfællesskaber

  40483/24
 • Laminatark palliation - offentlig høringsversion.docx

  29816/24
 • Palliationsvejledning Forside + figurer.pdf

  29812/24
 • Fra Fredericia Kommune: mail med §8 Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af to bygninger i tilknytning til eksisterende klubhus på Madsbyvej 4

  26412/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  26182/24
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 1: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af to bygninger i tilknytning til eksisterende klubhus.p

  26420/24
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje

  40461/24
 • Palliationsvejledning - offentlig høringsversion - jan 2024.docx

  29808/24
 • Høringsparter - palliation - jan. 2024.pdf

  29824/24
 • Leadpartneraftale PKP underskrevet af RSD 15 januar 2024.pdf

  25581/24
 • SV: Protokoll Interreg-Ausschuss mit Änderungen | Referat Interreg-udvalg med ændringer 21.11.2023

  25579/24
 • Til WSP_ tTEM ved Esbjerg

  78177/24
 • til borger Afgørelse om V1 kortlægning Søengevej 2 6600 Vejen matr. nr 27a, gamst By, Andst lok. nr 575-81305.pdf

  23950/24
 • Til projekt: Godkendelse af aktivitetsplan

  25194/24
 • Til projekt: godkendt projektforlængelse til 1/3-24

  25117/24
 • SV_ Program til dimission den 30 januar for SAK og ADM

  26307/24

12. januar 2024

 • Fra DMR: Nye leveringstider for luftprøver

  45919/24
 • Fra DMR: Anmodning om historiske oplysninger, Vejlbyvej 8, 7000 Fredericia

  23303/24
 • Fra WSP_ tTEM ved Esbjerg

  78167/24
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. regionens bemærkninger til kopi af varsel om tilladelse efter MBL's §19 til udlægning af forurenet jord på egen matrikel ifm. byggeri på Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  23011/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen Endeligt svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktion RF 10 i specialevejledningen for Oto-rhino-laryngologi i den ekstraordinære ansøgningsrunde 2023

  23012/24
 • Fra Filadelfia: Udbetaling honorar spørgeskemaer Transitionsprojekt

  54185/24
 • Fra FAYL: Lejeregulering af lægeboliger

  21673/24
 • Til DMR: Bilag - V1-varsling - Hoffmann.pdf

  23308/24
 • Til DMR: Fremsendelse af historiske oplysninger, Vejlbyvej 8, 7000 Fredericia

  23306/24
 • Til DMR: Bilag - V1-afgørelse, Dansk Shell.pdf

  23313/24
 • Til DMR: Bilag - V1-varsling - Dansk Shell.pdf

  23309/24
 • Til DMR: Bilag - Udkast til V1-afgørelse Dansk Shell.pdf

  23311/24
 • Til DMR: Bilag - Historisk materiale.pdf

  23307/24
 • Til DMR: Bilag - Notatark.TXT

  23314/24
 • Til DMR: Bilag - V1-afgørelse Hoffmann.pdf

  23312/24
 • Til DMR: Bilag - Udkast til V1-afgørelse - Hoffmann.pdf

  23310/24
 • Fra MST. SV: Høring af udkast til resume af workshops på Fyn under Pilotprojektet (MST Id nr.: 9111218)

  34852/24
 • Til Fredericia kommune og skat: bilag 1 V2 afg del af Madsbyparken matr 24c inkl bilag.pdf

  21345/24
 • Tilsagn - Festival - 23/40742

  22773/24
 • Til DMR: Nye leveringstider for luftprøver

  45923/24
 • Til Fredericia kommune og skat: Afgørelse om kortlægning af del af Madsbyparken, Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia, matr. 24c Fredericia Private ejendomsjorder

  21343/24

11. januar 2024

 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Materiale fra 1. teknikergruppemøde - lægemiddeldata

  88169/24
 • Fra Aalborg Universitet: Rapportudkast til kommentering

  95077/24
 • Fra WSP_ Vedr. potentiel forkert placering af pejlebrønd

  21721/24
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Varsel om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til udlægning af forurenet jord Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  21160/24
 • Fra WSP_ Vedr. potentiel forkert placering af pejlebrønd

  21696/24
 • Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 11. december 2023.pdf

  19854/24
 • Fra projekt: anmodning om projektforlængelse

  25068/24
 • fra MST MST er stadig i gang med at se på de minimis og TUP (MST Id nr.: 9191660)

  21697/24
 • Fra projekt: aktivitetsplan

  25175/24
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af kopi at varsl om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  21155/24
 • Godkendelse af forløbsprogram for borgere med lænderygsbesvær

  19744/24
 • Fra Vejle Kommune: SV: Ny stibro over Bredstenvej - §8 pligt ved lokalitetsnr.: 631-02001

  21446/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  21992/24
 • Fra DMR: Notat vedr. monitering Rugårdsvej 166

  45913/24
 • Øvrig gensidig orientering

  19882/24
 • Fra DMR: Rugårdsvej 166, Odense

  45918/24
 • Arbejdsgruppens kommentering af indkomne høringssvar forløbsprogram lænderygbesvær_22_8_2023.pdf

  19747/24
 • Fra DM: Rugårdsvej ORSArør i renseri

  45905/24
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm. om §8 tilladelse

  33088/24
 • Håndtering af principmeddelelse 20-22 vedr. kompressionshjælpemidler.pdf

  19696/24
 • Godkendelse af forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær.pdf

  19746/24
 • Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 8. november 2023.pdf

  19808/24
 • Fra DMR: Notat vedr. monitering Rugårdsvej 166

  45903/24
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel efter § 8-sagsstatus vedr. solcelleprojekt, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV

  18832/24
 • råstofundersøgelser .msg

  21692/24
 • Til DMR: Rugårdsvej ORSArør i renseri

  45914/24
 • Til WSP_ Vedr. potentiel forkert placering af pejlebrønd

  21691/24
 • Til Cowi: Underskrevet Leveringskontrakt, Brenntag

  18804/24
 • Til Cowi: Bilag - underskreven leveringskontrakt Kærgård.pdf

  18808/24
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til kopi af varsel om tilladelse efter MBL's §19 til udlægning af forurenet jord på egen matrikel ifm. byggeri på Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  21181/24
 • Til DMR: Notat vedr. monitering Rugårdsvej 166

  45911/24

10. januar 2024

 • Fra Cowi: Leveringskontrakt til underskrift, Brenntag

  17332/24
 • Fra Cowi: Bilag - Ruslandserklæring underskrevet.pdf

  17334/24
 • Fra Cowi: Bilag - Bilag 3 - Tilbudsliste for kategori 1, Kærgård.pdf

  17337/24
 • Fra Cowi: Bilag - Ruslandserklæring underskrevet.pdf

  17340/24
 • Fra Cowi: Bilag - Bilag 2 - Arbejdsklausul og Samfundsansvar (CSR).PDF

  17336/24
 • Fra Cowi: Bilag - Bilag 1a - Sagsbeskrivelse Kærgård Plantage.pdf

  17339/24
 • Fra Cowi: Bilag - Bilag 4 - COWI Fuldmagt.pdf

  17338/24
 • Fra Cowi: Bilag - underskrevet leveringskontrakt.pdf

  17333/24
 • Fra Campus Vejle - underskrevet tilsagnskontrakt

  17156/24
 • Fra Campus Vejle - mail med underskrevet tilsagnskontrakt

  17155/24
 • Fra Cowi: Bilag - Kundeerklæring 2024.pdf

  18290/24
 • Fra Cowi:: Udfyldt Explosive Precursors 2024

  18283/24
 • Fra MST: Bilag 1 Dokumentationsrapport (spild id. 12.10.2023, M-3122 på T22).pdf

  18795/24
 • Fra MST: afslutningsmail - Afslutning af jordforureningssag (spild id. 12.10.2023, M-3122 på T22) (MST Id nr.: 9181383)

  18803/24
 • Fra Arbejdstilsynet. Vedrørende henvendelse

  21352/24
 • Sundhedsaftalen - endelig.pdf

  18000/24
 • Sundhedsaftalen - med markeringer.pdf

  18001/24
 • Orientering fra mødet i Sundhedssamarbejdsudvalget den 30. august 2023.pdf

  17999/24
 • Fra Brenntag: Bilag - Restricted Explosive Precursors - Kundeerklæring 2024 DK - 554760.docx

  18272/24
 • Fra Brenntag: Explosive Precursors 2024

  18270/24
 • Fra Borger_ råstofundersøgelser

  21677/24
 • Fra MST: mail vedrspildoprensning mixer ved T22

  18788/24
 • Til Middelfart Kommune + VURST, Orientering om kortlægning, Banevænget 6, 5500 Middelfart

  17898/24
 • Til Odense Kommune: Dialog vedr. slutdokumentation i § 19-sag, sporstrækningen Nyborg - Odense

  16332/24
 • Til Vejle Kommune: Svaret: Ny stibro over Bredstenvej - §8 pligt ved lokalitetsnr.: 631-02001

  18581/24
 • til Borger Orientering foreløbige resultater 553-32103 januar 2024.pdf

  17686/24
 • til Klinting Vandværk Orientering om resultater ved regionens undersøgelse af Dejrupvej 126, 6830 Nørre Nebel

  17600/24
 • Til Langeland Kommune: Vedr. regionens §8-høringssvar for anlægsarbejde i forbindelse med udskiftning af belægning og olieudskiller på matr. nr. 67, Humble By, Humble.

  18603/24
 • til MST SV: Svar på spørgsmål vedr. de minimis og TUP (MST Id nr.: 9081608)

  18008/24

9. januar 2024

 • Fra Sct. Knuds Gym: Tilsagnskontrakt, Sprogcoaching i tysk

  16384/24
 • Fra Sct. Knuds Gym: Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - endelig

  16385/24
 • Fra Sct. Knuds Gym. underskrevet tilsagnskontrakt og opdateret materiale

  16383/24
 • Fra samarbejde: program til udviklingsmøde

  25318/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  13744/24
 • Spørgsmål vedr. aflevering af ESDH til Rigsarkivet [Sagsnr.:21/35125]

  13561/24
 • Til Haderslev Kommune, Råstof, Markvandingsboring - Store Selskærvej 4

  15766/24
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af to bygninger på Madsbyvej 4, 7000 Fredericia

  13489/24
 • Til Sagro_ vedr. etablering af nye stalde på matr.nr. 2m, Villebøl By, Kalvslund, i et interesseområde for sand, grus og sten ved Hjortlund.

  22880/24

8. januar 2024

 • Fra Odense Kommune: Dialog vedr. slutdokumentation i § 19-sag, sporstrækningen Nyborg - Odense

  16330/24
 • Fra Solarpark, Råstof, Solceller i graveområde, Visby, Tønder Kommune

  37746/24
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 1 - Projektbeskrivelse.Stibro over Bredstenvej

  18577/24
 • Fra DMR: Rugårdsvej 166

  45869/24
 • Fra Solarpark, Råstof, Solceller i graveområde, Visby, Tønder Kommune

  37750/24
 • Fra VCS: Referat fra møde den 21 dev 2023

  43341/24
 • Fra DMR: Rugårdsvej 166

  45881/24
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. ny stibro over Bredstenvej - §8 pligt ved lokalitetsnr.: 631-02001

  18575/24
 • SV_ Kurister Den Gode Samtale - Region Syddanmark

  21573/24
 • til rådgiver sagsmateriale Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305

  11720/24
 • Til projekt: SV_ Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet 23_39936

  12952/24
 • SV_ to små ting

  11606/24
 • til Rådgiver sagsmatereial Vedr. Søengevej 2 og 2A, 6600 Vejen - jeres jornalnr. 23/51187, lokalitetsnr.: 575-81305 - Potentiel forurening af jord Søengevej 2 6600 Vejen sag nr. 2312177.msg

  11728/24
 • Til Behandlingsrådet: RSD høringssvar hjemmeNIV 8. januar 2024

  10920/24
 • Til BR: Høringssvar vedr internetbaseret kognitiv adfærdsterapi

  12574/24
 • Til DMR: Rugårdsvej 166

  45874/24
 • Vedr. _Hold 11-2023-PRS BUP-Syd, Aabenraa_.

  12150/24
 • Til DMR: Rugårdsvej 166 - oplysninger om ventilation

  11914/24
 • Til Odense Kommune: Rugårdsvej 166 - opdateret status

  11943/24

6. januar 2024

 • Fra projekt: regnskab, afrapportering, rev.protokollat

  12997/24
 • Ingen udgående dokumenter

5. januar 2024

 • 23_09_01RegionSyddanmark_Ansøgningsskema_Campus Ærø_2REV.docx

  16459/24
 • 23_09_01REV2RegionSyddanmark_Forandringsteori_Campus ærø.pdf

  16458/24
 • Fra Campus Vejle - mail om opdateret ansøgning

  9275/24
 • Fra Campus Vejle - Opdateret ansøgning

  9276/24
 • Aftale med Trinity om lokale og forplejning

  7793/24
 • Fra ISM: SV: Udkast til referat af møde om Nyt OUH 12. december 2023 - Endeligt referat af møde m. Region Syd vedr. Nyt OUH 12. december 2023 .docx

  12886/24
 • Fra ISM: SV: Udkast til referat af møde om Nyt OUH 12. december 2023

  12878/24
 • fra Rambøll Pulje 55, Algade 14B - Oversigtskort_Algade14b_Pulje55.PNG

  28198/24
 • fra Rambøll Pulje 55, Algade 14B - rapport i endelig version

  28216/24
 • Fra Odense Kommune: Rugårdsvej 166 - opdateret status

  11808/24
 • fra Rambøll Pulje 55, Algade 14B - rapport i endelig version og GeoGIS projektkontrol

  28185/24
 • fra Rambøll Pulje 55, Algade 14B - GeoGIS projektkontrol - Snit_VØ_Algade14b_Pulje55.pdf

  28205/24
 • Opdateret og gældende ansøgningsmateriale for projekt _Campus Ærø_ Fremtidens læring i fællesskab_ - journal nr. 23_41950

  16457/24
 • fra Rambøll Pulje 55, Algade 14B - rapport i endelig version og GeoGIS projektkontrol - Projektkontrol_Algade14b_Pulje55.pdf

  28211/24
 • Fra WSP_ tTEM ved Esbjerg

  22107/24
 • Til FrostPharma: Off-license use for individual patient

  10184/24
 • Til Odense Havn: V1-afgørelse, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

  7859/24
 • Til kommune + vurderingsstyrelse (Kopi) - Afgørelse om V2-kortlægning

  10121/24
 • Til ejer (Vejle Kommune) - Afgørelse om V2-kortlægning (sendt digitalt: 296462331)

  10085/24

4. januar 2024

 • Underskrevet tilsagnskontrakt_Grønne mikrohandlinger

  8172/24
 • 5070_Underskrevet tilsagn projekt Grønne mikrohandlinger.pdf

  8171/24
 • ansøgning_Godtpåvej_klar 2. udgave.pdf

  7473/24
 • underskrevet tilsagnskontrakt.pdf

  48901/24
 • Projekt Godt på vej med tysk, journal nr. 23/42006 - underskrevet tilsagnskontrakt

  7472/24
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: 1. møde i teknikergruppen for lægemidler - dagsorden

  70325/24
 • Fra FrostPharma: Off-license use for individual patient

  10180/24
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af to bygninger på Madsbyvej 4

  7421/24
 • Til NIRAS: VS: Fanø - WEB-tilgængelighed af rapport

  7275/24
 • Til Ingeniøren: Svar på anmodning om aktindsigt

  5672/24
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til udkast til §19-tilladelse til genindbygning af forurenet jord på Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  5860/24

3. januar 2024

 • VS: Orientering om høring vedr. forslag til ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og lov om Udbetaling Danmark

  2603/24
 • Fra RNord: Ref fra møde i Tværregionalt Forum 19.12.2023

  3928/24
 • Fra Sundhedsstyelsen: Åbning for ansøgninger til tre specialfunktioner i hhv. urologi, neurologi og klinisk onkologi - ansøgningsfrist d. 8. februar 2024

  4768/24
 • fra Rambøll Gartneriklynge i Lindved v. Odense - underskreven aftale retur

  4481/24
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel efter slutdokumentation for § 19 i forbindelse med arbejde på sporstrækningen Nyborg - Odense

  4665/24
 • Til læge - svar angående differentieret basishonorar, patienttyngde?

  2947/24
 • Til projekt: godkendelse af justering af aktiviteter

  4370/24
 • Til borger: svar vedr. henvendelse om kortlægning

  2697/24
 • Til Aalborg Universitet:Orientering om svar vedr. uventede analyseresultater

  95065/24
 • Supplerende i forhold til svar på begæring om aktindsigt vedrørende regionens behandling af sygdommen ME (myalgisk encephalomyelitis, DG933A)

  4086/24
 • TIl projekt: godkendelse af budgetjustering

  3948/24

2. januar 2024

 • VS_ Region Syddanmark - Den Gode Samtale

  2583/24
 • til Borger fra Rambøll Oplæg til forureningsundersøgelser, Lindvedvej 60

  4521/24
 • Fra DMR: Målinger på Rugårdsvej 166 imorgen

  45845/24
 • Fra DMR: Rugårdsvej 166

  45848/24
 • Fra VCS: Bæredygtig vandindvinding på Vandcenter Syds kildepladser: Referat af projektgruppemøde den 21. december

  6457/24
 • Til Vejdirektoratet (grundejer): Bilag - V1-afgørelse d. 03-08-2020, Tykhøjetvej 25, Give.pdf

  2107/24
 • Til Vejle Kommune + Vurderingsstyrelsen: Kopi af afgørelse om udtagelse af indsats, Tykhøjetvej 25, 7323 Give

  2105/24
 • Til Vejdirektoratet (grundejer): Afgørelse_Ud af indsats, Tykhøjetvej 25, 7323 Give.pdf

  2106/24
 • Til Vejdirektoratet (grundejer): Kortbilag, Afgørelse_ud af indsats, Tykjøjetvej 25 7323 Give.pdf

  2108/24
 • Til MST. SV: Høring af udkast til resume af workshops på Fyn under Pilotprojektet (MST Id nr.: 9111218)

  34854/24
 • Fra MST. Sv: Høring af udkast til resume af workshops på Fyn under Pilotprojektet (MST Id nr.: 9111218)

  34851/24

22. december 2023

 • VS: DSAM sender "Akutte luftvejsinfektioner og rationel antibiotikabehandling" i offentlig høring - høringsfrist 6. febr. 2024

  817/24
 • Fra ansøger: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet – 23/40296

  2903/24
 • Ingen udgående dokumenter

21. december 2023

 • Bilag til leadpartneraftalen_Ansøgningen.pdf

  19800/24
 • Leadpartneraftale_PKP.pdf

  9068/24
 • Leadpartneraftale PKP

  9064/24
 • Følgebrev leadpartneraftale PKP.pdf

  9067/24
 • Tilsagnskontrakt med underskrift BL.pdf

  1522/24
 • Protokoll Interreg-Ausschuss mit Änderungen | Referat Interreg-udvalg med ændringer 21.11.2023

  637710/23
 • Protokoll IA_referat IU Kiel 23 11 21 m Korrekturen.pdf

  637712/23
 • Fra WSP: 543-03717, Abkær Mose, endelig rapport og økonomiopgørelse

  99819/24
 • Råstof mål.pdf

  11767/24
 • fra Rambøll RE: Lindved: Referat fra møde efter besigtigelse

  637471/23
 • Fra Odense Kommune: mail med Udkast til § 8-tilladelse, bålhytte Odense Friskole, Hjallesevej 2 (461-82355)

  638099/23
 • Fra DMR: Aftale

  506/24
 • TOP_2_Praesentation_Togtrafik_-_Praesentation_Zugverkehr.pdf

  1686/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af frist

  637560/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 4 - Udkast § 8-tilladelse bålhytte Odense Friskole.pdf

  638118/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 1 Oversigtskort.pdf

  638101/23
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Stensgårdvej 30, Middelfart. §19-ansøgning

  5004/24
 • Fra Odense Kommune: bilag 5- Kortbilag udkast Hjallesevej 2 bålhytte.pdf

  638124/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 2- BOM-ansøgning bålhytte.pdf

  638110/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Udkast til tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til udlægning af forurenet jord - Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  5006/24
 • Fra Tønder Kommune:: bilag 1- Accept til anvendelse af slagge under stald m kalvehytter Frifeltvej 40.pdf

  637923/23
 • 08.12.2023_Referat_-_Protokoll.pdf

  1677/24
 • Fra Tønder Kommune: mail vedr. Accept til anvendelse af slagge Frifeltvej 40, 6780 Skærbæk

  637915/23
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. varetagelse af regionsfunktion 13 i infektionsmedicin

  639614/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 3 Oversigtstegning bålhytte.pdf

  638116/23
 • Fra projekt vedr. underskrevet tilsagnskontrakt

  1521/24
 • fra MST Sv: Svar på spørgsmål vedr. de minimis og TUP (MST Id nr.: 9081608)

  638747/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  639067/23
 • Fra Sagro_ vedr. etablering af nye stalde på matr.nr. 2m, Villebøl By, Kalvslund, i et interesseområde for sand, grus og sten ved Hjortlund.

  11766/24
 • Fra Tønder Kommune_ Regionsrådets beslutning vedr. Solcelleprojekt ved Visby, VE2023, projekt 4.

  2197/24
 • Tilsagnskontrakt (j.nr. 23-42316) Læringsløft.pdf

  12810/24
 • Til Aabenraa Statsskole vedr. projekttilsagn

  12809/24
 • Til Sct. Knuds Gymnasium - tilsagnskontrakt

  637159/23
 • Til Sct. Knuds Gymnasium - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje – (journalnr. 23/42623)

  637158/23
 • Til Campus Vejle - Tilsagnskontrakt - tysk til tiden.pdf

  637170/23
 • Til Campus Vejle - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje

  637169/23
 • Til MST. SV: Høring af udkast til resume af workshops på Fyn under Pilotprojektet (MST Id nr.: 9012090)

  34853/24
 • Til Tønder Kommune: Kvitteringsmail - Accept til anvendelse af slagge Frifeltvej 40, 6780 Skærbæk

  638032/23
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet - 23/40747

  15044/24
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet 23/39936

  637907/23
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet 23/39871

  637883/23
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet 23/40427

  637973/23
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet - 23/40747

  637936/23
 • Til projekt: Ansøgning til kulturpuljen - Afgørelse i regionsrådet – 23/40296

  637962/23
 • Til Vejle Kommune: kvittering for modtagelse af tillæg til §19 tilladelse ved Damhaven, 7100 Vejle

  637173/23

20. december 2023

 • Fra DMR: Oplæg til supplerende målinger på Rugårdsvej 166

  638146/23
 • Fra Langeland kommune: mail med HØRING: UDKAST til § 8 tilladelse på Ristingevej 27, 5932 Humble

  637125/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Nyt selvbetjeningssystem

  636514/23
 • Regionsinfo 20.12.2023

  949/24
 • Fra ISM: SV: Dagsordenspunkt: Godkendelse af rapportering nr. 52 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH

  634240/23
 • Fra Sagro_ Husdyrbrug ved Hjortlund, Esbjerg Kommune

  636474/23
 • Fra Solarpark_ Regionsrådets beslutning vedr. Solcelleprojekt ved Visby, VE2023, projekt 4.

  635980/23
 • TIL SUP VS: Fanø - Opdateret rapport (webtilgænglig)

  636858/23
 • Fra DHI: Bilag - Kvalitetskriterier vinylchlorid indånding final.pdf

  9403/24
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Åbning for ansøgninger til tre specialfunktioner i hhv. urologi, neurologi og klinisk onkologi - ansøgningsfrist d. 8. februar 2024

  638048/23
 • Fra Langeland kommune: bilag 2 - §8 ansøgning, modernisering af OK tankstationen, Ristingevej 27, 5932 Humble.pdf

  637130/23
 • Fra Vejle Kommune: Mail med tillæg til §19 tilladelse ved Damhaven, 7100 Vejle

  637150/23
 • Fra Solarpark, Regionsrådets beslutning vedr. Solcelleprojekt ved Visby, VE2023, projekt 4.

  37739/24
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring

  635361/23
 • DIGST MitID Erhverv - Vederlagsfri brugerimport via IdM APIDIGST (Id nr._ 1987680)

  635831/23
 • Fra Langeland kommune: bilag 1- UDKAST § 8 tilladelse ved udskiftning af belægning og OBU på OK_Ristingevej 27.docx

  637127/23
 • Fra DTU: Underskrevet kontrakt

  2291/24
 • Fra DHI: Forslag til kvalitetskriterier i badevand for vinylchlorid, cis-dichlorethylen og benzen, endelig rapport og revideret regneark

  9398/24
 • Fra Solarpark, Råstof, Solceller i graveområde, Visby, Tønder Kommune

  37732/24
 • PROJEKT Anhänge - vedhæftede filer.docx

  51584/24
 • PROJEKT - PROJEKTPARTNER - Wirtschaftlicher Eigentümer - Reel ejer.docx

  51585/24
 • SV: DG RESU-LT - mulighed for udbetalingsanmodning halvvejs i projektet

  51583/24
 • Revisionsinstruks september 2020.pdf

  636751/23
 • Standardvilkår_version9_15012021.pdf

  636752/23
 • Regnskabs- og timeregisteringsskema (fra januar 2021).xls

  636750/23
 • Tilsagnskontrakt_grønne_mikrohandlinger.pdf

  636749/23
 • Støtte til Grønne mikrohandlinger_dec2023

  636748/23
 • Revisionsinstruks september 2020.pdf

  636745/23
 • Regnskabs- og timeregisteringsskema (fra januar 2021).xls

  636744/23
 • Standardvilkår_version9_15012021.pdf

  636747/23
 • Tilsagnskontrakt_projekt_klimaaftryk.pdf

  636743/23
 • Støtte til Projekt klimaaftryk_dec2023

  636742/23
 • ANSØGNINGSKEMA 2016 .doc

  40281/24