Skip til primært indhold

Åbne postlister

I de åbne postlister kan du finde en række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenummer
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten. Du kan se postlister 90 dage tilbage fra dags dato.

6. maj 2022

 • VS: Ordrebekræftelse fra Nordisk Legepladsinstitut. - acceptskrivelse til underskrift

  237581/22
 • Fra journalist: Anmodning om aktindsigt vedr Folkemødet mv.

  239031/22
 • Fwd: Status fra Sundhedsstyrelsen for MEDEVAC, uge 18.

  237536/22
 • Status fra Sundhedsstyrelsen vedr. anmodninger om modtagelse af patienter ifm. krigen i Ukraine.pdf

  237538/22
 • ATT00001.htm

  237537/22
 • ATT00002.htm

  237539/22
 • Til/Fra Ingeniørne: Korrespondance om resultater fra felt 01, Tivoligrunden

  239093/22
 • Til Restato, Svar på henv., Vedr. kortlægning af ejendommen Teglværksvej 47C, 5220 Odense SØ

  239457/22
 • Til journalist: Kvitteringsskrivelse

  239038/22
 • Bilag 1 - analyse af det attraktive liv i landdistrikterne

  237791/22
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. vurdering om ingen § 8 pligt i forbindelse med nedrivning af bygningsmassen på Gambøtvej 26, 5700 Svendborg

  239563/22

5. maj 2022

 • VS: Orientering om opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2019 samt materialeanmodning til Region Syddanmark - Åbningsbrev Region Syddanmark.pdf

  236789/22
 • VS: Orientering om opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2019 samt materialeanmodning til Region Syddanmark

  236781/22
 • VS: Orientering om opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2019 samt materialeanmodning til Region Syddanmark - Materialeanmodning Region Syddanmark 05-05-2022.pdf

  236786/22
 • Fra Ingeniør'ne: Bilag til "Orientering" - Miljøteknisk screening af jord m bilag - DMR

  237727/22
 • Aftale om MED klippekortmodul den 5. maj 2022

  235856/22
 • 10.05.2022_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf

  236897/22
 • SV: Referat, mv. fra møde i arbejdsgruppe om AI i brystkræftscreeningen

  237452/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  235222/22
 • Fra Ingeniør'ne: Orientering om supplerende undersøgelser - screening af jordprøver, Tivoligrunden, Esbjerg

  237718/22
 • 5. møde i den udvidede forskergruppe vedr. Grindstedundersøgelsen

  235780/22
 • Til Kontrast SV: Aktindsigt - Living Institute

  236602/22
 • Til Ejendomsselskabet Dansk Genknus ApS, V1-høring med bilag, Teglværksvej 47D, 5220 Odense SØ

  236608/22
 • Til borger, V1-høring med bilag, Teglværksvej 47c, 5220 Odense C

  236606/22

4. maj 2022

 • Deltagelse i PtX partnerskabet Triangle Energy Alliance

  234897/22
 • Fra BSDE/OUH: Indmeldelse af repræsentant til styregruppe

  232288/22
 • 22.04.2022_Referat_-_Protokoll (1).pdf

  236952/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  231562/22
 • Fra/til nabo (Damgade 40) - Damgade 40 ønsker kopi af rapport

  232213/22
 • 06.05.22 Forvaltningsgruppemøde - Verwaltungsgruppensitzung

  236916/22
 • Høring om bekendtgørelser og vejledning som følge af ny forsøgsordning med medicintilskud på vilkår om risikodeling

  237568/22
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering til Europa-Kommissionen om anvendelsen af det blå EU-sygesikringskort - Referenceår 2021

  236127/22
 • Endeligt estimat CR033 - design dokument PwC

  231613/22
 • Fra Vejle Kommune: Svar vedr kloakarbejde på kortlægning, Engene, Vejle

  237314/22
 • Til BSDE: Manglende udpegning af medlem til styregruppen fra OUH

  232111/22
 • SV: Prolaborate Activation key - Region Syddanmark

  231934/22
 • Til EDC: Bilag: Rapport Fittingvej dec. 2011

  232617/22
 • Til Borger, grundejerorienteringsbrev, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N.pdf

  233762/22
 • Til EDC: Bilag: V2-afgørelse, 12-11-2001

  232623/22
 • Til EDC: Bilag: Brev til grundejere

  232609/22
 • Til Vejle Kommune: SV: Svar på regionens bemærkninger til udkast til §8 til befæstede arealer på Posthusgrunden

  232496/22
 • Grundejerorienteringsbrev, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N_2.pdf

  233764/22
 • Til Vejle KOmmune: Anmodning om forureningsundersøgelse

  234595/22
 • Til Vejle: SV: Gammelhavn, Vejle - Svar til oplæg for suppl. undersøgelser jf. § 8-tilladelse

  232482/22
 • Til Vejle KOmmune: VS: Svar på regionens bemærkninger til udkast til §8 til befæstede arealer på Posthusgrunden

  232835/22
 • Til Vejle KOmmune: VS: §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Gammelhavn 2

  232574/22
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Fittingvej 1, 6623 Vorbasse

  232602/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  231599/22

3. maj 2022

 • Owner access granted to Dataedo Account

  231492/22
 • Dataedo_invoice_2022-D-2033.pdf

  231494/22
 • Your Dataedo order 2022/4896

  231493/22
 • Re: [Case#1018389] dokumenteret i CR063

  231687/22
 • Re: Prolaborate Activation key - Region Syddanmark

  231931/22
 • Re: PoC og CR063 - hønen og ægget, selvom det ikke er påske mere....

  229072/22
 • Referat fra møde i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 8. april 2022

  229505/22
 • Ny hjemmeside for NSBS

  231056/22
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Information fra Sundhedsstyrelsen vedr. muligt udbrud af hepatitis af ukendt årsag hos børn

  228998/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  231652/22
 • Fra EDC: Henvendelse, Fittingvej 1, 6623 Vorbasse

  232582/22
 • Fra ansøger: rev. endeligt budget

  231190/22
 • Fra Danske Regioner: Ændring i liste over vederlagsfri medicin

  234846/22
 • Fra ansøger: revideret budget

  229710/22
 • Spørgsmål vedr. håndtering af eksterne monitorer - læseadgang til Columna

  232093/22
 • SV: Prolaborate Activation key - Region Syddanmark

  228651/22
 • Til Vejle KOmmune: Høringssvar til §8 tilladelse

  230701/22
 • Til SME A/S: Vedr. sagen på Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  230181/22
 • Til borger: Bilag: Jordforureningsattest, Esbern Snares Vej 14, 7100 Vejle

  229495/22
 • Fra Region Syddanmark: Anmodning om oplysninger om regionale udgifter til ikke-afholdt tegnsprogstolkning

  231041/22
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, en del af Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  229854/22
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Blommevænget 2, 5500 Middelfart - en del V1-varsles

  230092/22
 • Til grundejer: V1-varsel, en del af Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  229818/22
 • Til Borger: Tilsagn VTO oprensning

  228688/22
 • Til grundejer: Udkast, V1-kortlægning, en del af Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  229845/22
 • Til borger: Svar på henvendelse, Esbern Snares Vej 14, 7100 Vejle

  229490/22
 • Svar Region Syddanmark: NSBS: Rundspørge fra DR/SUM vedrørende juridisk kønsskifte og screening for brystkræft.

  229217/22

2. maj 2022

 • Re: Dataedo RSYD Denmark

  228525/22
 • Dataedo_quote_2022-4891.pdf

  228523/22
 • Your Dataedo Quote 2022/4891

  228522/22
 • Re: Afregning support og vedligehold 1. kvartal FY22

  229368/22
 • Prolaborate Activation key - Region Syddanmark

  227808/22
 • 2022 Statistik april

  227741/22
 • Fra Udbetaling Danmark: Optaget på Ventelisten.pdf

  227580/22
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til afværge

  227578/22
 • Referat, mv. fra møde i arbejdsgruppe om AI i brystkræftscreeningen

  237449/22
 • Fra Middelfart Kommune: Foreløbigt svar vedr placering af tank, Gamborgvej 38, 5500 Middelfart

  226081/22
 • Fra ansøger: rev. budget mv.

  229731/22
 • 06.05.2022_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf

  236966/22
 • Fra sundhed.dk - referat af møde den 21-04-2022 for webmastere

  226800/22
 • 06.05.22TOP_3_Forberedelse_af_modet_den_20.5.2022.pdf

  236973/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  228196/22
 • Fra Esbjerg Kommune: ingen bemærkninger til suppl..unders Sjællandsgade 39-41, Esbjerg

  228233/22
 • Fra ansøger: rev. budget mv.

  229395/22
 • NSBS: Rundspørge fra DR/SUM vedrørende juridisk kønsskifte og screening for brystkræft

  227439/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  227447/22
 • VS: Activation Key for Prolaborate

  227281/22
 • Til Rambøll: svar vedr. yderligere undersøgelser Sjællandsgade 39-41, Esbjerg

  228221/22
 • Til Progardia: Svar på anmodning om aktindsigt

  227656/22
 • Til Vejle KOmmune: SV: Offentlig indsats på kortlægning 630-81761

  228359/22
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. supplerende undersøgelser Sjællandsgade 39-41, Esbjerg

  228224/22
 • Til Esbjerg Kommune: Rapport AR-22-CA-22046411-01 vedr. 1100044812 Sjællandsgade 39-41, Esbjerg

  226664/22
 • Mail til Patienterstatningen

  227420/22
 • Baggrundsnotat om tyskkompetencer i Region Syddanmark.pdf

  228106/22

1. maj 2022

 • Mail fra Patienterstatningen

  226252/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  226268/22
 • Ingen udgående dokumenter

29. april 2022

 • Re: Dataedo RSYD Denmark

  228526/22
 • Første udkast til årsplan 2022-2023.docx

  223486/22
 • Aarsplan_DE.docx

  223487/22
 • Udkast til årsplan / Jahresplan 2022/2023

  223485/22
 • Til Middelfart Kommune: Anmodning om tankplacering vedr. varsel om afgørelse om ikke påbud, vedr. forurening fra gl. olietank, Gamborgvej 38, 5500 Middelfart

  224178/22
 • Acceptskrivelse - Tunstall

  224972/22
 • Fra rådgiver: Rapport AR-22-CA-22046411-01 vedr. 1100044812 Sjællandsgade 39-41, Esbjerg

  226655/22
 • Fra Svendborg Kommune: Vedr. fremsendelse af §8-ansøgningen til nedrivnimng af bygningsmassen på Gambøtvej 26, 5700 Svendborg

  225484/22
 • Fra Niras, Supplerende historisk materiale 461-05782, Store Glasvej 53, 5000 Odense C

  225538/22
 • Fra WSP, kvittering for godkendelse af revideret tidsplan

  225246/22
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud vedr. spild ved tankventilen på T9 hos Crossbridge Energy A/S. (MST Id nr.: 5064169)

  223885/22
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af en formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. immunglobulinsubstitution

  235745/22
 • Fra Vejle kommune: VS: Svar på regionens bemærkninger til udkast til §8 til befæstede arealer på Posthusgrunden

  232471/22
 • Fra Vejle Kommune: VS: Gammelhavn, Vejle - Svar til oplæg for suppl. undersøgelser jf. § 8-tilladelse

  232536/22
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag: Gambøtvej 26, 5700 Svendborg_§8-ansøgning til nedrivning

  225502/22
 • Svar til Specific Pharma: Samarbejde ved restordresituationer

  226695/22
 • referat af 5. møde i national koordinationsgruppe.pdf

  226009/22
 • VS: 6.møde i national koordinationsgruppe for sundhedsfaglig indsats til flygtninge fra Ukraine

  226008/22
 • Til Svendborg Kommune: SV: Vurdering om ingen § 8 pligt i forbindelse med nedrivning af bygningsmassen på Gambøtvej 26, 5700 Svendborg

  223722/22
 • Til borger: Svar på spørgsmål til regionsrådets spørgetid

  224362/22
 • Til kontrast SV: Aktindsigt - Living Institute

  224635/22
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for §8-ansøgning for nedrivning, Gambøtvej 26, 5700 Svendborg

  239560/22
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale vedr. Dispensation til at påbegynde anlægsarbejde

  224771/22
 • Til Barfoed Group, V1-høring med bilag, Store Glasvej 53, 5000 Odense C.pdf

  225539/22
 • Til WSP, godkendelse af den reviderede tidsplan for Pulje 11 og 12 - revideret tidsplan

  225240/22
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om materiale vedr. optagning af olietank på Lodsvej 7, 7000 Fredericia

  225553/22

28. april 2022

 • Re: Dataedo RSYD Denmark

  224077/22
 • Fra Specific Pharma: Samarbejde ved restordresituationer

  226682/22
 • Fra SME A/S: Kvittering for tilbagemelding vedr. tid for samtale om sagen på Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222917/22
 • Fra Billund Kommune: Oplæg til undersøgelser pba. påbud, Industrivej 5, 7200 Grindsted

  226388/22
 • Fra Billund Kommune: Bilag: Undersøgelsesoplæg fra rådgiver

  226390/22
 • CR065 - estimat til drøftelse

  231734/22
 • Designdokument CR063 til behandling i ERFR deadline 050522

  231700/22
 • SV: Vedhæftet tilbud/bekræftelse Konferencebekræftelse 14522521

  222353/22
 • SV: Ang. dagsmøde d. 19.08.2022 på Huset Middelfart

  222354/22
 • Fra Kolding Kommune: Dispensation til at påbegynde anlægsarbejde

  224532/22
 • Fra: Kontrast VS: Aktindsigt - Living Institute

  224628/22
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Dispensation til at påbegynde anlægsarbejde_DocNo102875-22_v1.DOCX

  224536/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning

  222199/22
 • Fejl

  224913/22
 • Fra WSP, modtaget en revideret tidsplan for Pulje 11 og 12

  225222/22
 • CR064 design - estimat til drøftelse

  231725/22
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - Billede af udgravning.png

  224920/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  222718/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  221998/22
 • SV: Vejle Kommune - udenlandske borgere mv

  238606/22
 • Fra BR: Indstilling af analysetema - forslag til 2023 fra regionerne i Danmark

  221109/22
 • Psykolog - ansøgning om flytning af klinik

  221162/22
 • Fra Sønderborg Kommune: Supplerende oplysninger vedr. Muligt fund af forurening (nær Teglparken 26 6320 Egernsund)

  224903/22
 • Underskrevet kopi af 220819 - Region Syddanmark - resv. nr. 1452074.

  222321/22
 • Fra Middelfart Kom SV: Vedr. sagen om den store 50.000 L fyringsolietank på Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222926/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsel om undersøgelse af overfladevand (515-50187)

  223006/22
 • Til SME A/S: Kvittering for oplysninger og fotos fra Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222911/22
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr.sagen om den store 50.000 L fyringsolietank på Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222920/22
 • Bilag 1 Landdistriktsanalyse - Det attraktive liv i landdistrikterne.pdf

  220722/22
 • Til Radio 4: Svar på anmodning om aktindsigt

  222339/22
 • SV: Vedhæftet tilbud/bekræftelse Konferencebekræftelse 14522521

  222313/22
 • Til kultursamarbejdet. vedr. udpegning

  221712/22
 • Til ansøger: anmodet projektet om revideret budget

  222835/22
 • SV: Ang. dagsmøde d. 19.08.2022 på Huset Middelfart

  222307/22

27. april 2022

 • 6. Godkendelse af mødeplan for Sundhedssamarbejdsudvalget 2022.docx

  221076/22
 • 6. Godkendelse af mødeplan for Sundhedssamarbejdsudvalget 2022.docx

  220511/22
 • SKU punkt om indspil til forretningsorden final.docx

  220514/22
 • VS: Afregning support og vedligehold 1. kvartal FY22

  220282/22
 • SV: Genindkaldelse af den udvidede forskergruppe vedr. Grindstedundersøgelsen

  219663/22
 • Referat - adm. styregruppemøde 7/4/2022 - udvidet samarbejde om Sundhedscenter Haderslev

  234432/22
 • REFERAT - administrativt styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev d. 7. april 2022 Final.pdf

  234433/22
 • RE: Genindkaldelse af den udvidede forskergruppe vedr. Grindstedundersøgelsen

  219652/22
 • Re: Refering to elements/diagrams between repositories

  220630/22
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Endeligt undersøgelsespåbud

  232115/22
 • Fra Middelfart Kommune: Endeligt undersøgelsespåbud, Røjle Bygade 66, 5500 Middelfart

  232103/22
 • Fra Nordfyns Kommune: Orientering om Spild med fyringsolie, Stavelsager 7, 5400 Bogense

  220177/22
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Oliespild - Stavelsager 7, Bogense 23000293022-96103712702631.pdf

  220185/22
 • Region Midt - Rolleforvaltning og governance

  219489/22
 • Fra SME A/S: Bilag: Foto 1 fra Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222875/22
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Status - Stavelsager 7, Bogense 23000293022-109112000618626.pdf

  220182/22
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgning

  230468/22
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning

  217936/22
 • Fra Borger (1)

  219453/22
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222812/22
 • Fra SME A/S: Bilag: Foto 2 fra Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222886/22
 • Region Midt Organisering og opgavefordeling i BSK teamet

  219467/22
 • Fra Middelfart Kommune: Telefonhenvendelse. vedr. lok. nr.410-81541

  222798/22
 • Fra WSP, Bilag, Tidsplan pulje 11 og 12 RSD 2022_270422.pdf

  225233/22
 • Fra SME A/S: Vedr. Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222867/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding

  220002/22
 • Fra ansøger: rev. ans. og budget

  221473/22
 • Fra Nordfyns Komune: Bilag - Afgravning af yderligere jord 23000293022-109112125742028.pdf

  220179/22
 • Region Midt - Knowledge vedr. rollebaseret systemadgang

  219476/22
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Indskærpelse - fjernelse af bygge- og anlægsaffald

  232119/22
 • Region Midt - Beskrivelse af BSK integrationer

  219448/22
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Orienterende asbestundersøgelse, Røjle Bygade 66, 5500 Middelfart

  232121/22
 • Region Midt: Udkast til arbejdsdeling mellem NSBS og FSA for den fællesregionale brystkræftscreeningsløsning på Sundhed.dk

  219926/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  220065/22
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering om ingen § 8 pligt i forbindelse med nedrivning af bygningsmassen på Gambøtvej 26, 5700 Svendborg

  223498/22
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilsynsrapport - Stavelsager 7, Bogense.pdf

  220186/22
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 27-04-2022

  220312/22
 • SV: TUP JAGG: Følgegruppe orientering vedr. projektstatus forud for igangsættelse af fase 2

  218378/22
 • SV: Genindkaldelse af den udvidede forskergruppe vedr. Grindstedundersøgelsen

  218185/22
 • Genindkaldelse af den udvidede forskergruppe vedr. Grindstedundersøgelsen

  218186/22
 • Til UDbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler afværge

  218477/22
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Toftevej 49, 5220 Odense SØ.pdf

  219819/22
 • Til Vejle Kommune: Rykke for §8 ansøgning.

  230406/22
 • Bilag 1 Det attraktive liv i landdistrikterne.pdf

  219877/22
 • Til Vejle Kommune: SV: Oplæg til forureningsundersøgelse af Ejd 2B på Gammelhavn

  220005/22
 • Til Vejle Kommune: SV: Oplæg til forureningsundersøgelse for Ejd 1 og 2A

  219983/22
 • SV: Mangel på respirationsmaskiner

  217907/22
 • Til Vejle KOmmune: SV: Oplæg til forureningsundersøgelse for Ejd 1 og 2A på Gammelhavn

  232506/22
 • Til Borger: Omfattet af værditabsordningen

  218460/22
 • Til Middelfart Kommune og SME A/S: SV: Blommevænget 2, 5500 Middelfart

  222842/22
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse for fast belægning på Posthusgrunden

  230399/22
 • Fra Borger: Ansøgning VTO

  217927/22
 • Til Vejle Kommune: §8 Høringssvar

  230456/22

26. april 2022

 • Fra advokat: VS: Vedr Alssundvej 1 - Esbjerg

  216033/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Aflysning af besøg

  217359/22
 • Døvetolkning - tolkehonorar - psykologer

  217028/22
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Kromatogram EUAA59-21042961-1.pdf

  219934/22
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Kromatogram EUAA59-21044394-1.pdf

  219939/22
 • Fra Franck Geoteknik: Bilag - Kromatogram EUAA59-21041716-1.pdf

  219929/22
 • fra kultursamarbejdet: vedr. repræsentation fra RSD

  221631/22
 • Fra Odense Kommune: Orientering om Olietank på 20000 liter der har været i drift på Thujavej 18, 5250 Odense SV

  220056/22
 • Fra Vejle Kommune: Spm. Offentlig indsats på kortlægning 630-81761

  228358/22
 • OUH's input til regional drøftelse af mulige nye strategiske satsningsområder på det højt specialiserede område

  220409/22
 • Instruks til KMD fra regionerne

  238780/22
 • Fra Franck Geoteknik: Supplerende vedr. Olieforurening, Toftumvej 20, 7080 Børkop, #J22.0655#

  219963/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale

  215481/22
 • Fra Franck Geoteknisk: Bilag - J22.0655 Toftumvej 20, 7080 Børkop-flatten.pdf

  219965/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale

  215528/22
 • Fra Franck Geoteknk: Bilag - Fototavle.pdf

  219924/22
 • Taksten for den vederlagsfri fysioterapi

  219803/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Hvordan er olietank sløjfet på Thujavej.pdf

  220060/22
 • RE: Ang. dagsmøde d. 19.08.2022 på Huset Middelfart

  222302/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale

  215446/22
 • Fra Franck Geoteknik: Olieforurening, Toftumvej 20, 7080 Børkop, #J22.0655#

  219918/22
 • Alle parter har nu underskrevet Region Syddanmark instruks kmdvalg

  238783/22
 • Fra Niras: Dialog vedr. omfanget af prøvetagningen i forbindelse med udførelsen af en frivillig undersøgelse på ejendommen Nordmarksvej 1/Vejlevej 33, 7190 Billund

  219985/22
 • Indmeldelse i PtX partnerskabet Triangle Energy Alliance

  217050/22
 • VS: Udvælgelse af tre temaer til Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning 2022. Frist: 2. maj 2022

  216490/22
 • Udvælgelse af tre temaer til Region Syddanmarks pulje for Sundhedstjenesteforskning 2022. Frist: 2. maj 2022

  216450/22
 • Refering to elements/diagrams between repositories

  216276/22
 • Erstatnings-CPR til almen praksis

  215547/22
 • Dagsorden politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev - MED bilag.pdf

  234276/22
 • Dagsorden politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev - UDEN bilag.pdf

  234278/22
 • Dagsorden til politisk styregruppemøde Sundhedscenter Haderslev - 3. maj 2022

  234274/22
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Storgaden 78, 6052 Viuf.pdf

  216729/22
 • Til borger, kortbilag, Udgået af kortlægning, Storgaden 78, 6052 Viuf.pdf

  216731/22
 • Til Borger - Grundejerorientering Dridekærvej 1, 6580 Vamdrup2.pdf

  217319/22
 • Til Tankstationen Bjert ApS - Grundejerorientering Gl. Bjært 2A, 6091 Bjert.pdf

  217273/22
 • Til Kolding Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser

  221141/22
 • Angående Archimate kursus til Region Syddanmark

  216829/22
 • Til BR: Ny sygeplejerske kandidat til fagudvalg vedr. højteknologiske hospitalssenge

  215667/22
 • Til Kolding Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. indledende undersøgelser

  221147/22
 • Til Dapsi International Aps: SV: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  216385/22
 • Til Borger - Grundejerorientering Dridekærvej 1, 6580 Vamdrup1.pdf

  217323/22

25. april 2022

 • Status for arbejdet med Energi- og CO2-regnskabet

  221243/22
 • SV: FMK certifikater.

  213002/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag: §8 tilladelse til etablering af busdepot

  228309/22
 • FRa Vejle KOmmune: Oplæg til forureningsundersøgelse for Ejd 1 og 2A på Gammelhavn

  232503/22
 • SV: Grindsted - sundhedsundersøgelsen

  213155/22
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til etablering af busdepot, Sjællandsgade 50, 7100 Vejle

  228308/22
 • Mail fra Danske Regioner - Høring fra Justitsministeriet vedr. evaluering af fremtidsfuldmagtsloven

  213369/22
 • Fra Rambøll A/S: RE: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia. Lok. nr. 607-00269

  214126/22
 • Vedhæftet tilbud/bekræftelse 220819 - Region Syddanmark - resv. nr. 1452074

  216835/22
 • Mail fra Danske Regioner - Høring fra Justitsministeriet vedr. evaluering af fremtidsfuldmagtsloven

  213215/22
 • Fra borgere, ansøgning om boligundersøgelse, Gårdhanen 19, 5240 Odense NØ.pdf

  214196/22
 • Fra Rådgiver: Sjællandsgade 39-41, Esbjerg_Vurdering og kommentarer til undersøgelses resultater

  213346/22
 • Vedhæftet tilbud/bekræftelse Konferencebekræftelse 14522521

  216834/22
 • Fra Vejle KOmmune: Oplæg til forureningsundersøgelse af Ejd 2B på Gammelhavn

  220001/22
 • Fra Niras: Bilag - Situationsplan med olietanke.pdf_2256423_21-11739_v1.PDF_2260897_14-1345_v1.pdf

  219994/22
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til ny lokalitet 410-81541

  222757/22
 • Fra Vejle Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse for Ejd 1 og 2A på Gammelhavn

  219979/22
 • VS: Spørgsmål til vikarperioder - fysioterapi

  212889/22
 • Til orientering: Endeligt høringssvar til bekendtgørelse om gratis vaccination for personer uden bopælsregistrering i Danmark

  217985/22
 • Høringssvar_Danske Regioner.pdf

  217986/22
 • Acitivation Key for Prolaborate

  213601/22
 • Mail til Danske Regioner - bidrag til høringssvar vedr. fuldmagtsloven

  212715/22
 • SV: Ass.partner

  212851/22
 • Til Kolding Kommune: Regionens vurdering af § 8 pligt i forbindelse med nedgravning af tank på Rockwool, Industrivej 9, 6580 Vamdrup

  214028/22
 • Til ansøger: anmoder om aktivitetsplan mv snarest

  220864/22
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia. Lok. nr. 607-00269

  212565/22
 • Til Grundejer: endeligt afslag VTO ansøgning

  212958/22
 • Mail til Danske Regioner - Høring fra Justitsministeriet vedr. evaluering af fremtidsfuldmagtsloven

  213232/22
 • Til Vejle Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8 tilladelse til etablering af busdepot, Sjællandsgade 50, 7100 Vejle

  213023/22
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse med bilag, Virketoften 6, 5220 Odense SØ.pdf

  213895/22
 • Til Borger; Tilsagn afværge VTO

  212247/22

23. april 2022

 • Fra ansøger: revideret budget

  212785/22
 • Ingen udgående dokumenter

22. april 2022

 • Fra Udbetaling Danmark: Optaget på Ventelisten

  212236/22
 • Fra Udbetaling Danmark: På venteliste til afværge

  212235/22
 • VS Udkast til bekendtgørelse om indstillingsudvalget for Fonden for Retfærdig Omstilling .msg

  218371/22
 • VS Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud fra Fonden for Retfærdig Omstilling.msg

  218369/22
 • VS: Fundraisingdag Fyn

  217531/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af tilsynsbesøg

  211750/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  212257/22
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Sjællandsgade 39-41, Esbjerg_Vurdering og kommentarer til undersøgelses resultater

  211691/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  211790/22
 • VS: BSR CULTURAL PEARLS - Associated Organisations

  212826/22
 • Fra ansøger: vedr. opdateret program for aktiviteter

  214458/22
 • Svar på anmodning om bidrag til fællesregionalt høringssvar: Udkast til bek. om gratis vaccination for personer uden bopælsregistrering i Danmark - frist fredag 22/4 kl. 12.00

  211386/22
 • Årsplan for samarbejde mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten

  211190/22
 • Til sygehusene: NY: Kræftsygdomme, cancer, knoglemarvskræft: MR anbefaling vedr. isatuximab i komb. m. carfilzomib og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft version 1.1

  210173/22
 • SKAL OPDATERES Opslag_Sundhedstjenesteforskning_2022.doc

  219292/22
 • Dagsorden til møde om RSYD pulje for sundhedstjenesteforskning mand. d. 25/4 kl. 11.15-12.00

  219290/22
 • Dagsorden til møde med KK d. 25-04-22.docx

  219291/22
 • Til ansøger: bedt om rettelser i budget

  211865/22
 • Til Esbjerg Kommune: bemækninger til undersøgelse Sjællandsgade 39-41, Esbjerg_Vurdering og kommentarer til undersøgelses resultater

  210847/22
 • Fra/Til Kolding Kommune, råstof, Plantillæg, Viuf - Almind, Kolding Kommune

  210893/22
 • Habitus Design ApS, V1-afgørelse med bilag, Sdr. Boulsevard 96 og 96b, 5000 Odense C.pdf

  211334/22

21. april 2022

 • Fra Medicinrådet: NY: Kræftsygdomme, cancer, knoglemarvskræft: MR anbefaling vedr. isatuximab i komb. m. carfilzomib og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft version 1.1

  210180/22
 • Fra Medicinrådet: Kræftsygdomme, cancer, Waldenstrøms makroglobulinæmi: Medicinrådets anbefaling vedr. zanubrutinib til Waldenstrøms makroglobulinæmi, version 1.0

  209297/22
 • Fra Medicinrådet: Gigtsygdomme, reumatologi, rygsøjlegigt: Medicinrådets anbefaling vedr. secukinumab til behandling af rygsøjlegigt – version 1.0.

  208351/22
 • Fra Medicinrådet: Blodsygdomme, hæmatologi, myelofibrose: Medicinrådets anbefaling vedr. fedratinib til myelofibrose, version 1.0

  208289/22
 • Welcome to Prolaborate.pdf

  208556/22
 • Prolaborate licensbevis.

  208555/22
 • Fra Medicinrådet: Blodsygdomme, hæmatologi, hæmofili: Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til hæmofili A – version 1.1

  208239/22
 • Fra Medicinrådet: Kræftsygdomme, cancer, nyrekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. avelumab i kombination med axitinib til behandling af metastatisk nyrecellekarcinom, version 2.0

  208237/22
 • Anmodning om bidrag til fællesregionalt høringssvar: Udkast til bek. om gratis vaccination for personer uden bopælsregistrering i Danmark - frist fredag 22/4 kl. 12.00

  207966/22
 • Aftale om MED Klippekort 2022 den 21. april 2022

  211852/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftale

  210161/22
 • Brev fra kulturministeren

  207637/22
 • Vejle Kommune - udenlandske borgere mv

  220160/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  210146/22
 • Høringsudkast: samarbejdsaftale vedr. senfølger efter COVID-19

  208762/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  210254/22
 • Mailkorrespondance: Indhentning af kvalitetsdata på ultralydsskanninger foretaget i almen praksis

  223268/22
 • Fra Borger: Ansøgning optagelse VTO

  207771/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding

  210222/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding

  210185/22
 • Skærbæk

  211164/22
 • Danske Regioner: Anmodning om oplysninger om regionale udgifter til ikke-afholdt tegnsprogstolkning

  230993/22
 • Fra borger: Vedr. mulighed for indledende undersøgelse, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N

  208420/22
 • Region Hovedstaden - SV: Udlevering af liste over klinikejere indenfor fysioterapi

  209261/22
 • Fra et politisk parti - ansøgning

  208788/22
 • Fra ejer (Vejle Erhvervshavn) - Ønsker at modtage kopi af rapport

  209927/22
 • Til sygehusene: Kræftsygdomme, cancer, Waldenstrøms makroglobulinæmi: Medicinrådets anbefaling vedr. zanubrutinib til Waldenstrøms makroglobulinæmi, version 1.0

  209391/22
 • Til Sygehusene: Gigtsygdomme, reumatologi, rygsøjlegigt: Medicinrådets anbefaling vedr. secukinumab til behandling af rygsøjlegigt – version 1.0.

  208378/22
 • Til Sygehusene: Blodsygdomme, hæmatologi, myelofibrose: Medicinrådets anbefaling vedr. fedratinib til myelofibrose, version 1.0

  208375/22
 • Til Sygehusene: Blodsygdomme, hæmatologi, hæmofili: Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til hæmofili A – version 1.1

  208372/22
 • Til Sygehusene: Kræftsygdomme, cancer, nyrekræft: Medicinrådets anbefaling vedr. avelumab i kombination med axitinib til behandling af metastatisk nyrecellekarcinom, version 2.0

  208369/22
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge

  207956/22
 • Til Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, V1-afgørelse med bilag, Risingsvej 60, 5000 Odense C.pdf

  207909/22
 • til et politisk parti - vedr ansøgning

  208780/22
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Sedenvej 3, 5000 Odense C.pdf

  208071/22
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

  208637/22
 • Til ansøger: vedr. ansøgning om indvinding af råstoffer på matr. nr. 52b Sdr. Holsted By, Holsted, Vejen kommune

  207348/22
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. forureningsundersøgelse Sjællandsgade 39-41, 6700 Esbjerg

  208669/22
 • Til Borger: Optaget under Værditabsordningen

  207918/22
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af accept af indledende undersøgelse, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N

  208424/22
 • Til politisk parti - udbetaling

  208985/22

20. april 2022

 • Ny høringsfrist FÆLLESREGIONALT HØRINGSSVAR: Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.

  205124/22
 • Fra DLS Re: Region Syddanmarks svar på DLS henvendelse om CO2-udtalelse

  217140/22
 • Sommerfugleeffekten - en hjertesag i børnehøjde

  210288/22
 • Fra Borger

  206336/22
 • VS: FRA SUNDHEDSMINISTEREN: Indskærpelse vedrørende Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende medicin

  207226/22
 • Fra Amgros: Amgros Markedsovervågning 1. kvartal 2022

  208219/22
 • 220504 -02 Bilag - Nøgletal maj 2022 for trafikselskaberne.pdf

  205108/22
 • Fra Medicinrådet Kvittering på Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose

  206523/22
 • Medfinansiering af de regionale kunstfonde

  206585/22
 • Fra Radio 4: Anmodning om aktindsigt

  220070/22
 • Fra Varde Kommune/til DMR - Oplysninger om PFAS i Fisk i Varde Å

  206954/22
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

  207114/22
 • VS: Brev til Stephanie Lose (KUM Id nr.: 28598)

  207601/22
 • SV: Svar på anmodning om aktindsigt

  213758/22
 • SV: Tilbud fra Danmarks Statistik på: Uddannelsesbalance og flytteregnskab for elever med afgangsår 1999-2000 og 2003-2005?

  205785/22
 • SV: Vedr. møder SV: Region Syddanmarks tilkendegivelse i forhold til erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

  204826/22
 • Bilag 1 Det attraktive liv i landdistrikterne.pdf

  205752/22
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelse, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N

  207166/22
 • Fra/til ejer (Jernvej 2) - Spørgsmål og svar vedr. undersøgelse

  206843/22
 • Til Esbjerg Kommune og Vureringsstyrelsen, Orientering om ændring af offentlig indsats på østlig del af matr.nr. 5k Måde, Esbjerg Jorder

  206933/22
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse om ændring af offentlig indsats på en del af matr.nr. 5k Måde, Esbjerg Jorder.pdf

  206939/22
 • Til Kolding Kommune, råstof, Plantillæg, Viuf - Almind, Kolding Kommune

  210872/22

19. april 2022

 • Notat fra IT Service Delivery og SR Konference 2022-04-19.pdf

  208133/22
 • SV: Vedr. møder SV: Region Syddanmarks tilkendegivelse i forhold til erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

  204825/22
 • Notat fra IT Service Delivery og SR Konference 2022-04-19.pdf

  208150/22
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af brev sendt til grundejere vedr. påbudssag efter jordforureningslovens § 48, stk. 1 om undersøgelse af forurening fra olietank, Tobaksvænget 22, 5500 Middelfart

  203860/22
 • Opfølgning - NetDesign driftsrapport for marts måned 2022 - samt referat_notat fra driftsstatusmødet

  208149/22
 • Fra Region N: Afdelingesledelse SLB trækker kandidat

  215625/22
 • Fra Dapsi International Aps: Re: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  214603/22
 • Fra DLS Re: Region Syddanmarks svar på DLS henvendelse om CO2-udtalelse

  217150/22
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: Sjællandsgade 39-41, Esbjerg_Vurdering og kommentarer til undersøgelses resultater

  210065/22
 • Fra Rådgiver,: mail med undersøgelsesrapport Sjællandsgade 39-41, Esbjerg_Vurdering og kommentarer til undersøgelses resultater

  216086/22
 • Bilag 1 - Ansøgning om driftsoverenskomst fra AMU-Fyn

  202987/22
 • Fra Dapsi International Aps: Re: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  216354/22
 • SV_ Opfølgning - NetDesign driftsrapport for marts måned 2022 - samt referat_notat fra driftsstatusmødet

  208132/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (631-00189)

  204263/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (631-02102)

  204253/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (630-82077)

  204238/22
 • Til Andelsboligforening: Svar på indsigelse

  204004/22
 • Til GD: Møde i kalenderen for ny SEI styregruppe?

  203375/22
 • SV: Vedr. møder SV: Region Syddanmarks tilkendegivelse i forhold til erhvervsakademiuddannelsen i sundhedsadministration

  204824/22
 • Til Middelfart Kommune, Teknik og Miljø samt SKAT: Kopi til orientering, V1-kortlægning, Røjle Bygade 66 samt del af matr. 90a, Røjle By, Vejlby, 5500 Middelfart

  204574/22
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, matr. 4ap, Røjle Bygade 66, 5500 Middelfart

  204530/22
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose

  204480/22
 • Til Middelfart Kommune: V1-kortlægning, del af matr. 90a, Røjle By, Vejllby

  204561/22
 • Til nabo (Vejle Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt Job nr 227455328)

  204217/22
 • Til Dapsi International Aps: Svar på spørgsmål: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  202128/22
 • Til Middelfart Kommune: Bilag, Kortbilag, del af matr. 90a, Røjle By, Vejlby

  204562/22
 • Til nabo (Vejle Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt Job nr 227455328)

  204222/22
 • til ansøger: svar vedr. budget

  203350/22
 • Til Dansk Lungemedicinsk Selskab: Region Syddanmarks svar på DLS henvendelse om CO2-udtalelse

  203056/22
 • Til ejer (Jernvej 2 og Sjællandsgade 50A) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt Job nr 227435058)

  203924/22
 • Til ejer - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 228675269 og 228675801)

  222020/22
 • Til borger: V1-kortlægning, matr. 4ap, Røjle Bygade 66, 5500 Middelfart

  204523/22

18. april 2022

 • Fra Arbejdstilsynet: Rykkerskrivelse

  202698/22
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Bogensevej 8, 5500 Middelfart

  202124/22
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Bogensevej 8, 5500 Middelfart - V1-kortlægning

  202126/22
 • Til grundejer: Kortbilag_V1-kortlagte areal, Bogensevej 8, 5500 Middelfart, 18-04-2022

  202125/22

17. april 2022

 • Fra Arbejdstilsynet: Rykkerskrivelse

  202725/22
 • Ingen udgående dokumenter

14. april 2022

 • Fra Politisk parti - ansøgning

  208917/22
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Grpdhanen 19, 5240 Odense NØ

  214294/22

13. april 2022

 • Fra ansøger: tilrettet budgetskema, fejl rettet

  202319/22
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose

  201983/22
 • Fra Progardia: Svar vedr. præcisering

  220095/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (611-00709)

  201244/22
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Skibhusvej 189, 5000 Odense C.pdf

  201972/22

12. april 2022

 • SV: PRO til Senfølger efter kræft

  200402/22
 • Spørgsmål om Prolaborate version

  208553/22
 • SV: QLQ-Surv 100 til gennemgang af farvekode og itemhenvisning

  200440/22
 • SLB: Repræsentant til styregruppe

  199205/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning

  202558/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring

  202596/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om aftaleforløb

  202618/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsel om undersøgelse af overfladevand (607-00595)

  199326/22
 • Til kommune og rådgiver - Kopi af varselsbreve om undersøgelse af overfladevand (421-00018)

  199151/22
 • SLB: Manglende medlem til styregruppe

  199018/22
 • Til nabo (Bæksgårdvej 3) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227294192)

  200783/22
 • Til nabo (Vejle Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227295763)

  200793/22
 • Til nabo (Vejle Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227455328)

  202610/22
 • Til ejer (Jernvej 2 og Sjællandsgade 50A) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227435058)

  202602/22
 • Til DR: Svar på anmodning om aktindsigt

  199183/22
 • Til nabo (Sdr. Ringvej 9) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227295286)

  200805/22
 • Høring af Region Syddanmarks 2 lægemiddelrekommandationslister - Basislisten og Fælleslisten. Svarfrist 12. maj 2022

  199813/22
 • Til ejer (Kjærsgårdsvej 4a-x) - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227293004)

  200762/22
 • Til ejer/nabo (hhv. matr nr. 18en og Bæksgårdvej 1) - Orientering hhv. varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227293390)

  200776/22
 • Høring af Region Syddanmarks 2 lægemiddelrekommandationslister - Basislisten og Fælleslisten. Svarfrist 12. maj 2022

  199817/22
 • Til ejer (Nyhavevej 73 og 75) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227184381)

  199252/22
 • Til nabo (Bæksgårdvej 4) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227294784)

  200790/22
 • Til ejer (Sjællandsgade 12-18) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227454272)

  203973/22

11. april 2022

 • SV: Svar på anmodning om aktindsigt

  213749/22
 • Fra Medicinrådet: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende kronisk leddegigt – version 2.3

  197618/22
 • Fra Danske Regioner: Uddannelses- og efteruddannelsesmidler til FADL

  209994/22
 • Fra ansøger: nyt budgetskema og svar på spørgsmål

  203342/22
 • Fra Danske Regioner. Uddannelses- og efteruddannelsesmidler til FADL

  209995/22
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 461-80064, Havnegade 33, 5000 Odense C.pdf

  197924/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  202536/22
 • Til sygehusene: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende kronisk leddegigt – version 2.3

  197634/22
 • Til Kommune + rådgiver - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (565-55014)

  197382/22
 • Til DRSF: orientering omkring udkast til partnerskabsaftale

  197177/22
 • Til borger, høring af V1-afgørelse med bilag, Bjerggårdsgyden 91 5240 Odense NØ.pdf

  198379/22
 • Til borgere, høring af V1-afgørelse med bilag, Gårdhanen 19, 5240 Odense NØ.pdf

  198377/22
 • Til ODENSE HAVN EJENDOMSSELSKAB ApS, V1-høringsbrev med bilag vedr. Havnegade 33, 5000 Odense C.pdf

  198102/22
 • Til borger, høring af V1-afgørelse med bilag, Gårdhanen 21, 5240 Odense NØ.pdf

  198380/22
 • Til ansøger: kommentarer og spørgsmål til budget

  197614/22
 • Til ansøger: spørgsmål til beløb i ansøgning og budget

  198100/22

10. april 2022

 • CR063 første udkast indeholdende CR065+65

  231707/22
 • Modtaget fra Region Midt. Dagsorden til møde i den fællesregionale PRO-styregruppe den 25. april 2022

  215576/22
 • Ingen udgående dokumenter

8. april 2022

 • Fra Boligforening: Jordforureningsattest.pdf

  202358/22
 • Fra Boligforening: Ejendomsdatarapport.pdf

  202357/22
 • Fra Boligforening: Indsigelse VTO afslag

  202356/22
 • Fra Boligforening: Lokalplan 2005 side 11.pdf

  202359/22
 • Fra Rambøll: Bila - Notat, Alssundvej 1, Esbjerg_Dokumentation Oprensning, Alssundvej 1, 6705 Esbjerg Ø.pdf

  196517/22
 • Fra DMR: Undersøgelse, Chr. Lehns Vænge 57, 5270 Odense N

  195026/22
 • Fra Rambøll: Bilag - miljøscreening, Alssundvej 1, 6705 Esbjerg.pdf

  196514/22
 • Fra Rambøll: Bilag - Revideret miljøscreening fra Framck Miljøteknik, Alssundvej 1 6705 Esbjerg Ø.pdf

  196506/22
 • Fra Region N: orientering og udpegning

  202564/22
 • Fra Rambøll: Vedr. Alssundvej 1, 6705 Esbjerg Ø - FW Alssundvej 1 6705 Esbjerg Ø.msg

  196498/22
 • Servicekontrakt Solcelleanlæg 2020.pdf

  194251/22
 • Fra Dapsi International Aps: Re: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  202127/22
 • Svar på anmodning om aktindsigt

  213734/22
 • Svar på aktindsigtsanmodning om responstider på Nordfyn

  213653/22
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune + DMR - Kopi af varselsbrev om undersøgelse af overfladevand (431-04000)

  195095/22
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune + DMR - Kopi af varsler om undersøgelse af overfladevand (430-81159)

  194558/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195735/22
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte arealer, lok. 607-00269

  195014/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195905/22
 • Til Lundager Ejendomme og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195835/22
 • Til grundejer: Udkast, V1-kortlægning, en del af Vesterled 1A, 7000 Fredericia

  194801/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195700/22
 • Til borgere og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195880/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195679/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195772/22
 • Til WSP, Regionen kan ikke godkende den fremsendte tidsplan

  225199/22
 • Til politisk parti - udbetaling

  195271/22
 • Til grundejer: V1-varsling, Vesterled 1B, 7000 Fredericia

  194775/22
 • Til Lundager Ejendomme og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195805/22
 • Til Dapsi International Aps: Concerning: Dapsi International ApS property - avoiding mapping of pollution where burned

  195915/22
 • Til borgere og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195860/22
 • Til grundejer: V1-varsling, Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia

  194766/22
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Vesterled 1A, 7000 Fredericia

  194784/22
 • Til Ejendomsmægler John Frandsen: Vedr. fremsendelse af kopi af breve med V1-varsling, udkast til V1-kortlægning og kortbilag med V1 for ejendommen Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia

  195532/22
 • Til Region N: Udpegning til fagudvalg vedr. analyse af højteknologiske hospitalssenge

  194648/22
 • Til DLSC WIHNN 2022

  196445/22
 • Til Lundager Ejendomme og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195848/22
 • Til grundejer: Udkast, V1-kortlægning, Vesterled 1B, 7000 Fredericia

  194796/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195755/22
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia, Vesterled 1B, 7000 Fredericia og en del af Vesterled 1A, 7000 Fredericia - V1-varsling

  195337/22
 • til Politisk parti - udbetaling

  195559/22
 • Til borger og Odense Kommune: Varsling af tTEM undersøgelse i området

  195786/22
 • Til grundejer: Udkast, V1-kortlægning, Taulov Kirkevej 22, 7000 Fredericia

  194790/22
 • Til WSP, godkendelse af referat fra opstartsmøde Pulje 11 og 12

  225209/22

7. april 2022

 • SV: PRO Senfølger efter kræft

  192670/22
 • Fra Ejendomsmægler JohnFrandsen: Telefonbesked lok nr. 607-00269

  195401/22
 • Fra/til ejer (Engdraget 20) - Ejer ønsker at få tilsendt rapport

  193642/22
 • Fra Dansk Lungemedicinsk Selskab: VS: Henvendelse om CO2-udtalelse

  203069/22
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til etablering af brovægt på Pakhusvej 2, 7000 Fredericia

  194850/22
 • Fra ansøger: supplerende materiale vedr. samarbejdspartner

  199517/22
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse,Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg.pdf

  193674/22
 • Udvalget for grænseregional udvikling / Ausschuss für grenzregionale Entwicklung

  197880/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  195223/22
 • Fra advokat; korrespondance vedr Alssundvej 1 - Esbjerg

  203865/22
 • fra politisk parti - ansøgning

  195197/22
 • Fra kommune/til DMR - Kloakoplysninger

  193386/22
 • Fra ARbejdstilsynet: Orientering

  195140/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  195338/22
 • Fra Entreprenørgården Munkebo A/S: SV: Vedr. forespørgsel om kortbilag i forbindelse med jordflytning fra Rødegårdsvej 125, 5000 Odense C, hvor der blev påvist forurening af jorden

  192906/22
 • Fra Advokalt: henv. vedr Alssundvej 1 - Esbjerg

  203848/22
 • Fra Advokat: korrespondance vedr Alssundvej 1 - Esbjerg

  203858/22
 • VS: Fra Sundhedsstyrelsen: Information om udbrud af hepatitis af ukendt agens hos børn i UK

  228867/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  191891/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  195279/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til etablering af brovægt og tilhørende teknikskur på Pakhusvej 2, 7000 Fredericia.pdf

  194854/22
 • JP lokal: Anmodning om aktindsigt

  213730/22
 • Fra sundhed.dk - dagsorden til møde den 21-04-2022 for Webmastere

  226795/22
 • Fra Entreprenørgården Munkebo A/S:Bilag: Rødegårdsvej 125, 5000 Odense C, Beliggenhedsplan - Eksisterende forhold jordprøver

  192921/22
 • Til Boehringer-Ingelheim: Implementering af Medicinrådets Lægemiddelrekommandation type 2-diabetes

  192730/22
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Pakhusvej 2, 7000 Fredericia

  192186/22
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. orientering om §19-tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved Toftumvej, Børkop

  192323/22
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til opførelse af parkeringshus på Toldbodvej 20

  192807/22
 • Til DMR - Materiale til sag (3)

  192806/22
 • Til Entreprenørgården Munkebo A/S: Kvittering for tegning med skitsering af, hvor den forurenede jord kommer fra

  192934/22

6. april 2022

 • Re: Oplæg til punkter hvor samarbejdet kan forbedres mellem PwC og RSD

  220279/22
 • Fra Vejle Kommune: Orientering - Tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved Toftumvej, Børkop

  191465/22
 • Garanti - Legeplads - Sydbank Garantinr.: 7116 9544567

  191342/22
 • SV: Udgifter til Hammel 2020

  191120/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 1: - Bilag 4 Geoteknisk rapport_Bro 20531

  191635/22
 • Fra Kerteminde Kommune: Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde - Notat på oprensning af olieforurening

  191212/22
 • Fra Vejle Kommune: SV: Orientering - Tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved Toftumvej, Børkop

  191633/22
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 2: Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde - Notat for undersøgelse_Lykkedamsvej 17

  191230/22
 • Fra ansøger. uddybning af projektet

  190481/22
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 3: Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde - Analyseresultat for undersøgelse - AR-22-VL-01007342-01

  191238/22
 • Fra grundejer: VS: Vedr.: Mulig asbestforurening som følge af brand på ejendommen Bredstrupvej 145, 7000 Fredericia

  191281/22
 • Fra grundejer: VS: Bilag: Fw Vedr. Mulig asbestforurening som følge af brand på ejendommen Bredstrupvej 145, 7000 Fredericia

  191291/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 2: - Bilag 3 Opbrydningsplan

  191638/22
 • Fra Amplexa Genetics VS: Life Science Fyn Forening

  191587/22
 • Bilag 1 - Ansøgninger om driftsoverenskomster fra AOF Job og Dansk

  191435/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 5: - §19_ansogning_bro_20531

  191643/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 3: - Bilag 2 Arbejdspladsplan BRO

  191639/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag: Bro ved Toftumvej - §19 tilladelse inkl kortbilag

  191472/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag 4: - Bilag 1 Oversigtskort

  191642/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varselsbreve om undersøgelse af overfladevand (573-61002)

  190157/22
 • Til Vejle Kommune: SV: Orientering - Tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved Toftumvej, Børkop

  191533/22
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunmodulerende behandling med immunglobuliner

  191385/22
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg

  193733/22
 • Til Progardia: Anmodning om præcisering af aktindsigt

  220093/22
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for ansøgningsmaterialet til §19-tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved Toftumvej, Børkop

  192140/22

5. april 2022

 • SV: Rettet tilbud Prolaborate (Sparx overbygning)

  208552/22
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeringsbrev

  188419/22
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse

  188418/22
 • Kolding Brand RCA.pdf

  188728/22
 • SV: Rettet tilbud Prolaborate (Sparx overbygning)

  208551/22
 • Fra Progardia: Anmodning om aktindsigt

  220086/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  188451/22
 • Fra WSP, udkast til Tidsplan for Pulje 11 og 12

  225176/22
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om grundvand med fri oliefase på Oldenborggade 31A, 7000 Fredericia

  189144/22
 • bialg

  189307/22
 • Fra Borger: Ansøgning VTO

  186555/22
 • Fra WSP, Bilag: Tidsplan pulje 11 og 12 RSD 2022.pdf

  225181/22
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, Midlertidig karteringsplads, Gl Guldagervej, Jagtvænget, 6710 Hjerting. del af matrikel nr. 2nz Hjerting By, Guldager

  189284/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  190401/22
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag 1: Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde - Oprensningsnotat

  191219/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag: Tegning - grundvand med fri oliefase på Oldenborggade 31A, 7000 Fredericia

  189151/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  188506/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  190410/22
 • FÆLLESREGIONALT HØRINGSSVAR: Høringsbrev vedr. bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.

  190085/22
 • Fra Svendborg Kommune: Bjerrebyvej 87, 5700 Svendborg 479-04060 - fund af gammel olietank og minimal restforurening

  189236/22
 • Orientering til KLF temadag om patientsikkerhed 2022.docx

  227254/22
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Notat på oprensning af olieforurening - Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde

  189173/22
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Bilag: Oprensningsnotat_Lykkedamsvej 17, 5300 Kerteminde

  189176/22
 • RCA Brand på Kolding central

  188727/22
 • Fra Medicinrådet: 2-årig gen- eller nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende immunmodulerende behandling med immunglobuliner

  188719/22
 • Overblik over godkendte rideskoler pr. april 2022.

  188439/22
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 1: Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, Midlertidig karteringsplads, Gl Guldagervej, Jagtvænget, 6710 Hjerting. del af matrikel nr. 2nz Hjerting By, Guldager

  189289/22
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 2:Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, Midlertidig karteringsplads, Gl Guldagervej, Jagtvænget, 6710 Hjerting. del af matrikel nr. 2nz Hjerting By, Guldager - Bilag 1. Jordhåndteringsplan

  189290/22
 • Til kommune + rådgiver - Kopi af varsels- og orienteringsbreve om undersøgelse af overfladevand (451-00010)

  187394/22
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler til VTO

  186624/22
 • Til nabo (Villavej 6) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 226401107 og 226400314)

  187326/22
 • Til BEE APS, Copenhagen, V1-høring, kortbilag, Udsigten 7A-7D, 7000 Fredericia.pdf

  207993/22
 • Til ejer (Faaborg-Midtfyn Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226910755)

  194743/22
 • Til Entreprenørgården Munkebo A/S: Vedr. forespørgsel om kortbilag i forbindelse med jordflytning fra Rødegårdsvej 125, 5000 Odense C, hvor der blev påvist forurening af jorden

  188306/22
 • Til ejer (Tunnelvej 1) - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 226404071)

  187280/22
 • Til BEE APS, Copenhagen, V1-høring, Udsigten 7A-7D, 7000 Fredericia.pdf

  207992/22
 • Til ejer (Stationsvej 16A-H) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226858506)

  190325/22
 • Til nabo (Eisbjergvej 2) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr. 226397430)

  187337/22
 • Til BEE APS, Copenhagen, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Udsigten 7A-7D, 7000 Fredericia.pdf

  207988/22
 • Bilag 3 - materiale til offentliggørelse af temapulje

  206159/22
 • Til Borger: Optaget under VTO

  186638/22

4. april 2022

 • Fra SVS: Indmeldelse af repræsentant til styregruppe

  185855/22
 • SV: PRO til Senfølger efter kræft

  200656/22
 • Dagsorden og bilag til styregruppemøde i Energi- og CO2-regnskabet

  221216/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 13: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01007541-01

  188075/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 18: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01043986-01

  188103/22
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag 4: Bjerrebyvej 87, 5700 Svendborg 479-04060 - Afgrænsningsnotat

  189250/22
 • SV: Til underskrift: Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen

  186940/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 1: Jordforurening på Rødegårdsvej 125, 5000 C - Anmeldelse

  187995/22
 • Fra Billund Kommune: Kopi af undersøgelsespåbud efter jordforureningsloven §40, Industrivej 5, 7200 Grindsted

  187696/22
 • Ansøgning om udvidelse/lån af kapacitet.

  185029/22
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vedr.: Mulig asbestforurening som følge af brand på ejendommen Bredstrupvej 145, 7000 Fredericia

  186172/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 16: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01041834-01

  188097/22
 • Fra Billund Kommune: Bilag 2: Kopi af undersøgelsespåbud til Industrivej 5 7200 Grindsted

  187725/22
 • Fra Odense Kommune: Jordforurening med kobber, Rødegårdsvej 125, 5000 Odense C

  187982/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 15: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01040910-01

  188089/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 22: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01050882-0

  188129/22
 • Fra DR Trekanten: Anmodning om aktindsigt

  190125/22
 • Ansøgning vedr. oprettelse af ydernummer - 20 timer.

  185012/22
 • Telefonnotat, 621-00163, Storgaden 78, 6052 Viuf.pdf

  184020/22
 • Bilag Vigtigste resultater fra den kvalitative undersøgelse - Vigtigste resultater fra kvalitativ undersøgelse.docx

  208126/22
 • SV: Til underskrift: Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Mødrehjælpen - Partnerskabsaftale Region Syd og Mødrehjælpen - m underskrifter.pdf

  186942/22
 • VS: Tivoligrunden, Esbjerg

  189181/22
 • Fra Billund Kommune: Bilag 1: Kopi af undersøgelsespåbud til matrikler omkring Industrivej 5, 7200 Grindsted

  187711/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 19: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01047401-01

  188107/22
 • Høring: Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde - frist fredag den 22. april

  184545/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 20: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01055352-01

  188116/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 14: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01011387-01

  188082/22
 • Fyens Stiftstidende: Artikel om responstider på Nordfyn

  213647/22
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag 5: Bjerrebyvej 87, 5700 Svendborg 479-04060 - tilbud på oprensning

  189252/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 23: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01046160-01

  188141/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  187176/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 21: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01043462-01

  188123/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 17: Jordforurening Rødegårdsvej 125 - AR-21-VL-01049539-01

  188101/22
 • Til nabo (Faaborg-Midtfyn Kommune) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226868743)

  190755/22
 • Til nabo (Stationsvej 124) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226867452)

  190734/22
 • Til nabo (Assens Kommune) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227176646)

  198973/22
 • Til nabo (Provstistræde 20) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227175342)

  198967/22
 • Til ejer (Østergade 13) - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227174720 + 227174860)

  198958/22
 • Til nabo (Tingvejen 378) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227073687)

  197111/22
 • Til nabo (Eisbjergvej 2) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse

  186833/22
 • Til projekt: spørgsmål vedr. invitation

  185807/22
 • Til nabo (Damgade 40) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227175993)

  198970/22
 • Til nabo (Villavej 6) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse

  186389/22
 • Til nabo (Stationsvej 112) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse ( Job nr 226860299)

  190749/22
 • Til nabo (Stationsvej 120) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226865909)

  190358/22
 • Til ejer (Tunnelvej 1) - Orientering om undersøgelse

  185263/22
 • Til nabo (Stationsvej 110) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226859351 + 226859574)

  190753/22
 • Til nabo (Tingvejen 374) - Varsel om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227072661)

  197105/22
 • Til ejer (Skovgårdsvej 1) - Orientering om undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 227071531)

  197099/22
 • Til ansøger: kommentarer til udkast til budget

  187951/22
 • Til nabo (Stationsvej 118) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226864207 + 226864740)

  190350/22
 • Til nabo (Åvej 6) - Orientering om besigtigelse og undersøgelse (sendt digitalt: Job nr 226858883)

  190342/22
APPFWU01V