Skip til primært indhold

Åbne postlister

I de åbne postlister kan du finde en række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenummer
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten. Du kan se postlister 90 dage tilbage fra dags dato.

25. november 2022

 • Indgående: SV: Status tæt på træer - ny slutdato

  632253/22
 • Til Fynes Stiftstidende: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  633383/22
 • SV_ Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21_13984 - fejl i mail vedr. projektforlængelse

  631752/22

24. november 2022

 • Medicinrådets anbefaling vedr. sacituzumab govitecan til triple-negativ brystkræft-vers. 1.0-X.pdf

  631377/22
 • Fra Cowi: Udbudsmateriale: Vestergade 11, 5600 Faaborg

  630835/22
 • Udbudsmateriale: Vestergade 11, 5600 Faaborg

  630837/22
 • Medicinrådets lægemiddelrek. og behandlingsvejl. vedr. kronisk leddegigt-vers. 2.4.pdf

  631391/22
 • Fra Medicinrådet: Stofskiftesygdomme, endokrinologi: Medicinrådets anbefaling vedr. burosumab til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst-vers. 1.1

  630172/22
 • Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet vedr. kronisk leddegigt - version 1.1.pdf

  629444/22
 • Medicinrådets anbefaling vedr. lenvatinib i komb. med pembrolizumab til mRCC-vers.1.0-X.pdf

  629234/22
 • Kræftsygdomme, cancer, nyrekræft_ Medicinrådets anbefaling vedr. lenvatinib i kombination med pembrolizumab til 1. linjebehandling af metastatisk nyrecellekarcinom, version 1.0

  629233/22
 • Fra Rådgiver: SV: Undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  632094/22
 • Kræftsygdomme, cancer, brystkræft_ Medicinrådets anbefaling vedr. sacituzumab govitecan til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, version 1.0

  631376/22
 • Gigtsygdomme, reumatologi, kronisk leddegigt_ Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt – version1.1

  629443/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  629583/22
 • Gigtsygdomme, reumatologi, kronisk leddegigt_ Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt - version 2.4

  631390/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  629000/22
 • Referat fra mødet i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling og HjerteSyd den 15.11.2022

  629964/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  629119/22
 • Til forsikring: Vedr. årsentrepriseforsikring

  630963/22
 • VS: Stofskiftesygdomme, endokrinologi: Medicinrådets anbefaling vedr. burosumab til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge med skeletvækst-vers. 1.1

  630167/22
 • Til Region N: Skriftlig orientering / høring til Tværregionalt Forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 23.11.2022

  630007/22
 • til WSP Projekt - Teknologier og reagenter til oprensning af pesticidpunktkilder

  630562/22
 • til Regioner om pesticider Projekt - Teknologier og reagenter til oprensning af pesticidpunktkilder

  630703/22
 • Til Nira: Revideret kontraktudkast

  631521/22
 • Til Altinget: Svar på anmodning om aktindsigt

  631037/22

23. november 2022

 • Fra COWI: RE: Vestergade 11, Faaborg: Udkast til detailprojekt, version 2

  629984/22
 • Haster: verificering af tal vedr. puljemidler

  626929/22
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til undersøgelse

  626351/22
 • SV: Opsamling på arbejdsgruppemøde d. 8/12

  626000/22
 • INTERN Hilberg blevet formand for O2Matic fagudvalg- ny udpegning fra RSD? - Skriftlig orientering / høring til Tværregionalt Forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 23.11.2022

  629960/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  627671/22
 • Re: Hilberg blevet formand for O2Matic fagudvalg- ny udpegning fra RSD? - Skriftlig orientering / høring til Tværregionalt Forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 23.11.2022

  629719/22
 • Fra Borger,Sv: Aktindsigt - området ved Haderslev Domkirke, 515-03401

  627202/22
 • Aftale om MED Klippekort den 23. november 2022

  628661/22
 • Skriftlig orientering / høring til Tværregionalt Forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 23.11.2022

  629825/22
 • Fra Penta Advokater A/S, Henvendelse på Vesterhavsvej 15. 6792 Rømø

  626079/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  627589/22
 • SV: Haster: verificering af tal vedr. puljemidler

  626931/22
 • til borger SV: Aktindsigt - området ved Haderslev Domkirke, 515-03401

  627189/22

22. november 2022

 • Fra Niras: Oplæg til SUP SV: Reg Syd Udviklingsprojekt - Vinylklorid i kloakker

  623442/22
 • SV: Reg Syd Udviklingsprojekt - Vinylklorid i kloakker

  623443/22
 • Fra MST: mail vedr. Undersøgelsespåbud - tankgård T21 - T26 (MST Id nr.: 6319385)

  622965/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  625455/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse

  623127/22
 • Fra MST: bilag 1 Undersøgelsespåbud.pdf

  622968/22
 • Bemærkninger til årsrapporten fra DHRD fra arbejdsgruppen vedr. kvalitetudvikling og HjerteSyd

  630024/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  625477/22
 • Til rådgiver: bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  623103/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  626910/22
 • SV: Opsamling på arbejdsgruppemøde d. 8/12

  623292/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627286/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627253/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627281/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627299/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627261/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627271/22
 • Til Bolio ApS, V0-orienteringsbrev,Klaregade 35, 5000 Odense C

  623148/22
 • Til borger: Svar på aktindsigt

  627318/22

21. november 2022

 • SV: Reg Syd Udviklingsprojekt - Vinylklorid i kloakker

  623444/22
 • Pkt 3_SSU 8. dec_fællesmøde PIU.docx

  623416/22
 • Medicinrådets anbefaling vedr. dostarlimab til kræft i livmoderslimhinden-vers. 2.0.pdf

  621345/22
 • Bilag til Medicinrådets anbefaling vedr. dostarlimab til kræft i livmoderslimhinden-vers. 2.0.pdf

  621346/22
 • Status PRO epilepsi vedligehold

  624192/22
 • Fra Altinget: Anmodning om aktindsigt

  627722/22
 • Ref_Styregruppen for personlig medicin_17.11.22.docx

  632409/22
 • Fra rådgiver: mail vedr. Undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  623262/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  622821/22
 • Referat fra møde i Kontaktudvalget for arbejdsmiljø den 17. november 2022 + forslag til ny mødedato april 2023

  630866/22
 • Kræftsygdomme, cancer, livmoderkræft_ Medicinrådets anbefaling vedrørende dostarlimab til behandling af dMMR_MSI-high kræft i livmoderslimhinden – version 2.0

  621343/22
 • Referat fra møde i Kontaktudvalget for arbejdsmiljø den 17. november 2022 + forslag til ny mødedato april 2023 - Referat 17. november.pdf

  630871/22
 • Fra Yngre Læger: Indkaldelse til mæglingsmøde vedr. reglerne om afspadsering og sygdom (Id nr.: 4806021)

  632225/22
 • Til grundejer: Til borger - Udgår af kortlægning, Åvangen 1, 5260 Odense S.

  621990/22
 • Til Odense Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Åvangen 1, 5260 Odense S, matr. nr. 4y, Svenstrup By, Stenløse - udgår af V1-kortlægningen

  622074/22
 • Til grundejer: Kortbilag m. areal, der udgår af V1, 461-81557

  622003/22
 • Til projektstiller: Opfølgning på møde

  619982/22
 • Til Odense Kommune og SKAT: Bilag 2:Til grundejer: Til borger - Udgår af kortlægning, Åvangen 1, 5260 Odense S.

  622103/22
 • Til Odense Kommune og SKAT: Bilag 1: Til grundejer Kortbilag m. areal, der udgår af V1, 461-81557

  622096/22
 • Til:UFM Forslag til nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

  620638/22

20. november 2022

 • Materialer

  621726/22
 • Re: Tilbud på TOGAF 10 certificeringskursus for RSD

  621800/22
 • Til Per Pedersen, V0-orienteringsbrev, Skt. Klemens Vej 42B, 5260 Odense S

  619546/22

18. november 2022

 • SV: Forskningsdata Region Midtjylland

  619892/22
 • Fra Medicinrådet: Lunge- og luftvejssygdomme, astma: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær astma - version 2.1

  617630/22
 • Fra Medicinrådet: Mave- og tarmsygdomme, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom - version 1.2

  617621/22
 • Fra Medicinrådet: Mave- og tarmsygdomme, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa - version 1.3

  617614/22
 • Bilag 2 - høringssvar

  617827/22
 • Revisorerklæring 3. kvartal 2022

  618969/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Aflysning af tilsynsbesøg

  618227/22
 • Erklæring Nyt OUH 3. kvt. 2022.pdf

  618970/22
 • Fra RKKP: kandidat til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  632326/22
 • Til Projekt: SV: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/13867 - rykker

  618802/22
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf

  618806/22
 • revisionsinstruks_kultur.pdf

  618807/22
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc

  618808/22
 • Til projektet - Status tæt på træer

  618583/22
 • Til sygehusene m.fl.: Lunge- og luftvejssygdomme, astma: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær astma - version 2.1

  618263/22
 • Til sygehusene m.fl.: Mave- og tarmsygdomme, kroniske inflammatoriske tarmsygdomme: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom - version 1.2

  618255/22
 • Samarbejdsaftale 2021 -2024.pdf

  617980/22
 • Til kulturregion Sønderjylland_Schleswig: Samarbejdsaftale Region Sønderjylland-Schleswig/Region Syddanmark - til underskrift

  617978/22
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse

  617005/22
 • Til Odense Byg & Bo, V0-orienteringsbrev, Dronningensgade 3, 5000 Odense C

  619514/22
 • Til Kansas City, V0-orienteringsbrev, Munkebjergvej 140A-D, 5230 Odense M

  619516/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Lahnsgade 4, 5000 Odense C

  619524/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vestergade 56, 5000 Odense C_3

  619504/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svenstrupvej 41, 5260 Odense S

  619500/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vestergade 56, 5000 Odense C_2

  619503/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevænget 4, 5250 Odense SV

  619540/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Thorsgade 25, 5000 Odense C

  619506/22
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Rulkedalen 2, 5260 Odense S

  619497/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevej 61, 5250 Odense SV

  619529/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svenstrupvej 37, 5260 Odense S

  619498/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rosengårdsvej 26, 5230 Odense M

  619525/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Filosofgangen 8, 5000 Odense C

  619512/22
 • Til Tech Town Odense AS, V0-orienteringsbrev, Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M

  619526/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevænget 10, 5250 Odense SV

  619541/22
 • Til Odense Bolig, V0-orienteringsbrev, Lindevej 86-96, 5250 Odense SV

  619536/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skt. Jørgens Gade 216, 5000 Odense C

  619508/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vestergade 56, 5000 Odense C_1

  619502/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svenstrupvej 56, 5260 Odense S

  619501/22
 • Til Ampera Properties ApS, V0-orienteringsbrev, Hjallesevej 70, 5230 Odense M

  619522/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevej 82, 5250 Odense SV

  619532/22
 • Meddelelse til kriminalforsorgen og sygehuse m.v. om godkendelse af valget og tilintetgørelse af lister over vælgere (IM Id nr.: 571013) - image002.png

  617690/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Lindevænget 6, 5250 Odense SV

  619527/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Reventlowsvej 55A, 5230 Odense M

  619510/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevænget 2, 5250 Odense SV

  619537/22
 • Meddelelse til kriminalforsorgen og sygehuse m.v. om godkendelse af valget og tilintetgørelse af lister over vælgere

  617688/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevej 78, 5250 Odense SV

  619530/22
 • Til borgere, V0-orienteringsbrev, Lindevej 84, 5250 Odense SV

  619534/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Svenstrupvej 39, 5260 Odense S

  619499/22
 • Til Borger: Omfattet af VTO

  616962/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Lindevænget 8, 5250 Odense SV

  619528/22
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Hjallesevej 18, 5000 Odense C

  619520/22
 • Til JBH Ejendomme ApS, V0-orienteringsbrev, H.C. Andersens Gade 66, 5000 Odense C

  619518/22

17. november 2022

 • Forskningsdata Region Midtjylland

  619891/22
 • Fra Borger: Ansøgning VTO

  616856/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  614183/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  616748/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  614248/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbud om vejledning

  614738/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  614287/22
 • standardvilkår-kulturpulje.pdf

  614576/22
 • Tilsagn 22 11705.pdf

  614578/22
 • afrapporteringsskema-for-kulturpuljen.doc

  614577/22
 • revisionsinstruks-kulturpuljen.pdf

  614575/22
 • Til Projekt: Tilsagn BYCATCH 22/11705 - Til Underskrift

  614574/22
 • Til Projekt: Tilsagn Minde- og mødesteder

  614406/22
 • afrapporteringsskema-for-kulturpuljen.doc

  614404/22
 • Tilsagn 21 47752.pdf

  614408/22
 • revisionsinstruks-kulturpuljen.pdf

  617979/22
 • standardvilkår-kulturpulje.pdf

  614407/22
 • Mail_matr. nr. 19bg Erritsoe, Fredericia, 02-01-2003

  615672/22
 • 500919-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) UDKAST, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø

  615702/22
 • Til Fredericia Kommune (grundejer) Udkast, V2-afgørelse, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_85032-21_v1

  615696/22
 • Høring_Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615807/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 28-04-2003

  615735/22
 • Til Fredericia svar på henv. vedr. Bundgårdsvej 34 og 36 7000 Fredericia_Sagsnr_09-15240_Dokid_201906-17_v1.MSG

  616042/22
 • Registreringsundersøgelse, del 1, Bundgårdsvej 32b, 7000 Fredericia

  615628/22
 • Geoteknisk og miljøteknisk rapport nr.1 vedr. matr. nr. 19bi og 19 bk Erritsø

  615776/22
 • 280567-22 Til MOE AS SV Vedr. svar på spørgsmål om undersøgelse

  615727/22
 • Udskrift fra JAR, 607-00190

  615638/22
 • Fra MOE AS Vedr. forespørgsel til Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia - 607-00289 mfl._Sagsnr_20-30053_Dokid_219244-21_v1.MSG

  615667/22
 • Fra MOE AS SV Vedr. yderligere oplysninger i forbindelse med MOE AS's forespørgsel om undersøgelser på lok. 607-00289 Bu_Sagsnr_20-30053_Dokid_247817-21_v1.MSG

  615762/22
 • 477017-22 Til Fredericia Kommune Forespørgsel til den resterende del af matr. nr. 19b Erritsø By Erritsø.MSG

  615701/22
 • Revurdering af kortlægning efter jordforureningsloven, juni 2006

  615681/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 02-03-2004

  615932/22
 • Matrikel 19bg, Erritsoe, Fredericia, 02-02-2003

  615833/22
 • Forslag til høringssvar til SOSU Fyn om udbud af GF2 på pædagogisk assistentuddannelsen i Svendbord

  615540/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 6 Orientering om miljøtilsyn den 11. august 2005 hos Brovad Industriservice_Sagsnr_22-41976_Dokid_606773-22_v1

  615608/22
 • Til Fredericia Kommune (grundejer) Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok. 607-00289_Sagsnr_20-30053_Dokid_150176-21_v1

  615660/22
 • Til Fredericia Kommune Vedr. regionens vurdering af sagen fra Bundgårdsvej 32C 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_80870-21_v1.MSG

  615724/22
 • Fra Fredericia Kommune Fund af olieforurening i forbindelse med anlægsarbejder Bundgårdsvej ved Bundgårdsvej 32b 7000 Fre_Sagsnr_22-41976_Dokid_451833-22_v1(1).MSG

  615605/22
 • JJA-rapport, Analyseresultater og situationsplan

  615661/22
 • Til SKAT Vedr. Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia - en del V2-kortlægges_Sagsnr_20-30053_Dokid_150238-21_v1.MSG

  615686/22
 • UDKAST, Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615732/22
 • Notesblok_2

  615893/22
 • 589594-22 Til Fredericia Kommune og SKAT Vedr. V1-kortlægning af en del af matr. nr. 19bk 19bi og 19bf Erritsø By

  615722/22
 • E-arkiv-materiale

  615912/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615913/22
 • V1-endelig Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_177298-09_v1

  616041/22
 • 316147-22 Til MOE AS SV Bundgårdsvej 32 Fredericia - matr. 19bi - asbestprøver.MSG

  615714/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia - _Sagsnr_09-15240_Dokid_154976-09_v1

  616032/22
 • 589589-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) Kortbilag_V1-kortlagt del og udgået inden del

  615765/22
 • Kvittering for modtagelse af e-mail_Sagsnr_09-15240_Dokid_177344-09_v1.MSG

  616025/22
 • Notesblok_2

  615843/22
 • 176780-22 Til Fredericia Kommune SV Vedr. svar på spørgsmål om vidensniveau for evt. kortl matr19bi Erritsø By

  615706/22
 • Registreringsundersøgelse, del 2 og hist. materiale, Bundgårdsvej 32b, 7000 Fredericia

  615629/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_154974-09_v1

  616019/22
 • Brev til Fredericia Kommune. Ejendommen Bundgårdsvej 34 i Erritsø udgår helt af kortlægningen, men en del af ejendommen kan f_Sagsnr_07-16409_Dokid_9654-08_v1(1)

  615817/22
 • 589593-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) Kortbilag_en del af matr. nr. 19bk og 19bf Erritsø By, Erritsø kortl V1

  615677/22
 • Rettelse til matr.nr. i kom.-brev af 212-02 vedr. Jordforurening på matr.nr. 19 a, Erritsø by, Erritsø - skal være matr.nr. 19 bg

  615934/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. påtænkt kortlægning af grund (Bundgårdsvej 34) på V2 (udkast), følgemail

  615906/22
 • Forespørg. om arealerne på matr.nr. 19 a, 19 bf, 19 bk og 19 bg, Erritsø by, Erritsø, Bundgårdsvej 32, 34 og 40, vil blive kortlagt efter JFL

  615936/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 02-03-2004

  615849/22
 • 501137-22 Til Fredericia Kommune Vedr. en del af matr. nr. 19bi Erritsø By Erritsø - V1-varsling.MSG

  615713/22
 • 500909-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) V1-høring, en del af matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø

  615729/22
 • 477030-22 Til MOE AS Kvittering for notat i sagen fra matr. nr. 19bi Erritsø By Erritsø - hvor vej skal etableres.MSG

  615662/22
 • Til Fredericia Kommune (grundejer) V2-varsling, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_85029-21_v1

  615683/22
 • Kopi til orientering. Brev til Fredericia Kommune. Påtænkt v2-kortlægning af del af, følgemail

  615739/22
 • 153762-22 Til Fredericia Kommune Svar på spg kortl asbestholdige eternitstkfyldjord Bundgårdsvej 32

  615725/22
 • 477000-22 Til Fredericia Kommune Vedr. en del af matr. nr. 19bi Erritsø By Erritsø - udgår inden kortlægning.MSG

  615731/22
 • Kortlægning af Deres grund Bundgårdsvej 34 efter jordforureningsloven, 02-03-2004

  615808/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_154970-09_v1

  616004/22
 • Kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 28-04-2003

  615694/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2, følgemail (2)

  615682/22
 • Til Projektstiller: Opfølgning på møde

  616238/22
 • 476979-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) Kortbilag - udgår inden kortlægning, en del af matr 19bi Erritsø By

  615679/22
 • Brev af 18. dec. 2006 til Bea Invest AS. Revurdering af kortlægning. Fortsat v2-kortlagt_Sagsnr_07-16405_Dokid_82404-07_v1(1)

  615710/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 1 Miljøtilsyn på Brovad ApS, Bundgårdsvej 32 B, 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_606750-22_v1

  615616/22
 • 176743-22 Fra Fredericia Kommune SV Vedr. svar på spørgsmål om und matr19bi Erritsø By

  615748/22
 • 589588-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) V1-afgørelse, en del af matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø

  615707/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 7 Virksomheder på Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_606780-22_v1

  615614/22
 • 8609916 Vedr. en del af matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø - V1-varsling

  615684/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. påtænkt kortlægning af grund (Bundgårdsvej 34) på V2 (følgebrev), følgemail

  615929/22
 • Rettelse til matr.nr. i kom.-brev af 212-02 vedr. Jordforurening på matr.nr. 19 a, Erritsø by, Erritsø - skal være matr.nr. 19 bg

  615835/22
 • Matrikel-registrering, 21-05-2003

  615760/22
 • V1-endelig Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_177296-09_v1

  616003/22
 • Til MOE AS Vedr. fremsendelse af materiale og oplysninger på Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia - 607-00289 mfl._Sagsnr_20-30053_Dokid_219245-21_v1.MSG

  615704/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615816/22
 • 155327-22 Fra Fredericia Kommune Kvittering for svar på kortlægningsspørgsmål - nu pr. mail.MSG

  615665/22
 • Fra Fredericia Kommune SV Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_77287-21_v1.MSG

  615690/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_154971-09_v1

  616026/22
 • Orienterende forureningsundersøgelse af 2.10.2002 udarb. af . MTHøjgaard_Sagsnr_07-16405_Dokid_132560-07_v1(1)

  615668/22
 • Til Fredericia kommune svar på henv. vedr. Bundgårdsvej 34 og 36 7000 Fredericia_Sagsnr_07-16409_Dokid_201911-17_v1(1).MSG

  615829/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (afgørelse), følgemail

  615884/22
 • Notesblok_1

  615828/22
 • 153680-22 Fra Fredericia Kommune Vedr. asbest i eternitsykker i udlagt fyldjord Bundgårdsvej 32 7000 Fredericia.MSG

  615746/22
 • Notesblok_1

  615771/22
 • Matrikel 19bg, Erritsoe, Fredericia, 02-02-2003

  615885/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. påtænkt kortlægning af grund (Bundgårdsvej 34) på V2 (udkast), følgemail

  615852/22
 • 589590-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) V1-afgørelse for en del af Bundgårdsvej 32B og 32C, 7000 Fredericia

  615689/22
 • V1endelig Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia -_Sagsnr_09-15240_Dokid_177295-09_v1

  616043/22
 • Opresning af olieforureninger på Bundgårdsvej 36 og Tonne Kjærsvej 61 Fredericia_Sagsnr_09-15240_Dokid_148856-09_v1.MSG

  616034/22
 • Påtænkt kortlægning af del af Deres grund på vidensniveau 2 efter den nye jordforureningslov, 10-12-2002

  615671/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 5 Tilsynsnotat JH Smede og Maskinværksted oktober 2017_Sagsnr_22-41976_Dokid_606767-22_v1

  615613/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. påtænkt kortlægning af grund (Bundgårdsvej 34), følgemail

  615673/22
 • Til Fredericia kommune svar på henv. vedr. Bundgårdsvej 34 og 36 7000 Fredericia_Sagsnr_07-16409_Dokid_201911-17_v1(1).MSG

  615887/22
 • Jordforurening på matr. nr. 19bf, 19bk og 19bg, Erritsø, Fredericia, 12-12-2002

  615709/22
 • til borger : Anmodning om aktindsigt

  614111/22
 • Kortlægning af Deres grund Bundgårdsvej 34 efter jordforureningsloven, 02-03-2004

  615883/22
 • Høring_Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615886/22
 • Fra Fredericia Kommune Orientering om mulig forurening af regnvandsbassin ved Vejle Landevej 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_341360-20_v1.MSG

  615703/22
 • Til MOE AS Vedr. yderligere oplysninger i forbindelse med MOE AS's forespørgsel om undersøgelser på lok. 607-00289 Bundgå_Sagsnr_20-30053_Dokid_219246-21_v1.MSG

  615695/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (afgørelse), følgemail

  615824/22
 • Fra Fredericia Kommune Vedr. forespørgsel til vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_74037-21_v1.MSG

  615669/22
 • Brev af 18. dec. 2006 til Fredericia Kommune. Revurdering af kortlægning. Fortsat V2_Sagsnr_07-16409_Dokid_82430-07_v1(1)

  615806/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 4 JH Smede og Maskin Miljøtilsyn oktober 2017_Sagsnr_22-41976_Dokid_606763-22_v1

  615603/22
 • Fra Fredericia Kommune Vedr. Bundgårdsvej 32B 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_574723-22_v1.MSG

  615609/22
 • E-arkiv-materiale

  615844/22
 • 8609915 Vedr. en del af matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø - V1-varsling UDKAST, V1-afgørelse

  615750/22
 • Jordforurening på matr. nr. 19bf, 19bk og 19bg, Erritsø, Fredericia, 02-12-2002

  615734/22
 • Brev af 18. dec. 2006 til Fredericia Kommune. Revurdering af kortlægning. Fortsat V2_Sagsnr_07-16409_Dokid_82430-07_v1(1)

  615894/22
 • Til Fredericia Kommune Vedr. en del af Bundgårdsvej 32C 7000 Fredericia Matr. nr 19bk Erritsø By Erritsø - V2-varsling_Sagsnr_20-30053_Dokid_85046-21_v1.MSG

  615742/22
 • Ledningsoplysninger m.m., lok. 607-00176

  615627/22
 • 163937-22 Til Fredericia Kommune Vedr. svar på spørgsmål om und matr 19bi Erritsø By

  615779/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag 8 Miljøgodkendelse Ancon_Sagsnr_22-41976_Dokid_606785-22_v1

  615606/22
 • Kopi til orientering. Brev til Fredericia Kommune. Følgebrev til påtænkt v2-kortlægning af del, følgemail

  615691/22
 • Rapport_Forureningsundersøgelse, Bundgårdsvej 32b, 7000 Fredericia

  615626/22
 • 316154-22 Fra MOE AS Kvittering for regionens svar Bundgårdsvej 32 Fredericia - matr. 19bi - asbestprøver.MSG

  615700/22
 • Fra Jens Johan Andersen i forbindelse med DMR-digitalisering, har ikke længere elektroniske

  615670/22
 • Til Fredericia Kommune (grundejer) V2-afgørelse, en del af Bundgårdsvej 32C, 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_150171-21_v1

  615685/22
 • 518237-22 Til Fredericia Kommune Vedr. en del af matr. nr. 19bk og 19bf Erritsø By Erritsø - V1-varsling.MSG

  615738/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia - _Sagsnr_09-15240_Dokid_154977-09_v1

  616005/22
 • 517849-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) UDKAST, V1-afgørelse for en del af Bundgårdsvej 32B og 32C

  615720/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (følgebrev), følgemail

  615810/22
 • Fra Fredericia Kommune Orientering om mulig jordforurening efter brand på ejendommen Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia._Sagsnr_20-30053_Dokid_336901-20_v1.MSG

  615680/22
 • Til Fredericia Kommune (grundejer) Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 607-00289_Sagsnr_20-30053_Dokid_85037-21_v1

  615676/22
 • Til Fredericia Kommune SV Fund af olieforurening i forbindelse med anlægsarbejder for udvidelse af bundgårdsvej ved Bundgå_Sagsnr_22-41976_Dokid_522478-22_v1.MSG

  615618/22
 • Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (afgørelse), følgemail

  615708/22
 • Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven, 02-03-2004

  615712/22
 • SV Tonne Kjærsvej 61 og Bundgårdsvej 36 Fredericia_Sagsnr_09-15240_Dokid_3283-10_v1.MSG

  616012/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag Vedr. olietank på Bundgårdsvej 32B 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_574732-22_v1.MSG

  615612/22
 • 155309-22 Fra Fredericia Kommune Kvittering for reg svar spg kortlasbestholdige eternitst fyldjord Bundgårdsvej 32

  615705/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia - _Sagsnr_09-15240_Dokid_154977-09_v1

  616011/22
 • Høring, Påtænkt kortlægning af Deres grund efter jordforureningsloven, 03-02-2004

  615730/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2, følgemail

  615754/22
 • Matrikel-registrering, 17-03-2004

  615698/22
 • UDKAST, Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

  615758/22
 • Tonne Kjærsvej 61 og Bundgårdsvej 36 Fredericia_Sagsnr_09-15240_Dokid_3275-10_v1.MSG

  616020/22
 • Forespørg. om arealerne på matr.nr. 19 a, 19 bf, 19 bk og 19 bg, Erritsø by, Erritsø, Bundgårdsvej 32, 34 og 40, vil blive kortlagt efter JFL

  615825/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. påtænkt kortlægning af grund (Bundgårdsvej 34) på V2 (følgebrev), følgemail

  615809/22
 • Udklip fra E-arkivet vedr. 607-00190

  615637/22
 • 476945-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) En del udgår inden kortlægning, matr. nr. 19bi Erritsø By, Erritsø

  615666/22
 • 444365-22 Fra MOE AS VS Vedr. svar på spørgsmål om undersøgelse

  615726/22
 • 280531-22 Til MOE AS Vedr. svar på spørgsmål om undersøgelse efter afgravning af fyldjord

  615663/22
 • 517831-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) V1-høring, en del af Bundgårdsvej 32B og 32C, 7000 Fredericia

  615678/22
 • 316047-22 Fra MOE AS Bundgårdsvej 32 Fredericia - matr. 19bi - asbestprøver.MSG

  615697/22
 • V1-varsling Bundgårdsvej 36, 7000 Fredericia _Sagsnr_09-15240_Dokid_154974-09_v1

  616006/22
 • Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (følgebrev).

  615751/22
 • Opresning af olieforureninger på Bundgårdsvej 36 og Tonne Kjærsvej 61, Fredericia - Opresningsnotat-Bundgårdsvej 36, Frederic_Sagsnr_09-15240_Dokid_148857-09_v1

  616030/22
 • Notesblok_2

  615659/22
 • 518152-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) Kortbilag_en del af matr 19bk og 19bf Erritsø By varsles V1-kortlagt

  615766/22
 • Kopi til orientering. Brev til Fredericia Kommune. Påtænkt v2-kortlægning af del af, følgemail (2)

  615688/22
 • Tak for din henvendelse til SKAT. Henvendelsesnr. RQH000003513962_Sagsnr_09-15240_Dokid_177342-09_v1.MSG

  616053/22
 • Brev til Bea Invest AS. Ejendommen udgår af kortlægningen men skal fremover betegnes som lettere forurenet_Sagsnr_07-16405_Dokid_132604-07_v1(1)

  615692/22
 • Til Fredericia Kommune Vedr. tilbagemelding på forespørgsel vedr. vejforløb hen over Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia_Sagsnr_20-30053_Dokid_74088-21_v1.MSG

  615693/22
 • 501072-22 Til grundejer (Fredericia Kommune) Kortbilag_areal, der V1-kortlægges udgår inden kortlmatr 19bi Erritsø By

  615687/22
 • Miljørapport for matr. nr. 19bi og 19bk, Erritsø, Fredericia, 06-12-2001

  615747/22
 • Brev til Fredericia Kommune. Ejendommen Bundgårdsvej 34 i Erritsø udgår helt af kortlægningen, men en del af ejendommen kan f_Sagsnr_07-16409_Dokid_9654-08_v1(1)

  615928/22
 • 280554-22 Fra MOE AS SV Vedr. svar på spørgsmål om undersøgelse

  615675/22
 • Til Fredericia Kommune Kvittering for materiale med oplysninger Bundgårdsvej 32b 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_606814-22_v1.MSG

  615615/22
 • UDKAST, Afgørelse om kortlægning af Deres grund på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven (2)

  615782/22
 • Situationsplan til rapport nr. 1

  615780/22
 • Notesblok_1

  615927/22
 • Fra Fredericia Kommune Bilag, Dokumentationsrapport, Opgravning af olietank, Bundgårdsvej, 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_451835-22_v1

  615610/22
 • Kopi af brev til Fredericia Kommune vedr. endelig kortlægning af grund på vidensniveau 2 (følgebrev), følgemail

  615905/22
 • Adresseliste for ejendomme med revurdering af kortlægning

  615715/22
 • Til Fredericia Kommune Vedr. en del af Bundgårdsvej 32c 7000 Fredericia - V2-kortlægning_Sagsnr_20-30053_Dokid_150218-21_v1.MSG

  615711/22
 • Til Fredericia Kommune SV Bundgårdsvej 32B 7000 Fredericia_Sagsnr_22-41976_Dokid_574913-22_v1.MSG

  615617/22
 • SV Tonne Kjærsvej 61 og Bundgårdsvej 36 Fredericia_Sagsnr_09-15240_Dokid_3283-10_v1.MSG

  616008/22
 • Matrikelregistrering, 17-03-2004

  615907/22

16. november 2022

 • Fra MOE: Tilfredshedserklæring Bellingevej 60, Odense SV

  617418/22
 • Fra Niras: Referat opstartsmøde og ny tidsplan Kiddesvej 3

  614853/22
 • fra Borger : Anmodning om aktindsigt

  614099/22
 • Udviklingsplan OUH

  612225/22
 • Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler den 26. oktober 2022

  612367/22
 • Referat møde i arbejdsgruppen vedr. behandlingsredskaber og hjælpemidler den 24. maj 2022

  612429/22
 • Fra DMR A/S: Forureningsundersøgelse for Åvangen 1, Odense S

  620353/22
 • Udviklingsplan SHS

  612234/22
 • fra borger : Anmodning om aktindsigt - VS Anmodning om aktindsigt.msg

  614100/22
 • Fra DMR A/S: Bilag: Åvangen 1, 5260 Odense S - forureningsundersøgelse

  620369/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  612981/22
 • Fra Fynes Stiftstidende: Anmodning om aktindsigt

  627555/22
 • Fra JP: Anmodning om aktindsigt

  611424/22
 • Til borger: Anmodning om foretræde for sundhedssamarbejdsudvalget

  612011/22
 • Til JP: Svar på aktindsigt vedr. FRIV. 561-81175, Oplagsområde, Mådevej 113C, 6705 Esbjerg Ø, matr. nr. 5k Måde, Esbjerg Jorder

  611434/22

15. november 2022

 • Fra Medicinrådet - Gigtsygdomme, reumatologi, psoriasisgigt, psoriasis artrit: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit – version 1.6

  610765/22
 • Status på national PRO-løsning knæ/hofte - referat og slides (møde 14/10)

  624256/22
 • SV PRO knæhofte - PRO-pakke for PRO knæ er klar.msg

  624264/22
 • Status på PRO knæ/hofte - PRO-pakke for PRO knæ er klar

  624262/22
 • Fra LMST: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Xalkori (crizotinib)

  609433/22
 • Dialogmøde Psykiatrisygehuset bilag til pkt 7 om udmøntning af kapacitetspakken i 10 årsplanen

  609087/22
 • Eksempler på arbejdskraftbesparende teknologi

  609260/22
 • Hendvelse fra COWI Vedr. indhentning af tilbud på konsulentopgave - økosystemanalyse inden for robotteknologiske løsninger til sundhedssektoren

  613297/22
 • Referat og præsentation. 3. møde i arbejdsgruppen d. 7.11.2022

  615983/22
 • Fra Fensmark Miljø: SV: Undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  611147/22
 • udviklingsplan for forskning - SHS

  611626/22
 • Høring af Trekantområdets Brandvæsens risikobaserede dimensioneringsplan ”Dimensioneringsplan 2023” – med bilag

  620568/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  610115/22
 • Fra borger, Sv: Aktindsigt/Henv. - området ved Haderslev Domkirke

  609155/22
 • Til Sygehusene m.fl.: Gigtsygdomme, reumatologi, psoriasisgigt, psoriasis artrit: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit – version 1.6

  610767/22
 • Til Formpipe: Tillægsaftale 9 - Abonnementsmodul underskrevet

  608106/22
 • RSD - Tillægskontrakt 9 - Abonnementsmodulet_november_2022.pdf

  608107/22
 • Til borger, V1-høring med bilag, Jernbane Allé 19, 5250 Odense SV

  610211/22
 • Til Tech Town Odense, V1-afgørelse med bilag, Billedskærervej 15, 5230 Odense M

  608562/22
 • Til grundejer: høring af undersøgelsesrapport med bilag

  609490/22

14. november 2022

 • SV: Opsamling på arbejdsgruppemøde d. 8/12

  608727/22
 • Fra Medicinrådet: Rettelse: Hudsygdomme, dermatologi, psoriasis: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.3

  607766/22
 • Klimakonference

  609172/22
 • Det Tredje Øje Rapport Q3 2022 - END 141122.pdf

  608679/22
 • Det Tredje Øje Rapport Q3 2022 - END 141122.docx

  608675/22
 • Fra Revisor: DTØ rapport 3. kvartal 2022

  608672/22
 • Til sygehusene mm VS: Hudsygdomme, dermatologi, psoriasis: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.3

  607767/22
 • Til Ejerforeningen, Kopi, Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang med bilag, Falen 27, Vandværksvej 16 og 18, 5000 Odense C

  607876/22
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Sdr. Boulevard 46C, 5000 Odense C

  607086/22
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Falen 25, 5000 Odense C

  607877/22
 • Til SEJERSKOV EJENDOMSSELSKAB ApS, V1-afgørelse med bilag, Falen 25, 5000 Odense C

  607878/22
 • Til MS Invest, V1-afgørelse med bilag, Egestubben 2A, 5270 Odense N

  605906/22

13. november 2022

 • Fra Revisor SV: Tidsplan for 3. kvartalsrapportering 2022

  612586/22
 • Ingen udgående dokumenter

11. november 2022

 • Fra DGE: VS: Borearbejde: 2 lokaliteter, Odens / Tilbud., Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31

  605990/22
 • Fra DGE: VS: Borearbejde: 2 lokaliteter, Odens / Tilbud., Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31

  605988/22
 • SV til SN: Underskrevet kontrakt

  603121/22
 • Fra SN: Underskrevet kontrakt

  603125/22
 • 182066 brev 32g.pdf

  603172/22
 • 182260 skematisk redegørelse.pdf

  603175/22
 • 182260 erkl. 32g.pdf

  603173/22
 • 182260 ændringskort.pdf

  603177/22
 • 182260 måleblad.pdf

  603176/22
 • Fra DGE: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31 - placering af boringer

  602890/22
 • Fra DGE: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31 - placering af boringer

  602889/22
 • Mail fra Peter H. vedr. budget

  609189/22
 • Bilag 2 - Høringssvar fra Zealand Business College (ZBC)

  615530/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. bemærkninger og spørgsmål i forbindelse med modtagelse af miljøteknisk rapport for oprensning på Englandsvej 12, 7100 Vejle

  602965/22
 • Fra Borger: Anmodning om aktindsigt

  605684/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607502/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607491/22
 • Fra Arbejdstilsynet: tilbud om sparring

  602735/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607488/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607506/22
 • Fra Borger: Anmodning om aktindsigt

  605981/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  605935/22
 • Fra OK: SV: §8 efter jordforureningsloven- ved udskiftning af belægninger og udskiller- Region Syddanmark

  603345/22
 • Høringssvar fra ZBC

  615399/22
 • J.nr. 182260 _jr ejendomsberigtigelse (hævd) matr.nr. 1as, 32g, 1p, 1t, 1ad, 1u, 1s, 1ae, 1n, 1o Ringe By, Ringe

  603171/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  605968/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607483/22
 • Bilag 1: Ansøgning fra SOSU Fyn om nyt udbud af GF2 på pædagogisk assistentuddannelsen i Svendborg

  615517/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  605707/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 1: - J22.0342 - Schur Pack, Englandsvej 12, 7100 Vejle - JHPV2.

  602979/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  605949/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag 2: - Situationsplan - Englandsvej 12, 7100 Vejle

  602988/22
 • Fra borger: Svar på spørgsmål

  607496/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  604394/22
 • Til medlemmerne: Referat fra møde i Lægemiddelkomitéen d. 8.11.22

  604563/22
 • Til borger: Kvittering

  607431/22
 • Til advokat: kortbilag til nuanceringsbrev, 461-00158, Thyras Alle 6, 5250 Odense - Kortbilag Thyras Allé 6.pdf

  603612/22
 • Til advokat: nuanceringsbrev, 461-00158, Thyras Alle 6, 5250 Odense - Nuanceringsbrev Thyras Alle 6, 461-00158.pdf

  603616/22
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. bemærkninger og spørgsmål i forbindelse med modtagelse af miljøteknisk rapport for oprensning på Englandsvej 12, 7100 Vejle

  602935/22
 • Til borger: Kvittering

  607430/22
 • Til borger: Kvittering

  607419/22
 • Til Odense kommune og vurderingsstyrlsen: Kopi af nuanceringsbrev, 461-00158, Thyras Alle 6, 5250 Odense

  603641/22
 • Til borger: Kvittering

  607414/22
 • Til borger: Kvittering

  607426/22
 • Til borger: Kvittering

  607424/22
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Kvittering vedr. fremsendt materiale på Englandsvej 12, 7100 Vejle

  603023/22
 • Til OK: svar på henv. vedr. §8 efter jordforureningsloven- ved udskiftning af belægninger og udskiller- Region Syddanmark

  603038/22
 • Til advokat: bemærkning vedr. værditabsordning - Thyras Alle 6, Odense

  603648/22
 • Til borger: Kvittering

  607408/22

10. november 2022

 • Delstatsregeringens kernepunkter i Danmarksstrategi

  600859/22
 • Fra DGE: Efter besigtigelse Strandholtvej 31

  600940/22
 • Fra DGE: Efter besigtigelse Fredens Alle 18

  600942/22
 • Fra Sweco: Prisoverslag afværgeløsninger SV: Kiddesvej 3

  605338/22
 • BR besluttet internetbaseret terapi til analyse

  601026/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603256/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603264/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603306/22
 • Fra Advokat: Anmodning om aktindsigt - matriklerne 19bi, 19be, 19bk, 19bf, 19a og 19bh, alle Erritsø By, Erritsø, Fredericia Kommune [IWOV-WorkSite.FID9827893]

  607838/22
 • Fra Borger: Anmodning om aktindsigt

  605435/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Aftaleforløb

  602521/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603286/22
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Ølgod-Skovlund m.fl.

  599602/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603221/22
 • BR besluttet Non-invasiv ventilation i hjemmet til analyse

  601021/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603269/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603316/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603238/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603275/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603303/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  603228/22
 • Fra Advokat:: Anmodning om aktindsigt - matriklerne 19bi, 19be, 19bk, 19bf, 19a og 19bh, alle Erritsø By, Erritsø, Fredericia Kommune

  604529/22
 • Fra Advokat: Anmodning om aktindsigt - matriklerne 19bi, 19be, 19bk, 19bf, 19a og 19bh, alle Erritsø By, Erritsø, Fredericia Kommune

  607665/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Aftaleforløb

  602517/22
 • Til Munkebjergvej 132 AS, Afgørelse med bilag om V1-kortlægning, Munkebjergvej 132, 5230 Odense M.pdf

  600922/22
 • Til Niras: Vedr. opstartsmøde Reg Syd Udviklingsprojekt - Vinylklorid i kloakker

  599663/22
 • Til borger SV: Henv. matr 3550 Haderslev, Aktindsigt - området ved Haderslev Domkirke

  601877/22
 • Til Varde Kommune: Høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Ølgod-Skovlund m.fl.

  599581/22
 • Til Projektstiller: Invitation til møde

  600518/22
 • til borger, henv. matr 3550, VS: Aktindsigt - området ved Haderslev Domkirke

  601879/22

9. november 2022

 • Opsamling på arbejdsgruppemøde d. 8/12

  599703/22
 • Fra Medicinrådet: Infektionssygdomme, leverbetændelse: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af behandling af kronisk hepatitis B - version 2.7

  598245/22
 • Internt RS: Vedr. kompensation SV: Havnegade 28-30, Faaborg: Møde vedr. placering af afkast og måleskab

  597948/22
 • Enkel tidsplan Helsinki.docx

  630341/22
 • SV: Vederlagsfri udlevering af medicin.

  596826/22
 • Re_ Brugerkontrol - Opfølgning på dine medarbejderes brugeradgange - deadline torsdag 1. december 2022

  597912/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  598353/22
 • VS_ Status studietur Finland.

  630340/22
 • VS_ Aktindsigt sensorbaseret glukosemåler

  633308/22
 • SV_ Brugerkontrol - Opfølgning på dine medarbejderes brugeradgange - deadline torsdag 1. december 2022

  596664/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  598233/22
 • Fra advokat: anmodning om nuancering, 461-00158, Thyras Alle 6, Odense.PDF

  603578/22
 • Reference cards

  597369/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  598253/22
 • TOGAF Pre-study

  597375/22
 • VS: Infektionssygdomme, leverbetændelse: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af behandling af kronisk hepatitis B - version 2.7

  598247/22
 • Til COWI: Vedr. aftale med genbo om kompensation SV: Havnegade 28-30, Faaborg: Møde vedr. placering af afkast og måleskab

  597884/22
 • Til MST: høringssvar til Udkast undersøgelsespåbud, fund af kulbrinter, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 6215468)

  598866/22
 • Til Esberg kommune: TO sagsbehandler på Mådevej 93A, 6705 Esbjerg Ø - undersøgelse, fund af forurenet jord

  597521/22
 • Til rådgiver: bemærkninger til Undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  598218/22

8. november 2022

 • SV: Vederlagsfri udlevering af medicin.

  596827/22
 • Fra LMS: Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. nomegestrolacetat og chlormadinonacetat

  593992/22
 • Intern mail RS: Orientering om udviklingsprojekt S - Vinylklorid i kloakker

  599664/22
 • Referat fra Lægedirektør Forum, videresendt fra Region Nord

  594241/22
 • Plan for afrapportering af udviklingsplaner for forskning 2022

  611623/22
 • FRa borger, henvendelse, mart 3550 Aktindsigt - området ved Haderslev Domkirke

  601876/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  598200/22
 • fra advokat: bilag til nuanceringsanmodning, jordforureningsattest.pdf

  603594/22
 • Bilag 1 Plan for prioriteringsproces.docx

  595723/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  598143/22
 • Til SN: Fremsendelse af kontraktmateriale til underskrift

  595754/22
 • Til sygehusene og LMR VS: Sikkerhedsinformation (DHPC) fra Lægemiddelstyrelsen vedr. nomegestrolacetat og chlormadinonacetat

  593988/22
 • Til arbejdsgruppen SV: Vederlagsfri udlevering af medicin.

  596812/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt S - Vinylklorid i kloakker - SV ansøgningsskema vedr. projektidé til den syddanske udviklingspulje 2022.msg

  593934/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt O - Rensning af PFAS i grundvand og evt. spildevand - SV Ansøgninger til Den Syddanske Udviklingspulje - COWI AS.msg

  593998/22
 • Svar fra RSD på invitation til møde om CART-T behandling.

  593689/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt V - TFA som tracer - SV Ansøgning projektidé Syddansk udviklingspulje. Jord og Grundvand.msg

  593960/22
 • Til rådgiver Udviklingsprojekt H - PFAS som fingerprint - SV Projektidé RS udviklingspulje-PFAS-fingerprint.msg

  593968/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt D - Kraftcentrum Grindsted - SV Ansøgning om udviklingsprojekt til Region Syddanmark.msg

  593926/22
 • Høring fra Sundhedsstyrelsen vedr. anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid.

  595703/22
 • til rådgiver: Udviklingsprojekt T - Oprensning af pesticid - SV Ansøgning til det syddanske udviklingspulje fra WSP og DTU.msg

  593948/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt L - Kystnær PFAS-projekt - SV Ansøgning til Den Syddanske Udviklingspulje til rent vand og jord .msg

  593987/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt I - Rensning af PFAS baseret på ozon mikrobobler - SV Projekt Ide den syddanske udviklingspulje. Metodeafprøvning rensning af PFAS forurenet vand..msg

  593977/22
 • til rådgiver Udviklingsprojekt A - Reaktiv væg med biokul - SV Projekt-idé til Den Syddanske Udviklingspulje.msg

  593909/22

7. november 2022

 • Fra Danske Regioner: Vederlagsfri udlevering af medicin - remedier?.

  596806/22
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 10 - oktober 2022.pdf

  591510/22
 • Vedrørende varetagelse af CAR-T-behandling til patienter med myelomatose.pdf

  593383/22
 • VS: Ændringer i sygehusbyggerierne - Fortsat notat til høring i Region Syddanmark - Fortsat notat om ændringer i sygehusbyggerierne.pdf

  606874/22
 • 16.11.2022_TOP_4_AM-rapport_1._halvar_2022.pdf

  606491/22
 • Fra mst: bilag 1 Undersøgelsespåbud udkast.pdf

  591859/22
 • Invitation til møde om CART-T behandling. Udpegning af deltagere senest den 15. november 2022

  593382/22
 • Vedhæftet er driftsrapporten fra oktober måned. samt referat_notat fra driftsstatusmøde d. 26-10-2022

  591509/22
 • 16.11.2022_TOP_4__Mobilitetsbarrierer_-_Mobilitaetsbarrieren.pdf

  606506/22
 • Fra mst: bilag 3 - Følgebrev myndigheder.pdf

  591864/22
 • Fra Rigsrevisionen: VS: Ændringer i sygehusbyggerierne - Fortsat notat til høring i Region Syddanmark

  606852/22
 • Fra MST: mail med Udkast undersøgelsespåbud, fund af kulbrinter, Crossbridge Energy (MST Id nr.: 6215468)

  591853/22
 • Fra mst: bilag 2 Notat vedr. truffet forurening ved T23 og T26 (22147)-5.pdf

  591862/22
 • Re: TOGAF 10 PocketGuide for first T10 course in Denmark.

  597382/22
 • VS: Ændringer i sygehusbyggerierne - Fortsat notat - Følgebrev Region Syddanmark.pdf

  606862/22
 • 16.11.2022_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf

  606481/22
 • Fra Midtbylægerne: Bekræfter at de åbner 1. februar 2023

  599130/22
 • Bemærkninger fra AMK Syd

  592591/22
 • Ingen udgående dokumenter

6. november 2022

 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: Udkast til detailprojekt

  597918/22
 • Ingen udgående dokumenter

4. november 2022

 • SV_ Høring i forbindelse med aktindsigtsanmodning

  591475/22
 • TOP_3_Handlingsplan-Handlungsplan_2023 (1).pdf

  606406/22
 • 14.11.2022_TOP_7_Actionplan_EN.pdf

  606954/22
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura

  590720/22
 • TOP_3_Emner_GRU_-_Themen_GRU (1).pdf

  606459/22
 • TOP_3_Budget_-_Haushalt_2023-2024.pdf

  606390/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S:Schur Pack, Englandsvej 12, 7100 Vejle - dokumentation af oprensning.

  589055/22
 • 11.11.2022_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf

  606381/22
 • SV_ Forhåndsbekræftelse vedr. 24. april 2023

  590996/22
 • 14.11.2022_TOP_6_Emner_udvalgsarbejde-Themen_Ausschussarbeit.pdf

  606950/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag: Dokumentationsrapport for oprensning på Englandsvej 12, 7100 Vejle

  589066/22
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, følgebrev

  590713/22
 • Internt: vedr. evt. deltagelse i fagudvalg vedr. Ulighed i sundhed

  587686/22
 • Fra ALS, kvittering for tildeling af nye laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark for pulje 25-26

  590827/22
 • TOP_3_Klimakonference_-_Klimakonferenz.pdf

  606441/22
 • 14.11.22_Dagsorden_-_Tagesordnung.pdf

  606945/22
 • TOP_3_Mobilitetsbarrierer_-_Mobilitaetsbarrieren.pdf

  606430/22
 • Høring af målepunkter for smerteklinikker fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  589450/22
 • Henvendelse fra Danske Regioner

  589381/22
 • Til ALS, Tildeling af nye laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark for pulje 25-26

  589427/22
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for materiale med oplysninger, Bundgårdsvej 32b, 7000 Fredericia

  606814/22
 • Til NIRAS, Tildeling af 2 puljer indledende undersøgelser i den nye rammeaftale

  589385/22

3. november 2022

 • Fra Niras: Vedr. vundet tilbud SV: Kiddesvej 3

  589356/22
 • Sikkerhedsinformation vedr. Imbruvica (ibrutinib).pdf

  585627/22
 • Fra COWI, vedr. Søndergade 23, Glamsbjerg

  586574/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  588741/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Klage over afgørelse

  587503/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 8: Miljøgodkendelse Ancon

  606785/22
 • Re: Tilbud på TOGAF 10 certificeringskursus for RSD

  597398/22
 • VS_ Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Imbruvica (ibrutinib).

  585626/22
 • SV: Tilbud på TOGAF 10 certificeringskursus for RSD

  586747/22
 • Til Niras: Evaluering og accept af tilbud SV: Kiddesvej 3

  586049/22
 • Til borger: Svar vedr. klage over Folketingsvalg

  585459/22
 • Materiale forud for 3. møde i arbejdsgruppen d. 07.11.2022. Sårbare borgere - her er hjælpen.

  594339/22
 • Til borger: Besvarelse af anmodning om aktindsigt

  600479/22

2. november 2022

 • RE: Vestergade 11, Faaborg: Rusland-erklæring fra entreprenører?

  584975/22
 • Godkendelse af regnskab for 2022 samt udkast til ny samarbejdsaftale

  586697/22
 • Dagsorden til arbejdsgruppemøde d. 8/11-22

  586700/22
 • Opsamling af arbejdsgruppemøde d. 11/10

  586701/22
 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev

  582567/22
 • Fra Borger: Klage over Folketingsvalg

  585449/22
 • SV: Donation af overkapacitet af værnemidler

  583999/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 7: Virksomheder på Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia

  606780/22
 • Aktieoverdragelse

  584962/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 6: Orientering om miljøtilsyn den 11. august 2005 hos Brovad Industriservice

  606773/22
 • Til Amgen: Amgen-Real World Data

  583838/22
 • Til borger, Telefonnotat 02-11-2022 og følgebrev til ansøgningsskema (sendt som fysisk brev), Sejrsvej 44, 6300 Gråsten

  593136/22
 • vedrørende høring af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)

  582772/22
 • Til Svendbórg Kommune: høring vedr. kortlægning af del af Østre Havnevej 4, 5700 Svendborg

  583545/22
 • SV: Donation af overkapacitet af værnemidler

  584007/22
 • Anbefaling 28 Medicinreducerende afsnit udmøntningsnotat

  583388/22
 • Til Svendbórg Kommune: bilag 2- UDKAST V2 Østre Havnevej 4.pdf

  583547/22
 • VS_ Opfølgning på specialeplanen og monitorering af forskning ( svarfrist 7. november til SST)

  582923/22
 • Til Svendbórg Kommune: bilag 1- Høring V2 Østre Havnevej 4.pdf

  583546/22
 • Til Svendbórg Kommune: bilag 3 Kortbilag Østre Havnevej 4.pdf

  583549/22

1. november 2022

 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: Mødereferat dialogmøde afholdt den 26. oktober 2022

  582070/22
 • Fra Niras: Tilbud Kiddesvej 3

  586045/22
 • Fra SST: Seponeringslisten 2023 i printvenlig version

  581594/22
 • Fra SST: OBS!!! ny trykfil - Seponeringslisten 2023

  601569/22
 • Fra DGE: Underrskrevet kontrakt SV: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  580212/22
 • Fra DGE: underskrevet kontrakt SV: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  580208/22
 • Fra cowi: Vedr. ekstra møde med entreprenører RE: Vestergade 11, Faaborg: Varsling af entreprenører

  579634/22
 • Aktieoverdragelse til Elis

  581883/22
 • RE_ Høring i forbindelse med aktindsigtsanmodning

  582779/22
 • OK-Nyt - Praksis nr. 044-22.pdf

  578943/22
 • Fra ansøger: vedr. øvrige fonde

  581576/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  579691/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  579729/22
 • Fra rådgiver: mail vedr. oprensining Håndværkervangen 3, Årslev

  581769/22
 • Fra RSjæ: Håndtering af frafald: Udpegning til Behandlingsrådets fagudvalg vedr. analyse om ulighed i somatisk behandling af psykiatriske patienter

  587673/22
 • Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager

  581470/22
 • Øvrig_gensidig_orientering

  581408/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  582435/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  582392/22
 • Mail fra Patienterstatningen

  579424/22
 • SV: Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte autorisationer

  579701/22
 • Skriftlig_orientering_om_formandsgodkendte_sager.pdf

  581471/22
 • Fra ansøger: vedr. markedsafsøgning

  581559/22
 • Fra Vejle Kommune: Bilag til "Orientering" - oprensningsrapport brændt bus

  585483/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  579747/22
 • Udkast til revideret rammeaftale om Infektionshygiejnisk Rådgivning.pdf

  581473/22
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om opresning af jordforurening - Bæksgårdvej 15-17, 7323 Give

  585474/22
 • Til ansøger: spørgsmål vedr. markedsafsøgning

  581218/22
 • Til rådgiver: svar vedr- kortlægning - Håndværkervangen 3, Årslev

  581776/22

31. oktober 2022

 • Fra COWI: Betaling for ekstra møde RE: Vedr. Vestergade 11, Faaborg og etablering af afkast på sydgavl

  579193/22
 • Fra COWI: vedr. aftale med nabo RE: Havnegade 28-30, Faaborg: Møde vedr. placering af afkast og måleskab

  597875/22
 • Fra Sundehsdatastyrelsen Opsamling PRO gravidanamnese workshop 3 (virtuelt)

  577282/22
 • Fra COWI: Aftale med nabo Havnegade 28-30, Faaborg: Møde vedr. placering af afkast og måleskab

  576770/22
 • Bilag 1 - ansøgning fra Tønder Handelsskole

  617825/22
 • Høring fra Sundhedsstyrelsen vedr. anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesiddende tid. 9. november kl. 12

  581191/22
 • Grøn omstilling

  592599/22
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernummer

  579008/22
 • Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om meddelte autorisationer

  577129/22

30. oktober 2022

 • Fwd: TOGAF kursus

  578353/22
 • Ingen udgående dokumenter

28. oktober 2022

 • Eksempler-på-forløb.docx

  601778/22
 • Eks. på forløb

  601777/22
 • Fra COWI til nabo: Vedr. Vestergade 11, Faaborg og etablering af afkast på sydgavl

  574765/22
 • Notat fra IT Service Delivery og SR Konference 2022-10-26.pdf

  574654/22
 • Fra Cowi: Vedr. afkast RE: Vestergade 11, Faaborg: Principskitse for etablering af luftindtag, luftafkast og måleskab, rev. 27.10.22

  574506/22
 • Vestergade 11, Faaborg: Kort status forundersøgelser

  573754/22
 • FOB 2021-27 - Kopi.pdf

  612395/22
 • lokalafgørelse.pdf

  612396/22
 • 20-22 kompressionsstrømper.pdf

  612394/22
 • sparring 28102022 Afgrænsning behandlingsredskab og hælpemidddel - kompressionsstrømper.docx

  612391/22
 • Fra Arbejdstiilsynet: Orientering

  574704/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag: Vedr. olietank på Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia

  574732/22
 • SV_ Vedhæftet er referat_notat fra dagens driftsstatusmøde for september måned 2022 - samt driftsrapporten fra september måned.

  574653/22
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia

  574723/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 1: Miljøtilsyn på Brovad ApS, Bundgårdsvej 32 B, 7000 Fredericia

  606750/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 4: JH Smede og Maskin Miljøtilsyn oktober 2017

  606763/22
 • Fra SUM: Spm. til kvartalsrapport for Nyt OUH 2. kvt. 2022

  576577/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  574737/22
 • Kommunal vurdering af principafgørelsen 20.22 vedr. kompressionsstrømper

  612390/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 5: Tilsynsnotat JH Smede og Maskinværksted oktober 2017

  606767/22
 • Fra Fensmark Miljø: Spørgsmål vedr. afgørelse - Sankt Jørgens Vej 35, 5700 Svendborg

  575028/22
 • Svar til potentielle købere: SV: Journal nr. 16/23960

  574383/22
 • Til grundejer, kommune og DGE: Orientering om forureningsundersøgelser

  573130/22
 • Til grundejer, kommune og DGE: Orientering om forureningsundersøgelser

  573125/22
 • Til DMR: SV: Tilbud Kiddesvej - Anmodning om forlængelse af tidsfrist

  572892/22
 • Til Fensmark Miljø: Svar vedr. afgørelse - Sankt Jørgens Vej 35, 5700 Svendborg

  575030/22
 • til Svendborg Kommune: orientering om sagsbehandler vedr. fund af forurening på matrikel 686g Svendborg Bygrunde

  573049/22
 • Til Vejle Kommune, V1V2-afgørelse med bilag, Vestre Engevej 70, 7100 Vejle

  573881/22
 • Til borger, kvitteringsmail for ansøgning om boligundersøgelse, Storegade 171, 6705 Esbjerg

  574385/22
 • Til Fredericia Kommune: SV: Bundgårdsvej 32B, 7000 Fredericia

  574913/22
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Storegade 171, 6705 Esbjerg Ø

  574381/22

27. oktober 2022

 • Fra Cowi: RE: Kontrakt Vestergade

  571159/22
 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: Principskitse for etablering af luftindtag, luftafkast og måleskab, rev. 27.10.22

  574215/22
 • Fra Dansk ortopædkirurgisk selskab: kandidater til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  632307/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  572074/22
 • Udkast til notat om videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområd(2).DOCX

  571962/22
 • Implementeringsbrev demenssamarbejdsaftale.docx

  571930/22
 • 7. Bilag Aftale om afgrænsning specialiseret rehabilitering - revideret 301115.pdf

  571912/22
 • 7. bilag Oversigt over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau – krav og uddybende bemærkninge.docx

  571915/22
 • Godkendelse_af_sager_til_det_kommende_møde_i_Strategisk_Sundhedsstyregruppe_den_17._november.pdf

  571973/22
 • Re_ Covid vaccination

  586855/22
 • Fortsat_drøftelse_af_sagsflow_mellem_sundhedsklyngerne_Sundhedssamarbejdsudvalget_og_Strategisk_Sundhedsstyregruppe.pdf

  571897/22
 • Fra ejendomsmægler: SV: Vedr. svar på henvendelse angående betydning af V2-kortlægningen med F0-nuanceringen på Østerbro 18, 5985 Søby Ærø

  570805/22
 • Aftale om MED Klippekort den 27. oktober 2022

  596781/22
 • Videreudvikling_af_tværsektoriel_kommunikation_i_forhold_til_arbejdsmarkedsområdet.pdf

  571960/22
 • Konstituering_og_godkendelse_af_kommissorium_og_forretningsorden_for_Strategisk_Sundhedsstyregruppe.pdf

  571864/22
 • Godkendelse_af_revideret_samarbejdsaftale_på_demensområdet.pdf

  571928/22
 • Revideret samarbejdsaftale for demens (ikke opsat).doc

  571929/22
 • Drøftelse_af_undersøgelse_af_leverandører_af_rehabilitering_på_specialiseret_niveau.pdf

  571914/22
 • VS: Bodsopgørelse - regneark

  580818/22
 • Til JP Lokal: Besvarelse af anmodning om aktindsigt

  576896/22
 • Til Frihedsbrevet: Besvarelse af aktindsigt

  577012/22

26. oktober 2022

 • Faa DGE: Svar spørgsmål SV: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  570556/22
 • Fra DGE: Spørgsmål og svar SV: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  570058/22
 • RE: aktieoverdragelsesaftale

  572895/22
 • Fra ejendomsmægler: Telefonbesked vdr. 492-81001, Østerbro 18, 5985 Søby Ærø

  569140/22
 • Fra RNord: Fagudvalg for evaluering af O2Matic Pro 100 til automatiseret iltbehandling - TRF

  569654/22
 • Fra RNord: Ref af møde i Tværregional forum 26.10.2022

  569631/22
 • Fra Region Nord: Udpegning til Behandlingsrådets fagudvalgsformand for analyse af evidensbaseret onlineterapi i psykiatrien

  577812/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  570036/22
 • Projektbeskrivelse for fastlæggelse af strategi for ambulancetjenesten og den ikke-behandlingskrævende liggende patienttransport

  568873/22
 • Fra COWI, vedr. Søndergade 23, Glamsbjerg

  569466/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  570049/22
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Brejning Strand 105, 7080 Børkop, Matr. nr. 3c Brejning By, Gauerslund - en del udgår inden kortlægning

  568917/22
 • Til ejendomsmægler: Vedr. svar på henvendelse angående betydning af V2-kortlægningen med F0-nuanceringen på Østerbro 18, 5985 Søby Ærø

  569683/22
 • Mail til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Praksisforsikring

  568885/22
 • Til grundejer, vedr. Søndergade 23, Glamsbjerg

  569449/22
 • B1) Brev til sygehuse om kandidater til folketingsvalget på Færøerne (IM Id nr.: 563025)

  568116/22
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Brejning Strand 105, 7080 Børkop, hovedejer

  568876/22
 • Til COWI, vedr. Søndergade 23, Glamsbjerg

  569474/22
 • Til grundejer, vedr. Søndergade 23, Glamsbjerg

  569482/22
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden korlægning, en del af Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  568888/22
 • SV: aktieoverdragelsesaftale

  572900/22
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Brejning Strand 105, 7080 Børkop, medejer

  568884/22
 • Til Borger: Afslag på anmodning om optagelse

  568043/22

25. oktober 2022

 • Fra Borger: Ansøgning VTO

  567849/22
 • Kontrakt Afværge, Bellingevej 60, 5250 Odense SV.pdf

  567706/22
 • Fra MOE: SV: Kontrakt Bellingevej

  567705/22
 • Fra COWI: RE: Vestergade 11, Faaborg: Referat af opstartsmøde

  567242/22
 • Fra Niras: spørgsmål Kiddesvej 3

  570053/22
 • Fra MOE: Vedr opstart og aftale med Odense Kommune om fjernelse af buskads VS: Opstartsmøde - Bellingevej 60, 5250 Odense SV

  567060/22
 • TIlbagemelding fra Medcom vedr. integration til PRO-infrastruktur

  565637/22
 • Re: UUID som reference til QFDD

  565638/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  566414/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  566889/22
 • Fra EDC, Henvendelse på Bogensevej 76, 5471 Søndersø

  566406/22
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG - Samlede graveplaner med jordklassificering (kort), Fredericia Rangerbanegård

  565707/22
 • Mail fra Avisen Danmark - Aktindsigt

  568930/22
 • fra ansøger: reviderede materialer

  570970/22
 • Svar på 3. runde spørgsmål til projekt.

  568474/22
 • Fra home, Henvendelse på Dybvighoved Møllevej 10, 6200 Aabenraa

  566063/22
 • SV: Donation af overkapacitet af værnemidler

  566897/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Bilag: Rapport_Dokumentation af oprensning, Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  567332/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Dokumentation af oprensning, Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  567331/22
 • Til ansøger: uddybende spørgsmål ansøgning til kulturpuljen jnr. 22/41769

  567155/22
 • Til Borger: V2, F2-afgørelse, Nordentoftsvej 1, 6800 Varde.pdf

  566700/22
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2, F2-afgørelse, Nordentoftsvej 1, 6800 Varde.pdf

  566705/22
 • Ergoterapeut - Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567298/22
 • Til Dansk Selskab for Fysioterapi - Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567295/22
 • Til Varde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Nordentoftsvej 1, 6800 Varde

  566708/22
 • Til organisation af Lægevidenskabelige Selskaber - Udpegning af til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567300/22
 • Til Dansk Sygepleje Selskab: Udpegning til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567293/22
 • til Organisation af Lægevidenskabelige Selskaber - Udpegning af til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567301/22
 • Fortegnelse over folketingskandidater i Region Syddanmark

  566260/22
 • B1) Brev til sygehuse om kandidater til folketingsvalget i Grønland (IM Id nr.: 559974)

  566263/22
 • FEJL skal slettes

  566789/22
 • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber - Udpegning af ortopædkirurger til ekspertgruppe for lærings- og kvalitetsteam vedr. det tværsektorielle patientforløb for +65-årige med hoftenære lårbensbrud

  567299/22

24. oktober 2022

 • Tilbud på VTO undersøgelse på Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense.pdf

  570564/22
 • Fra DGE: tilbud på Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  570559/22
 • Tilbud på VTO undersøgelse på Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense.pdf

  570560/22
 • Fra DGE: tilbud Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense

  570563/22
 • Fra ansøger: revideret budget

  564500/22
 • Spørgsmål ift barsel

  565378/22
 • SV: Høring over bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v.

  565393/22
 • VS: Sundhedsstyrelsen: Anmodning om oversigt over aktivitet i RF 5 i reumatologi - frist 18. november

  632644/22
 • Til DMR:SV: Tilbud Kiddesvej - Anmodning om forlængelse af tidsfrist

  564095/22
 • Til OGV 23 ApS, V1-afgørelse med bilag, Ove Gjeddes Vej 23, 5220 Odense SØ

  564581/22
 • Til ODENSE EJENDOMSSELSKAB, V1-høring med bilag, Kastanievej 71, 71A, 5230 Odense M

  564409/22
 • Til ansøger: kvitteret for revideret budget

  564520/22
 • Til Ejendoms, V1-afgørelse med bilag, Cikorievej 22A-C, 5220 Odense SØ

  564326/22
 • Til H og K, V1-afgørelse med bilag, Cikorievej 30, 5220 Odense SØ

  564356/22
 • Til EJD.SELSKABET HEDELUND, V1-afgørelse med bilag, Peder Wessels Vej 17, 5220 Odense SØ

  564783/22
 • Til NATURSTENSGRUPPEN, V1-afgørelse med bilag, Peder Skrams Vej 10, 5220 Odense SØ

  564630/22
 • Til Bygma, V1-afgørelse med bilag, Cikorievej 22A-C, 5220 Odense SØ

  564327/22
 • Til borger: Svar på henvendelse

  566438/22
 • Til NADER HOLDING ApS, V1-afgørelse med bilag, Peder Skrams Vej 27, 5220 Odense SØ

  564757/22
 • Til borger, V1-afgørelsemed bilag, Nyborgvej 170, 5220 Odense SØ

  564477/22

23. oktober 2022

 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  623560/22
 • Ingen udgående dokumenter

21. oktober 2022

 • Fra Tønder Kommune, råstof, Høringssvar udkast tre screeningsafgørelser matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum

  561965/22
 • Fra Tønder Kommune, råstof, Mail med høringssvar udkast tre screeningsafgørelser matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum

  561964/22
 • Fra ansøger: nyt budget

  577864/22
 • Psykiatriaftale_2022_FinalVersion

  560771/22
 • Opdateret: Dagsorden til møde i Tværregionalt Forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger 26.10.2022

  564071/22
 • Eksempler på Region Syddanmarks tiltag ift psykiatriplanen

  560717/22
 • Fra ansøger: revideret budget og rettet ansøgning

  561185/22
 • Til ALS, BILAG - Tildelings- og budgetværktøj.pdf

  561860/22
 • Til ansøger; svar vedr.undfyldelse af budgetskema

  561220/22
 • Til ALS, Tildeling af nye laboratorie-opgaver fra Region Syddanmark for pulje 17-22

  561859/22

20. oktober 2022

 • Fra ansøger: Revideret budget

  561142/22
 • Fra ansøger: tilrettet budget

  560287/22
 • Fra ansøger: revideret budget

  560044/22
 • fra ansøger: Notat til ansøgning

  561157/22
 • Ingen udgående dokumenter

19. oktober 2022

 • AENDRET18.08.22_Referat-_Protokoll.pdf

  557746/22
 • Aftaleseddel 2.pdf

  566156/22
 • Fra SST svar på anmodning om FS.: Svar fra Region Syddanmark vedr. specialeplan Intern Medicin: Reumatologi ansøgning om FS samt bekræftelse på flytning af regionsfunktion

  558017/22
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  600475/22
 • Aktindsigt om Venstres valgfilm på Sydvestjysk Sygehus

  561463/22
 • Til DA15, Boligerklæring, Dorrits Allé 15, 5250 Odense SV.pdf

  558310/22

18. oktober 2022

 • Fra Sundhedsstyrelsen: svar på ansøgning fra RSD vedr. sarkomer

  555331/22
 • Fra Frihedsbrevet: Anmodning om aktindsigt

  576962/22
 • Økonomien i 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

  554788/22
 • Eksempler på Region Syddanmarks tiltag ift psykiatriplan

  554778/22
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. besøg

  573094/22
 • Fra rådgiver - Franck Miljø- & Geoteknik A/S: Miljøteknisk Rapport, Miljøscreening, Vejlevej 20, 7000 Fredericia, 24-03-2022

  555227/22
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. undersøgelse

  556063/22
 • Til borger: Svar på FORSP vedr. forurening

  555532/22
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. undersøgelse

  556064/22

17. oktober 2022

 • Fra grundejer: SV: Vestergade 11,5600 Faaborg

  553271/22
 • Fra Grundejer: SV: Vestergade 11,5600 Faaborg

  553182/22
 • Kristeligt Dagblad: Lægers bijob

  551585/22
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. besøg

  573085/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  554280/22
 • Fra borger: Tilbagemelding på henvendelse

  573055/22
 • Til grundejer: SV: Vestergade 11,5600 Faaborg

  553184/22

16. oktober 2022

 • Ingen indgående dokumenter
 • Til borger: Svar på opfølgende spørgsmål

  566452/22

14. oktober 2022

 • Fra MOE: Tilbud Bellingevej 60, 5250 Odense SV

  551666/22
 • Opsamling fra Sundhedsdatastyrelsen: 2. workshop for PRO-hjertesvigt i den kliniske koordinationsgruppe

  549106/22
 • Fra Fredericia Kommune: §19-tilladelse til midlertidig oplag ved cirkuspladsen, en del af matr. nr. 391ol Fredericia Stadsjorder

  549897/22
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

  548384/22
 • Fra SUM: Vurdering af Nyt OUH's kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

  548769/22
 • Studietur Finland

  549551/22
 • NY DATO: Dansk-tysk topmøde om grænsekontrollen - NEUES DATUM: Deutsch-dänisches Gipfeltreffen zu den Grenzkontrollen

  557680/22
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Endeligt svarbrev - Opfølgning på specialeplanen 2021

  552646/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag: §19-tilladelse til midlertidig oplag ved cirkuspladsen på en del af matr. nr. 391ol Fredericia Stadsjorder

  549899/22
 • Fra RNord: DO + mat til møde i tværregionalt forum den 26.10.2022

  552547/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  554245/22
 • Fra JP Lokal: Anmodning om aktindsigt

  576904/22
 • Fra borger: bemærkninger til aktindsigt

  566427/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring

  554260/22
 • Høring: Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med multisygdom. - frist 12.okt. 2022

  548322/22
 • Fra Advokat: Telefonhenvendelse vedr. undersøgelse udført v. gl. olietank på Møllemarksvej 26, Bolbro, 5200 Odense V

  549541/22
 • Sikkerhedsinformation vedr. Thalidomid Accord.pdf

  548696/22
 • Svar til DGE: VS: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense - spørgsmål ifm. tilbudsgivning

  548617/22
 • Manglende bilag

  548497/22
 • Til COWI og grundejer: Orientering Grundejer Vestergade 11, Faaborg

  548344/22
 • Svar til Mathias Overgaard vedr. aktindsigt om opdaterede aktlister

  548553/22
 • VS_ Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Thalidomid Accord

  548695/22
 • Høring: Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med multisygdom. - frist 12.okt. 2022

  547659/22
 • SV_ Spørgsmål til projekt EUD-praktik for studenter og sabbatister.

  564746/22
 • Til Borger, Råstof, svar på henvendelse , 20a Birkende By, Birkende.

  548209/22
 • Donation af overkapacitet af værnemidler

  548163/22
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt

  549989/22
 • Til Afry: Hornevej 18, 6862 Tistrup. Lok-nr.: 577-75002

  549697/22
 • Til Borger, Råstof, N8.034.22A - Nymølle - Situation1, 20a Birkende By, Birkende

  548212/22
 • Til Borger, Råstof, Præsentation fra borgermøde , 20a Birkende By, Birkende.

  548210/22
 • Til Borger, Råstof, N8.034.22 - Nymølle, 20a Birkende By, Birkende.

  548211/22

13. oktober 2022

 • Fra DGE: Fredens Alle 18 og Strandholtvej 31, Odense - spørgsmål ifm. tilbudsgivning

  548610/22
 • Re: Spørgsmål vedr. TOGAF

  626593/22
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

  547122/22
 • Fra Arbejjdstilsynet: Afgørelse

  545692/22
 • Referat fra mødet i følgegruppen for genoptræning og rehabilitering den 22. september 2022

  546112/22
 • Fra Afry: Hornevej 18, 6862 Tistrup. Lok-nr.: 577-75002

  549688/22
 • Fra Vejdirektoratet, Råstof, Høringsvar - ingen bemærkninger, 20a Birkende By, Birkende

  551729/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring

  545746/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  547813/22
 • Svar fra Region Syddanmark til Erhvervsstyrelsen vedr. materiale fra ansøgningsrunder i perioden 2014-2018

  548437/22
 • Til Rambøll: Tilbudsevaluering Vestergade 11, Faaborg

  546021/22
 • Til COWI:Tilbudsevaluering Vestergade 11, Faaborg

  546019/22
 • Til borger: Svar på henvendelse

  549996/22
 • Til politisk parti: Korrespondance vedr. doorstep

  549939/22

12. oktober 2022

 • Fra Fensmark Miljø: Svar vedr. notat på oprensning af olieforurening - Sankt Jørgens Vej 35, 5700 Svendborg

  543964/22
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt

  543512/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 3: Orientering om oliespild i regnbed under etablering - Svendborgvej i Odense - AR-22-VL-01055139-01

  543785/22
 • Fra Odense Kommune: Bilag 1: Orientering om oliespild i regnbed under etablering - Svendborgvej i Odense - AR-22-VL-01056692-01

  543776/22
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Fremsendelse af faktura

  544262/22
 • Fra Fensmark Miljø ApS: SV: Undersøgelsesoplæg - Godthåbsvej 42, 6100 Haderslev

  543863/22
 • Bestyrelse: rettelse af referatet - Vorstand: Korrektur des Protokolls

  557735/22
 • Udvalg for grænseregional udvikling: rettelse af referatet - Ausschuss für grenzregionale Entwicklung: Korrektur des Protokolls

  557728/22
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  544990/22
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, Faktura

  544266/22
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Bilag: Afgrænsningsnotat_Godthåbsvej_42, 6100 Haderslev

  543867/22
 • Psykolog - Omsætningsloft resten af 2022

  542854/22
 • Fra Sundhedsstyelsen: Opfølgning på specialeplanen og monitorering af forskning

  556550/22
 • Fra Borger, Råstof, Henvendelse omkring information, 20a Birkende By, Birkende

  548173/22
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. Brejning Strand 105, 7080 Børkop - mail vedrørende den kommende oprensning

  552400/22
 • Fra projekt: revideret budget

  545869/22
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oliespild i regnbed under etablering - Svendborgvej i Odense

  543775/22
 • Fra Sønderborg Kommune: Spørgsmål om bagatel-sag: Nedgravning af ca. 25 m gasledning, Matzen Teglværk, Lokalitet 540-81051

  543941/22
 • Til Vejdirektoratet fra Ribe Amt: Kortlægning som muligt forurenet, 30-11-1998

  542735/22
 • Til DIN Forsyning A/S: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale vedr. tidligere frilandsgartneri, Andrupvej 87, 6705 Esbjerg Ø

  542736/22
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Brejning Strand 105, 7080 Børkop, Matr. nr. 3c Brejning By, Gauerslund - V0-breve

  543157/22
 • Til borger: Kortbilag_område omfattet af sagsbehandlingen, Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  543104/22
 • Brev til sygehuse om brevstemmeafgivning til folketingsvalget for færøerske vælgere, der opholder sig i Danmark (IM Id nr.: 558405)

  543591/22
 • Til Fensmark Miljø: Spørgsmål til notat på oprensning af olieforurening - Sankt Jørgens Vej 35, 5700 Svendborg

  543866/22
 • Svar til Mathias Overgaard - Jysk-Fynske Medier vedr. journalgennemgang

  543218/22
 • Til Ejendomsselskab: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Skt. Jørgens Vej 37, 5700 Svendborg.pdf

  544490/22
 • Til Borger, brev vedrørende anvendelse af bygninger, efterjournaliseret, dateret d. 14-12-2020

  544509/22
 • Til Borger Afgørelse - jeres ejendom udgår af kortlægning, Hedelundhegnet 22, 5270 Odense N

  543558/22
 • Til Svendborg Kommune: Supplerende orientering vedr. Skt. Jørgens Vej 35 og 37, 5700 Svendborg

  544500/22
 • Til borger: Til grundejer, hovedejer, V0-brev, Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  543007/22
 • Til Borger: Udgår, Skt. Jørgens Vej 35, 5700 Svendborg.pdf

  544482/22
 • Til borger: Til grundejer, medejer, V0-brev, Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  543094/22
 • Til Borger Afgørelse - jeres ejendom udgår af kortlægning, Hedelundhegnet 18, Odense N

  543547/22
 • Brev til sygehuse om brevstemmeafgivning til folketingsvalget for grønlandske vælgere, der opholder sig i Danmark

  543588/22
 • Til Ejendomsselskab: V1-varsling, Skt. Jørgens Vej 37, 5700 Svendborg.pdf

  544486/22
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Skt. Jørgens Vej 35 og 37, 5700 Svendborg

  544497/22
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Svar vedr. den kommende oprensning på Brejning Strand 105, 7080 Børkop

  552411/22
 • Til Borger og Ejendomsselskab: Bilag - Kortbilag, Skt. Jørgens Vej 35 og 37, 5700 Svendborg.pdf

  544492/22

11. oktober 2022

 • Fra Rambøll: Rambølls tilbud på projektering og tilsyn med etablering og udførelse af afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven på Vestergade 11, 5600 Faaborg

  542629/22
 • Fra Museum, Råstof, ASF134_ØFM1239_arkæologiske interesser, 20a Birkende By, Birkende

  545338/22
 • Fra KA: Overførsel af midler fra robotpuljen

  541785/22
 • 20220920 - RCA - Mobile Voice Users get no sound on their telephones while making and receiving calls 20-09-22.pdf

  541355/22
 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: COWIs tilbud på projektering og tilsyn med etablering og udførelse af afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven

  541607/22
 • Fra Svendborg Kommune: Odensevej 116 (5700) lok. nr 479-00092 etablering af kørselskontor

  542167/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 1: Skærbæk Havnegade 41, Fredericia_Ansøgning Gældende

  541273/22
 • Fra Museum, Råstof, Høringsvar, 20a Birkende By, Birkende

  545337/22
 • Fra RNord: T.O.: Temaerne for Behandlingsrådets større analyser i 2023 er udvalgt

  546641/22
 • SV: Indhentning af materiale fra ansøgningsrunder iværksat af vækstforum i perioden 2014-2018 - Syddanmark

  543548/22
 • Fra grundejer: Bilag: Tilbud_Vedr. ny miljøundersøgelse for olieforurening på Åvangen 1, 5260 Odense S - tilbud på undersøgelse

  540394/22
 • Fra grundejer: SV: Vedr. ny miljøundersøgelse for olieforurening på Åvangen 1, 5260 Odense S

  540388/22
 • Fra grundejer: Vedr. ejendommen Julius Thomsensvej 4, 7100 Vejle

  545150/22
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 2: Skærbæk Havnegade 41, Fredericia_Belligenhed