Skip til primært indhold

Åbne postlister

I de åbne postlister kan du finde en række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenummer
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten. Du kan se postlister 90 dage tilbage fra dags dato.

15. september 2023

 • Fra SOSU-Esbjerg_ ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  465279/23
 • Fra Center for IT-undervisningen_ ansøgning til uddannelsespuljen - pitch og krav

  465160/23
 • Fra Center for IT-undervisningen_ ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  465157/23
 • Fra IBC Kolding_ ansøgning til uddannelsespulen - ansøgning

  465094/23
 • Fra Rosborg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen - tidsplan

  464681/23
 • Fra Rosborg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen - forandringsteori

  464680/23
 • Fra Rosborg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  464678/23
 • Fra ombudsmanden: orienteringsbrev

  465683/23
 • Fra Rosborg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  464676/23
 • Fra SOSU-Esbjerg_ ansøgning til uddannelsespuljen

  465274/23
 • Anmodning om selektiv åbning

  465754/23
 • Fra IBC Kolding_ ansøgning til uddannelsespulen

  465091/23
 • Fra Center for IT-undervisningen_ ansøgning til uddannelsespuljen

  465155/23
 • til WSP Status: Projekt T – Teknologier og reagenter til oprensning af pesticidpunktkilder

  464850/23
 • til Rambøl Tillæg til aftale af den 14-03-2023 om teknisk rådgivning og bistand til videregående forureningsundersøgelse, lok. nr. 621-00898, Hjarupvej 112, Kolding

  464054/23
 • til Rambøll Tillæg til aftale af den 14-03-2023 om teknisk rådgivning og bistand til videregående forureningsundersøgelse, lok. nr. 553-32103 Dejrupvej 126, Nørre Nebel

  464049/23
 • Til grundejer: UDKAST, Udvidelse af V2-kortlægning, en del af Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  465823/23
 • Til parter og myndigheder:: mail med Høring af udkast til en afgørelse af, at der ikke er krav om en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven matr. nr. 83 og 85 Anderup, Stepping, Kolding Kommune

  464844/23
 • Til NIRAS: Status: Projekt L: Undersøgelser af kystnær PFAS-forurening af jord- og grundvand

  464882/23
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Stensgårdsvej 30, 5500 Middelfart - V2-varsling for udvidelse af V2-kortlagte areal

  465855/23
 • Til grundejer: Kortbilag med udvidelse af V2-kortlagte areal, 410-81084

  465827/23
 • Til grundejer: V2-varsling, udvidelse af V2-kortlagt areal på en del af Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  465816/23

14. september 2023

 • Ansøgning og bilag Tysk pa° tværs.pdf

  464044/23
 • Fra Tietgenskolen_ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  463600/23
 • Sikkerhedsinformation vedr. Bendamustin 25 mg pr. ml.pdf

  462954/23
 • Fra HF og VUC FYN_ Ansøging til uddannelsespuljen - ansøgning

  463075/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  462708/23
 • SV: Data for Region Syddanmarks indkøb af sterile engangshandsker, ikke-sterile engangshandsker og håndsprit?

  463694/23
 • Fra Rosborg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  464043/23
 • VS_ Sikkerhedsinformation fra Lægemiddelstyrelsen vedr. Bendamustin 25 mg_ml

  462953/23
 • Fra Tietgenskolen_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  463599/23
 • Fra borger: Vedr. anmodning om aktindsigt

  465320/23
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  465307/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  463521/23
 • Materiale om natteordning - natlægevagt i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland - RM Regionale natordning.pdf

  463674/23
 • Materiale om natteordning - natlægevagt i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland - Baggrund for de vestdanske regioners ønsker om tillæg til aftalen for timelønnede læger ansat ved lægevagten.docx

  463676/23
 • Indsigelse - Faaborg-Midtfyn Kommune

  463086/23
 • Fra HF og VUC FYN_ Ansøging til uddannelsespuljen

  463071/23
 • fra webmastermøde - Referat af møde den 08-09-2023 om Praksisinformations- og webmastergruppen

  464032/23
 • Fra praksis - Ansøgning om lukning under normtallet

  462151/23
 • Materiale om natteordning - natlægevagt i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland - image002.png

  463672/23
 • Genansøgning, flytning af praksissted

  463076/23
 • Materiale om natteordning - natlægevagt i Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland

  463671/23
 • Til Middelfart Kommune, efterspørgsel på dokumentation på bortkørt jord, SV: Vedr. sagen om fund af slagge under perlegrus ved Hotel Sixtus

  463594/23
 • Til Kolding Kommune: Vurdering af §8-pligt i forbindelse med udskiftning af olieudskillere og belægning på 3 benzinstationer

  462714/23
 • Til Sønderborg Statsskole: Kapacitetshævning til omgængere på hf

  462255/23
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt

  465305/23
 • SV: Data for Region Syddanmarks indkøb af sterile engangshandsker, ikke-sterile engangshandsker og håndsprit?

  463540/23
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering m.m. på indkommet sag vedr. Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  462143/23
 • Til Vejle kommune: VS: Gammelhavn i Vejle - JAGG beregninger og evt. fremtidige afværgningsforanstaltninger

  463669/23

13. september 2023

 • original_email.eml.msg

  464086/23
 • original_email.eml.msg

  463209/23
 • VS: Justering af ansøgningsmaterialet til Stepping grusgrav

  461235/23
 • Justering af ansøgningsmaterialet til Stepping grusgrav

  461229/23
 • Fra Vejen Business College og Vejen Gymnasium_ ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  460427/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning

  461208/23
 • Fra ADP: VS: Lok 607-81212, Hauløkkevej nedkæggelse af vejareal. 23/21886

  459995/23
 • Fra STPK - Oversendelse af delvis serviceklage

  463208/23
 • Fra Vejen Business College og Vejen Gymnasium_ ansøgning til uddannelsespuljen

  460425/23
 • Fra STPK - Oversendelse af delvis serviceklage

  464084/23
 • Til: Kerteminde Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede. - ydernr. 041521

  460297/23
 • Til ADP: SV: Lok 607-81212, Hauløkkevej nedkæggelse af vejareal. 23/21886

  460008/23
 • Til:Praksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 042161 - pr. 1. oktober 2023

  460440/23
 • Til:Kolding Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 055123

  460918/23
 • Til: Esbjerg Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede. - ydernr 042331

  460593/23
 • Til:Praksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 041521 - pr. 1/10-2023

  460289/23
 • Til: Esbjerg Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede. - ydernr. 042161

  460447/23
 • Til: Esbjerg Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 043664

  459694/23
 • Til:Praksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 043664 pr. 1. oktober 2023

  459685/23
 • Til: Esbjerg Kommune - Åbent for tilgang - Annulleres - ydrnr. 042331

  460908/23
 • Til: Praksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 042331

  460588/23

12. september 2023

 • Fra Vejen Business College_ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  459731/23
 • Fra Tønder Handelsskole _ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  459294/23
 • Fra Tornbjerg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  458871/23
 • Fra Ærø Kommune_ Ansøgning til uddannelsespuljen - forandringsteori

  458614/23
 • Fra Ærø Kommune_ Ansøgning til uddannelsespuljen - ansøgning

  458611/23
 • Orientering fra STPS om afslutning af sag vedr. karkirurgien i Region Syddanmark

  459418/23
 • Fra Tornbjerg Gymnasium_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  458870/23
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Kragsbjergstrædet 12, 5000 Odense C.pdf

  465555/23
 • Svar på spørgsmål relateret til samarbejdsaftalen om peritonealdialyse (PD) i eget hjem

  458399/23
 • Fra Tønder Handelsskole _ Ansøgning til uddannelsespuljen

  459293/23
 • Fra NIP Living Aps, har indsendt ansøgning vedr. Kragsbjergstrædet 2-18, 5000 Odense - Mulig forurenet jord

  464763/23
 • Fra Ærø Kommune_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  458607/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  459618/23
 • Fra Vejen Business College_ Ansøgning til uddannelsespuljen

  459726/23
 • Til borger, kvitteringsmail for modtagelse af ansøgning om boligundersøgelse, Kragsbjergstrædet 12, 5000 Odense C

  465564/23
 • Til NIP LIVING ApS svar vedr. Kragsbjergstrædet 2-18, 5000 Odense - Mulig forurenet jord

  457062/23

11. september 2023

 • Fra Kolding Kommune: Vurdering af §8-pligt i forbindelse med udskiftning af olieudskillere og belægning på 3 benzinstationer

  462690/23
 • Fra Kommune. Råstof. Svar på høring vedr. efterbehandling. Brylle 24 a

  457029/23
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  462120/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart.msg

  462002/23
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. lok. 410-81084, Vandværksvej 3/Stensgårdvej 30, Middelfart

  461991/23
 • Fra Vejle kommune: VS: Gammelhavn i Vejle - JAGG beregninger og evt. fremtidige afværgningsforanstaltninger

  463670/23
 • Fra projekt: Indbydelse til åbning

  458534/23
 • Fra NIP LIVING ApS vedr. Kragsbjergstrædet 2-18, 5000 Odense - Mulig forurenet jord

  457058/23
 • Invitation til høring: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Sammenhængende Hoftebrudsforløb. Frist 11.10.23

  459254/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Stensgårdvej 30, 5500 Middelfart

  462132/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  456579/23
 • Fra:Notus - Yder 048992 er lukket automatisk.

  455376/23
 • Dokumentar Kompagniet: Tal på antal udrykninger på J Dag - ekstra

  460863/23
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt

  465301/23
 • Til medlemmerne: Referat fra møde i Lægemiddelkomitéen d. 23.8.

  455076/23
 • Referat endeligt _LK for AP 23. august 2023.pdf

  455077/23
 • Til: Praksis - Lukket for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 048992 - pr. 11 september 2023.

  455384/23
 • Dokumentar Kompagniet: Uddybet svar på tal på antal udrykninger på J Dag

  460854/23
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Damhaven 13A-G, 7100 Vejle, Matr. nr. 169c, Engene, Vejle Jorder - V2-varsling af en mindre del af matriklen

  456885/23
 • TIL LVS: Invitation til høring: Projektbeskrivelse for Lærings- og Kvalitetsteam vedr. Sammenhængende Hoftebrudsforløb. Frist 11.10.23

  458773/23
 • Til liste over høringspartere: Projektbeskrivelse for LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb. Frist 11.10.23

  458765/23
 • Til borger: Kvittering for spørgsmål til regionsrådets spørgetid

  456473/23
 • Dokumentar Kompagniet: Svar på tal på antal udrykninger på J Dag - ekstra

  460872/23
 • Til ekspertgruppen: Projektbeskrivelse for LKT Sammenhængende Hoftebrudsforløb sendt i høring

  458792/23
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-varsles, en del af Damhaven 13A-G, 7100 Vejle

  456623/23
 • Til Nyborg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede

  456349/23
 • Til praksis: patiental ændret

  456081/23
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede

  456344/23
 • Slet

  460843/23
 • Til: Esbjerg Kommune - praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 04992

  455391/23
 • Til TV2: : Læger med bijob

  454459/23
 • Til Esbjerg Kommune, Råstof, møde om planlægnignsinteresser

  455302/23

9. september 2023

 • Fra Arbejdstilsynet: Aftale er opfyldt

  455148/23
 • Ingen udgående dokumenter

8. september 2023

 • Fra Indvinder. Råstof. Kvittering for modtagelse af accept. Skrydstrup 1092

  455542/23
 • Fra rådgiver - DMR: Tilsynsrapport - oprensning, Egsgyden 41, 5600 Faaborg

  454835/23
 • Fra rådgiver - DMR: Tilsynsnotat ved oprensning, Egsgyden 41, 5600 Faaborg

  454834/23
 • Fra rådgiver: Referat fra opstartsmøde

  457617/23
 • Høring - Forslag til Strategi for Bæredygtig Udvikling, Fredericia for Verdensmålene, 2024

  452707/23
 • Honorarskema interview

  455322/23
 • PKP_Ansoegningsformular_V.1_HealthEdu_FINAL_NachKlaerungsliste_clean_Start_Oktober

  453119/23
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fund af forurening på Byvejen 9, 5466 Asperup

  452596/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  453542/23
 • SV: Donation af værnemidler fra Region Syddanmark

  453539/23
 • PKP_Ansoegningsformular_V.1_HealthEdu_FINAL_NachKlaerungsliste_clean_Start_Oktober

  453120/23
 • Fra grundejer: SV: Vedr. svar på henvendelse om flytning af afgravet jord fra et areal på Byvejen 9, 5466 Asperup

  463005/23
 • Fra borger: Spørgsmål til regionsrådet

  456467/23
 • Til kopimodtager. Råstof: Accept af øget indvinding af råstoffer. 1092 Skrydstrup Ejerlav.

  453570/23
 • Til Ansøger og kopimodtagere. Råstof. Accept af øget indvinding af råstoffer. 1092 Skrydstrup Ejerlav.

  453560/23
 • Accept af forøgede mængder par 9 stk 2.pdf

  453561/23
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Damhaven 13A-G, 7100 Vejle.pdf

  454971/23
 • Donation af værnemidler fra Region Syddanmark

  453247/23
 • Til grundejer: UDKAST, V2-kortlægning, en del af Damhaven 13A-G, 7100 Vejle

  454984/23
 • Til Fredericia Kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til renovering af boldbane, Madsbyvej 2, del af matrikel nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder.docx

  454086/23

7. september 2023

 • Høringssvar fra Region Syddanmark til Varde Kommunes planstrategi 2023-2026.pdf

  451420/23
 • fra Rambøll Hjarupvej 112 økonomi på supplerende

  463589/23
 • fra Rambøl Dejrupvej 126 økonomi på supplerende vandprøver

  463584/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  453468/23
 • SV_ Oversigt over privatpraktiserende psykiatere

  452270/23
 • VS_ Kvittering for høringssvar vedrørende Forslag Planstrategi

  451419/23
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til renovering af boldbane, Madsbyvej 2, del af matrikel nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder.docx

  454077/23
 • Fra borger: Telefonhenvendelse vedr. Byvejen 9, 5466 Asperup

  451870/23
 • VS: Data for Region Syddanmarks indkøb af sterile engangshandsker, ikke-sterile engangshandsker og håndsprit?

  463459/23
 • Fra Fredericia kommune: orientering om Madsbyvej 2 - Jordprøver boldbane

  454087/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  452198/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  453449/23
 • Fra: Yder - Ønske om at åbne for tilgang

  452199/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  452638/23
 • Fra Fredericia kommune: bilag 1 UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til renovering af boldbane, Madsbyvej 2, del af matrikel nr. 19b, Fredericia Kobbeljorder.docx - 23-9441_v1_UDKAST Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til renove

  454080/23
 • VS_ Oversigt over privatpraktiserende psykiatere

  452266/23
 • Fra Fredericia kommune bilag 1- Situationsplan jordprøver boldbane.pdf

  454089/23
 • SV: Svar fra Region Syddanmark på Rigsrevisions materialeanmodning om forskelle i behandlingskvalitet

  452453/23
 • Fra:Tine Marcussen - Ønske om at lukke for tilgang af gr-1-sikrede

  451052/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  453409/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  452580/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse

  452616/23
 • Kopi af grundejerorienteringsbreve til Pulje 41

  452160/23
 • Fra og Til Indvinder. Råstof. sprøgsmål vedr. anmeldelse af øget råstofindvinding Lilholdt Vojens.

  451883/23
 • Til Varde Kommune, Kopi, V1-høring, Hundhalevej 16, 6830 Nr. Nebel

  450835/23
 • Til Billund Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende undersøgelser på 11 ejendomme i Billund Kommune

  452260/23
 • Til: Yder - Bekræftelse på lukning for tilgang af gr. 1-sikrede

  451071/23
 • Til VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A., Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Utoftvej 2, 7190 Billund.pdf

  452080/23
 • Til Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Østre Ringvej 14, 7250 Hejnsvig.pdf

  452133/23
 • Til Hejnsvig Brugsforening, Orientering om kommende forureningsundersøgelse, Bredgade 63A m.fl., 7250 Hejnsvig.pdf

  452140/23
 • Til: Odense Kommune - praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede. - ydernr 043818

  451078/23
 • Til grundejer: Vedr. svar på henvendelse om flytning af afgravet jord fra et areal på Byvejen 9, 5466 Asperup

  452590/23
 • Til: Fredericia Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1.sikrede - ydernr. 052655

  452208/23
 • Til:Praksis-- åben for tilgang - samt ændret min og max tal

  452202/23
 • Til Middelfart Kommune: SV: Vedr. fund af forurening på Byvejen 9, 5466 Asperup

  452585/23

6. september 2023

 • Opgørelse af svarprocenter 6. sept.2023 - Klimama°linger.docx

  460087/23
 • Svarprocenter 6.sept. 2023 - Klimamålinger

  460088/23
 • Vingsted: bekræftelse på deltagerantal

  448832/23
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fund af forurening på Byvejen 9, 5466 Asperup

  451786/23
 • Høringssvar fra IHK Flensborg

  449451/23
 • Fra Vadehavsforum_ ENVOCONNECT

  450900/23
 • Fra Miljøstyrelsen, Møde om Klima-lavbundsprojekter og råstofområder - Udkast til referat (MST Id nr.: 8287461)

  450544/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  449202/23
 • Til Svendborg Kommune, Vurderingsstyrelsen og borgere: Bilag 2 - FP udgået, Margrethevej 3, Svendborg

  449665/23
 • Til Svendborg Kommune, Vurderingsstyrelsen og borgere: Bilag 3 - Kortbilag 2023, Margrethevej 3, Svendborg

  449666/23
 • Til Svendborg Kommune, Vurderingsstyrelsen og borgere: Mail m afgørelse efter jordforureningsloven, Margrethevej 3, Svendborg

  449664/23
 • Til Svendborg Kommune, Vurderingsstyrelsen og borgere: Bilag 1 - UKP udgået, Margrethevej 3, Svendborg

  449663/23
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  450238/23
 • Til borger: Svar på spørgsmål i forbindelse med regionsrådets spørgetid den 28. august 2023

  449104/23

5. september 2023

 • Fra NIRAS: Status Kiddesvej 3

  448478/23
 • Fra NIRAS: Søndergade 44. Suppl. undersøgelse. Rev. tilbud

  449354/23
 • Fra Indvinder. Råstof. Anmeldelse af øget råstofindvinding Lilholdt Vojens.

  451878/23
 • Fra Billund Kommune_ Skovrejsning i råstofinteresseområde Kirkeby - Sdr. Omme

  450475/23
 • Fra Fredericia kommune: mail med Ansøgning § 8 Madsbyvej 2 - etablering boldbane

  450436/23
 • Fra CFFB: Aflysning af temadag den 5. oktober

  451593/23
 • Fra ISM: SV: Skema 2, 6 og 7 for OUH

  449412/23
 • Fra FirstAgenda_ Frigivelse af version 8.0.7 retter fejl i app'en

  448100/23
 • Høringssvar fra KKR Syddanmark

  447505/23
 • Fra Billund Kommune, Skovrejsning i råstofinteresseområde Moltkenberg

  451025/23
 • Svar fra SST på Specialeansøgning fra RSD om højt specialiseret funktion inden for specialet Neurologi med præcisering

  448786/23
 • Samtykkeerklæring

  445725/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding

  446984/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  449150/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 1 §8 ansøgning - etablering boldbane - 2023-2853 01.09.2023 Madsbyvej 2, Fredericia - § 8ansøgning samt rojektbeskrivelse - Boldbaner.pdf

  450437/23
 • Til Billund Kommune, Skovrejsning i råstofinteresseområde Moltkenberg

  445527/23

4. september 2023

 • Fra Sundhedsstyrelsen: Præhøring ifm. revision af Sundhedsstyrelsens vejledninger om behandling af voksne med antidepressive og antipsykotiske lægemidler

  446076/23
 • Anmodning om inputs til revision af Sundhedsstyrelsens vejledninger om behandling af voksne med antidepressive og antipsykotiske lægemidler.pdf

  446075/23
 • Ny opdatering til FirstAgenda Prepare - "spinner" ved login på iPad

  448503/23
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Opfølgning på DHPC udsendt 25. februar 2022 vedr. mitomycin medac

  445112/23
 • fra Rambøll Statusmøde pulje 55

  444472/23
 • fra Rambøll Statusmøde pulje 55

  444458/23
 • fra Rambøll Statusmøde pulje 55

  444468/23
 • Fra Franck Geoteknik, Oplæg - oprensning, Andstvej 13 6621 Gesten

  444943/23
 • Fra Artelia: Nyt udkast rapport Thyras Alle 6

  445191/23
 • Høringssvar fra Erhvervshus

  444660/23
 • Samtykkeerklæring

  445248/23
 • Fra Middelfart Kommune: SV: §8-vurdering, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - Matrikelnr. 10a, Viby By, Udby

  444451/23
 • Høringssvar fra borger

  444662/23
 • Fra borger: Vedr. spørgsmål til regionsrådet

  450713/23
 • Høringssvar fra Ungdommens Røde Kors

  444670/23
 • Høringssvar fra Middelfart kommune

  444663/23
 • Høringsvar fra Bund Deutscher Nordschleswiger

  444671/23
 • Samtykkeerklæring

  445212/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  445564/23
 • Til Artelia: Kommentar til rapport, Thyras Alle 6

  445204/23
 • Til Franck Geoteknik, Regionens svar om oprensning af forurening på Andstvej 13 6621 Gesten

  444954/23
 • Til Niras, SV: P41 og P42 - Referat af opstartsmøde

  444793/23
 • Til Cowi, Respektafstande til råstofområder, Miljøvurdering Als-Fyn

  443914/23
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - udgår af V1-kortlægningen

  444810/23
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Bilag 4: Vedr. en del af Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - udgår af V1-kortlægningen - Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby

  444843/23
 • Til grundejer: En del af grunden er ikke forurenet, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby

  444635/23
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Bilag 1: Vedr. en del af Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - udgår af V1-kortlægningen - Til grundejer Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, lok. 410-81439

  444815/23
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Bilag 3: Vedr. en del af Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - udgår af V1-kortlægningen - Til borger - V1-afgørelse, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby

  444834/23
 • Til Borger: Varsel ændring V2 og rapport i høring

  444583/23
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, og areal, der forbliver V1, lok. 410-81439

  444659/23
 • Deltagerantal til døgnseminaret

  448128/23
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Bilag 2: Vedr. en del af Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - udgår af V1-kortlægningen - Til grundejer En del af grunden er ikke forurenet, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby

  444824/23

1. september 2023

 • Vedtægter Film6000.pdf

  445788/23
 • Vedtægter JazzAls 29.03.2022-kopi.pdf

  443625/23
 • budget-og-regnskabsskema-for-kulturpuljen.pdf

  443627/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.pdf

  443628/23
 • DFTAkademi_ansøgning.pdf

  443569/23
 • DET FLYVENDE TEATERAKADEMI 2023-2024.pdf

  443570/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.docx

  443464/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.doc

  442980/23
 • Bilag 3. Vedtægterne endeligt Kulturkooperativet kopi.pdf

  442983/23
 • Bilag 4. uddybende projektbeskrivelse.pdf

  442984/23
 • Bilag 1. Budget og regnsskabsskema.pdf

  442981/23
 • Bilag 5. FÆLLES CV Maja Juhlin og Maria Skuladottir kopi.pdf

  442985/23
 • Bilag 2.Budget Margrete Sprænghest.pdf

  442982/23
 • Fra Sweco, Afrapportering af poreluft og revurdering

  442775/23
 • Fra Medicinrådet: Neuromuskulære sygdomme, muskelsvind, spinal muskelatrofi: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til spinal muskelatrofi - version 1.1

  442722/23
 • Fra Medicinrådet: Gigtsygdomme, reumatologi, kronisk leddegigt: Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt – indplacering af filgotinib - vers. 1.0

  442723/23
 • Fra Medicinrådet: Hudsygdomme, dermatologi, psoriasis: Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. psoriasis - Direkte indplacering af deucravacitinib og guselkumab-vers. 1.0-X

  442724/23
 • Region Syddanmarks Kulturpulje, Termansens,Ansøgningsskema.pdf

  442016/23
 • FirstAgenda Prepare husker seneste enhed igen

  441663/23
 • Fra borger: Kort over ejendom fra GEO, Margrethevej 3, Svendborg

  442124/23
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 1 - Afgørelse miljøgodkendelse, slagge, Åbenråvej 1, 6270 Tønder.pdf

  442593/23
 • Fra projekt: forslag om ændring af budgetforslag

  458813/23
 • Fra ISM: Skema 2, 6 og 7 for OUH

  449403/23
 • godkendelse af faktura evaluering af SDEO

  442649/23
 • Fra:Notus - Yder 040460 er lukket automatisk.

  441462/23
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt -

  447038/23
 • Fra STPS - Spørgsmålet vedr. overdragelse af journaler fra almen praksis

  447392/23
 • Fra Museumsforum Syddanmark - opfølgning på årsmøde og foretræde

  441747/23
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje fra JazzAls

  443624/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.docx

  443463/23
 • Ansøgning Region Syddanmark.pdf

  445786/23
 • Fra Tønder Kommune: mail med Afgørelse - Miljøgodkendelse, slagge som bundsikring under silagepladser, Åbenråvej 1, 6270 Tønder - kommunens sagsnr. 09.02.00-P19-13-23

  442585/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  443481/23
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje, Foreningen Termansens

  442015/23
 • Fra Sweco, Bilag - samlet supplerende arkivmateriale 573-51003

  441786/23
 • ansøgning_ Det Flyvende Teaterakademi

  443568/23
 • Ansøgning fra KulturKooperativet teaterforestilling Margrethe Sprænghest

  442979/23
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - September 2023

  445838/23
 • Fra Tønder Kommune: Bilag 2 Indsendelse 1, Bilag til ansøgning via Bygogmiljø - Johannes Mamsen - 4 juli 2023pdf.pdf

  442595/23
 • Til HAB-bolig, Udgår af kortlægningen efter´suppl. undersøgelse.pdf

  442811/23
 • Til sygehusene m fl VS: Neuromuskulære sygdomme, muskelsvind, spinal muskelatrofi: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til spinal muskelatrofi - version 1.1

  442729/23
 • Til sygehusene m fl VS: Gigtsygdomme, reumatologi, kronisk leddegigt: Tillæg til Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt – indplacering af filgotinib - vers. 1.0

  442731/23
 • Til sygehusene m fl VS: Hudsygdomme, dermatologi, psoriasis: Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. psoriasis - Direkte indplacering af deucravacitinib og guselkumab-vers. 1.0-X

  442733/23
 • Til Moeskjær Ejendomme, Udgår af kortlægningen efter undersøgelse.pdf

  441912/23
 • Til Lydum Maskinstation: Vedr. tidligere henvendelse af den 15-08-2023 om brand i traktor på mark ved Nr. Lydumvej 30 og 40, 6830 Nørre Nebel

  441542/23
 • Til Svendborg kommune og skat: mail med Afgørelse - kortlægning af Østre Havnevej 4, Svendborg

  441768/23
 • TIl Aabenraa Kommune, Råstof, Høring vedr. vandløbsreguleringsprojekt ved Uge indenfor graveområde

  442652/23
 • Til Svendborg kommune og skat: bilag 1: Afgørelse V2 Østre Havnevej 4 inkl bilag.pdf

  441771/23
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for kopi af Tilladelse til midlertidig opbevaring af jord, Hedevangen 1, 6670 Holsted

  441158/23
 • Til Middelfart Kommune: SV: §8-vurdering, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - Matrikelnr. 10a, Viby By, Udby

  443163/23
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  443136/23
 • Til:Odense Kommune - praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede. - ydernr 040460

  441413/23
 • Til ekspertgruppen: Rev projektbeskrivelse til sidste gennemsyn inden høring og referat af 5. ekspertgruppemøde. Bemærk frist 6. september

  444651/23
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  443156/23
 • Til:Praksis - Lukket for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 040460

  441403/23

31. august 2023

 • Bilag 2. Eget budget for MS-1.pdf

  441322/23
 • Ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.pdf

  441320/23
 • Bilag 4. uddybende projektbeskrivelse.pdf

  441324/23
 • Bilag 5. FÆLLES CV Maja Juhlin og Maria Skuladottir kopi.pdf

  441325/23
 • Bilag 3. Vedtægterne endeligt Kulturkooperativet kopi.pdf

  441323/23
 • Bilag 1. Budget og regnsskabsskema.pdf

  441321/23
 • Ansøgningsskema region Syddanmark kulturpulje.pdf

  441210/23
 • CV medvirkende haven vi bor i.pdf

  441209/23
 • Teatret Værk vedtægter.pdf

  441211/23
 • Ansøgning Region Syddanmarks Kulturpulje - Oprøret - underskrevet.pdf

  441085/23
 • Historie, scenografi og aktører.pdf

  441084/23
 • Fra Norconsult, Afrapportering af undersøgelse til § 8-ansøgning, Erhvervsvangen 7, Årslev

  441899/23
 • Ansøgning til Kulturpuljen fra Mindbox 31.08.2023.pdf

  440213/23
 • ProgramSIFF.pdf

  440172/23
 • Støtteerklæring fra Fanø Kommune .pdf

  440173/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.pdf

  440171/23
 • Fra borger. Re: Spørgsmål i forbindelse med afgørelse 3/8-2023 - Journal nr.: 23/10872

  441368/23
 • Fra Rådgiver: Opfølgning fra møde - boringsopsporing

  440165/23
 • Fra Vejen Kommune: bilag 1 Tilladelse efter MBL § 19.pdf

  441129/23
 • Fra DMR, Oplysninger om ødelagt rude, Neversvej 38, Tommerup, Pulje 32

  439723/23
 • Fra Niras, Mail med referat af opstartsmøde, Pulje 41 og 42

  440742/23
 • Fra Vejen Kommune: mail med tilladelse til midlertidig opbevaring af jord, Hedevangen 1, 6670 Holsted

  441122/23
 • Fra Niras, Bilag til mail, Referat af opstartsmøde pulje 41 og 42.pdf

  444787/23
 • Kulturpuljen september 2023 - 5. ansøgning Scenekunstens International Festival (SIFF)

  440170/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 4 foto .jpg

  443577/23
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - projekt _Oprøret_

  441083/23
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag 2 Nedtagning af asbesttag.pdf.PDF

  441226/23
 • Fra Niras, Bilag: Referat af opstartsmøde, Pulje 41 og 42

  440743/23
 • Ansøgning _Haven vi bor i. Teatret Værk

  441208/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 3 Datacenter i Tietgenbyen VS Nørrebjergvej - Byggeaffald.msg

  441834/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 1_Madsby - fodboldbaner - etablering af drænledninger mv..png.PNG

  443521/23
 • KulturKooperativets ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje

  441319/23
 • Fra RNord: præcisering af indhentning af data til Behandlingsrådets større analyse vedr. non-invasiv ventilation i hjemmet til behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom - Deadline 11/9-2023 kl. 16

  441223/23
 • Fra Tønder Kommune, Råstof, Solcelleprojekt ved Visby, VE2023, projekt 4.

  443703/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 6 Foto.jpg

  443610/23
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt

  439515/23
 • Fra Fredericia kommune: mail Vedr. Madsby - fodboldbaner - etablering af drænledninger mv.

  443512/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag5 Foto.jpg

  443597/23
 • Fra Fredericia Kommune: T.O mail vedr. udskiftning af asbestholdigt tag Havrevænget 5, 7000 Fredericia

  441218/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 2 foto - fesdPacket.xml

  443549/23
 • Fra Frederici Kommune: bilag 3 foto - etablering af drænledninger mv. - 20230829_121234.jpg

  443561/23
 • Ansøgning kulturpuljen fra Mindbox

  440212/23
 • Fra Odense Kommune: bilag 1: ESDH JordWeb anmeldelse (276693) Mail 1 af 1.msg

  441825/23
 • Fra Niras, P41 og P42 - Referat af opstartsmøde

  444785/23
 • Fra Fredericia Kommune:: bilag 1- brev vedr. forurening med asbest i forbindelse med nedtagning af asbestholdigt skifereternit-tag på Havrevænget 5, 7000 Fredericia(1).PDF

  441224/23
 • Fra Odense Kommune: mail med orientering om asbest, byggeaffald og oliespild på Nørrebjergvej 64/68, 5220 Odense SØ

  441821/23
 • Fra Odense Kommune: Bilag 2 JordWeb anmeldelse (277688) Mail 1 af 1.msg

  441828/23
 • Til borger, BILAG til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Nr. Lydumvej 30 og 40, 6830 Nørre Nebel

  440404/23
 • Til borger, V2-høring, Nr. Lydumvej 30 og 40, 6830 Nørre Nebel

  440403/23
 • Dokumentar Kompagniet: Nyt spørgsmål samt svar 2 på tal på antal udrykninger på J Dag

  460838/23
 • Dokumentar Kompagniet: Nyt spørgsmål samt svar på tal på antal udrykninger på J Dag

  460799/23
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt

  440659/23
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projektet

  440759/23

30. august 2023

 • Svar fra SST Ansøgning fra RSD til højt specialiseret funktion 9 i thoraxkirurgi,

  439485/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Rettelse til brev ang. besøg

  436966/23
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar vedr. anvendelse af forslag til kvalitetskriterier

  445016/23
 • Fra Middelfart Kommune: SV: §8-vurdering, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - Matrikelnr. 10a, Viby By, Udby

  441942/23
 • Fra Odense Kommune: mail vedr. fund af losseplads i forbindelse med Energinets gasomlægning

  441090/23
 • Materialeanmodning om forskelle i behandlingskvalitet

  449782/23
 • Offentlig høring af SST's "Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom"

  438946/23
 • Fra projekt: invitation til premiere

  440778/23
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar: Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  441812/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering

  438882/23
 • Fra BR: Valgte emne er 'ulighed i behandlingen relateret til socialt netværkog social støtte' 2024

  439362/23
 • Til Nymølle, Råstof, Vedr. Tilsyn Andholm (Matr. Nr. 4, 81, 1901 846 885, 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 Brunde Rise.

  440066/23
 • Til SN: Betaling af faktura for servicebesøg

  435966/23
 • Dokumentar Kompagniet: Svar på tal på antal udrykninger på J Dag

  460781/23
 • SV_ Ansøgning fra RSD til højt specialiseret funktion 9 i thoraxkirurgi,

  439451/23
 • Møde i kræftsamarbejde - gynækologisk kræft uge 35

  436295/23
 • Til Tønder Kommnune, Råstof, Solcellepark Visby.

  438211/23
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Vandløbsprojekt, indenfor graveområde, Uge

  438286/23
 • Svar vedr. Specialtandpleje ikke er omfattet af samarbejdsaftale

  436120/23
 • Til Kvarts og Co, Råstof, Visby Solpark

  437979/23

29. august 2023

 • fra Rambøll RE: Algade 14b - undersøgelsens resultater

  444437/23
 • Fra Apotekerforeningen: Agenda til workshop om digitale positivlister

  440124/23
 • Vedtægter JDKF.pdf

  439998/23
 • JDFF team.pdf

  439995/23
 • budget-og-regnskabsskema-for-kulturpuljen.pdf

  439994/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023-KIN.pdf

  439993/23
 • Tidsplan - JDFF.pdf

  439997/23
 • JDFF_DANSK FINAL VERSION.pdf

  439996/23
 • Ansøgning til kulturpuljen

  439992/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  435961/23
 • HØRING: Udkast til ændring af takstbekendtgørelse - bekendtgørelse om finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn

  439195/23
 • Offentlig høring af "Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" - høringsfrist 20/9-23 kl. 12

  433538/23
 • Honorarskema interview

  435943/23
 • Fra TV2Fyn: Anmodning om aktindsigt

  438414/23
 • Fra Teknologisk Institut_ Lerkortlægning ved Terpling

  441156/23
 • fra projekt: godkendesel af fremsendt budget fra 21/8

  435651/23
 • Fra Odense Kommune: mail: Bilag 1 Notat vedr. deponiaffald Odense kommune.pdf

  441092/23
 • HØRING: Udkast til ændring af takstbekendtgørelse - frist 26. september 2023

  439208/23
 • Link til Klimamåling til FGU Trekanten

  435872/23
 • Link til klimamåling til Sønderjyllands Gymnasium

  435868/23
 • Link til klimamåling til Ribe Katedralsskole

  435866/23
 • Link til klimamålingen til Svendborg Erhvervsskole og gymnasier

  435864/23
 • Link til klimamålingen til Aabenraa Statsskole

  435863/23
 • Høring over opdatering af vejledninger som følge af vedtagelsen af L 64 (SM Id nr.: 740051) - DEADLINE mandag d. 11 september 2023

  433705/23
 • Til projekt vedr godkendelse af budget?

  437121/23
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede

  433976/23
 • Til NIP Living Fyn ApS, V1-høring med bilag vedr. Kragsbjergstræde 2, 5000 Odense C.pdf

  435821/23
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede

  433980/23
 • Til Middelfart Kommune: SV: Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  441807/23
 • Tilsagn - Tårup Dark Sky Festival - 23/14072

  434490/23

28. august 2023

 • Fra Niras, Bilag, Tidsplan Pulje 41 og 42.pdf

  439069/23
 • fra Rambøll FW: Message from KM_C258

  437408/23
 • Adoxa til Exchange - Udvidelse hos Region Syd - August 2023.pdf

  432601/23
 • Fra Formpipe: Svar ang. Adoxa til Exchange

  432600/23
 • Fra Sweco, modtaget Suppl. arkivmateriale Weblager - 573-51003 Stilbjergvej 100, 6800 Varde

  441732/23
 • budget-og-regnskabsskema-for-kulturpuljen.pdf

  431916/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.pdf

  431918/23
 • Pris på nye kilder til Adoxa

  431282/23
 • Sv: Protektor EUROPEADA 2024

  435810/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  433630/23
 • Fra repræsentant for ejer: Bilag 2: - Kortbilag med V1- og V2-varslede areal

  433744/23
 • Fra Kvarts og Co, Råstof, Visby Solpark

  437973/23
 • Offentlig høring af "Kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom" - høringsfrist 20/9-23 kl. 12

  433539/23
 • Fra repræsentant for ejer: Vedr. Damhaven 7, 7100 Vejle - nu med rettelser i tekst

  433784/23
 • Fra repræsentant for ejer: Kvittering for notat fra Vejle Spildevand

  433814/23
 • Svarskrivelse fra direktør Jonas Egebart, Sundhedsstyrelsen

  433206/23
 • Fra Borger, Råstof, Visby Solpark

  437970/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: - Middelfart Genbrugsplads Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  441787/23
 • Fra Niras, Mail med Tidsplan for Pulje 41 og 42

  439068/23
 • Anmodning om aktindsigt i tilbudsgivere og tildelte leverandører på udbud? Totalentreprisekontrakt vedrørende Nyt Neonatalafsnit til Kolding Sygehus

  433347/23
 • Fra Rambøll_ Lerkortlægning ved Terpling

  441147/23
 • SV Adoxa - spørgsmål som aftalt

  431275/23
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  441781/23
 • Fra Kvarts og Co, Råstof, Visby Solpark

  437966/23
 • Fra repræsentant for ejer: Vedr. Damhaven 7, journal nr.: 23/37258, lokalitets nr.: 630-82582

  433729/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  433610/23
 • Fra repræsentant for ejer: Bilag 1: - UDKAST V1- og V2-afgørelse for en del af Damhaven 7, Vejle

  433735/23
 • 2. ansøgning - Lys i Mørket - Kulturpuljen

  431915/23
 • ansøgningsskema-kulturpuljen-sep-2023.pdf

  432061/23
 • budget-og-regnskabsskema-for-kulturpuljen.pdf

  432060/23
 • Vedhæftning. Høring af efterbehandling samt udkast til godkendelse af efterbehandling.pdf

  431615/23
 • Til Kommune. Råstof. Høring vedr. efterbehandling af delareal. 24a Brylle By, Brylle.

  431614/23
 • Til projekt:svar vedr. nye budgetposter

  433138/23
 • Til repræsentant for ejer: Bilag: Notat, Vejle Spildevand, Damhaven, Etape 3, 08-09-2022

  433803/23
 • Fra Niras, Tidsplan Pulje 41 og 42

  444688/23
 • Til Middelfart Kommune: SV: Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  441798/23
 • Til repræsentant for ejer: Fremsendelse af notat fra Vejle Spildevand i forb. m. sagen fra Damhaven 7, Vejle

  433794/23
 • Fra Niras, Bilag til mail, Tidsplan Pulje 41 og 42.pdf

  444691/23
 • Til Varde Kommune, svar på høring, Skovrejsning, Tønding By, Tistrup

  431332/23
 • ansøgning 2 - bekræftelsesmail Lys i Mørket - Kulturpuljen

  432058/23
 • Til Indenrigsministeriet: Fremsendelse af stemmeseddel fra valget 2021

  432198/23
 • Til repræsentant for ejer: Vedr. uddybende svar til spørgsmål, Damhaven 7, Vejle

  433830/23
 • Til Solarpark, Råstof, Visby Solpark

  431371/23

27. august 2023

 • VS_ Seddel fra Langelands hj starterforening

  440056/23
 • Ingen udgående dokumenter

26. august 2023

 • Fra Danske Regioner: supplerende høring

  432383/23
 • Ingen udgående dokumenter

25. august 2023

 • fra RAmbøll Dejrupvej 126 og 130, Nr. Nebel - status på undersøgelse

  444404/23
 • Bevilling til overgang til daglig drift Region Syddanmark-a.pdf

  439537/23
 • Brev til deltagere i transitionsprojektet ultimo august 2023a.pdf

  439536/23
 • Nyhedsbrev August - optimeringer og fejlrettelser i Prepare og Publication

  429754/23
 • Samtykkeerklæring

  429896/23
 • Samtykkeerklæring

  430070/23
 • Re_ Opsigelse af aftalen mellem Region Syddanmark og Peytz Mail

  431348/23
 • Samtykkeerklæring

  430103/23
 • Fra repræsentant for ejer: Vedr. høring, forurenet grund - Damhaven 7 - 11-1393

  433475/23
 • Fra CFFB: Referat styregruppemøde 17. aug

  430640/23
 • Samtykkeerklæring

  430095/23
 • Samtykkeerklæring

  429869/23
 • Samtykkeerklæring

  430092/23
 • Samtykkeerklæring

  430079/23
 • Samtykkeerklæring

  430116/23
 • Samtykkeerklæring

  430087/23
 • Bidrag til høring over lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, som udtages uden medicinsk indikation

  433721/23
 • Fra Filadelfia: Transition for unge med epilepsi

  439535/23
 • Til forskerne: Fremsendelse af opdateret program for finaleshowet d. 11. oktober

  430814/23
 • Til grundejer og kommune: Orientering om dokumentationsrapport Vestergade 11, Faaborg

  430658/23
 • Til borger og Miljøstyrelsen, Møde om Klima-lavbundsprojekter og råstofområder (MST Id nr.: 7732184)

  429530/23

24. august 2023

 • Ny opdatering til FirstAgenda Prepare

  429611/23
 • Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab i komb. med kemoterapi med eller uden bevacizumab, vers. 1.0X.pdf

  427304/23
 • Medicinrådets anbefaling vedr. onasemnogene abeparvovec til spinal muskelatrofi-vers. 1.1.pdf

  427311/23
 • Medicinrådets anbefaling vedr. avacopan som tillægsbehandling til ANCA-associeret vaskulitis-vers. 1.0X.pdf

  427314/23
 • Gigtsygdomme, reumatologi_ Medicinrådets anbefaling vedr. avacopan som tillægsbehandling til ANCA-associeret vaskulitis - vers. 1.0

  427312/23
 • Medicinrådets anbefaling vedr. tafamidis til ATTR-CM-vers. 4.0.pdf

  427320/23
 • Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til kronisk migræne - version 1.1.pdf

  427317/23
 • Stofskiftesygdomme, endokrinologi + Hjerte- og kredsløbssygdomme, kardiologi_ Medicinrådets anbefaling vedrørende tafamidis til transthyretinmedieret amyloidose med kardiomyopati - vers. 4.0

  427319/23
 • Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedr. lægemidler til kronisk migræne - Version 2.0.pdf

  427316/23
 • Neurologiske sygdomme, migræne_ Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne, inkl. kriterier for opstart, opfølgning og seponering - version 2.0

  427315/23
 • Fra medicinrådet: Kræftsygdomme, cancer, livmoderhalskræft_ Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab i komb. med kemoterapi med eller uden bevacizumab - vers. 1.0

  427303/23
 • Fra repræsentant for ejer: Bilag 2: - UDKAST, V1- og V2-afgørelse for en del af Damhaven 7, Vejle

  433477/23
 • Fra medicinrådet: Neuromuskulære sygdomme, muskelsvind_ Medicinrådets anbefaling vedr. onasemnogene abeparvovec til behandling af spinal muskelatrofi – vers. 1.1

  427310/23
 • Fra Ankestyrelsen: Orientering om modtaget klage

  428914/23
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. nye budgetposter

  433118/23
 • Fra Niras: Endelig rapport

  427973/23
 • Fra repræsentant for ejer: Bilag 1: - Hoveddokument

  433476/23
 • Fre repræsentat for ejer: Bilag 3:- Kortbilag med V1- og V2-varslede areal, en del af Damhaven 7, Vejle

  433478/23
 • Høring over opdatering af vejledninger som følge af vedtagelsen af L 64 (SM Id nr.: 740051) - DEADLINE mandag d. 11 september 2023

  433694/23
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Madsbyvej 2, Fredericia - Ny daginstitution - myndighedernes bemærkninger til opdateret fundamentsplan

  428243/23
 • Høring over lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg, som udtages uden medicinsk indikation

  433725/23
 • Eftertilmelder Nordfyns Gymnasium

  429165/23
 • Til Borger, Orientering om videregående undersøgelse.pdf

  429056/23
 • Til NIRAS: Kommentar til nyt rapport udkast

  427206/23
 • Til Fredericia Kommune og Skat: Kopi af nedlæggelse af vej

  429231/23
 • Til Fredericia Kommune: SV: Madsbyvej 2, Fredericia - Ny daginstitution - opdateret fundamentsplan

  427694/23
 • til Taulov DryPort A/S: Afgørelse Udgået efter

  429230/23
 • Til Ekstra Bladet: Kvittering for anmodning om aktindsigt

  427898/23

23. august 2023

 • Tilladelse Isosorbide Mononitrate Aurobindo depottabletter 60 mg REGSYD almen praksis i Region Syddanmark Læge Carsten Pedersen 2023082512.pdf

  431560/23
 • Fra SDU: Opfølgning- Program og indbydelse til finaleshow d. 11. oktober

  430766/23
 • Fra SDU: UDKAST - Program og indbydelse til finaleshow d. 11. oktober

  430756/23
 • Fra NIRAS: Ændringer i rapport

  427178/23
 • Fra DMR: Toften 1, 6800 Varde - Endelig rapporter

  426416/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  426877/23
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, teknisk - Toften 1, 6800 Varde.pdf

  426420/23
 • Præhøring af udkast til bekendtgørelse om udrykningskørsel m.v.

  426522/23
 • Tilskud Region Sønderjylland-Schleswig

  430499/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  426687/23
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, grundejer - Toften 1, 6800 Varde.pdf

  426418/23
 • Fra Fuldendt A/S: Middelfart Genbrugsplads, Fynsvej 100 - Supplerende oplysninger til §8 -ansøgning

  427198/23
 • Fra Ankestyrelsen: Kvittering

  426871/23
 • Fra Ekstra Bladet: Anmodning om aktindsigt

  427325/23
 • Fra LMS - Tilladelse Isosorbide Mononitrate Aurobindo depottabletter 60 mg

  431559/23
 • Dokumentar Kompagniet: Tal på antal udrykninger på J Dag

  460774/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Dagsorden

  426905/23
 • Realkredit Danmark, Svar fra Regionen, på henvendelse Vedr. Jordforurening 421 - 00013 – Matrikel nr. 469 Assens Bygrunde, Assens Kommune

  426821/23
 • C__Documents+and+Settings_jvf_Skrivebord_Indberetning+rapporter+Nordfyn_Nr.18+Bogense+og+Søndersø+kom..pdf

  426575/23
 • borerapport.pdf

  426579/23
 • Dokumentation af råstofinteresserne.pdf

  426577/23
 • Til GESEK: Partnererklæring og budget

  425993/23
 • Til Sani nudge: Afholdelse af udgifter til servicebesøg

  425722/23
 • Til Borger_ Vedr. mulighederne for råstofindvinding ved Møllerled, Bogense

  426574/23
 • Til DR: Region Syddanmarks indstilling af emne til Lærings- og Kvalitetsteams

  425759/23
 • Dokumenter rygforløbsprogram lænderygbesvær SSS d. 20_9_2023

  435250/23
 • Dokumenter rygforløbsprogram lænderygbesvær SSS d. 20_9_2023

  435251/23
 • Til borger. 515-50161 Ejer af lejlighed Doc2Mail - Forsendelse 280923451.pdf

  427684/23
 • Til NCC, Råstof, Data fra Tjæreborg

  425725/23
 • Dokumenter rygforløbsprogram lænderygbesvær SSS d. 20_9_2023

  435252/23

22. august 2023

 • Fra Niras: Status efter møde

  430466/23
 • Fra SDU: Oversigt over P-plads til atrium og Dialogen

  430771/23
 • Bilag til pkt. 9_Samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade.pdf

  425152/23
 • Fra indvinder. Råstof. mail med opl. om afstand fra søbred til målinger. mat nr 24a Brylle By, Brylle

  424748/23
 • DynamicTemplate version 2.15.000 er frigivet

  426849/23
 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: Moniteringsnotat august 2023

  424487/23
 • Fra GESEK: Videncenter budgetter

  425998/23
 • Fra DMR: Kontrakt, Langegade 55

  422446/23
 • Delegation of Guangdong Government Visit to Denmark Sept.4-6, 2023

  423336/23
 • Fra VCS: Dagsorden for styregruppemøde den 1. september

  438643/23
 • Fra borger: Henvendelse til Ankestyrelsen

  426866/23
 • Invitation og information omkring åbningensdagene for projektet

  425793/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning

  424867/23
 • Fra: Praksis - Ønske om åbent for gr 1-sikrede pr 1/9 2023

  423929/23
 • Bilag A - Udvikling i aktivitet ud fra PAS data SHS - dialogmøde SHS august 2023.pdf

  422860/23
 • fra Fredericia kommune: mail vedr. Madsbyvej 2, Fredericia - Ny daginstitution - opdateret fundamentsplan

  427676/23
 • Kommunikationskit Borgerprojektfond | Bürgerprojektefonds

  430509/23
 • Honorarskema interview

  422947/23
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt

  427378/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  423126/23
 • Afprøvning af PRO infrastruktur Drejebog v0.8 Medcom

  424326/23
 • til advokat, vedr. natur, Pilegårdsvej 2, Tranekær, se telefonnotat

  423257/23
 • Til Vejle Kommune: Svar på spørgsmål vedrørende apotekers åbningstider fra Ældrerådet i Vejle Kommune

  422564/23
 • Vejle ældreråd_ medicinudlevering udenfor apotekernes normale åbningstid_aug23.pdf

  422565/23
 • Til Ankestyrelsen: Oversendelse af klage over afgørelse om aktindsigt

  424518/23
 • Til: Faaborg-Midtfyn Kommune - Praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede. - yder 041610

  423934/23
 • Til grundejer: Kortbilag med V1- og V2-varslede areal, en del af Damhaven 7, 7100 Vejle

  424538/23
 • Til grundejer: UDKAST, V1- og V2-afgørelse for en del af Damhaven 7, 7100 Vejle

  424532/23
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  424648/23
 • Til borger: Svar på klage over afslag på anmodning om aktindsigt

  424477/23
 • Til:Praksis - Åben for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 041610 pr. 1/9 2023

  423930/23
 • Til grundejer: V1- og V2-varsling, en del af Damhaven 7, 7100 Vejle

  424525/23
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Damhaven 7, 7100 Vejle - V1- og V2-varsling

  424603/23
 • Til projekt; forslag til møde vedr. budget

  423205/23
 • Til Billund Kommune_ Skovrejsning i råstofinteresseområde Kirkeby - Sdr. Omme

  423955/23

21. august 2023

 • Fra Tornbjerg vedr. elevfordeling

  424692/23
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Oprensningsrapport af jordforurening hos Danpo, Farre

  421934/23
 • Oprensning Danpo Tykhøjetvej 44 Farre Give .msg

  421935/23
 • Fra Svendborg Kommune, råstof, tilslutning til udsættelse af høringssvarfrist, SV: Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  420529/23
 • Fra indvinder, råstof, anmodning om udsættelse af høringsfrist, SV: Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  420524/23
 • Fra Niras: Status efter møde

  425307/23
 • Fra/til grundejer, råstof, høringssvar på udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  419952/23
 • SV: Ledige ydernumre i Region Syddanmark pr. 1. januar 2024

  421789/23
 • Fra Naturstyrelsen_ Spørgsmål vedr. plan for råstofgraveområde ved Skodsbøl på Broagerland

  424110/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  421206/23
 • Fra Fuldendt A/S: Status for boring - Rebbelsgrave Losseplads, DGU 135.1196

  421619/23
 • Underskrevet aftale august 2023.pdf

  421302/23
 • Fra projekt: Underskrevet Tilsagskontrakt

  421452/23
 • Fra borger: Anmodning om egenacces

  424533/23
 • RNord: Regionernes udpegning til Behandlingsrådets fagudvalg for evaluering af endovaskulær behandling af abdominale aneurismer i aorta

  422123/23
 • SV: Opfyldelse af betingelserne for projektet Precise

  422026/23
 • TIL DGE: Blangstedgårdsvej, grundejerrappport

  421692/23
 • Til Borger, Ophævelse af kortlægningen, 1. ejer.pdf

  421591/23
 • Til Borger,Ophævelse af kortlægningen, 2. ejer.pdf

  421592/23
 • 230818 Ringgade 178_Sønderborg_mængde.pdf

  421593/23
 • Til alle på mail om orientering af høring, råstof, accept af udsættelse af høringssvar til 28. sept. 2023, SV: Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  420540/23
 • Til Franck Miljø og Geoteknik: Rykker for status på oprensning af jordforurening hos Danpo, Farre

  420393/23
 • Til Svendborg Kommune, råstof, T.O. VS: Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  420096/23
 • Til formandskabet: DO til møde den 22. august

  422155/23
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse

  421394/23
 • Fra grundejer, råstof, høringssvar til udkast til afgrænsningsudtalelse.pdf

  420097/23
 • Til borger: Kvittering for spørgsmål til regionsrådsmødet den 28. august 2023

  422899/23
 • Til Fuldendt A/S: SV: Status for boring - Rebbelsgrave Losseplads, DGU 135.1196

  421626/23
 • Høring vedr. lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker mv.

  420073/23

18. august 2023

 • Fra GESEK: Opdatering omkring aktuel FRO ansøgning

  420682/23
 • Fra DGE, Ringgade 178, Sønderborg - forureningsundersøgelse - Revurdering af kortlægning - lok.nr. 537-30040

  420983/23
 • Fra DMR: Revideret referat af opstartsmøde, Langegade 55

  420100/23
 • Fra COWI: Vestergade 11, Faaborg: Dokumentationsrapport for afværge juli 2023

  424488/23
 • VS: Fælles 10-årige grænseinspektion af den dansk-tyske grænse 2024

  421020/23
 • Fra Nira: Økonomi supplerende test Kiddesvej 3 - Vejle

  419371/23
 • Kvittering for svar fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt

  418411/23
 • Kvittering for svar fra PLO-S: Anmodning om aktindsigt

  418420/23
 • Fra projekt: vedr. mulilghed for udsættelse af aktiviteter

  421314/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  419119/23
 • VS_ SST svar_ Ansøgning om genoptagelse af HFS15 i specialevejledning for Tand-mund- og kæbekirurgi på Sygehus. Tidsfrist d. 21. august

  419455/23
 • Kapacitetshævning pre-ib KG

  419663/23
 • Til Niras: Accept oplæg supplerende test Kiddesvej 3 - Vejle

  419375/23
 • Eftertilmelder Nordfyns Gymnasium

  419662/23
 • Afgrænsning akuthjælperordning i det nordvestlige hjørne af Varde Kommune.pdf

  418419/23
 • Orientering af PLO-S om svar på aktindsigt

  418396/23
 • Svar til JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt

  418390/23
 • Kort version_overview of project activities (6.6.23)

  417863/23
 • Til Svendborg Kommune: ny høring af varsel om kortlægning af Østre Havnevej 4, 5700 Svendborg

  417982/23

17. august 2023

 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om afgørelse i sag om oliespild, ved Hovedvejen 218, 5580 Nørre Aaby

  420887/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - 2022-011864-16 Meddelelse om ikke-påbud vedr. oliespild som følge af slukning fra brand i fejemaskineved Hovedvejen 218, 5580 Nørre Aaby

  420888/23
 • Referat og revideret tidsplan, Langegade 55, Kerteminde

  420103/23
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Ansøgning om genoptagelse af HFS15 i specialevejledning for Tand-mund- og kæbekirurgi på Sygehus. Intern tidsfrist d. 17. august 2023

  419148/23
 • Fra Esbjerg Kommune, Råstof, møde om planlægnignsinteresser

  455297/23
 • RNord: Regionernes udpegning til fagudvalg vedr. evaluering af gips til behandling af distale håndledsfrakturer hos patienter over 65 år

  422101/23
 • Fra SLB - Bidrag til beskrivelse af samarbejdet om henvisninger mellem almen praktiserende læger og sygehusene

  416598/23
 • Fra DHI: Rapport, endelig udgave

  444958/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding

  418101/23
 • Fra RNord: Regionernes udpegning til fagudvalg for evaluering af BLC med Hexvix

  422074/23
 • Fra DHI: Bilag, rapport, endelig udgave

  444966/23
 • Fra: Lægerne i Holkegade - ønske om tal ændres til under norm - samt åbning

  416780/23
 • Til borger - optag på gymnasie

  448493/23
 • Indsendt version_ Project Healthy Regions 4 All (9.6.23)

  417857/23
 • Til Miljøstyrelsen: Bilag, rapport med forslag til kvalitetskriterier

  444994/23
 • Til:Lægerne - Svar til forespørgsel om luk - måske SU

  416846/23
 • Til Milljøstyrelsen: Anmodning om stillingtagen til anvendelse af forslag til kvalitetskriterier

  444984/23

16. august 2023

 • Fra NIRAS: Østergade 13. Supplerende indeluftmålinger med Beacon-samplere - prisoverslag

  415507/23
 • Vedhæftning. Søbund målinger juli 2023.ID

  416290/23
 • Vedhæftning. Brylle grusgrav. Efterbehandling på dronefoto..pdf

  416278/23
 • Vedhæftning. Søbund målinger juli 2023.TAB

  416293/23
 • Vedhæftning. Efterbehandlet omr 2023 final.TAB

  416286/23
 • Vedhæftning. Efterbehandlet omr 2023 final.DAT

  416284/23
 • Vedhæftning. Efterbehandlet omr 2023 final.MAP

  416285/23
 • Vedhæftning. Søbund målinger juli 2023.MAP

  416292/23
 • Vedhæftning. Efterbehandlet omr 2023 final.ID

  416287/23
 • Vedhæftning. Søbund målinger juli 2023.DAT

  416291/23
 • Vedhæftning. Efterbehandling 1.JPG

  416288/23
 • Vedhæftning. Brønd 2.JPG

  416281/23
 • Vedhæftning. Efterbehandling 2.JPG

  416289/23
 • Vedhæftning. Brønd 1.JPG

  416280/23
 • Vedhæftning. Brønd 3.JPG

  416283/23
 • Fra Indvinder. Råstof. Efterbehandling 2023. 24a Brylle, Brylle By

  416277/23
 • Fra Fredskov mst, råstof, svar fra MST, Sv: Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby (MST Id nr.: 8130730)

  414658/23
 • Præhøring af udkast til bekendtgørelse om udrykningskørsel m.v.

  414598/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  415633/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  415648/23
 • Aftale om MED Klippekortmoduler 2023 d. 16. august 2023

  414974/23
 • Til Niras: Accept af Østergade 13. Supplerende indeluftmålinger med Beacon-samplere - prisoverslag

  415508/23
 • Hjerteløber dialogmøde i Odense den 23. august

  415105/23
 • Til Kerteminde Kommune: Afventer oplysninger fra Gartneriet, Kertemindevejen 17, 5290 Kerteminde

  415072/23
 • Til borger: Jeres grund er ikke forurenet, Gl. Strandvej 165, 5500 Middelfart

  414936/23
 • Til borger: Udgår inden kortlægning

  414937/23
 • Til medlemmerne: Dagsorden til møde i Lægemiddelkomitéen for almen praksis d. 23. august 2023

  431033/23
 • Lægemidler ved nedsat nyrefunktion - en guide til dosisreduktion og kontraindikation_V2 til kommentering.docx

  431034/23
 • Dagsorden_LK for AP august.pdf

  431035/23
 • til Rambøll SV: Algade 14b - ok til suppl boringer

  414735/23
 • Til projekt: kvittering for fremsendte invitation

  414678/23
 • Til Grundejer, Orientering om indledende undersøgelse på Stilbjergvej 100, 573-51003.pdf

  417611/23

15. august 2023

 • Fra UD: Egenbetaling indgået

  412567/23
 • Fra Fredericia kommune: Bilag 1 Pæleplan opdateret - madsbyvej 2, Fredericia.pdf

  427678/23
 • Generalforsamling - Draft Agenda

  430407/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  414624/23
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 2 Pæleplan - tidligere plan.pdf

  427686/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport

  414595/23
 • Re: Lægedækning Ølgod

  419858/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering om afgørelse

  414650/23
 • Fra:Praksis - Ønske om åbning for tilgang på ydernummer 041955 og tal ændret

  413113/23
 • Til Borger, Orientering om opstart af afværge og tidsplan.pdf

  413480/23
 • Til SDU: forespørgsel på afklaring om bevilling

  413204/23
 • Til mst, råstof, SV: Frist udsættelse vedr. offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby (MST Id nr.: 8123189)

  412947/23
 • Til DMR: SV: Accept af tilbud, Langegade 55, Kerteminde, kontrakt til underskrift

  412527/23
 • Til projekt: svar vedr. nye behov

  412267/23
 • Til:Praksis: Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr 041955, samt min/max tal ændret

  413122/23
 • Til: Aabenraa Kommune - åben for tilgang af gr. 1-sikrede, yder 041955 - pr. 16 august 2023

  413131/23
 • Til KU: Biowall - Vedr. fakturering

  413018/23
 • til politisk parti - udbetaling

  411824/23

14. august 2023

 • Behandlingsvejl. inkl. lægemiddelrek. for beh. af akromegali forårsaget af hypofysetumor - version 2.5.pdf

  410412/23
 • Fra Medicinrådet - Stofskiftesygdomme, akromegali: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor – version 2.5

  410411/23
 • Kvittering for svar fra Sundhedsstyrelsen IRF: Svar fra Region Syddanmark: Høring af Seponeringslisten 2024

  410326/23
 • Til/fra NCC, råstof, korrekt enhed på mængde, SV: Mængder på den nye del af Sellebjerg Grusgrav

  409158/23
 • Høring vedr. lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker mv. (FRIST: 25/8, kl. 12)

  412492/23
 • SustSPI - Dialogue 2026 - Draft Roadmaps

  430392/23
 • AW: Beitragsrechnung MKN 2023/ Faktura for medlemskab MKN 2023

  430540/23
 • Fra Ankestyrelsen: Orientering om klage

  410124/23
 • Ændring af åbningsdato.

  409709/23
 • Fra:Focus Lægerne - Ønsker at åbne for tilgang af pt.

  411187/23
 • Fra projekt: program og plakat, invitation til online

  412311/23
 • Fra borger: Spørgsmål til regionsrådsmødet den 28. august 2023

  422892/23
 • Til sygehusene: Stofskiftesygdomme, akromegali: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor – version 2.5

  410480/23
 • Til flere, råstof, Offentliggørelse af udkast til afgrænsningsudtalelse, samt oplysning af sagen, 41u Kirkeby By, Kirkeby

  410347/23
 • Til IRF: Svar fra Region Syddanmark: Høring af Seponeringslisten 2024

  410323/23
 • Kontakt info

  422952/23
 • Frist: 21/8: anmodning om bidrag fra Danske Regioner vedr. patientjournaler om personer med pædofile tanker

  412389/23
 • Til ansøger: Tilsagn - Forsøg med kontinuerlig korsang på udvalgte skoler - 23/12677

  410661/23
 • Til Store Rådhusgade ApS: Orientering om sup. undersøgelse

  411514/23
 • Til:Lægerne - Åben for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 043192

  411203/23
 • Til Store Rådhusgade 19 ApS; Varselsbrev

  411519/23
 • Til: Odense Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 043192 pr. 15/8-2023

  411212/23
 • SV: Afregning på ydernummerpsykologs cvr-nummer under orlov

  410973/23
 • Til borger, Orienteringsbrev om indledende undersøgelse, 621-00888, Varmarkvej 23, 6092 Sønder Stenderup

  410697/23

11. august 2023

 • fra Rambøll Hjarupvej 112 - status på resultater

  414743/23
 • Kontrakt Blangstedgårdsvej 64 - videregående undersøgelser - underskrevet DGE.pdf

  409280/23
 • Fra DGE: SV: Blangstedgårdsvej 64, Odense, underskrevet kontrakt

  409279/23
 • Fra Voreselnet, Svar på Brev fra Region Syddanmark, orientering undersøgel

  409179/23
 • Fra Medicinrådet - Kræftsygdomme, cancer, brystkræft: Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, version 2.1

  408625/23
 • Medicinrådets beh.vejl. vedr. brystkræft-vers. 2.1.pdf

  408627/23
 • fra Borger HENV Sag om jordforurening Overby Mallevej 9, 6800 Varde Matrikel 7b.

  408341/23
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedrørende apotekers åbningstider fra Ældrerådet i Vejle Kommune

  417169/23
 • Udlevering af medicin - Ældrerådet i Vejle Kommune.pdf

  417170/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg

  408777/23
 • Fra borger: klage over aktindsigt

  410024/23
 • Fra psykiatrien - Bidrag til beskrivelse af samarbejdet om henvisninger mellem almen praktiserende læger og sygehusene

  416607/23
 • Til sygehusene: Kræftsygdomme, cancer, brystkræft: Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, version 2.1

  408644/23
 • til Borger SV på HENV: Sag om jordforurening Overby Mallevej 9, 6800 Varde Matrikel 7b.

  408350/23
 • Til institution - eftertilmeldere.

  448534/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448535/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448536/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448537/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448538/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448539/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448540/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448541/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448542/23
 • Til Institution - eftertilmelder

  448543/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448544/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448547/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448548/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448549/23
 • Til institution - eftertilmeldere

  448550/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448551/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448552/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448553/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448554/23
 • Til institution - eftertilmelder

  448556/23
 • Svar til FLAG LLSÆ.pdf

  411000/23
 • Høringssvar Esbjerg 2023

  410041/23
 • Til Aabenraa Kommune_ Høring vedr. etablering af stald på Oksevejen 55, 6392 Bolderslev inden for interesseområde jf. Råstofplan

  407851/23
 • Region Syddanmarks procedure og kriterier for ansøgning om profilgymnasium fra skoleåret 24_25.

  407955/23
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt

  408489/23
 • Til Advokat, Klima og Ressourcer, loft på sag

  407825/23
 • Til Middelfart Kommune: Spørgsmål til sagen fra Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - Matrikelnr. 10a, Viby By, Udby

  408577/23

10. august 2023

 • Ny kontaktperson på Aabenraa Statsskole

  410395/23
 • Fra Odense Kommune: Campus styregruppemøde den 18. august 2023 aflyst

  407221/23
 • Følgebrev Agomelatin Zentiva filmovertrukne tabletter 25 mg REGSYD almen praksis i Region Syddanmark Læge Carsten Pedersen 2023080670.pdf

  411879/23
 • Fra Niras: VS: 7070 Beacon Air Samples Analytical Report -- Kiddesvej 3-Vejle, Odense, Denmark

  413468/23
 • Fra NCC, råstof, SV: Mængder på den nye del af Sellebjerg Grusgrav

  407579/23
 • TV2 News - Ozempic

  407275/23
 • Fra projekt: program og invitation

  412282/23
 • Mail fra LMS - Regional udleveringstilladelse på Agomelatin Zentiva filmovertrukne tabletter 25 mg

  411878/23
 • Fra projekt: Invitation:

  412298/23
 • Fra SHS sygehusene - Bidrag til beskrivelse af samarbejdet om henvisninger mellem almen praktiserende læger og sygehusene

  416592/23
 • Pkt. 3. PPBIG100823

  407535/23
 • Til Danske Regioner: Økonomisk høring over lovforslag om transparens i lægemiddellagre og transport af patienter fra udlandet

  407155/23
 • RSyd høringssvar lovforslag ændring af apotekerloven og lov om lægemidler.pdf

  462633/23
 • Til IVAN KLITGAARD HOLDING, Orientering om undersøgelse, 2. grundejer.pdf

  406954/23
 • Til VORES ELNET, Orientering om undersøgelse, 1. grundejer.pdf

  406952/23
 • Til TV2 News: Udgifter Ozempic

  407302/23
 • Til: Sønderborg Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr. 044024

  407272/23
 • Høring over lovforslag om bedre digital forældreadgang til børns helbredsoplysninger, indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger samt etablering af Nævnet for sundhedsapps

  405184/23
 • Til: Nyborg Kommune - praksis åben for tilgang af gr. 1-sikrede. ydernr 038555

  407631/23
 • Til:Praksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 044024 pr. 1/9 2023

  407263/23
 • Til:Paksis - Åbent for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 038555 pr. 1. september

  407629/23
 • Til ekspertgruppen - DO og materiale til møde 14. august 2023

  407229/23

9. august 2023

 • VS Høring vedr. etablering af stald på Oksevejen 55 6392 Bolderslev inden for interesseområde jf. Råstofplan.msg

  407844/23
 • Bilag

  408343/23
 • Fra DMR: Tilbud, Langegade 55, Kerteminde

  404810/23
 • Fra JyskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt

  417542/23
 • Fra WSP, Råstof, SV: Mødet i morgen omkring råstofkortlægning ved Esbjerg

  407764/23
 • Aftale om MED klippekortmoduler 2023 den 9. august 2023

  405307/23
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: - Situationsplan med kommende byggeprojekter

  408557/23
 • Fra_Til indvinder. Råstof. afklaring af detaljeringsgrad. 24a Brylle

  404421/23
 • Fra projekt: vedr. nye behov

  412255/23
 • Fra Middelfart Kommune: §8-vurdering, Vibyvej 44, 5580 Nørre Aaby - Matrikelnr. 10a, Viby By, Udby

  408545/23
 • Fra Aabenraa Kommune_ Høring vedr. etablering af stald på Oksevejen 55, 6392 Bolderslev inden for interesseområde jf. Råstofplan

  407843/23
 • Til NCC, råstof, Mængder på den nye del af Sellebjerg Grusgrav

  404707/23
 • Til Borger, Orientering om videregående undersøgelse.pdf

  404568/23
 • Til indvinder, Råstof, Tlf notat 8o Magtenbølle

  452710/23
 • Til RR: Status for Borgerundersøgelsen der indgår som en del af Grindsted-undersøgelserne

  404297/23
 • Til WSP, Råstof, Mødet i morgen omkring råstofkortlægning ved Esbjerg

  407762/23
 • Til DHI: Kommentar til revideret rapport

  444939/23

8. august 2023

 • Fra borger: Mail til NIRAS m. spørgsmål ang. frivillig undersøgelse, Hover Kirkevej 67, Vejle

  415000/23
 • Fra NIRAS: Bilag - Notat - frivillig undersøgelse på Hover Kirkevej 67 august 2023

  414999/23
 • Fra NIRAS: Resultat af frivillig undersøgelse, Hover Kirkevej 67, Vejle

  414998/23
 • FirstAgenda Prepare - Juli nyheder 2023

  401054/23
 • FirstAgenda Prepare - Fejlrettelser til AD-organisationer

  401055/23
 • HØRING STPS: Målepunkter for tilsyn på demens og antipsykotika 2023 i høring.

  402337/23
 • Status for Borgerundersøgelsen, der indgår som en del af Grindsted-undersøgelserne.

  404292/23
 • Til Vejle Kommune: praksis netop lukket for tilgang af gr. 1-sikrede

  401981/23
 • SV: Afregning på ydernummerpsykologs cvr-nummer under orlov

  402974/23
 • Til praksis: lukning for tilgang

  401976/23

7. august 2023

 • Fra Odense Kommune til rådgiver: Kommunen vurderer, at eksisterende vandindvindingsboring med rette parametre kan anvendes som erstatning for planlagt boring B8, Dahlsvej 60, 5260 Odense S

  422343/23
 • Fra / Til Indvinder. Råstof. tilbagemelding - du vil snart få dokumentation. 24 a brylle

  399356/23
 • Fra ISM: Endeligt referat af møde om Nyt OUH d. 14. juni 2023

  405698/23
 • Fra:Notus - Yder 043486 er lukket automatisk.

  399772/23
 • Aftale om MED Klippekortmoduler 2023 den 7. august 2023

  401285/23
 • Fra ISM: Endeligt referat af møde om Nyt OUH d. 14. juni 2023 - Endeligt referat af møde om Nyt OUH 14 juni 2023.DOCX

  405700/23
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse

  400817/23
 • Fra:Notus - Yder 041068 er lukket automatisk 5 august 2023

  399173/23
 • Til BDO. Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark. 471-04007 Krogsbøllevej 74, 5450 Otterup, ACADRE 23/10872

  400107/23
 • 471-04007 Krogsbøllevej 74, 5450 Otterup_Brev til BDO.pdf

  400109/23
 • Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark. 479-81245 Fruerskovvej 6, 5700 Svendborg, ACADRE 22/18853.

  399740/23
 • 479-81245 Fruerskovvej 6, Svendborg._Brev til BDO.pdf

  399741/23
 • Til Indvinder. Råstof. opf. på efterbehandling. 24 a Brylle

  399159/23
 • Til Varde Kommune og SKAT: Bilag 1:- Til grundejer Kortbilag m. V1, V2 og areal, der udgår, lok. 567-80033

  400411/23
 • Til: yder - Lukket for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 043486 - pr. 7/8 2023

  399776/23
 • Til:Praksis - Lukket for tilgang af gr. 1-sikrede, ydernr. 041068 - pr. 5 august 2023

  399181/23
 • Til grundejer: Kortbilag_V2-kortlagte arealer, arealer udgået inden, og areal udgået af V1-kortlægningen, 607-81210

  399190/23
 • Til: Sønderborg Kommune - praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede - ydernr 043486

  399777/23
 • Til: Nyborg Kommune - praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede. pr. 5 august 2023.

  399200/23
 • Svar fra RSD på anmodning om besvarelse på ventetid og kapacitet for regionsfunktion 2 i oftalmologi

  407902/23
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. V2-afgørelse for en del af matr. nr. 169 Erritsø By, Erritsø

  399283/23
 • SV_ Spørgsmål vedr. plan for råstofgraveområde ved Skodsbøl på Broagerland

  399314/23
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. en del af Roustvej 186, 6818 Årre - V1-kortlægning

  400375/23
 • Til Varde Kommune og SKAT: Bilag 2: - Til grundejer V1-afgørelse, en del af Roustvej 186, Årre

  400464/23
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Bilag 2: - Til grundejer V2-afgørelse, en del af matr. nr. 169, Erritsø By, Erritsø

  399300/23
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Bilag 3: - Fra Rambøll AS Bilag 2 Orienterende Miljøundersøgelse - DRS Fredericia

  399315/23
 • Til formandskabet: DO til møde 08.08.23

  402391/23
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Bilag 1: Til grundejer Kortbilag_V2-kortlagte arealer, arealer udgået inden, og areal udgået af V1-kortlægningen, 607-81210

  399289/23
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 169, Erritsø By, Erritsø

  399126/23
 • Afslag på aktindsigt

  400785/23
 • Til grundejer: Kortbilag m. V1, V2 og areal, der udgår, lok. 567-80033

  400319/23
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Roustvej 186, Årre

  400281/23
 • Fra/til rådgiver - Henvendelse + svar om nuancering

  399593/23
 • Til Varde Kommune og SKAT: Bilag 3: - Kopi af V2-brev for lok. 567-80033_24-10-2000

  400496/23
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Bilag 4: - Fra Rambøll AS Bilag - Dansk Returpant, Notat om supplerende arsen prøver v1 endelig med bilag

  399324/23

6. august 2023

 • Fra borger: Anmodning om aktindsi