Skip til primært indhold

Fast-track med VIP-behandling på Sygehus Lillebælt i Kolding

Det kan godt tage mange timer – men vi vil så gerne have, at du ikke bliver her ret længe. En ny zone på Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt i Kolding er lavet som ”fast-track” for akut syge. Og det er en løsning, som bliver taget godt imod af patienterne.

På Fælles Akutmodtagelsen på Kolding Sygehus oplever sygeplejerske Gitte Sparke og ledende overlæge Mohamad Ismail El-Faramawi, at patienterne tager godt imod deres Zone-4. Et modtageområde til akutte patienter, som dog ikke behøver en seng eller en indlæggelse.

I akutmodtagelsen på et sygehus kommer patienter akut ind – deraf navnet. Det kan være den praktiserende læge, en vagtlæge, Falck/Responce eller et ambulatorie, der ringer ind til Sygehus Lillebælts visitation med en patient, som har fået det akut dårligt og har brug for at blive tilset relativt hurtigt.  Visitationen i modtagelsen afgør så, hvor patienten skal hen. For selvom en patient kommer ind akut, er der alligevel stor forskel på, hvad der kræves i det videre forløb. Fælles for alle er, at de indtil for et år siden blev indlagt til yderligere udredning og behandling. Indlæggelsen synes ledende overlæge på Fælles Akutmodtagelsen (FAM) på Sygehus Lillebælt i Kolding Mohamad Ismail El-Faramawi ikke, der er et behov for.

- Nogle patienter, der kommer ind, er mere syge end andre, men alle skal have den samme hurtige behandling. Deres tilstand skal kategoriseres indenfor 15 minutter, de skal have foretaget en klinisk vurdering af en læge inden 30 minutter, og de skal have lavet en plan med en speciallæge, inden der er gået fire timer. Det er fint, når der er tale om akutte patienter, men der er faktisk ikke grund til at indlægge dem alle, fortæller Mohamad Ismail El-Faramawi.

- Fru Hansen på 85, der har flere forskellige diagnoser, og den nybagte mor, som kommer ind med ondt i maven, har samme krav på at blive set af en speciallæge, men det er jo uhensigtsmæssigt at indlægge den nybagte mor i et døgn, blot for at fortælle hende at hun ikke fejler noget alvorligt, hvis vi kan konstatere det samme uden indlæggelse. Vi vil gerne spare tid og indlæggelse for dem, der ikke har behovet, og give det til dem, der virkelig har behov, fortæller Mohamad Ismail El-Faramawi.

Zone 4 til de hurtige

For et år siden oprettede FAM på Sygehus Lillebælt i Kolding Zone 4, der er et særligt modtagerområde til akutte patienter, der ikke behøver en seng eller en indlæggelse. Det er et område med behagelige højryggede stole og tilknyttede undersøgelsesrum. Afdelingen er fuldt udstyret som enhver anden modtagelse og kan håndtere alle pludseligt opståede scenarier. Eneste forskel er, at man som akut patient ikke får hospitalstøj på og bliver lagt i en seng, men ellers er proceduren her den samme som for de øvrige akutte patienter. Sygeplejerske på FAM Gitte Sparke forklarer, at allerede her opstår der en forskel fra tidligere.

- Det gør noget ved folk, når man får sygehustøj på og bliver lagt i en seng. Man kan hurtigt føle sig mere syg, end man er. Vi kan mærke, at det giver et bedre forløb, når patienten får sine undersøgelser i modtagelsen her i Zone 4 og tilses af speciallægen her og nu. Man får også taget blodprøver, sat drop, hvis det er nødvendigt, og kommer til scanning, hvis det er krævet, samtidig med at man har kontakten med den speciallæge, der bliver tilknyttet. Vi skal jo også respektere patientens tid, og så får vi naturligvis fat i personalet fra en anden zone, hvis patienten pludseligt får det dårligere, eller hvis undersøgelser viser, at han eller hun skal videre i systemet, fortæller Gitte Sparke.

Preben Bjarne Rasmussen og hans hustru Ida Rasmussen er godt tilfredse med at kunne sidde behageligt og vente på, at Preben skal undersøges.

Rammer vi rigtigt?

En ting er den umiddelbare vurdering, når patienten skal ind ad den rigtige dør på sygehuset, men rammer sygehuset så rigtigt?

- Vi holder meget øje med, om vi får skønnet rigtigt og får de patienter ind her i Zone 4, som det er tiltænkt. Vi har mellem 10 og 25 patienter om dagen, og vi indlægger 1-2 patienter om dagen. Samtidig følger vi også op på, om der er nogen, der bliver indlagt dagen eller ugen efter, om der er klager fra familielægen eller andre, og det er der ikke. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger og har endda egen indgang, hvis patienten fejler noget, der smitter, fortæller Mohamad Ismail El-Faramawi.

Udover at patienten oplever et hurtigere forløb, løser Zone 4 også en presserende ressourcemæssig udfordring i sundhedssystemet, som efterhånden fylder mere og mere.

- Vi stod sidste år med en brændende platform med rigtig mange patienter og når vi har så mange patienter, betyder det, at vi har knap så meget tid til de patienter, der er rigtig dårlige. Og vi kan se, at selvom tiltaget her er indført lidt af nødvendighed, så er det ren win-win. Vi HAR spurgt vores patienter, hvad der er vigtigt for dem i forløbet, og selvom forløbet for patienterne her i Zone 4 går meget hurtigere nu, så bliver der ikke gået på kompromis med behandlingskvaliteten, fortæller Gitte Sparke.

Patienterne med i planlægningen

Patienter og pårørende har været med i planlægningen af Zone 4. De har bedt om komfortable højryggede stole, hvor man kan få benene op i ventetiden, og så har det været vigtigt, at der var noget grønt at se på, så det bliver lidt hyggeligt. De er også blevet bedt om input til informationsmaterialet og det, brugerne af Zone 4 har udtrykt behov for at vide noget om, er det helt lavpraktiske: Hvor kan jeg parkere? Hvornår får jeg besked på min scanning?

Siden åbningen af Zone 4 for knap et år siden har der været besøg af sygehusledelser fra både Spanien, Frankrig og Tyskland. Der er stor interesse for at høre om akutindlæggelserne, som ikke længere er indlæggelser.

APPFWU02V