Skip til primært indhold

Kompetencer til et bæredygtigt samfund

Unge skal klædes på til at kunne deltage i og bidrage til et mere bæredygtigt samfund, både som borgere og i arbejdslivet.

Unge skal lære at agere mere bæredygtigt

Unge skal have indsigt i bæredygtig udvikling og tilegne sig handlekompetencer til at tage ansvar for og engagere sig i at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Unge er optaget af klimaet men mangler viden og kompetencer til et bæredygtigt samfund

Unge er i høj grad optaget af klimaet, men mangler ligeledes viden og handlekompetence på området.

Kun godt halvdelen af de 18-29-årige syddanskere kender ifølge Region Syddanmarks klimaundersøgelse FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Bæredygtighed kan være en motivationsfaktor for unge, idet mange oplever det som meningsfuldt at skabe bæredygtige løsninger og at agere bæredygtigt.

Kontakt uddannelsesteamet

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU02V