Skip til primært indhold

Borgerprojektfond

Interreg Deutschland-Danmark finansierer fonden og har udpeget Region Sønderjylland-Schleswigs Regionskontor & Infocenter som administrator. Fonden vil i perioden 2023-2029 kunne bevilge over 28.600.000 kr. til borgernære dansk-tyske projekter og møder i Interreg-programområdet.

Interregs programområde

Fondens støttemidler er fordelt på tre puljer:

  • Borgerpuljen
  • Transportpuljen
  • Netværkspuljen (Puljen forventes at åbne for ansøgninger i slutningen af 2023)

Borgerpuljen

Borgerpuljen støtter innovative og borgernære dansk-tyske projekter inden for alle emner med relevans for borgere. Organisationer, institutioner, foreninger og borgergrupper i programområdet kan søge om støtte gennem puljen. Mindst en partner fra dansk og en fra tysk side fra programområdet udvikler projektet i fællesskab og indsender ansøgningen.
OBS: Projektet skal inddrage og indtænke borgere som medskabere eller deltagere.

Projektvolumen

Borgerpuljen kan støtte dansk-tyske, borgernære projekter med et samlet projektbudget på max 745.000 kr. Der skal være en medfinansiering på minimum 10 %. Ansøgninger over 186.250 kr. kan indsendes til to årlige ansøgningsfrister. Sagsbehandlingstiden er på ca. 6 uger. Ansøgninger med et støttebehov under 186.250 kr. kan indsendes løbende. Sagsbehandlingstiden er på ca. 3 uger.

Støttekriterier, ansøgnings- og budgetskema

Ansøgnings- og budgetskema samt alle relevante dokumenter skal sendes på mail til bfond@region.dk

Rådgivning: Aftales på mail bfond@region.dk

Transportpuljen

Transportpuljen støtter dansk-tyske møder mellem børn og unge op til 26 år. Der kan også søges om støtte til ture til nabolandet, hvis det er forbundet med en formidling af samfundsforhold, kultur, sprog eller natur. Ansøgerne skal vælge mellem at mødes med en partnerinstitution eller være afsted uden en partner.

Option 1: Møder mellem børn og unge på tværs af grænsen

Transportpuljen støtter det dansk-tyske samarbejde mellem skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner. Der kan søges om støtte til transport, fælles aktiviteter samt én overnatning.
Ansøgninger behandles løbende. Tilskuddet beregnes ved hjælp af standardsatser (transport, aktivitet og overnatning). Sagsbehandlingstid er ca. 3 uger.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet sendes på mail til: bfond@region.dk

Option 2: Børn og unges møde med nabolandets samfund, kultur, natur og sprog

Der gives støtte til udflugter til museer og øvrige kulturinstitutioner, til byvandringer, til formidling i naturen og til virksomhedsbesøg i nabolandet. Ansøgninger behandles løbende. Der kan søges om støtte til transport og udgifter til et formidlingstilbud. Sagsbehandlingstid er ca. 3 uger.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet sendes på mail til: bfond@region.dk

Netværkspuljen (Puljen forventes at åbne for ansøgninger i slutningen af 2023)

Netværkspuljen støtter møder mellem voksne, hvis formålet er at opbygge nye netværk eller sammen at udvikle konkrete projekter. Organisationer, institutioner, foreninger og borgergrupper i Interreg-programområdet kan søge om støtte gennem netværkspuljen. Mindst en dansk og en tysk partner fra programområdet udvikler projektet og indsender ansøgningen. Der kan søges om støtte til transport, overnatning og forplejning til mindre møder.

Der kan ansøges løbende. Sagsbehandlingstiden er ca. 3 uger. Tilskuddet beregnes ved hjælp af standardsatser.

Vejledning og ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet sendes på mail til: bfond@region.dk

Rådgivning: Aftales på mail bfond@region.dk

Interreg logo

Borgerfondens logo

 

 

APPFWU01V