Skip til primært indhold

Jeg tog til et andet EU/EØS-land for at få anden behandling end sygehusbehandling

Hvis du har været behandlet i et andet EU/EØS land for andet behandling end sygehusbehandling, kan du finde informationer om refusion og tilskud.

Tog du til et andet EU/EØS-land for at få anden behandling end sygehusbehandling, så kan du få information om refusion og tilskud herunder.

Det er vigtigt at du...

  • Får styr på vores krav til regningen
  • Ved hvad du skal sende og hvor du skal sende det til
  • Og så er det godt at vide, hvordan og hvornår du får tilskud.

Find svarene herunder

Ud over ansøgningen skal du vedlægge disse bilag:

  • kopi af aktuel lægehenvisning til sygehusbehandling
  • en tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente flere oplysninger om dine helbredsforhold med videre, som er nødvendige og relevante for at kunne vurdere din ansøgning
  • en beskrivelse fra det udenlandske sygehus/klinik af den behandling, som du ønsker at modtage forhåndsgodkendelse til
  • dato for din behandling på det udenlandske sygehus eller klinik
  • pristilbuddet fra det udenlandske sygehus eller klinik.

Det er vigtigt, at du vedlægger alle disse oplysninger for at din ansøgning kan behandles, og husker at skrive dit cpr-nummer på alle bilagene.

Bor du uden for Danmark? 

Hvis du ikke bor i Danmark skal du også vedlægge:

  • en kopi af dit særlige sundhedskort

Hvis du skal søge på vegne af en anden

Hvis du skal søge på vegne af en anden skal du udfylde og medsende en fuldmagt.
Hent fuldmagten, der skal udfyldes og medsendes ansøgningen

Sådan sender du ansøgningen 

Ansøgning og bilag skal sendes som sikker, digital post - send din ansøgning her (log på med MitID)

Hvis du søger på vegne af en anden, skal du huske at vedlægge en fuldmagt (skabelonen udfyldes og vedlægges ansøgningen).

Husk at skrive dit cpr-nummer på alle regningerne.

Du kan også sende ansøgningen med almindelig post til:

Region Syddanmark
Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle
ATT: EU tandlægerefusion eller EU refusion

Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt.

Afgørelsen på din ansøgning bliver sendt til din digitale postkasse.
Tilskuddet overføres direkte til din Nemkonto. 

APPFWU02V