Skip til primært indhold

Sterilisation

I Danmark kan man frit vælge at blive steriliseret, når man er fyldt 18 år og kan forstå betydningen af sterilisation. Samrådet for Abort, fosterreduktion og sterilisation i Region Syddanmark (Samrådet), har dog mulighed for at give tilladelse til sterilisation, hvis disse to betingelser ikke er opfyldt.

I Danmark kan man frit vælge at blive steriliseret, når man er fyldt 18 år og kan forstå betydningen af sterilisation.

Er du mellem 18 og 25 år, må sterilisation normalt først foretages 6 måneder efter, at du har fået tilbudt at blive steriliseret på et sygehus eller ved en speciallæge.

Overvejer du sterilisation, skal du i første omgang kontakte din egen læge. Sammen med lægen får du mulighed for at afklare de spørgsmål, du måtte have i forhold til et evt. ønske om sterilisation. Lægen vil herefter henvise dig til sygehuset.

Du kan læse mere i Komiteen for Sundhedsoplysningers pjece: Sterilisation.

Hvis du er under 18 år eller ikke kan forstå, hvad det indebærer at blive steriliseret

Tilhører du denne personkreds, skal din læge sende din ansøgning om sterilisation til Samrådet.

Du vil herefter få tilbudt et samtaleforløb i kommunen, hvor du på dine egne præmisser har mulighed for at overveje og formulere dit ønske om sterilisation. Samtalerne gennemføres af en seksualvejleder eller en socialrådgiver med særlig viden om dine problematikker.

Det er også et krav, at du søger sterilisation sammen med den person, som har forældremyndigheden over dig eller sammen med en særligt beskikket værge. Du skal ikke selv søge om at få en værge. Region Syddanmark vil i forbindelse med forberedelsen af din sag sørge for, at der bliver søgt om beskikkelse af særlig værge, hvis det er nødvendigt for din sag. 

Regionen sørger også for at indhente de oplysninger om dine forhold, som er nødvendige for, at Samrådet kan tage stilling til din ansøgning.

Organisering af Samrådet

I Region Syddanmark består Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation af en gynækolog, en jurist og en psykiater. I sager hvor mindreårige søger tilladelse til sterilisation tiltrædes samrådet af særlig beskikket dommer.

Alle ansøgninger behandles og afgøres individuelt, og Samrådet kan kun give tilladelse til sterilisation, hvis alle medlemmer er enige om at give tilladelse.

Du kan læse sundhedslovens regler om sterilisation på Retsinformations hjemmeside.

APPFWU02V