Skip til primært indhold

Frivillighedsprisen 2024

Send en SMS og stem på din favorit til frivillighedsprisen frem til 25. april kl. 12.

Region Syddanmarks Frivillighedspris består af Hovedprisen, Trivselsprisen og Prisen for den gode ide. Derudover er der også en Publikumspris, som afgøres via SMS-stemmer. Du kan stemme på din favorit frem til 25. april, og dermed være med til at afgøre, hvilket frivilligt initiativ, som skal vinde Publikumsprisen.

Læs mere om Frivillighedsprisen

De nominerede er ...

APP-guiderne, Sygehus Sønderjylland

APP-guiderne på Sygehus Sønderjylland hjælper patienter og pårørende med at installere og anvende sygehusrelevante apps. APP-guiderne er blevet undervist af sygehusets IT-afdeling og af personale fra nogle af de afdelinger, hvor apps bliver brugt i behandlingsforløbene.

Stem på APP-guiderne, Sygehus Sønderjylland ved at sende en SMS med koden Friv1 til 1414

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Indvandrermedicinsk Kliniks frivillige peer-mentorer

De frivillige peer-mentorer på Indvandrermedicinsk Klinik støtter klinikkens patienter i deres behandlingsforløb. Nogle etniske minoritetspatienter kan være særligt sårbare og opleve stor kompleksitet i deres sygdomsforløb, og mange oplever sociale problemstillinger og manglende netværk.

Stem på Indvandremedicinsk Kliniks frivillige peer-mentorer ved at sende en SMS med koden Friv2 til 1414

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Social Sundhed Odense

Et besøg hos lægen eller en tur på sygehuset kan være en stor udfordring for psykisk sårbare, udsatte borgere og andre, der synes, at mødet med sundhedsvæsenet kan være svært. Her er Social Sundheds frivillige den støttende hånd, der gør det overkommeligt at opsøge lægen, og det lyttende øre, der hjælper med at høre og huske alle de vigtige beskeder.

Stem på Social Sundhed Odense ved at sende en SMS med koden Friv3 til 1414

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

De frivillige til Royal Side Run

17. maj 2023 var der Royal Side Run i Nyborg for byens borgere med handicap. Et samarbejde mellem det regionale Handicapcenter Fyn og Nyborg Kommune gjorde det muligt for 200 borgere at have en fantastisk dag med et motionsløb, som for nogles vedkommende blev gennemført på egne ben eller på cykel, og for andres vedkommende blev gennemført i kørestol. 150 frivillige var med til at forberede og gennemføre dagen.

Stem på De frivillige til Royal Side Run ved at sende en SMS med koden Friv4 til 1414

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Levende Musik på Intensiv

Erfaringer viser, at hjerte- og respirationsfrekvensen falder, og at smerteoplevelsen og stressniveauet bliver reduceret, når man spiller live-musik for patienter på intensiv. Et samarbejde med Danish National Academy of Music betyder, at en eller to musikstuderende en gang om ugen spiller små, stille koncerter på patienternes stuer på intensiv på OUH, mens sygeplejersker indsamler data for at dokumentere effekten.

Stem på Levende Musik på Intensiv ved at sende en SMS med koden Friv5 til 1414

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Motorcykelklub Fortes Amici MC og Johnny Kummerfeldt, borger på Østruplund

Johnny Kummerfeldt bor på botilbuddet Østruplund. Han er meget begejstret for motorcykler og besøger hver fjerde uge den lokale MC-klub. Sammen med personalet arrangerede Johnny i foråret 2023 en dag, hvor motorcykelklubben kom på besøg hos borgerne på Østruplund, og der er planer om at holde et lignende, men større arrangement i 2024.

Stem på Motorcykelklub Fortes Amici MC og Johnny Kummerfeldt ved at sende en SMS med koden Friv6 til 1414

 

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V