Skip til primært indhold

Vinder af frivillighedspris bygger bro mellem generationer

De unge var på podiet, da Region Syddanmark 25. maj uddelte den årlige frivillighedspris. Hovedprisen gik til de unge frivillige i foreningen Vores Fælles Historier, som læser højt for ældre patienter på Odense Universitetshospital. Der var også priser til elever på Nyborg Gymnasiums internationale linje, til Tøj To Go, som er frivillig uddeling af tøj i Psykiatrien, og til frivillige i vinterbadeklubben OdinsVig.

De unge var talstærkt til stede – både i salen og på podiet – da Region Syddanmark 25. maj 2023 kårede vinderne af regionens årlige frivillighedspris.

Hovedprisen gik til foreningen Vores Fælles Historier, som består af unge mennesker, der en gang om ugen læser højt for patienterne på Geriatrisk Sengeafsnit på Odense Universitetshospital.

I år var det regionsrådsmedlem og medlem af dommerkomiteen Dan Skjerning (S), som overrakte prisen på 50.000 kr. til de frivillige repræsentanter fra Vores Fælles Historier.   

- Mange af de ældre patienter har demens, og samværet med de unge over litteraturen sætter ofte gang i de minder, som ellers for længst var glemt. Netop den bro, som initiativet bygger mellem generationer uden brug af andet end gode bøger, var grundlag for, at dommerkomitéen valgte at tildele hovedprisen til Vores Fælles Historier, siger Dan Skjerning.

Vinderne af den store frivillighedspris

De glade vindere fra Vores Fælles Historier.

Internationale studerende går tur med borgerne på Handicapcenter Fyn

De unge var også i centrum, da de to mindre priser på hver 10.000 kr. blev uddelt. Den ene pris gik nemlig til elever på Nyborg Gymnasiums internationale linje, der i samarbejde med Handicapcenter Fyn i Nyborg har oprettet en gå-klub, hvor de går ture med borgerne på centeret.

Gå-klubben mødes flere gange om måneden, og selvom mange af de internationale studerende ikke taler dansk, og mange af centerets borgere slet ikke har et verbalt sprog, dannes der tætte relationer og gode oplevelser for alle involverede.

Dommerkomitéen vægtede i deres beslutning blandt andet den betydning, som turene har for borgerne, som kommer ud i naturen og får nye sanseindtryk.

Gå-klubben - vinder af mindre pris til Frivillighedsprisen 2023

Repræsentanter fra Gå-klubben – vindere af en af de to mindre priser. 

Frivillige giver indlagte patienter adspredelse og et nyt sæt tøj

Den anden mindre pris gik til de frivillige i Tøj To Go, som er en tøjdonationsordning i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Tøj kan være identitetsskabende og afgørende for, hvordan man har det. Men ofte bliver patienter i psykiatrien indlagt uden andet end det tøj, de har på.

De frivillige fra Tøj To Go står ikke kun klar med tøj til patienter, som har brug for det. De lægger også gerne ører til alt det, som er svært. Dommerkomitéen vægtede i deres beslutning den adspredelse, som det er for patienterne at kunne gå ned og vælge sig et sæt tøj og for en stund være noget andet end patient.

Tøj To Go - vinder af Frivillighedsprisen 2023 - en af de mindre priser

Glade frivillige fra Tøj To Go - vindere af en af de to mindre priser.

Publikumsprisen går til vinterbadere i Odense

Igen i år havde borgerne i Syddanmark mulighed for at stemme på deres favorit blandt de seks nominerede indsatser forud for prisuddelingen.

Knap en fjerdel af de 1.071 syddanske SMS-stemmer gik til de frivillige i vinterbadeklubben OdinsVig i Odense, som dermed blev kåret til årets vinder af Publikumsprisen på 10.000 kr.

I vinterhalvåret inviterer de frivillige i OdinsVig patienter med tilknytning til Psykiatrisk Afdeling i Odense til vinterbadning i havnebadet i Odense. De frivillige er med i vandet, hjælper nybegyndere og mere øvede i at komme i og deltager i det sociale under og efter aktiviteten.

Repræsentanter fra vinterbadeklubben Odinsvig - vinder af Publikumsprisen 2023

Vinterbadeklubben OdinsVig løb med Publikumsprisen.

Hyldest til alle frivillige

Det er syvende gang, Frivillighedsprisen uddeles for at påskønne alle frivilliges indsats på regionens sygehuse og sociale centre, i psykiatrien, på hospices og i den præhospitale indsats, hvor frivillige akuthjælpere står klar til at rykke ud. Påskønnelsen gælder også den indsats, som personale eller afdelinger yder for at inddrage frivillige.

Pengene, som følger med Frivillighedsprisen, gives til at styrke og udvikle samarbejdet mellem de frivillige, som modtager prisen, og den afdeling i regionen, som den frivillige indsats er tilknyttet.

Se film med vinderne og læs mere om Frivillighedsprisen.

Kort om og kontaktinfo til vinderne af Frivillighedsprisen 2023

Vinder af hovedprisen:

Vores Fælles Historier på OUH i Odense

Vores Fælles Historier bygger bro mellem yngre og ældre generationer via højtlæsning. Én gang om ugen læser en ung frivillig i alderen 15-29 år højt for patienter, der er indlagt på Geriatrisk Sengeafsnit på OUH.

Kontakt regionen, hvis du ønsker kontaktinfo på Amar Khalil, stifter af Vores Fælles Historier.

Vindere af de to mindre priser:

Gå-klubben – et samarbejde mellem Nyborg Gymnasium og Handicapcenter Fyn

En gruppe elever fra Nyborg Gymnasiums internationale linje går ture og ser film sammen med borgerne på handicapcenter Fyn i Nyborg. Mange af eleverne taler ikke dansk, men det betyder ikke så meget, for centerets borgere har et begrænset sprog, og kommunikationen foregår med kropssprog og nærvær.

Kontakt regionen, hvis du ønsker kontaktinfo på teamkoordinator Anne Runge, Handicapcenter Fyn.

Tøj To Go i Psykiatrien i Region Syddanmark

Det er ikke alle patienter, som har et fyldt klædeskab derhjemme, eller som har netværk, der kan komme med tøj, når de er indlagt på en psykiatrisk afdeling. Tøj To Go er en tøjdonationsordning, som tilbyder indlagte patienter gratis tøj og sko, der passer til årstiden.

Kontakt regionen, hvis du ønsker kontaktinfo på frivillig i Tøj To Go Laura Vinther.

Vinder af Publikumsprisen:

Frivillige i vinterbadeklubben OdinsVig i Odense

I vinterhalvåret bliver patienter med tilknytning til Psykiatrisk Afdeling i Odense inviteret til vinterbadning i havnebadet i Odense. Frivillige i vinterbadeklubben OdinsVig er til stede hver uge, hvor de hjælper patienterne og er med i vandet.

Kontakt regionen, hvis du ønsker at kontaktinfo på specialsygeplejerske Louise Strandholm Bach.

APPFWU01V