Skip til primært indhold

Affaldssortering får en smiley på Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland er det sygehus i regionen, der sender mest affald til genanvendelse. En af årsagerne er en særlig smiley-ordning, som er med til at sikre en god slutsortering i sygehusets affaldsgårde.

Plastikemballage, madrester, papir, batterier, medicinrester, vævsrester og kanyler er eksempler på affald, som et sygehus skal af med, og der er tale om store mængder.

På Sygehus Sønderjylland, Gigthospitalet, Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa og lokalpsykiatrierne i Sønderborg og Tønder, der registrerer deres affaldsproduktion samlet, blev der i 2021 produceret 1.141 tons affald. Heraf blev 30 pct. af affaldet sendt til genanvendelse, og det er mere end regionens andre sygehuse.

Det er Region Syddanmarks mål, at mindst 45 pct. af affaldet skal udsorteres til genanvendelse i 2030.

Systematisk affaldstjek

Det skyldes bl.a., at sygehuset, der er udpeget til regionens pilotsygehus på affaldsområdet, bruger en smiley-ordning for at sætte fokus på god affaldssortering både hos de enkelte afdelinger og hos portørerne, som har ansvaret for at hente og slutsorterer affaldet i sygehusets affaldsgårde.

I affaldsgårdene sorteres affaldet i 24 forskellige affaldstyper, og otte gange om året er der audit i affaldsgårdene. Det betyder, at sygehusets miljø- og energikoordinator systematisk går affaldsfraktionerne i gennem for at sikre, at de er sorteret korrekt.

Grøn, gul og rød smiley

Billedet viser en smartphone med sorterings app åben, så Miljø- og energikoordinatoren kan registrere grøn, gul eller rød smiley.

På Sygehus Sønderjylland hjælper en app med en smiley-ordning sygehusets afdelinger og medarbejdere med at holde fokus på god affaldssortering.

Miljø- og energikoordinatoren registrerer sine observationer i en app på telefonen.

  • Grøn smiley betyder, at en affaldstype er sorteret fint.
  • Gul smiley betyder, at der er en mindre sorteringsfejl fx fund af pap i dagrenovation
  • Rød smiley betyder, at der er set alvorlige afvigelser fx en kanyleboks, der ikke er lukket.

Når observationerne er registreret i appen samles de i en rapport, som portørerne og sygehusets medarbejdere har adgang til.

Fokus på rådgivning og dialog

Derudover følger miljø- og energikoordinatoren op, hvis der er set fejl i sorteringen. For selv om der findes grundige sorteringsvejledninger, er det fx en udfordring, at sygehusets fysiske rammer er forskellige fra afdeling til afdeling.

Det betyder, at nogle afdelinger har meget plads, mens andre mangler plads, og det kan gøre det svært at bruge de samme standard sorteringsløsninger. Derfor kan alle afdelingerne og portørerne få rådgivning og vejledning, så fejlen kan undgås.

Energikoordinator Christina Rasmussen ser på affaldet i en af containerne i affaldsgården på Sygehus Sønderjylland.

Energikoordinator Christina Rasmussen ser på affaldet i en af containerne i affaldsgården på Sygehus Sønderjylland. Hvis hun har bemærkninger til sorteringen, registrerer hun det i en affaldsapp på sin telefon.

For Christina Rasmussen, der er energikoordinator på Sygehus Sønderjylland, er det nemt at bruge smiley-ordningen, når hun gennemgår sorteringen i affaldsgården:

- På en audit gennemgår jeg systematisk affaldsgården. Jeg giver grøn smiley, hvis en affaldstype er sorteret fint. Hvis der for eksempel er pap i dagrenovationen, er det en mindre sorteringsfejl, der udløser en gul smiley. Den røde smiley giver jeg til alvorlige afvigelser som for eksempel en kanyleboks, der ikke er lukket, siger Christina.

Hun oplever, at der er stor opbakning til affaldssortering på sygehuset:

- Tiden er med os. Medarbejderne sorterer derhjemme og efterspørger mere sortering på arbejdspladsen, siger Christina Rasmussen.

APPFWU01V