Skip til primært indhold

Plast fra blodprøverør kan genanvendes, viser studie

Plast fra blodprøverør kan genanvendes, selvom de har indeholdt blod. Det viser et innovativt studie, som Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Institut og internationale leverandører står bag.

En hånd viser et blodprøverør frem.

Hvert år bliver der brugt 11. millioner blodprøverør på de syddanske sygehuse. De brugte rør smides ud som farligt affald og køres til forbrændingsanlægget. Det betyder, at 33 tons PET-plast årligt går op i røg – noget der ud over at koste penge også belaster miljøet unødigt. ald. Nu skal det undersøges om de i stedet kan genanvendes.

Selvom brugte blodprøverør har indeholdt blod, kan plasten fra rørene godt genanvendes, uden at gå på kompromis med hygiejne, sikkerhed og materialets kvalitet. 

Det viser en forundersøgelse på OUH – et såkaldt feasibility-studie, hvor fagfolk og eksperter har afprøvet metoder til rengøring, shredding, dvs. mekanisk findeling, vask, tørring og støbning af PET-plasten fra blodprøverørene.

Partnerne bag studiet konkluderer, at det er muligt at genanvende plasten fra brugte blodprøverør uden at gå på kompromis med hygiejne, sikkerhed og materialets kvalitet. Konklusionen er opsigtsvækkende, fordi man har ikke tidligere fundet dem egnet til at blive rengjort og genbrugt ligesom andre produkter i sundhedssektoren, som er lavet af glas eller metal.

Det skyldes, at brugte blodprøverør indeholder rester af blod, og man har designet blodprøverør til at være engangsprodukter, for at undgå risiko for spredning af bakterier og vira. Det er sket selvom blodprøverør faktisk er fremstillet af højkvalitets PET-plast, der er yderst velegnet til genanvendelse – særligt i lukkede kredsløb. PET, der står for polyethylenterephthalat, er nemlig en plasttype, der ofte bruges til emballage af fødevarer, fordi den kan tåle tryk, slag og varmepåvirkning.

Stort potentiale

Resultaterne fra studiet åbner for et kæmpe potentiale for at mindske ressourcespildet i Region Syddanmark og bringe klimapåvirkning ned. Og hvis der etableres en cirkulær genanvendelsesmodel vil den kunne foldes ud i resten af landet og på sigt i hele verden.

Alene i Region Syddanmark vil 11 mio. brugte blodprøverør fra syddanske sygehuse dermed årligt kunne undgå forbrændingsanlægget, og det vil redde 33 tons højkvalitets plast fra flammerne.

Med studiet går Odense Universitetshospital forrest og viser en vej til at mindske ressourcespildet på de syddanske sygehuse. Det vil bringe regionens samlede klimapåvirkning ned, samtidig med at genanvendelse af plasten kan blive en god forretning, og det glæder Mads Nybo, der er cheflæge på Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital og initiativtager til studiet:

- Som et stort hospital og væsentlig slutbruger af engangs-plastprodukter har vi på Odense Universitetshospital en vigtig rolle i at muliggøre den grønne omstilling mod mere bæredygtig hospitalsdrift, siger Mads Nybo.

Herunder fortæller Mads Nybo, der er cheflæge på Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital, hvordan han fik idéen, som kan ende med at have et stort miljømæssigt og økonomisk potentiale.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Læs mere om studiet og find rapporten fra studiet: ”Recycling Blood Collection Tubes – a Feasibility Study - Summary of results” og et dansk resume på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside 

Et offentligt-privat partnerskab baner vejen

Studiet, som bl.a. er finansieret af Region Syddanmarks regionsråd, er gennemført af et stærk offentligt-privat partnerskab mellem:

  • Afdelingen for Blodprøver og Biokemi på Odense Universitetshospital med Cheflæge Mads Nybo som projektejer.
  • Syddansk Sundhedsinnovation er med som projektleder for proces og partnerskab.
  • Teknologisk Institut har testet fjernelse af label og nedbrydning af materialet samt test for urenheder og mikrobiologi.
  • GMAF Circular Medico /ECOFitt tester anvendelsen af det nedbrudte materiale og laver en komparativ analyse ift. regulatoriske standarder og krav fra Becton-Dickinson. De bidrager desuden med viden om cirkulære modeller.
  • BD (Becton Dickinson) er en af de største internationale leverandører af blodprøverør. De bidrager til projektet med information om krav til materialet ift. at indgå i deres produktion og kvalificering af projektets resultater.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark glæder sig over det stærke partnerskab:

- Projektet viser styrken i partnerskaber, hvor vi i tæt samarbejde med vores leverandører kan finde nye og innovative måder at genanvende materialer, så vi mindsker både engangsforbruget og affaldsmængderne på de syddanske sygehuse. Vores mål er at bringe klimapåvirkningen i vores sundhedsdrift ned, og det vil genanvendelse af PET-plast fra blodprøverør og fra laboratorier i sundhedssektoren bidrage til, siger Karsten Uno Petersen.

Der er behov for yderligere forskning for at finde de bedste metoder til rengøring og genanvendelse, som både optimerer kvaliteten af materialet og den klimamæssige påvirkning. Der er også overvejelser om skalering og implementering af projektet, men i forhold til etablering af en cirkulær model for genanvendelse af blodprøverør er regionen med resultaterne fra studiet kommet et vigtigt skridt nærmere.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V