Skip til primært indhold

Ambulance Syd får bæredygtig base

Ambulance Syds nye station i Sønderborg er ved at tage form. For både Ambulance Syd og bygherren HanssonErhverv har bæredygtighed været et krav til byggeriet. Derfor er der fokus på at bygge med materialer med et lavt klimaaftryk og at skabe et sundt indeklima, hvor ambulanceredderne trives.

Billedet viser byggepladsen, hvor den store garage med plads til tre ambulancer og en sygetransporter bliver hjertet i ambulancestationen i Sønderborg

Byggeriet af ambulancestationen gik i gang i starten af 2023. Den store garage skal have plads til tre ambulancer og en sygetransporter.

90 sekunder om dagen og 120 sekunder om natten. Det er så langt tid, der må gå fra ambulanceredderne modtager en opgave, til ambulancen rykker ud. Men mobiliseringstiden, som det også kaldes, er ikke det eneste, der bliver taget hensyn til i byggeriet af Ambulance Syds nye ambulancestation i Sønderborg, der gik i gang i januar 2023.

Bygningen, der skal indeholde en stor garage til tre ambulancer og et køretøj til sygetransport samt støttefunktioner som kontorer, omklædnings- og træningsfaciliteter, køkken og frokostrum, vaskefaciliteter samt en soveafdeling med hvilerum, skal nemlig leve op til ’Reglerne for byggeri i Region Syddanmark', som regionsrådet vedtog i 2020.

Her pointeres det bl.a., at regionale nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, som minimum skal leve op til de bæredygtighedskrav, som ligger i en DGNB Guld-certificering.

DGNB er et certificeringssystem, der bygger på FN’s helhedsorienterede forståelse af begrebet bæredygtighed. Der ses på byggeri ud fra tre dimensioner: den sociale, den miljømæssige og den økonomiske. Læs mere hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.  

Byggematerialer vælges med omhu

En guld-certificering kan f.eks. opnås ved at tage højde for byggematerialernes miljøkvalitet. I den nye ambulancestation er der derfor valgt materialer med en så lav CO2-udledning som muligt og med en lang levetid, så bygningen bliver robust og kan holde så længe så muligt.

Det er lokale håndværkere, der står for byggeriet, og de er forpligtet til at leve op til sociale krav om f.eks. at have et vist antal lærlinge ansat. 

For at sikre et lavt energiforbrug bliver bygningen godt isoleret, og der opsættes LED-lys, vandsparebruser og vandsparetoiletter.

Højt til loftet og frisk luft giver godt indeklima

En guld-certificering kræver også, at der tages hensyn til byggeriets sociale og funktionelle kvaliteter. Det betyder, at bygningen skal være et rart sted at opholde sig for de i alt 40 ambulancereddere, der er tilknyttet stationen i døgnvagter.
Derfor er trivsel, indeklima og mulighed for rekreation blevet højt prioriteret. Bygningen får f.eks. opholdsrum med højt til loftet og god belysning, ventilationsanlæg, der sørger for en god luftkvalitet, og hvilerum bliver lydisoleret, så redderne ikke forstyrres.

Redderne er kommet med input undervejs, og det har været med til at skabe en tryg og sikker planløsning.

Garagen er hjertet i bygningen

Fordelen ved at bygge en ambulancestation op fra bunden er, at hensynet til mobiliseringstiden er blevet tænkt ind fra starten, så ambulanceredderne så hurtigt som overhovedet muligt vil kunne rykke ud til borgere, der har brug for hjælp. 

Derfor bliver garagen med ambulancerne hjertet i bygningen. Det betyder, at redderne fra opholdsrum, omklædningsrum, motionsrum og andre faciliteter har direkte adgang til ambulancerne i garagen.

Ambulanceredderne får desuden deres helt egen udkørsel til offentlig vej, så udrykningen med ambulancerne sker så sikkert som muligt.

Manglede tag over hovedet

Det er den private udlejningsvirksomhed HanssonErhverv, der står for byggeriet af den nye ambulancestation. Byggeriet forventes at stå færdig i efteråret 2023.

Byggeriet af en ny ambulancestation er nødvendigt, fordi Ambulance Syd ikke længere kan leje sig ind i den kommunale bygning, der tidligere har huset deres ambulancer. Derudover har det heller ikke været muligt at finde et brugbart lejemål i en anden kommunal eller regional bygning.

 Områdeleder Dennis Harder Hafstrøm fra Ambulance Syd står foran akutbilen på byggepladsen.

Her ses Dennis Harder Hafstrøm, der er områdeleder i Ambulance Syd, foran den kommende ambulancestation i Sønderborg

Godt at tage hensyn til miljø og klima

Dennis Harder Hafstrøm, der er områdeleder i Ambulance Syd, glæder sig over, at byggeriet af den nye ambulancestation er i gang:

- Vi har været vant til at leje os ind i eksisterende bygninger, og så er planløsningen ikke altid helt optimal. Men her har vi for første gang bygget en ambulancestation op fra bunden, og vi har kunnet indrette den præcis efter vores behov. Alle ambulanceredderne har været inddraget, og med deres input får vi en unik, fremtidssikret arbejdsplads med gode rammer, der tager hensyn til miljøet og klimaet. Jeg håber også, at bygningen opnår en HJERTE-certificering for det ekstra gode indeklima, siger Dennis Harder Hafstrøm.

APPFWU02V