Skip til primært indhold

Frivillighed og fællesskab på kulturområdet

Hvordan styrker vi frivillige fællesskaber på kulturområdet? Og hvordan gør vi området mere attraktivt for unge?

Det skal det nyskabende initiativ "Fællesskab og Frivillighed på Kulturområdet" finde svar på. Initiativet er et partnerskab mellem Designskolen Kolding, Kulturens Analyseinstitut og Region Syddanmark og har til formål at engagere unge i kulturelle fællesskaber.
Initiativet strækker sig fra januar 2024 til marts 2026 og er designet til at fremme innovation og frivillighed blandt unge på kulturområdet gennem en række faser. Initiativet involverer unge gennem interviews, workshops og prototypeudvikling.

"Vores mål er at blive inspireret af de unges kreativitet og engagement til at styrke kulturlivet i Region Syddanmark," udtaler Louise Aagaard, projektleder på Designskolen Kolding og fortsætter:

"Med dette initiativ ønsker vi at skabe en platform, hvor vi sammen med unge kan udvikle og afprøve forskellige idéer."

De unge vil gerne

Første resultat af samarbejdet er en dugfrisk rapport, udarbejdet af Kulturens Analyseinstitut, som viser en stigende interesse for kulturfrivillighed blandt unge.

"Rapporten fastslår, at unge er ivrige efter at engagere sig og skabe forandring gennem kultur," siger Cecilie Johansen, kvalitativ analytiker fra Kulturens Analyseinstitut.

"Vores initiativ bygger på denne indsigt for at udvikle nye platforme, hvor unge kan udfolde deres kreative potentialer."

Du kan læse rapporten på Kulturens Analyseinstituts hjemmeside her.

Designtilgang

Initiativet vil gå igennem fem udviklingsfaser, der starter med en omfattende undersøgelse og afdækning af eksisterende kulturel frivillighed og fællesskaber blandt unge. Derefter vil dialog med unge og relevante kulturaktører give indsigt i de unges specifikke behov og ønsker, og det skal være med til at forme de efterfølgende tiltag.

"Vi benytter en designtilgang i vores arbejde, hvilket betyder, at unge ikke kun er deltagere, men samskabere af deres kulturelle omgivelser," siger Joan Pedersen, studielektor på Designskolen Kolding.

Engagement og nytænkning

Denne hands-on-tilgang er central for initiativets tredje fase, hvor den indsamlede viden vil blive omsat til nye koncepter og løsninger i samskabelsesworkshops.

"Det handler om at gøre kulturfeltet attraktivt og tilgængeligt for unge, så de føler sig motiverede til at bidrage og være med til at forme fremtidens kultur," tilføjer Joan.

I initiativets fjerde fase udvælges tre prototyper, der vil blive testet sammen med lokale kulturinstitutioner for at sikre, at de nye idéer er levedygtige og relevante for målgruppen.

Kultur skaber mening

For Region Syddanmark er initiativet en del af en bredere strategi for at fremme kulturel og social innovation.

"Samarbejdet med Designskolen Kolding og Kulturens Analyseinstitut skal bidrage til at styrke og fremtidssikre frivillighed og fællesskab for unge på kulturområdet i Region Syddanmark," udtaler Jeppe Kristensen, afdelingschef i Region Syddanmark.

"Kulturen kan noget særligt i forhold til at skabe meningsfulde fællesskaber, og dette initiativ er et godt eksempel på, hvordan vi også kan bruge kultur som en drivkraft for social forandring."

Kom med på rejsen

Der vil løbende blive annonceret workshops og events, hvor lokale medier, kulturelle institutioner og interesserede unge kan deltage.

Kontakt for mere information:

Designskolen Kolding: Louise Aagaard - laa@dskd.dk. Telefon: 5215 9560.
Kulturens Analyseinstitut: Cecilie Johansen - cecilie@kulturanalyser.dk. Telefon 4888 0222

Region Syddanmark: Helene Mikkelsen - Helene.Mikkelsen@rsyd.dk telefon: 29201979 og Julie Kirstine Olsen – Julie.Kirstine.Olsen@rsyd.dk, telefon: 30563947.

Om partnerne

  • Kulturens Analyseinstitut Kulturens Analyseinstitut - Er en uafhængig institution under Kulturministeriet, der samler og skaber viden om kulturens betydning i samfundet.
  • Region Syddanmark - Understøtter blandt andet den regionale udvikling i Region Syddanmark inden for klima, rent vand og jord, sunde levevilkår, uddannelse, mobilitet, kultur og dansk-tyskt og internationalt samarbejde.
  • Designskolen Kolding - En af Europas førende designskoler, kendt for sin nyskabende tilgang til designuddannelse og forskning.

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201979
APPFWU02V