Skip til primært indhold

Sprog og samskabelse

Projektet ville med udgangspunkt i samskabelse lave aktiviteter sammen med gymnasieelever, der sigtede på at øge elevernes interesse for og kundskaber i fremmedsprog samt deres kendskab til sprogrelaterede jobmuligheder i virksomheder og civilsamfundsorganisationer i regionen.

Projektet var primært rettet mod tysk, sekundært fransk og spansk. Samskabelse blev valgt som udgangspunkt, da vi gennem samskabelse kunne definere faste og ad-hocbaserede fælles opgave- og problemløsninger i tætte samarbejder mellem gymnasier, civilsamfundsinstitutioner, lokale virksomheder samt udenlandske og lokale skoler. 

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet ønskede at afprøve en række nye tilgange til undervisning i 2. fremmedsprog med udgangspunkt i samskabelse og autentiske sprogmøder. Derfor blev der i projektet udviklet nye metoder og nye forløb, der kan anvendes af andre. Projektet ville bl.a. inddrage samarbejde med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og udenlandske og danske skoler for at give eleverne mulighed for at arbejde med sprogindlæringen gennem samskabelse og autentiske sprogmøder. Projektets elevrettede indsats bestod i at udvikle og afprøve undervisningsforløb og -materialer i 2. fremmedsprog med fokus på etablering af autentiske sprogmøder i samskabelse med civilsamfundsinstitutioner, virksomheder og skoler. Omdrejningspunktet for alle aktiviteterne var det autentiske sprogmøde.

Resultater

  • De deltagende skoler har oplevet en større tilgang af elever, der vælger 2. fremmedsprog på A- niveau.
  • I forhold til at læse videre angiver 13%, at de overvejer en videregående uddannelser, hvor sprog indgår.
  • Eleverne har gennem interviews givet udtryk for, at både samskabelse og det autentiske sprogmøde har styrket deres motivation, self efficacy, kompetencer og indsigt i, hvad sprog kan bruges til i et jobperspektiv.
  • Af COWI’s evaluering fremgår, at 75% af eleverne har fået større interesse i at blive dygtigere til sprog, 84% har fået en oplevelse af at de kan bruge 2. fremmedsprog, og 61% er blevet tryg ved at bruge deres 2. fremmedsprog.

Parter

  • Vejen Gymnasium og HF
  • Sønderborg Statsskole
  • Rosborg Gymnasium og HF
  • IBC Fredericia
  • Vejen Idrætscenter

Periode

Projektet gennemførtes i perioden den 1. august 2020 til den 1. marts 2023. 

Projektets økonomi

Projektets samlede udgifter beløb sig til 2.532.905,00 kr., hvoraf de 1.799.376,00 (svarende til 71,04 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.    

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V