Skip til primært indhold

Fremtidens mobilitet i mindre byer og landområder

Region Syddanmark ønsker at understøtte en bred vifte af mobilitetsmuligheder og har derfor iværksat en række initiativer der skal udforske de syddanske potentialer i nye mobilitetsformer.

Nye mobilitetstilbud i regionens mindre byer og landområder

Hele 96 % af borgerne i regionens mindre byer og landområder bor i en husstand med adgang til bil, og der er sjældent trængsel på vejnettet i de tyndere befolkede dele af regionen, så helt grundlæggende sikrer bilen en god mobilitet for langt de fleste borgere i de mindre byer og landområder. Men for de borgere, der ikke har adgang til bil, eller som ønsker at transportere sig grønnere eller sundere, er mobilitetsmulighederne begrænsede. Der er derfor behov for at udforske mulighederne i alternative mobilitetstilbud. Mobilitetstilbud som kan understøtte en grønnere, sundere, mere effektiv og smartere mobilitet.

Behov for at gentænke de kollektive transporttilbud og udvikle nye grønne og fleksible mobilitetskoncepter

I regionens mindre byer og landområder er de kollektive transporttilbud begrænsede, hvilket indskrænker mobiliteten for borgere uden adgang til bil. Særligt børn, unge og ældre, der skal passe skole, til fritidsjob eller forbi lægen bliver berørte af dette. Reelle og attraktive alternativer til privatbilen opleves som få og der er derfor behov for at gentænke de kollektive transporttilbud og udvikle nye grønne og fleksible mobilitetskoncepter.

Alsidige mobilitetstilbud og en stærk integration mellem den traditionelle kollektive transport og nye delemobiliteter som flextrafikprodukter, samkørsel, delebiler, pendlercykler mv. skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bo, leve og arbejde i regionens mindre byer og landområder, uden nødvendigvis at skulle have en eller flere biler.

Hjørnestenene i projektet er:

  • Etablering af stærke samarbejder og partnerskaber med særligt de syddanske kommuner og trafikselskaber, for at understøtte tværkommunale og helhedsorienterede indsatser!
  • Igangsætte pilotprojekter i samarbejde med trafikselskaber, kommuner, private mobilitetsaktører mv, der kan teste forskellige mobilitetsinitiativer i udvalgte lokalområder.
  • Etablering af et solidt data- og videngrundlag på baggrund af dialogproces med regionens parter.

Region Syddanmark udforsker fremtidens mobilitetsbehov og de syddanske potentialer i nye mobilitetsformer

Region Syddanmark ønsker at udforske nye muligheder for at optimere syddanskernes mobilitet og har via ’Mobilitetsmessen’ som blev afholdt i foråret 2022 og lanceringen af ’Inspirationskatalog for nye mobilitetstilbud i regionens mindre byer og landområder’ i efteråret 2022, etableret et videngrundlag, som vi håber kan inspirere og kvalificere det fremadrettede arbejde for et bredere mobilitetsudbud. Der er behov for at tænke nyt og udforske de syddanske potentialer i nye og mere fleksible mobilitetsformer for at kunne imødekomme fremtidens mobilitetsbehov og -ønsker.

APPFWU02V